Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

242

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb. a vyhlášky č. 377/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas" nahrazují slovy "působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas".

2. V § 33 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem vazby".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Přesunout nahoru