Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 328/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

Částka 100/2006
Platnost od 28.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

328

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2006,

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, činí 30 000 Kč.

(2) Byl-li k řízení přibrán znalec podle zvláštního právního předpisu1), zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o částku odměny znalce, nejvíce však o 30 000 Kč.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Mgr. Martínek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Přesunout nahoru