Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 400/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

Částka 127/2006
Platnost od 10.08.2006
Účinnost od 10.08.2006
Zrušeno k 31.12.2007 (381/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

400

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1a) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980, kterou se mění příloha II ke směrnici Rady 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich.
Směrnice Rady 86/363/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS a 86/362/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a v obilninách.
Směrnice Rady 89/186/EHS ze dne 6. března 1989, kterou se mění příloha II ke směrnicím 76/895/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich.
Směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění přílohy ke směrnicím 83/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 94/30/EHS ze dne 23. června 1994, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy I a II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se mění příloha ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění příloha II ke směrnici 76/895/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich a příloha II ke směrnici 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a kterou se stanoví seznam maximálních limitů.
Směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS a 86/363/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v potravinách živočišného původu a na nich.
Směrnice Rady 97/41/ES ze dne 25. června 1997, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se mění přílohy ke směrnicím 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, kterou se mění přílohy ke směrnicím Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkajícím se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny.
Směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (formothionu, dimethoatu, oxydemethon.methylu) v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron-methylu) v obilninách a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninách, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se mění příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro azoxystrobin.
Směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, v potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu a na nich, včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz.
Směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, kterou se mění příloha směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithiokarbamáty.
Směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách, potravinách živočišného původu a v určitých produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny, a na nich.
Směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl.
Směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů pro fenamiphosu.
Směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 doplňující směrnici 90/642/EHS týkající se maximálního limitu reziduí pesticidu brompropylatu.
Směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 doplňující přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů, jejichž použití je v Evropském společenství zakázáno.
Směrnice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pesticidů bifenthrinu a famoxadonu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu.
Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu.
Směrnice Komise 2005/74/ES ze dne 25. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí ethofumesátu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí diquatu stanovené v uvedené směrnici.
Směrnice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro carbofuran.".

2. V příloze č. 1 ve skupině I v bodě 1 podbodě vi) RŮZNÉ OVOCE se mezi položky "olivy" a "plody mučenky" vkládá nová položka "papája", v bodě 2 podbodě i) KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA se mezi položky "mrkev" a "celer bulvový – hlízy" vkládá nová položka "kasava" a v bodě 4 podbodě i) OLEJNATÁ SEMENA se mezi položky "bavlníkové semeno" a "ostatní" vkládá nová položka "konopné semeno".

3. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

NÁZVY REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
106-93-4 1,2-dibromoethane ---1,2-dibromoethane
107-06-2 1,2-dichloroethane ---1,2-dichloroethane
93-76-5 2,4,5-T ---2,4,5-T
94-75-7 2,4-D estery suma 2,4-D a jeho esterů vyjádřená jako 2,4-D
94-82-6 2,4-DB ---2,4-DB
  2,6-dichlorbenzamide
(metabolit dichlobenilu)
--- 2,6-dichlorbemzamide
71751-41-2 abamectin avermectin Bia, avermectin Blb delta 8,9-izomeru avermectinu Bia suma avermectinu B 1a a B 1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B 1a
30560-19-1 acephate --- acephate
135410-20-7 acetamiprid --- acetamiprid
34256-82-1 acetochlor EMA, HEMA suma acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřená jako acetochlor
135158-54-2 acibenzolar-S-methyl --- acibenzolar-S-methyl
101007-06-1 acrinatrin --- acrinatrin
15972-60-8 alachlor --- alachlor
116-6-3 aldicarb aldicarb-sulfoxid, aldicarb-sulfon suma aldicarbu, aldicarb sulfoxid a aldicarb-sulfonu, vyjádřená jako aldicarb
39-00-2 aldrin   viz dieldrin
67375-30-8 alpha-cypermethrin   viz cypermethrin
120923-37-7 amidosulfuron ---amidosulfuron
33089-61-1 amitraz všechny metabolity obsahující 2,4-dimethylanilinovou skupinu suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu vyjádřena jako amitraz
61-82-5 amitrole --- amitrole
  anorganický bromid --- bromidový ion (ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu)
140-57-8 aramite --- aramite
3337-71-1 asulam --- asulam
1912-24-9 atrazine --- atrazine
120162-55-2 azimsulfuron --- azimsulfuron
2642-71-9 azinphos-ethyl --- azinphos-ethyl
86-50-0 azinphos-methyl --- azinphos-methyl
41083-11-08 azocyclotin cyhexatin suma azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřená jako cyhexatin
131860-33-8 azoxystrobin ---azoxystrobin
101-27-9 barban 3-chloranilin 3-chloranilin
71626-11-4 benalaxyl ---benalaxyl
8256-54-1 benfuracarb --- benfuracarb
17804-35-2 benomyl   viz carbendazim
25057-89-0 bentazone 6- a 8- hydroxybentazone suma bentazonu, 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřená jako bentazone
68359-37-5 beta-cyfluthrin cyfluthrin cyfluthrin
42576-02-3 bifenox ---bifenox
82657-04-3 bifenthrin --- bifenthrin
485-31-4 binapacryl --- binapacryl
70585-36-3 bitertanol --- bitertanol
188425-85-6 boscalid --- boscalid
4824-78-6 bromophos-ethyl ---bromophos-ethyl
18181-80-1 bromopropylate --- bromopropylate
1689-84-5 bromoxynil --- suma bromoxynilu v jeho esterů, vyjádřena jako bromoxynil
69327-76-0 buprofezin --- buprofezin
8001-35-2 camphechlor   viz toxaphene
2425-06-1 captafol --- captafol
133-06-2 captan --- suma captanu a folpetu
63-25-2 carbaryl --- carbaryl
10605-21-7 carbendazim --- suma carbendazimu, benomylu a thiophanate-methylu, vyjádřená jako carbendazim
1563-66-2 carbofuran 3-hydroxycarbofuran suma carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřená jako carbofuran
55285-14-8 carbosulfan --- carbosulfan
5234-68-4 carboxin anilin anilin
128621-72-7 carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina suma carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyseliny, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyseliny, vyjádřeno jako carfentrazone-ethyl
15263-53-3 cartap --- cartap
142891-20-1 cinidon-ethyl --- cinidon-ethyl (suma Z a E izomerů)
74115-24-5 clofentezine všechny metabolity obsahující 2-chlorbenzoylovou skupinu suma všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu vyjádřená jako clofentezine
81777-89-1 clomazone --- clomazone
1702-17-6 clopyralid --- clopyralid
420-04-2 cyanamid --- cyanamid
21725-46-2 cyanazine --- cyanazine
120116-88-3 cyazofamid --- cyazofamid
113136-77-9 cyclanilide --- cyclanilide
101205-02-1 cycloxydim --- cycloxydim
68359-37-5 cyfluthrin --- cyfluthrin (suma izomerů)
122008-85-9 cyhalofop-butyl volné kyseliny cyhalofop-butylu suma cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin vyjádřená jako cyhalofop-butyl
13121-70-5 cyhexatin   viz azocyclotin
57966-95-7 cymoxanil --- cymoxanil
52315-07-8 cypermethrin --- cypermethrin (suma izomerů)
94361-06-5 cyproconazole --- cyproconazole
121552-61-2 cyprodinil --- cyprodinil
66215-27-8 cyromazine --- cyromazine
1596-84-5 daminozide 1,1 -dimethylhydrazin suma daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin vyjádřená jako daminozide
533-74-4 dazomet methylisothionat methylisothionat
50-29-3 DDT p,p'-DDEap,p'-DDD suma p,p' -DDT, o,p' -DDT, p,p'-DDEap,p'-DDD
52918-63-5 deltamethrin --- deltamethrin
919-86-8 demeton-S-methyl   viz oxydemeton-methyl
17040-19-6 demeton-S-methyl sulphon   viz oxydemeton-methyl
13684-56-5 desmedipham --- desmedipham
2303-16-4 di-allate --- di-allate
333-41-5 diazinon --- diazinon
1918-00-9 dicamba --- dicamba
115-32-2 dicofol --- dicofol (suma o,p'a p,p' izomerů)
60-57-1 dieldrin --- suma aldrinu a dieldrinu vyjádřená jako dieldrin
119446-68-3 difenoconazole --- difenoconazole
35367-38-5 diflubenzuron --- diflubenzuron
83164-33-4 diflufenican diflufenican
1194-65-6 dichlobenil (metabolit 2,6-dichlorbenzamide viz 2,6-dichlorbenzamide) dichlobenil
1085-98-9 dichlofluanid dimethyl-aminosulfoanilide suma dichlofluanidu a dimethyl-aminosulfoanilidu vyjádřená jako dichlofluanid
37764-25-3 dichlormid --- dichlormid
7547-66-2 dichlorprop --- dichlorprop
15165-67-0 dichlorprop-P   viz dichlorprop
62-73-7 dichlorvos --- dichlorvos
50563-36-5 dimethachlor --- dimethachlor
87674-68-8 dimethenamid --- dimethenamid
163515-14-8 dimethenamid-P --- dimethenamid-P (suma izomerů)
55290-64-7 dimethipin --- dimethipin
60-51-5 dimethoate omethoate suma dimethoate a omethoate vyjádřená jako dimethoate
110488-70-5 dimethomorph --- dimethomorph (suma E a Z izomerů)
131-72-6 dinocap dinitrooktylfenoly dinocap
88-85-7 dinoseb --- dinoseb
1420-07-1 dinoterb --- dinoterb
78-34-2 dioxathion --- dioxathion (suma cis a trans izomerů)
122-39-4 diphenylamine --- diphenylamine
2764-72-9 diquat --- diquat-kation
298-04-4 disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton
3347-22-6 dithianon --- dithianon
534-52-6 DNOC --- DNOC
  dithiokarbamáty --- suma dithiokarbamátů, vyjádřená jako CS2
2439-10-3 dodine --- dodine
115-29-7 endosulfan endosulfan-sulfate suma alfa a beta endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřená jako endosulfan
77-20-8 endrin --- endrin
106325-08-0 epoxiconazole --- epoxiconazole
66230-04-4 esfenvalerate --- viz fenvalerate
16672-87-0 ethephon --- ethephon
563-12-2 ethion --- ethion
26225-79-6 ethofumesate 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate suma ethofumesate a 2,3-dihydro-3,3 -dimethyl -2 -oxobenzofuran-5 -yl methane sulfonate vyjádřená jako ethofumesate
126801-58-9 ethoxysulfuron --- ethoxysulfuron
72-56-0 ethylan --- ethylan
756-221-8 ethylenoxide 2-chloroethanol suma ethylenoxide a 2-chlorethanolu vyjádřena jako ethylenoxide
80844-07-1 etofenprox --- etofenprox
131807-57-3 famoxadone --- famoxadone
161326-34-7 fenamidone --- fenamidone
22224-92-6 fenamiphos fenamiphos sulfoxid a sulfon suma fenamiphosu, jeho sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako fenamiphos
60168-88-9 fenarimol --- fenarimol
120928-09-8 fenazaquin --- fenazaquin
13356-08-6 fenbutatin oxide --- fenbutatin oxide
126833-17-8 fenhexamid --- fenhexamid
299-84-3 fenchlorphos fenchlorphos-oxon suma fenchlorphosu a fenchlorphos-oxonu vyjádřená jako fenchlorphos
122-14-5 fenitrothion --- fenitrothion
71283-80-2 fenoxaprop-P-ethyl 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on suma fenoxaprop-P-ethylu a 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu vyjádřená jako fenoxaprop-P -ethyl
72490-01-8 fenoxycarb --- fenoxycarb
67306-00-7 fenpropidin --- fenpropidin
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
67564-91-4 fenpropimorph rostlinné produkty ---fenpropimorph
živočišné produkty fenpropimorph
karboxylová kyselina
fenpropimorph karboxylová kyselina vyjádřená jako fenpropimorph
134098-61-6 fenpyroximate --- fenpyroximate
668-34-8 fentin --- fentin, vyjádřen jako trifenylcín kation
900-95-8 fentin acetate   viz fentin
76-87-9 fentin hydroxide   viz fentin
51630-58-1 fenvalerate --- suma fenvalerate a esfenvalerate (suma RR a SS izomerů) (suma RS a SR izomerů)
120068-37-3 fipronil MB 46136, MB 46513 suma fipronilu, MB 46136 a MB 46513, vyjádřená jako fipronil
104040-78-0 flazasulfuron --- flazasulfuron
145701-23-1 florosulam --- florosulam
79241-46-6 fluazifop-P-butyl fluazifop fluazifop-P-butyl
79622-59-6 fluazinam --- fluazinam
70124-77-5 flucythrinate --- flucythrinate (suma izomerů)
131341-86-1 fludioxonil --- fludioxonil
142459-58-3 flufenacet všechny metabolity obsahující N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu suma všech metabolitů obsahujících N-fluorofenyl-N-isopropylovou skupinu vyjádřena jako flufenacet
101463-69-8 flufenoxuron --- flufenoxuron
103361-09-7 flumioxazine --- flumioxazine
193740-76-0 fluoxastrobin --- fluoxastrobin (suma E- a Z-izomerů)
144740-54-5 flupyrsulfuron-methyl --- flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5 fluquinconazole --- floquinconazole
61213-25-0 flurochloridone --- flurochloridone
69377-81-7 fluroxypyr --- fluroxypyr
96525-23-4 flurtamone --- flurtamone
85509-19-9 flusilazole --- flusilazole
76674-21-0 flutriafol triazolyl alaninu a kyseliny octové suma flutriafolu a triazolyl alaninu a kys.octové, vyjádřenájako flutriafol
133-07-3 folpet --- suma folpetu a captanu
173159-57-4 foramsulfuron --- foramsulfuron
2540-82-1 formothion --- formothion
39148-24-8 fosetyl Al --- fosetyl Al
7803-51-2 fosforovodík --- fosforovodík (ze všech zdrojů)
98886-44-3 fosthiazate --- fosthiazate
3878-19-1 fuberidazole --- fuberidazole
65907-30-4 furathiocarb --- furathiocarb
121776-33-8 furilazole --- furilazole
53369-07-6 glufosinate --- glufosinate
1071-83-6 glyphosate --- glyphosate
115044-19-4 guazatine-acetate --- guazatine -acetate
72619-32-0 haloxyfop-methyl estery a konjugáty suma haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřenájako haloxyfop-methyl
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
60873 HCH --- HCH (suma alfa a beta -HCH) -pokud není uvedeno jinak
76-44-8 heptachlor heptachlor-epoxid suma heptachloru a heptachlor-epoxidu vyjádřená jako heptachlor
79983-71-4 hexaconazole --- hexaconazole
118-74-1 hexachlorobenzene --- hexachlorobenzene
78587-05-0 hexythiazox --- hexythiazox
10004-44-1 hymexazol --- hymexazol
2439-01-2 chinomethionat --- chinomethionat
103-17-3 chlorbenside --- chlorbenside
1967-16-4 chlorbufam   viz barban
57-74-9 chlordane rostlinné produkty --- chlordane (suma cis- a trans-izomerů)
živočišné produkty oxychlordane suma cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu vyjádřená jako chlordane
122453-73-0 chlorfenapyr --- chlorfenapyr
80-33-1 chlorfenson --- chlorfenson
470-90-6 chlorfenvinphos --- chlorfenvinphos (suma E a Z izomerů)
1698-60-8 chloridazon --- chloridazon
7003-89-6 chlormequat --- chlormequat - kation
510-15-6 chlorobenzilate --- chlorobenzilate
1897-45-6 chlorothalonil --- chlorothalonil
15545-48-9 chlorotoluron --- chlorotoluron
1982-47-4 chloroxuron --- chloroxuron
101-21-3 chlorpropham brambory --- chlorpropham
ostatní produkty 3-chloranilin suma chlorprophamu a 3-chloranilinu vyjádřená jako chlorpropham
2921-88-2 chlorpyrifos --- chlorpyrifos
5598-13-0 chlorpyrifos-methyl --- chlorpyrifos-methyl
64902-72-3 chlorsulfuron --- chlorsulfuron
84332-86-5 chlozolinate --- chlozolinate
35554.44.O imazalil --- imazalil
81405-85-8 imazamethabenz-methyl --- imazamethabenz-methyl
114311-32-9 imazamox --- imazamox
138261-41-3 imidacloprid všechny metabolity, obsahující kys. 6-chlornikotinovou imidacloprid
144550-36-7 iodosulfuron-methyl sodný --- iodo sulfuron-methyl
1689-83-4 ioxynil --- suma ioxynil a jeho esterů vyjádřená jako ioxynil
3861-47-0 ioxynil oktanoate   viz ioxynil
36734-19-7 iprodione --- iprodione
140923-17-7 iprovalicarb --- iprovalicarb
34123-59-6 isoproturon --- isoproturon
163520-33-0 isoxadifen --- isoxadifen
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
141112-29-0 isoxaflutole RPA 202248, RPA 203328 suma isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřená jako isoxaflutole
143390-89-0 kresoxim-methyl rostlinné produkty --- kresoxim-methyl
živočišné produkty 490M1, 490M2, 490M9 suma metabolitů 490M1, 490M2, 490M9
74-90-8 kyanovodík --- kyanovodík (ze všech kyanidů)
77501-63-4 lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 suma lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřená jako laktofen
91465-08-6 lambda-cyhalothrin --- lambda-cyhalothrin
2164-08-1 lenacil --- lenacil
60873 lindane --- lindane (γ - HCH)
330-55-2 linuron --- linuron
121-75-5 malathion malaoxon suma malathion a malaoxonu vyjádřenájako malathion
10071-13-3 maleic hydrazide konjugáty maleic hydrazide
8018-01-7 mancozeb   viz dithiokarbamáty
12427-38-2 maneb   viz dithiokarbamáty
26544-20-7 MCPA --- MCPA
94-81-5 MCPB --- MCPB
2595-54-2 mecarbam --- mecarbam
7085-19-0 mecoprop --- mecoprop
16484-77-8 mecoprop P viz mecoprop
  měď --- měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9 mefenpyr-diethyl mefenpyr suma mefenpyru a mefenpyr-diethylu vyjádřenájako mefenpyr-diethyl
110235-47-7 mepanipyrim 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin suma mepanipyrim a 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidinu vyjádřená jako mepanipyrim
208465-21-8 mesosulfuron-methyl mesosulfuron mesosulfuron
104206-82-8 mesotrione MNBA suma mesotrione a metabolitů MNBA vyjádřenájako mesotrione
57837-19-1 metalaxyl --- metalaxyl
70630-17-0 metalaxyl -M --- suma izomerů
41394-05-2 metamitron desaminometamitron suma metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2 metazachlor --- metazachlor
125116-23-6 metconazole --- metconazole
23576-23-0 methacrifos --- methacrifos
10265-92-6 methamidophos --- methamidophos
950-37-8 methidathion --- methidathion
2032-65-7 methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone suma methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako methiocarb
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
16752-77-5 methomyl --- suma methomylu a thiodicarbu, vyjádřená jako methomyl
161050-58-4 methoxyfenozide rostlinné produkty --- methoxyfenozide
živočišné produkty RH-1518 suma methoxyfenozide a metabolitu RH-1518 vyjádřena jako methoxyfenozide
72-43-5 methoxychlor --- methoxychlor
74-83-9 methyl bromide --- methyl bromide
9006-42-2 metiram   viz dithiokarbamáty
139528-85-1 metosulam --- metosulam
21087-64-9 metribuzin --- metribuzin
74223-64-6 metsulfuron-methyl --- metsulfuron-methyl
26718-65-0 mevinphos --- mevinphos (suma cis a trans izomerů)
2212-661-0 molinate molinate molinate
6923-22-4 monocrotophos --- monocrotophos
1746-81-2 monolinuron --- monolinuron
88671-89-0 myclobutanil rostlinné produkty --- myclobutanil
živočišné produkty RH9090 RH 9090 vyjádřeno jako myclobutanil
15299-99-7 napropamide --- napropamide
132-66-1 naptalam --- naptalam
111991-09-4 nicosulfuron ADMP, ASDM suma nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřená jako nicosulfuron
1836-75-5 nitrofen --- nitrofen
1113-02-6 omethoate   viz dimethoate
39807-15-3 oxadiargyl --- oxadiargyl
19666-30-9 oxadiazon --- oxadiazon
144657-06-9 oxasulfuron --- oxasulfuron
301-12-2 oxydemeton-methyl demethon-S-methylsulfon suma oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu vyjádřená jako oxydemethon-methyl
42874-03-3 oxyfluorfen amino-oxyfluorfen, acetamido-oxyfluorfen suma oxyfluorfenu,amino-oxyfluorfenu aacetamido-oxyfluorfenu, vyjádřená jako oxyfluorfen
4685-14-7 paraquat --- paraquat kation
56-38-2 parathion --- parathion
298-00-0 parathion-methyl paraoxon-methyl suma parathion-methylu a paraoxon-methylu vyjádřena jako parathion-methyl
66246-88-6 penconazole --- penconazole
66063-05-6 pencycuron --- pencycuron
40487-42-1 pendimethalin --- pendimethalin
52645-53-1 permethrin --- permethrin (suma izomerů)
13684-63-4 phenmedipham --- phenmedipham
298-02-2 phorate kyslíkový analog phoratu, sulfoxidy a sulfony phoratu a jeho kyslíkového analogu suma phoratu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřená jako phorate
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
2310-17-0 phosalone --- phosalone
732-11-6 phosmet phosmet-oxon suma phosmetu a phosmet-oxonu vyjádřená jako phosmet
13171-21-6 phosphamidon N-desethylphosphamidon suma E- a Z-phosphamidonu a N-desethylphosphamidonu
14816-18-3 phoxim --- phoxim
1918-02-1 picloram --- picloram
137641-05-5 picolinafen --- picolinafen
117428-22-5 picoxystrobin --- picoxystrobin
51-03-6 piperonyl butoxide --- piperonyl butoxide
23103-98-2 pirimicarb desmethyl- pirimicarb suma pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb vyjádřená jako pirimicarb
29232-93-7 pirimiphos-methyl --- pirimiphos-methyl
113036-87-6 primisulfuron --- primisulfuron
32809-16-8 procymidone --- procymidone
41198-08-7 profenofos --- profenofos
88805-35-0 prohexadion soli suma prohexadionu a jeho solí vyjádřená jako prohexadion
67747-09-5 prochloraz všechny metabolity obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu suma prochlorazu a všech metabolitů obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu vyjádřená jako prochloraz
1918-16-7 propachlor --- propachlor
24579-73-5 propamocarb --- propamocarb
111479-05-1 propaquizafop všechny metabolity obsahující 6-chlor-2-methoxychinoxalin propaquizafop
2312-35-8 propargite --- propargite
122-42-9 propham brambory --- propham
ostatní produkty anilin anilin
60207-90-1 propiconazole --- propiconazole
12071-83-9 propineb   viz dithiokarbamáty
114-26-1 propoxur --- propoxur
181274-15-7 propoxycarbazone 2-hydroxypropoxycarbazone suma propoxycarbazone, jeho solí a 2-hydroxypropoxycarbazone vyjádřená jako propoxycarbazone-
23950-58-5 propyzamide rostlinné produkty --- propyzamide
živočišné produkty všechny metabolity obsahující 3,5-dichlor-benzoovou kyselinu suma propyzamide a všech metabolitů obsahujících 3,5-dichlorbenzoovou kyselinu vyjádřená jako propyzamide
189278-12-4 proquinazid --- proquinazid
94125-34-5 prosulfuron --- prosulfuron
178928-70-6 prothioconazole rostlinné produkty JAU 6476-desthio
živočišné produkty suma JAU 6476-desthio, JAU 6476-3-hydroxy-desthio a AU 6476-4-hydroxy-desthio
123312-89-0 pymetrozine --- pymetrozine
175013-18-0 pyraclostrobin --- pyraclostrobin
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
129630-19-9 pyraflufenethyl --- pyraflufenethyl
13457-18-6 pyrazophos --- parazophos
8003-34-7 pyrethriny --- suma pyrethrinů I a II
96489-71-3 pyridaben --- pyridaben
55512-33-9 pyridate 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin suma pyridate a 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin vyjádřená jako pyridate
53112-28-0 pyrimethanil --- pyrimethanil
13593-03-8 quinalphos --- quinalphos
90717-03-6 quinmerac --- quinmerac
124495-18-7 quinoxyfen --- quinoxyfen
82-68-8 quintozene pentachloranilin suma quintozene a pentachloranilinu vyjádřená jako quintozene
100646-51-3 quizalofop-P-ethyl --- quizalofop-P-ethyl
119738-06-6 quizalofop-P-tefuryl --- quizalofop-P-tefuryl
10453-86-8 resmethrin --- resmethrin (suma izomerů)
122931-48-0 rimsulfuron --- rimsulfuron
175217-20-6 silthiofam --- silthiofam
7704-34-9 síra --- síra ze všech sloučenin obsahujících síru
75-15-0 sirouhlík --- sirouhlík
--- sloučeniny rtuti   suma rtuťnatých sloučenin vyjádřena jako rtuť
51218-45-2 S-metolachlor --- S-metolachlor
168316-95-8 spinosad --- spinosad (spinosyn A + spinosyn D)
18134-30-8 spiroxamine --- spiroxamine
99105-77-8 sulcotrione 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoová kyselina suma sulcotrione a 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoové kyseliny, vyj ádřená j ako sulcotrione
141776-32-1 sulfosulfuron --- sulfosulfuron
107534-96-3 tebuconazole --- tebuconazole
117-18-0 tecnazene --- tecnazene
107-49-3 TEEP --- TEEP
83121-18-0 teflubenzuron --- teflubenzuron
5915-41-3 terbuthylazine --- terbuthylazine
112281-77-3 tetraconazole --- tetraconazole
56-23-5 tetrachlormethan --- tetrachlormethan
148-79-8 thiabendazole rostlinné produkty --- thiabendazole
živočišné produkty 5-hydroxy-thiabendazole suma thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
11198-49 thiacloprid --- thiacloprid
153719-23-4 thiamethoxam CGA 322704 suma thiamethoxamu a metabolitu CGA 322704 vyjádřená jako thiamethoxam
79277-27-3 thifensulfuron-methyl --- thifensulfuron-methyl
59669-26-0 thiodicarb   viz methomyl
23564-05-8 thiophanate -methyl   viz carbendazim
137-26-8 thiram --- thiram
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
57018-04-9 tolclofos-methyl --- tolclofos-methyl
731-27-1 tolylfluanid dimethylamonisulfotoluid dimethylamonisulfotoluid
8001-35-2 toxaphene rostlinné produkty --- toxaphene
živočišné produkty kongenery P26, P50, P62 suma kongenerů P26, P50, P62
87820-88-0 tralkoxydim --- tralkoxydim
43121-43-3 triadimefon triadimenol suma triadimefonu a triadimenolu
55129-65-3 triadimenol   viz triadimefon
2303-17-5 tri-allate   tri-allate
82097-50-5 triasulfuron --- triasulfuron
112143-82-5 triazamate --- triazamate
24017-47-8 triazophos --- triazophos
72459-58-6 triazoxide --- triazoxide
101200-48-0 tribenuron-methyl --- tribenurom-methyl
81412-43-3 tridemorph --- tridemorph
141517-21-7 trifloxystrobin --- trifloxystrobin
99387-89-0 triflumizole --- triflumizole
64628-44-0 triflumuron --- triflumuron
1582-09-8 trifluralin --- trifluralin
126535-15-7 triflusulfuron-methyl --- triflusulfuron-methyl
26644-46-2 triforine --- triforine
52-68-6 trichlorfon --- trichlorfon
  trimethylsulfoniový kation metabolit glyphosate   trimethylsulfoniový kation
95266-40-3 trinexapac-ethyl trinexapac trinexapac
131983-72-7 triticonazole --- triticonazole
142969-14-5 tritosulfuron --- tritosulfuron
2275-23-2 vamidothion vamidithion sulfoxide a sulfone suma vamidithionu a vamidithion sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako vamidithion
50471-44-8 vinclozolin všechny metabolity obsahující 3,5-dichloranilinovou skupinu vinclozolin
52315-07-8 zeta cypermethrin   viz cypermethrin
12122-67-6 zineb   viz dithiokarbamaty
156052-68-5 zoxamide --- zoxamide
*) Identifikační číslo Chemical Abstracts Service
EMA2-ethyl-6-methylanilin
HEMA2-(1-hydroxyethyl)-6-methylanilin
MB 465135-amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluorometylpyrazole
MB 461365-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
RPA 2022482-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 2033282-methylsulfbnyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
PPG 15761-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 9471-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 8475-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 20532-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
MNBAkyselina 4-methylsulfonyl -2- nitrobenzoová
RH-1518P-D-glukopyranuronic acid
RH9090alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
ADMP2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
ASDM2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide
AMPAkyselina aminomethyl fosforečná
JAU 64762-[2-(l-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thione
CGA 322704N-(2-chloro-thiazol-5-yl-methyl)-N'-methyl-N''-nitroguanidine
P262-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
P502-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
P622,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.".

4. V příloze č. 3 se položky

„bendicarječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bendiocarbvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
bioresmethrinokurky0,5
paprika0,5
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
bromuconazolehrozny stolní a moštové0,5
ječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carbetamideřepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
clethodimbrambory0,1
brukvovitá zelenina0,3
cukrovka0,03
hrách0,3
pór0,5
řepkové semeno0,03
salát hlávkový0,5
slunečnicové semeno0,03
špenát0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flucycloxuronjádroviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flusulamidebrukvovitá zelenina0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexaflumuronbrambory0,05
jádroviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
imazethapyrfazole0,05
hrách0,05
sójové boby0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lufenuronbrambory0,02
jablka0,2,
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
MON 4660všechny potraviny rostlinného původu0,01*
simazinebobulovité a drobné ovoce0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel0,1
jádroviny0,1
peckoviny0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“

zrušují.

5. V příloze č. 3 položka amitraz zní:

„amitrazbavlníkové semeno1          
čaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

6. V příloze č. 3 položka azoxystrobin zní:

„azoxystrobin artyčoky1          
banány2
celer bulvový-hlízy0,3
celer řapíkatý5
cibule jarní2
citrusové plody1
čaj0,1*
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
fazole vyluštěné0,2
fazolové lusky1
hlávková brukvovitá zelenina0,3
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové2
chmel20
jahody2
ječmen0,3
kedlubny0,2
křen0,2
květáková brukvovitá zelenina0,5
lilkovité2
listová brukvovitá zelenina5
luštěniny0,1
mango0,2
maliny3
mrkev0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostružiny3
oves0,3
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
pór0,1
pšenice0,3
rýže5
ředkvičky0,2
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina3
sójové boby0,5
tritikále0,3
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě3
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

7. V příloze č. 3 se za položku bentazone vkládá nová položka beta-cyfluthrin, která zní:

„beta-cyfluthrinkvěták0,05      
mák0,05
řepkové semeno0,05
zelí, kapusta hlávkové0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*“.

8. V příloze č. 3 se do položky bifenthrin za text "pšenice 0,5" vkládá text "rybíz 0,5".

9. V příloze č. 3 se za položku bitertanol vkládá nová položka boscalid, která zní:

„boscalidjablka1      
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

10. V příloze č. 3 položka bromoxynil zní:

„bromoxynilčaj0,1*p
chmel0,1*p
kukuřice0,1p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

11. V příloze č. 3 položka carbofuran zní:

„carbofurancitrusové plody0,3      
čaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*“.

12. V příloze č. 3 položka cartentrazon-ethyl zní:

„carfentrazon-ethylčaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p“.

13. V příloze č. 3 položka cyromazine zní:

„cyromazineartyčoky2       
brambory1
celer řapíkatý2
cukety1
fazolové lusky5
houby pěstované5
hrachové lusky5
lilkovité1
melouny0,3
melouny vodní0,3
mrkev1
salát a podobná zelenina15
tykvovité-jedlá slupka1
zeleninové natě15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

14. V příloze č. 3 položka desmedipham zní:

„desmediphamcukrovka0,1     
červena řepa0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

15. V příloze č. 3 se do položky "difenoconazole" za text "tritikále 0,02" vkládá text "žito 0,02".

16. V příloze č. 3 se za položku dimenthenamid vkládá nová položka dimenthenamid P, která zní:

„dimethenamid Pčaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p“.

17. V příloze č. 3 položka diquat zní:

„diquat čaj0,1*p
hořčičné semeno0,5p
chmel0,1*p
konopné semeno0,5p
ječmen10p
kukuřice1p
lněné semeno5p
luštěniny0,2p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves2p
proso1p
řepkové semeno2p
slunečnicové semeno1p
sójové boby0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

18. V příloze č. 3 se do položky ethofumesate za text "chmel 0,1* p" vkládá text "koření 0,5 p" a za text "olejnatá semena 0,1* p" se vkládá text "zeleninové natě 1 p".

19. V příloze č. 3 položka fenamidone zní:

„fenamidonehrozny stolní a moštové0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
melouny0,1p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,5p
salát a podobná zelenina2p“.

20. V příloze č. 3 se za položku fipronil vkládá nová položka flazasulfuron, která zní:

„flazasulfuroncitrusové plody0,02p
čaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,02p
chmel0,02*p
obilniny0,02*p
olejnatá semena0,02*p
olivy0,02p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p“.

21. V příloze č. 3 se za položku fludioxonil vkládá nová položka flufenacet, která zní:

„flufenacetbrambory0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

22. V příloze č. 3 se za položku flumioxazine vkládá nová položka fluoxastrobin, která zní:

„fluoxastrobinpšenice0,05       
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*“.

23. V příloze č. 3 se za položku fluroxypyr vkládá nová položka flurtamone, která zní:

„flurtamonečaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

24. V příloze č. 3 se za položku fosforovodík vkládá nová položka fosthiazate, která zní:

„fosthiazatebanány0,05p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

25. V příloze č. 3 se do položky glufosinate za text "jádroviny 0,05" vkládá text "mák 1".

26. V příloze č. 3 položka glyphosate zní:

„glyphosatebavlníkové semeno10p
brambory0,5p
čaj2p
čirok20p
fazole2p
hořčičné semeno10p
houby volně rostoucí50p
hrách10p
hrozny stolní a moštové0,5p
ječmen20p
kukuřice1p
lněné semeno10p
olivový extrakt1p
oves20p
pomeranče0,5p
pšenice10p
řepkové semeno10p
slunečnicové semeno20p
sójové boby20p
tritikále10p
žito10p
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*p“.

27. V příloze č. 3 položka chlorpropham zní:

„chlorprophambrambory uskladněné10       
čaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,02*
olejnatá semena0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

28. V příloze č. 3 se do položky imidacloprid za text "kukuřice 0,05" vkládá text "mák 0,05" a text "řepkové semeno 0,05".

29. V příloze č. 3 položka iodosulfuron-methyl sodný zní:

„iodosulfuron-methyl sodnýčaj0,05*p
chmel0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

30. V příloze č. 3 položka ioxynil zní:

„ioxynilcibule0,2p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
mrkev0,2p
olejnatá semena0,1*p
pastinák0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

31. V příloze č. 3 položka iprodione zní:

„iprodione celer bulvový-hlízy0,3p
cibule0,2p
cibule jarní3p
citrony5p
čaj0,1*p
čekanka salátová0,2p
česnek0,2p
fazolové lusky5p
hrách vyluštěný0,3p
hrachové lusky2p
hrozny stolní a moštové10p
chmel0,1*p
jádroviny5p
jahody15p
ječmen0,5p
kapusta růžičková0,5p
keřové ovoce10p
kiwi5p
křen0,1p
květáková brukvovitá zelenina0,1p
lilkovité5p
lískové oříšky0,2p
lněné semeno0,5p
luštěniny0,2p
mandarinky1p
mrkev0,3p
ostatní bobulovité a drobné ovoce10p
oves0,5p
pastinák0,3p
peckoviny3p
pšenice0,5p
reveň0,2p
rýže3p
ředkvičky0,3p
řepkové semeno0,5p
salát a podobná zelenina10p
slunečnicové semeno0,5p
šalotka0,2p
tykvovité-jedlá slupka2p
tykvovité-nejedlá slupka1p
zeleninové natě10p
zelí, kapusta hlávkové5p
zelí pekinské, čínské5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

32. V příloze č. 3 položka isoxaflutole zní:

„isoxaflutolečaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

33. V příloze č. 3 se do položky kresoxim-methyl za text "paprika 1 p" vkládá text "pór 5".

34. V příloze č. 3 se do položky lambda-cyhalothrin za text "cibule jarní 0,05" vkládá text "citrony 0,2".

35. V příloze č. 3 položka maleic hydrazide zní:

„maleic hydrazidebrambory50p
cibule15p
čaj0,5*p
česnek15p
chmel0,5*p
olejnatá semena0,5*p
šalotka15p
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*p“.

36. V příloze č. 3 položka mecoprop zní:

„mecopropčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

37. V příloze č. 3 se za položku mefenpyr-diethyl vkládá nová položka mepanipyrim, která zní:

„mepanipyrimčaj0,02*p
hrozny stolní a moštové3p
chmel0,02*p
jahody2p
olejnatá semena0,02*p
rajčata1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p“.

38. V příloze č. 3 se za položku mefenpyr-diethyl vkládá nová položka mesosulfuron-methyl, která zní:

„mesosulfuron-methylpšenice0,05      
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*“.

39. V příloze č. 3 položka mesotrione zní:

„mesotrionečaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

40. V příloze č. 3 se do položky metalaxyl za text "kadeřávek 0,2 p" vkládá text "křen 0,1 p" a za text "rajčata 0,2 p" se vkládá text "ředkvičky 0,1 p".

41. V příloze č. 3 se do položky metamitron za text "cukrovka 0,2" vkládá text "červená řepa 0,2".

42. V příloze č. 3 se do položky metconazole za text "ječmen 0,1" vkládá text "mák 0,1".

43. V příloze č. 3 se do položky methomyl za text "meruňky 0,2" vkládá text "paprika 0,2".

44. V příloze č. 3 se do položky methoxyfenozide za text "jablka 0,3" vkládá text "kukuřice 0,1".

45. V příloze č. 3 se za položku mevinphos vkládá nová položka molinate, která zní:

„molinatečaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

46. V příloze č. 3 se do položky phenmedipham za text "cukrovka 0,1" vkládá text "červená řepa 0,1".

47. V příloze č. 3 položka picoxystrobin zní:

„picoxystrobinčaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
oves0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

48. V příloze č. 3 položka propiconazole zní:

„propiconazolearašídy0,2p
banány0,1p
broskve0,2p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
meruňky0,2p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves0,2p
pór0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

49. V příloze č. 3 položka propoxycarbazone zní:

„propoxycarbazone-sodiumčaj0,05*      
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*“.

50. V příloze č. 3 položka propyzamide zní:

„propyzamidečaj0,05*      
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
salát a podobná zelenina1
zeleninové natě1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*“.

51. V příloze č. 3 se za položku propyzamide vkládá nová položka proquinazid, která zní:

„proquinazidvšechny potraviny rostlinného původu0,01*“.       

52. V příloze č. 3 položka prothioconazole zní:

„prothioconazoleječmen0,05        
oves0,05
pšenice0,05
řepkové semeno0,02
tritikále0,05
žito0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*“.

53. V příloze č. 3 se do položky pymetrozine za text "chmel 5 p" vkládá text "kadeřávek 0,1 p".

54. V příloze č. 3 se za položku pymetrozine vkládá nová položka pyraclostrobin, která zní:

„pyraclostrobincibule0,2p
citrusové plody1p
čaj0,05*p
česnek0,2p
hrozny moštové2p
chmel0,05*p
jablka0,5p
jahody0,5p
ječmen0,2p
luštěniny0,3p
oves0,3p
papája0,05p
pistáciové ořechy1p
pšenice0,1p
salát a podobná zelenina2p
šalotka0,2p
tritikále0,1p
třešně, višně0,2p
žito0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

55. V příloze č. 3 položka quinoxyfen zní:

„quinoxyfenčaj0,05*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,5*p
jahody0,3p
ječmen0,2p
olejnatá semena0,05*p
ostatní bobulovité a drobné ovoce1p
oves0,2p
třešně, višně1p
tykvovité-nejedlá slupka0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

56. V příloze č. 3 položka silthiofam zní:

„silthiofamčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

57. V příloze č. 3 se za položku spiroxamin vkládá nová položka spinosad, která zní:

„spinosadbrokolice0,1        
cibule0,2
hrozny stolní a moštové0,2
jablka0,5
kapusta růžičková0,2
květák0,1
pór0,2
zelí, kapusta hlávkové0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

58. V příloze č. 3 se do položky tebuconazole za text "řepkové semeno 0,05*" vkládá text "tritikále 0,2" a text "žito 0,2".

59. V příloze č. 3 položka thiabendazole zní:

„thiabendazoleavokádo15 
banány51)
batáty15 
brambory uskladněné151)
brokolice5 
citrusové plody51)
čaj0,1* 
houby pěstované10
hrušky5
chmel0,1*
jablka5
kasava15
mango5
ořechy na dřevinách0,1
papája10
yamy15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*“.

60. V příloze č. 3 položka thiamethoxam zní:

„thiamethoxambrambory0,1     
cukrovka0,05
kukuřice0.05
rajčata0,2
řepkové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*“.

61. V příloze č. 3 položka trifloxystrobin zní:

„trifloxystrobinangrešt1p
banány0,05p
broskve1p
citrusové plody0,3p
čaj0,05*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel30p
jádroviny0,5p
ječmen0,3p
melouny0,3p
meruňky1p
olejnatá semena0,05*p
pšenice0,05p
rajčata0,5p
rybíz1p
tritikále0,05P
třešně, višně1p
tykvovité-jedlá slupka0,2p
žito0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

62. V příloze č. 3 se do položky trifluralin před text "brukvovitá zelenina 0,1" vkládá text "anýz vonný 0,1" a za text "ječmen 0,1" se vkládá text "koriandr setý 0,1".

63. V příloze č. 3 se za položku trichlorfon vkládá nová položka trimethyl sulfoniový kation, která zní:

„trimethyl sulfoniový kationhouby volně rostoucí20p
ječmen10p
olivový extrakt1p
oves10p
pomeranče0,5p
pšenice5p
sójové boby10p
tritikále5p
žito5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p“.

64. V příloze č. 3 se za položku trichlorfon vkládá nová položka trinexapac-ethyl, která zní:

„trinexapac-ethylječmen0,2      
pšenice0,2
řepkové semeno1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*“.

65. V příloze č. 3 položka zoxamide zní:

„zoxamidečaj0,05*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p“.

66. V příloze č. 4 položka amitraz zní:

„amitrazmaso drůbeží0,05*     
vejce0,01*
med0,1“.

67. V příloze č. 4 se za položku bentazone vkládá nová položka beta-cyfluthrin, která zní:

„beta-cyfluthrinmaso0,05*     
mléko0,02*
vejce0,02*“.

68. V příloze č. 4 se za položku bromopropylate vkládá nová položka bromoxynil, která zní:

„bromoxyniljátra, ledviny0,2p
maso ostatní0,05p
mléko0,01*p“.

69. V příloze č. 4 se položka

„clethodimmaso0,01*     
mléko0,01*“

zrušuje.

70. V příloze č. 4 se za položku fludioxanil vkládá nová položka fluoxastrobin, která zní:

„fluoxastrobinmaso0,05      
mléko0,05
živočišné vnitřnosti0,1“.

71. V příloze č. 4 položka glyphosate zní:

„glyphosatejátra hovězí0,2p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí2p
ledviny vepřové0,5p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p“.

72. V příloze č. 4 se za položku chloroxuron vkládá nová položka chlorpropham, která zní:

„chlorprophamledviny0,2p
maso ostatní0,05*p
mléko0,2p“.

73. V příloze č. 4 se za položku imazalil vkládá nová položka ioxynil, ktrá zní:

„ioxyniljátra, ledviny0,2p
maso ostatní0,05p
mléko0,01*p“.

74. V příloze č. 4 položka picoxystrobin zní:

„picoxystrobinmaso0,05*p 1)
mléko0,02*p 2)
vejce0,05*p 3)“.

75. V příloze č. 4 položka propiconazole zní:

„propiconazolejátra jatečných zvířat0,1p
maso ostatní0,01*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p“.

76. V příloze č. 4 se za položku pymetrozine vkládá nová položka pyraclostrobin, která zní:

„pyraclostrobinmaso0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,05*p“.

77. V příloze č. 4 položka quinoxyfen zní:

„quinoxyfenmaso0,2p
mléko0,05*p
vejce0,02*p“.

78. V příloze č. 4 se za položku terbuthylazine vkládá nová položka tetraconazole, která zní:

„tetraconazolejátra1      
ledviny0,05
maso ostatní0,01*
mléko0,02“.

79. V příloze č. 4 se za položku thiabendazole vkládá nová položka thiamethoxam, která zní:

„thiamethoxammaso0,01     
mléko0,02
vejce0,01“.

80. V příloze č. 4 se za položku triforine vkládá nová položka trimethyl sulfoniový kation, která zní:

„trimethyl sulfoniový kationjátra hovězí0,5p
ledviny drůbeží0,1p
ledviny hovězí0,2p
maso hovězí0,2p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p“.

81. V příloze č. 4 se za položku triforine vkládá nová položka trinexapac-ethyl, která zní:

„trinexapac-ethylmaso0,02      
mléko0,01
vejce0,02“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou

1. bodů 12, 19, pokud jde o maximální limit reziduí čaje, chmele, melounů, olejnatých semen, rajčat, salátu a podobné zeleniny, a bodů 32, 35, 36, 50 a 61, které nabývají účinnosti dnem 4. prosince 2006,

2. bodů 5 a 66, které nabývají účinnosti dnem 10. ledna 2007,

3. bodů 21, 24, 29, 31, 39, 45, 47, 48, 56, 74 a 75, které nabývají účinnosti dnem 24. února 2007,

4. bodů 10, 16, 20, 23, 26, 27, 30, 37, 49, 54, pokud jde o maximální limit reziduí cibule, citrusových plodů, čaje, česneku, hroznů moštových, chmele, jahod, ječmene, luštěnin, ovsa, papáji, pistáciových ořechů, pšenice, salátu a podobné zeleniny, šalotky, tritikálí, třešní, višní, žita a ostatních potravin rostlinného původu, a bodů 55, 63, 65, 68, 71, 72, 73, 76, 77 a 80, které nabývají účinnosti dnem 21. dubna 2007.


Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Poznámky pod čarou

*) Identifikační číslo Chemical Abstracts Service

Přesunout nahoru