Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 304/2006 Sb.Nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách

Částka 95/2006
Platnost od 15.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 15.03.2008 (77/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. května 2006

o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 2 písm. a) a § 154 zákona:


§ 1

Přepočet finanční částky

a) 750 000 EUR stanovené v § 86 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 23487 000 Kč,

b) 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2 505 000 Kč,

c) 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 31 316 000 Kč.

§ 2

Seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí finanční limit stanovený v § 12 odst. 2 písm. a) zákona, je stanoven v příloze k tomuto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 304/2006 Sb.

Seznam zboží1), pro které platí finanční limit stanovený v § 12 odst. 2 písm. a) zákona

Označení kapitoly2):Označení zboží:
Kapitola 25:Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
Kapitola 26:Rudy kovů, strusky a popely
Kapitola 27:Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky;
minerální vosky

s výjimkou:
2710: Speciální pohonné látky
Kapitola 28:Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny
drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů

s výjimkou:
2809: Výbušniny
2813: Výbušniny
2814: Slzné plyny
2828: Výbušniny
2832: Výbušniny
2839: Výbušniny
2850: Toxické výrobky
2851: Toxické výrobky
2854: Výbušniny
Kapitola 29:Organické chemické výrobky

s výjimkou:
2903: Výbušniny
2904: Výbušniny
2907: Výbušniny
2908: Výbušniny
2911: Výbušniny
2912: Výbušniny
2913: Toxické výrobky
2914: Toxické výrobky
2915: Toxické výrobky
2921: Toxické výrobky
2922: Toxické výrobky
2923: Toxické výrobky
2926: Výbušniny
2927: Toxické výrobky
2929: Výbušniny
Kapitola 30:Farmaceutické výrobky
Kapitola 31:Hnojiva
Kapitola 32:Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty
a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty
Kapitola 33:Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky
pro osobní hygienu
Kapitola 34:Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky,
mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, leštící nebo čisticí přípravky,
svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty „dentální vosky"
Kapitola 35:Albuminoidní látky; klihy; enzymy
Kapitola 37:Fotografické nebo kinematografické zboží
Kapitola 38:Různé chemické výrobky

s výjimkou:
3819: Toxické výrobky
Kapitola 39:Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy

s výjimkou:
3903: Výbušniny
Kapitola 40:Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj

s výjimkou:
4011: Neprůstřelné pneumatiky
Kapitola 41:Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
Kapitola 42:Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky
a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového)
Kapitola 43:Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
Kapitola 44:Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí
Kapitola 45:Korek a korkové výrobky
Kapitola 46:Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské
a proutěné výrobky
Kapitola 47:Materiály pro výrobu papíru
Kapitola 48:Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu
nebo lepenky
Kapitola 49:Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy,
strojopisy a plány
Kapitola 65:Pokrývky hlavy a jejich součásti
Kapitola 66:Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
Kapitola 67:Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů
Kapitola 68:Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
Kapitola 69:Keramické výrobky
Kapitola 70:Sklo a skleněné výrobky
Kapitola 71:Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy
a výrobky z nich; umělá bižuterie
Kapitola 73:Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli
Kapitola 74:Měď a výrobky z mědi
Kapitola 75:Nikl a výrobky z niklu
Kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku
Kapitola 77Magnézium a beryllium a výrobky z magnézia a beryllia
Kapitola 78Olovo a výrobky z olova
Kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku
Kapitola 80Cín a výrobky z cínu
Kapitola 81Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
Kapitola 82Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a
součásti těchto výrobků z obecných kovů

s výjimkou:
8205: Nástroje
8207: Části nástrojů
Kapitola 83Různé výrobky z obecných kovů
Kapitola 84Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti

s výjimkou:
8406: Motory
8408: Jiné motory
8445: Stroje
8453: Stroje pro automatické zpracování dat
8455: Části strojů uvedených pod číslem 8453
8459: Jaderné reaktory
Kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti

s výjimkou:
8513: Telekomunikační zařízení
8515: Zařízení pro vysílání
Kapitola 86Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční
a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti;
dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických)

s výjimkou:
8602: Elektrické obrněné lokomotivy
8603: Jiné obrněné lokomotivy
8605: Obrněné vagóny
8606: Opravářské vagóny
8607: Vagóny
Kapitola 87Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

s výjimkou:
8708: Tanky a jiná obrněná vozidla
8701: Traktory
8702: Vojenská vozidla
8703: Odtahová vozidla
8709: Motocykly
8714: Návěsy
Kapitola 89Námořní a říční lodě a jiná plavidla

s výjimkou:
8901: Válečné lodě
Kapitola 90:Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní
nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti
a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů

s výjimkou:
9005: Dalekohledy
9013: Různé nástroje, lasery
9014: Navigační nástroje a přístroje
9028: Elektrické a elektronické měřící přístroje
9011: Mikroskopy
9017: Lékařské nástroje
9018: Přístroje pro mechanoterapii
9019: Ortopedické přístroje
9020: Rentgenové přístroje
Kapitola 91:Výroba hodinek a hodin
Kapitola 92:Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková
a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků
Kapitola 94:Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře
a podobné čalouněné výrobky

s výjimkou:
9401 A: Sedadla pro použití v letadlech
Kapitola 95:Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich
Kapitola 96:Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta
Kapitola 98:Různé zpracovatelské výrobky

1) Příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

2) Nařízení Komise (ES) č. 1789/2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Přesunout nahoru