Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Částka 96/2006
Platnost od 22.06.2006
Účinnost od 01.01.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády řeší transpozici směrnice v rozsahu působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.11.2017 pod číslem 375/2017 Sb. s účinností od 28.11.2017

Návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Nová právní úprava zpřesňuje stávající právní úpravu s cílem dosáhnout zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.10.2017 pod číslem 339/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Cílem novely je uvedení zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.03.2016 pod číslem 88/2016 Sb. s účinností od 01.05.2016

Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Novou úpravou se docílí zpřesnění hodnocení v jednotlivých frekvenčních oblastech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.11.2015 pod číslem 291/2015 Sb. s účinností od 18.11.2015