Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce

Částka 84/2006
Platnost od 07.06.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
74 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 262/2006 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Cílem novely je transpozice směrnice Komise EU upravující ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2020 v částce č. 192 pod číslem 467/2020 Sb. s účinností od 24.11.2020
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Poslední změna: 20.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Cílem předloženého návrhu je úprava institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Poslední změna: 07.10.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Podstatou novely zákona je zakotvení nového mechanismu pro určení výše platové základny představitelů státní moci a soudců vycházející z aktuální výše minimální mzdy. Pro tento účel a v souladu s Programovým prohlášením vlády se také zakotvuje v zákoníku práce mechanismus umožňující předvídatelný výpočet výše minimální mzdy na základě vývoje průměrné mzdy v národním hospodářství. Ve stejném poměru k minimální mzdě jako dosud, bude stanovována i hodnota nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Poslední změna: 15.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a některé další zákony

Novela přináší dvě zásadní změny. První z nich spočívá ve zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy), které existují jako zařízení upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhou zásadní oblastí, do které nová právní úprava zasahuje je oblast služeb pro
rodiny s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním. 

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Předmětem návrhu je zavedení ošetřovatelského volna, které má usnadnit skloubení péče rodiny o příbuzné a pracovního života.

Poslední změna: 20.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně zákoníku práce

Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi motoristy a cyklisty.

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 285/2020 Sb. s účinností od 30.07.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon reaguje na trvalou integraci seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání. 

Poslední změna: 08.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Poslední změna: 06.03.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela navyšuje příspěvek za výkon specializovaných činností pedagogického pracovníka a zavádí příplatek za výkon práce třídního učitele.

Poslední změna: 31.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Cílem novely zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 366/2019 Sb. s účinností od 01.06.2020
Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje od 1. ledna 2020 sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 358/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela odstraňuje zákaz vykonávat práce stejně druhově vymezené u stávajícího zaměstnavatele v době čerpání rodičovské dovolené, pokud půjde o pracovně právní vztah ve formě dohody o provedení práce.

Poslední změna: 09.12.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízení vlády upravuje podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.12.2019 pod číslem 321/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Vyhláška zajišťuje vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci, a to prostřednictvím stanovení základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.11.2019 pod číslem 310/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády realizuje zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Dále se začleňuje nový titul pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a upravuje se odpočet praxe u některých státních zaměstnanců.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.11.2019 pod číslem 300/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Materiál se předkládá za účelem úpravy odměňování lékařů orgánu sociálního zabezpečení v souvislosti s jejich převedením ze státní služby do pracovního poměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.06.2019 pod číslem 158/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Cílem vyhlášky je stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazeb stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 333/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

Nařízení vlády upravuje zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a upravuje náhrady nákladů na výživu pozůstalých v závislosti na procentním zvýšení důchodu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 321/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Cílem předložené vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2018 pod číslem 254/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Obsahem návrhu zákona je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy se navrhuje též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování, změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých a změny v zákoně o inspekci práce navazující na dřívější novou kodifikaci v oblasti přestupků.

Poslední změna: 14.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela zpřesňuje ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce upravujícího výpočet náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, že tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 181/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl vyjasnit  právní terminologii, která se pojí s problematikou současných mateřských a rodičovských dovolených jejich nahrazením pojmy mateřská péče a rodičovská péče.

Poslední změna: 24.07.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela upravuje podmínky pro poskytování náhrady za ztrátu na výdělku uchazečům o zaměstnání.

Návrh neprošel 22.06.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem novely zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Návrh neprošel 18.06.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2018

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.12.2017 pod číslem 463/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízením vlády se zvyšuje náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2017 pod číslem 406/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s  vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.11.2017 pod číslem 401/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů státních zaměstnanců a zvyšuje horní hranici zvláštního příplatku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.10.2017 pod číslem 341/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon zavádí do zákoníku práce nový institut tzv. ošetřovatelské dovolené.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslance na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů )

Cílem návrhu zákona je ochrana oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novelou se provádějí věcné změny v zákoníku práce a to v reakci na požadavky praxe.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Zákon zajišťuje zaměstnancům účinnou ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postihováni či znevýhodněni.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.09.2017 pod číslem 292/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela provádí změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce a zavádí změny v oblasti výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 206/2017 Sb. s účinností od 29.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony

Tato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření a o ochranném léčení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 202/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 203/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018