Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
Čísloč. 309/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
AliasZákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309" title="Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci">
Zákon č. 309/2006 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 309/2006 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309]Zákon č. 309/2006 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 309/2006 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 309/2006 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 309/2006 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309 Zákon č. 309/2006 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 309/2006 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 309/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 11. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309


Zpět na předpis