Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 247/2006 Sb.Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Částka 79/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2006

o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

V noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.

§ 2

Přestupky

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí přestupku tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavce 1 opakovaně, je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru