Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Částka 78/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.08.2013 (45/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14f zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 204/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje vzory formulářů pro poskytnutí pomoci obětem trestných činů v přeshraničních případech, pro předávání žádostí o poskytnutí pomoci a pro předávání rozhodnutí v těchto případech. Určuje jaké jiné než úřední jazyky členských států Evropské unie lze při uplatňování žádostí o poskytnutí pomoci používat.

§ 2

(1) Vzor formuláře České republiky pro podání žádosti o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 1.

(2) Vzory formulářů ostatních států Evropské unie jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti.

§ 3

Vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 2.

§ 4

Vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 3.

§ 5

Jiné než úřední jazyky, v nichž členské státy Evropské unie přijímají žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy podle § 14c odst. 1 písm. g) zákona, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14c odst. 1 písm. f) zákona, žádosti o dodatečné informace podle § 14d odst. 1 písm. b) zákona a informace podle § 14d odst. 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 6

Ministerstvo spravedlnosti přijímá v přeshraničních případech žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy podle § 14d odst. 1 písm. a) zákona a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14d odst. 1 písm. c) zákona v českém, slovenském a anglickém jazyce.

§ 7

Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře v přílohách č. 1 až 4, jakož i vzory formulářů ostatních států Evropské unie pro podání žádosti o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní stejným způsobem bez zpoplatnění obsah formulářů.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Formulář pro předávání žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/80/ES)

Formulář pro předávání žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/80/ES)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Formulář pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (článek 10 směrnice 2004/80/ES)

Formulář pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (článek 10 směrnice 2004/80/ES)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Členský stát Evropské unieJazyky jiné než úřední
Rakouskoanglický
Belgieněmecký anglický
Kypranglický
Česká republikaanglický a slovenský
Dánskoanglický
Estonskovšechny ostatní úřední jazyky
Finskošvédský a anglický
Francie
Německo
Řecko
Maďarskoanglický
Itálie
Irskofrancouzský
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Nizozemskoanglický
Polsko
Portugalskoanglický
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédskoanglický
Velká Britániefrancouzský, německý
Přesunout nahoru