Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Částka 105/2006
Platnost od 03.07.2006
Účinnost od 03.07.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Novela transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.07.2019 pod číslem 165/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 180/2018 Sb. s účinností od 16.08.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Transpozice směrnice EU.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a další související zákony

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.09.2016 pod číslem 304/2016 Sb. s účinností od 23.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Novela zajišťuje transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady. Posiluje finanční stabilitu pojišťoven a zajišťoven, sjednocuej pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu, rozšiřuje pravomoci ČNB a posiluje odpovědnost za stabilitu pojistného trhu.

Návrh neprošel 13.11.2015 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/

Navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 205/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015