Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

Částka 86/2006
Platnost od 07.06.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.01.2007 (504/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

270

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 280/2003 Sb.:


Čl. I

V § 1 vyhlášky č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana stanovená zvláštním právním předpisem1) (dále jen „částka na osobní potřeby“) se pro účely sociální potřebnosti u osob, jejichž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje měsíčně:

a) u diety nízkobílkovinnéo 850 Kč,
b) u diety při dialýzeo 850 Kč,
c) u diety pankreatickéo 900 Kč,
d) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemiio 900 Kč,
e) u diety diabetickéo 1000 Kč,
f) u diety při onemocnění fenylketonuriío 2000 Kč,
g) u diety při onemocnění celiakií o 2400 Kč.

1) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
§ 1 nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minima.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru