Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 399/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka 127/2006
Platnost od 10.08.2006
Účinnost od 10.08.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

399

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád):


Čl. I

V oddílu II přílohy k vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb. a vyhlášky č. 403/2005 Sb., se na konci doplňuje položka W, která zní:

"Položka W

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 100 Kč.".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Přesunout nahoru