Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 260/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2006
Platnost od 05.06.2006
Účinnost od 05.06.2006
Zrušeno k 01.01.2010 (448/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 26 odst. 1 písm. b) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb., vyhlášky č. 444/2004 Sb., vyhlášky č. 126/2005 Sb. a vyhlášky č. 104/2006 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku.".

2. V příloze č. 2 se zrušují položky pod referenčními čísly 615 a 616.

3. V příloze č. 2 text položky pod referenčním číslem 687 zní: "Dinitrotoluen, technický (CAS 121-14-2)".

4. V příloze č. 2 se doplňují položky pod referenčními čísly 1137 až 1211, které znějí:

„1137. Isobutyl-nitrit (CAS 542-56-3)

1138. Isopren (stabilizovaný), 2-methylbuta-1,3-dien (CAS 78-79-5)

1139. 1-brompropan, propylbromid (CAS 106-94-5)

1140. 2-chlorbuta-l,3-dien (stabilizovaný), chloropren (CAS 126-99-8)

1141. 1,2,3-trichlorpropan ( CAS 96-18-4)

1142. 1,2-dimethoxyethan, dimethylglykol, EGDME (CAS 110-71-4)

1143. Dinokap (ISO) (CAS 39300-45-3)

1144. o-toluendiamin, technický - směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu a 2-methylbenzen-1,3-diaminu, methylbenzendiamin (CAS 25376-45-8)

1145. 1-chlor-4-(trichlormethyl)benzen,p-chlorbenzotrichlorid (CAS 5216-25-1)

1146. Oktabromdifenylether (CAS 32536-52-0)

1147. 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan, triethylenglykoldimethylether (TEGDME) (CAS 112-49-2)

1148. Tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd (CAS 61571-06-0)

1149. Bis[4-(dimethylamino)fenyl]methanon, Michlerův keton (CAS 90-94-8)

1150. (S)-oxiranylmethyl-tosylát, 2,3-epoxypropyl-tosylát (CAS 70987-78-9)

1151. Dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) (CAS 84777-06-0), isopentyl-pentyl-ftalát, dipentyl-ftalát (CAS 131-18-0 ), diisopentyl-ftalát (CAS 605-50-5)

1152. Benzyl-butyl-ftalát, BBP (CAS 85-68-7)

1153. Dialkyl-ftaláty (alkyly C7-C11, nerozvětvené i rozvětvené) (CAS 68515-42-4)

1154. Směs: dinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden} -5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yljbenzen-1 -sulfonát a trinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4- {5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1 -(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-l-yl]benzen-1-sulfonát (ES č.402-660-9)

1155.1,1'- {methylenbis[(4,1-fenylen)azo {1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-5,3-diyl} ]} dipyridinium-dichlorid-dihydrochlorid (ES č. 401-500-5)

1156. 2-({3-[(2-chlorfenyl)karbamoyl]-2-hydroxy-1-naftyl}azo)-7-({2-hydroxy-3-[(3-methylfenyl)karbamoyl]-1-naftyl}azo)fluoren-9-on (ES č. 420-580-2)

1157. Azafenidin (CAS 68049-83-2)

1158. 2,4,5-trimethylanilin (CAS 137-17-7), 2,4,5-trimethylanilin-hydrochlorid (CAS 21436-97-5)

1159. 4,4'-sulfandiyldianilin a jeho soli (CAS 139-65-1)

1160. 4,4'-oxydianilin ( bis(4-aminofenyl)ether) a jeho soli (CAS 101-80-4)

1161. N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 101-61-1)

1162. 2-methoxy-5-methylanilin (CAS 120-71-8)

1163. 3-ethyl-2-isopentyl- 2-methyloxazolidin (CAS 143860-04-2)

1164. směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion a směs oligomerů 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (ES č. 421-550-1)

1165. 1-methyl-2-nitrobenzen , 2-nitrotoluen (CAS 88-72-2)

1166. Tributyl-fosfát (CAS 126-73-8)

1167. Naftalen (CAS 91-20-3)

1168. Nonylfenol (CAS 25154-52-3), 4-nonylfenol, rozvětvený (CAS 84852-15-3)

1169. 1,1,2-trichlorethan (CAS 79-00-5)

1170. Pentachlorethan (CAS 76-01-7)

1171. 1,1-dichlorethen, vinylidenchlorid (CAS 75-35-4)

1172. 3-chlorprop-1-en, allylchlorid (CAS 107-05-1)

1173. 1,4-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen (CAS 106-46-7)

1174. Bis(2-chlorethyl)ether (CAS 111-44-4)

1175. Fenol (CAS 108-95-2)

1176. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan, bisfenol A (CAS 80-05-7)

1177. 1,3,5-trioxan,trioxymethylen (CAS 110-88-3)

1178. Propargit (ISO) (CAS 2312-35-8)

1179. 1-chlor-4-nitrobenzen (CAS 100-00-5)

1180. Molinat (ISO) (CAS 2212-67-1)

1181. Fenpropimorf (CAS 67564-91-4)

1182. Epoxikonazol (CAS 133855-98-8)

1183. Methyl-isokyanát (CAS 624-83-9)

1184. N,N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS 118612-00-3)

1185. O,O' -(methylvinylsilandiyl)bis(4-methylpentan-2-on-oxim) (ES č. 421-870-1)

1186. Směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát)

(CAS 140698-96-0)

1187. Směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát (ES č. 417-980-4)

1188. Malachitová zeleň, hydrochlorid (CAS 569-64-2)

Malachitová zeleň, oxalát (CAS 18015-76-4)

1189. 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-l,2,4-triazol-l-yl)methyl]pentan-3-ol

(CAS 107534-96-3)

1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)- 2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on (CAS 138164-12-2)

1191. trans-4-fenyl-L-prolin (CAS 96314-26-0)

1192. Bromoxynil heptanoát (ISO) (CAS 56634-95-8)

1193. směs: 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5- diethoxyfenyl}azo)-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina a 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5- diethoxyfenyl}azo)-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina (CAS 163879-69-4)

1194. 2-amino-2-({4-[(2-amoniopropyl)amino]-6-({5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl)azo]-7-sulfonato-2- naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)propyl-formát (ES č. 424-260-3)

1195. 2-methyl-5-nitroanilin (CAS 99-55-8)

2- methyl-5-nitroanilin-hydrochlorid (CAS 51085-52-0)

1196. 1-(1-naftylmethyl)chinolinium-chlorid(CAS 65322-65-8)

1197. (R)-5-brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl) methyl]indol (CAS 143322-57-0)

1198. Pymetrozin (ISO) (CAS 123312-89-0)

1199. Oxadiargyl (ISO) (CAS 39807-15-3)

1200. Chlorotoluron

3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (CAS 15545-48-9)

1201. N-{2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)fenyl} acetamid (ES č. 416-860-9)

1202. 2,2'-bis(vinylsulfonyl)-N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid (CAS 93629-90-4)

1203. 4-ethoxyanilin (CAS 156-43-4)

1204. m-fenylendiamin a jeho soli (CAS 108-45-2)

1205. Zbytky z destilace kreozotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 92061-93-3)

1206. Acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 90640-84-9)

1207. Kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 61789-28-4)

1208. Kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 8001-58-9)

1209. Vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-79-8)

1210. Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 122384-77-4)

1211. Nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-80-1)".

5. V příloze č. 3 části 1 v kolonce b se pro referenční číslo 1a slova "Kyselina boritá, boritany a tetraboritany" nahrazují slovy "Kyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze č. 2".

6. V příloze č. 3 části 1 v kolonce b se pro referenční číslo 8 slova „1,3- a 1,4-fenylendiamin, jejich N-substituované deriváty a jejich soli, N-substituované deriváty 1,2-fenylendiaminů●(1), kromě derivátů uvedených jinde v této příloze /m- and p-Phenylene diamines, their N-substituted derivatives and their salts; N-substituted derivatives of o-phenylenediamines/o(1)“ nahrazují slovy „p-Fenylendiamin, jeho substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu●(1), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy“.

7. V příloze č. 3 části 1 se zrušuje položka pod referenčním číslem 19.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 2 až 7, se při uvedení na trh nebo při dovozu posuzují podle dosavadních právních předpisů do 22. srpna 2006. Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 2 až 7, se při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli posuzují podle dosavadních právních předpisů do 22. listopadu 2006.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Rath v. r.

Přesunout nahoru