Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 305/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Částka 95/2006
Platnost od 15.06.2006
Účinnost od 15.06.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

305

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. května 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, se mění takto:

1. V § 5 se slova ", jehož grafickou podobu stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "(obrácené epsilon)".

2. Příloha č. 3 se zrušuje.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru