Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 281/2006 Sb.Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Částka 88/2006
Platnost od 09.06.2006
Účinnost od 09.06.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2006

o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) V oznámení o majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce (dále jen "majetek"), oznamovatel uvede

a) stručný popis majetku, jeho hodnotu, pokud je oznamovateli známa, a jeho umístění v době oznámení,

b) kdo je vlastníkem majetku, pokud je to oznamovateli známo,

c) zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození nebo znehodnocení majetku anebo jeho užití v rozporu se zákonem, a

d) další informace o majetku, které oznamovatel považuje za významné.

(2) V oznámení o majetku oznamovatel uvede také možnosti telefonického nebo elektronického spojení s ním.

§ 2

Hodlá-li oznamovatel učinit oznámení o majetku ústně do protokolu, nebo osobně doručit písemné oznámení o majetku, domluví se předem prostřednictvím telefonického nebo jiného spojení, uvedeného v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 281/2006 Sb.

Telefonické nebo jiné spojení k podání oznámení o majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce:

Telefon:+420-25704-4501, nebo +420-603-587663 mimo obvyklou pracovní dobu (pracovní dny 8.00 až 16.00 hod.);
Fax:+420-25704-4502;
E-mail:„fau@mfcr.cz“.
Poštovní adresa:Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar, poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.
Přesunout nahoru