Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Částka 19/2006
Platnost od 17.02.2006
Účinnost od 01.04.2006
Zrušeno k 01.12.2018 (195/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

40

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2006,

kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí):


Čl. I

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "podle § 5 zákona" zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova "podle § 6 zákona" zrušují.

3. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

"3. "VPA", které vyjadřuje registraci výhradního pojišťovacího agenta,".

4. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova "podle § 7 zákona, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta" zrušují.

5. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 5 se slova "podle § 8 zákona" zrušují.

6. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 6 se slova "podle § 9 zákona" zrušují.

7. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 7 se slova "podle § 10 zákona" zrušují.

8. V § 7 odst. 2 větě prvé se číslo "30" nahrazuje číslem "40".

9. V § 7 odst. 2 věta čtvrtá zní: "Místo konání řádné odborné zkoušky a místo a datum konání mimořádné odborné zkoušky uveřejní ministerstvo nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na svých webových stránkách.".

10. V § 7 odst. 9 větě třetí se slova ",kdy obdrželo doklad o" zrušují.

11. V § 9 odstavec 7 zní:

"(7) Výkaz činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří datem jeho vypracování a podpisem oprávněné osoby, elektronickou podobu výkazu činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří též ověřovacím kódem přiděleným mu ministerstvem. Jde-li o právnickou osobu, je výkaz činnosti podepsán též jejím odpovědným zástupcem. Pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři sdělí ministerstvo ověřovací kód do 30 dnů ode dne jeho registrace. Je-li pojišťovací zprostředkovatel registrován současně jako pojišťovací agent a jako pojišťovací makléř, sdělí mu ministerstvo ověřovací kód zvlášť pro každou takovou registraci.".

12. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

SEZNAM ŠKOL, ŠKOLÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A SPECIALIZOVANÝCH PROFESNÍCH INSTITUCÍ POSKYTUJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA DOSAŽENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

11. Vzájemná poradenská a.s.Plzeň - 326 00Rejskova 6
2ASTORIE a.s.Ústní nad Labem - 400 01Velká Hradební 2/484
3Bankovní institut vysoká škola, a.s.Praha 7 - 17000Ovenecká 9/380
4Broker Consulting, a.s.Plzeň - 301 00Klatovská 7
5Broker Trust, a.s.Praha 4 - 148 00Hněvkovská 24
6Winterthur pojišťovna a.s.Praha 2 - 120 00Lazarská 13/8
7ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVENPraha 1 - 110 00Na Poříčí 12
8EFCON Consulting, s.r.o.Brno - 619 00Vídeňská 125
9Effectconsulting, s.r.o.Jablonec nad Nisou - 466 01Komenského 2466/15a
10EUROLIFE CZECHIA spol. s r.o.Brno - 602 00Panská 2/4
11F E D S s.r.o.Praha 2 - 120 00Španělská 2
12Financial and Insurance Academy, s.r.o.Plzeň - 301 14Veleslavínova 9
13Fincentrum Media, s.r.o.Praha 7 - 170 00Jankovcova 53
14Goldbaum, s.r.o.Praha 8 - 182 00Hovorčovická 17
15IBS expert s.r.o.Praha 10 - 106 00Švehlova 1900/3
16IBS - INSURANCE BROKER SERVICE s.r.o.Kroměříž - 767 01tř.1. Máje 575/11
17MPS - makléřská pojišťovací společnost, s.r.o.Česká Lípa - 470 06Žitavská 2991
18Pražská manažerská akademie, s.r.o.Praha 4 - 148 00Komárkova 9
19SALVE GROUP CZ a.s.Praha 4, Michle - 140 00Vyskočilova 1461/2a
20Technická univerzita v LiberciLiberec 1 - 461 17Hálkova 6
21Univerzita PardubicePardubice - 532 10Studentská 95
22Vacek Gustav Ing. - Školící zařízeníKlabava - 338 41Klabava 152
23Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.Praha 3 - 130 00Vlkova 12
24ZFP akademie, a.s.Břeclav - 690 02tř. 17. listopadu 12
25MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakultaBrno - 602 00Lipová 41a
26Pireus, společnost s ručením omezenýmRokycany - 337 01Litohlavská 8
27Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzděláváníBrno - 613 00Zemědělská 1
28Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictvíPraha 3 - 130 67Nám. Winstona Churchilla 4
29Čásenský & Hlavatý, s.r.o.Hradec Králové - 500 02U Fotochemy 1602
30Modul Consulting s.r.o.Plzeň - 301 00Lochotínská 18
31Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.Sokolov - 356 01Hornická 1569
32AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.Ostrava - Zábřeh - 700 30Petruškova 4
33Ing. Štěpánka LubinováPraha 4 - 142 00Zárubova 505
34Finod s.r.o.Trutnov - 541 01Spojenecká 123
35Financexpert, s.r.o.Jablonec nad Nisou - 466 05Malá Janovská 5
36MBG Czech, a.s.Rožnov p. Radhoštěm - 756 641. máje 1000, P.O.Box 5
37OVB Allfinanz, a.s.Praha 4 - 140 00Baarova 1026/2
38AWD Česká republika, s.r.o.Brno - 628 00Trnkova 34/630 3
39CENTRUM MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Praha 5 - 150 00Ostrovského 253/
40VŠB - technická univerzita (ekonomická fakulta)Ostrava 1 - 701 21Sokolská 33
41 SH - ART, s.r.o.Třebíč - 674 01Hrotovická 160
42Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republikyPraha 2 - Vinohrady - 120 00Vinohradská 938/37
43Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.Praha 2 - 120 21Bělehradská 222/128
44Czech Ventures, s.r.o.Praha 10 - 101 00Chorvatská 13
45OSOBNÍ FINANCE PLUS a.s.Praha 6 - 160 00Vítězné nám. 577/2
46Total Brokers a.s.Praha 4 - Braník - 147 00Za Skalkou 10
47Czech fin - finanční služby s. r. o.České Budějovice - 370 01Mánesova 459/46“.

13. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

Přihláška ke zkoušce pro střední/vyšší stupeň odborné způsobilosti pro pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře
Přihláška ke zkoušce pro střední/vyšší stupeň odborné způsobilosti pro pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ministerstvo sdělí pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři registrovanému přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ověřovací kód do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti bodu 11 této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006, s výjimkou čl. I bodů 11 a 12 a čl. II, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru