Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Částka 78/2006
Platnost od 31.05.2006
Účinnost od 01.07.2006
Zrušeno k 01.08.2013 (45/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2006,

kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 14f zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 204/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje vzory formulářů pro poskytnutí pomoci obětem trestných činů v přeshraničních případech, pro předávání žádostí o poskytnutí pomoci a pro předávání rozhodnutí v těchto případech. Určuje jaké jiné než úřední jazyky členských států Evropské unie lze při uplatňování žádostí o poskytnutí pomoci používat.

§ 2

(1) Vzor formuláře České republiky pro podání žádosti o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 1. Vzor formuláře České republiky v anglickém jazyce se stanoví v příloze č. 1a, vzor formuláře České republiky ve slovenském jazyce se stanoví v příloze č. 1b.

(2) Vzory formulářů ostatních států Evropské unie jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti.

§ 3

Vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 2.

§ 4

Vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 3.

§ 5

Jiné než úřední jazyky, v nichž členské státy Evropské unie přijímají žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy podle § 14c odst. 1 písm. g) zákona, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14c odst. 1 písm. f) zákona, žádosti o dodatečné informace podle § 14d odst. 1 písm. b) zákona a informace podle § 14d odst. 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 6

Ministerstvo spravedlnosti přijímá v přeshraničních případech žádosti o poskytnutí pomoci a jejich přílohy podle § 14d odst. 1 písm. a) zákona a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů podle § 14d odst. 1 písm. c) zákona v českém, slovenském a anglickém jazyce.

§ 7

Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře v přílohách č. 1 až 4, jakož i vzory formulářů ostatních států Evropské unie pro podání žádosti o poskytnutí pomoci v přeshraničních případech zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní stejným způsobem bez zpoplatnění obsah formulářů.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.


Ministr:
JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskynutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskynutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Questionnaire for the Assessment of Applications for the Provision of Financial Support to Victims of Criminal Acts pursuant to Act. No. 209/1997 Coll., on the provision of financial support to the victims of criminal acts and on amending certain other acts, as amended

Questionnaire for the Assessment of Applications for the Provision of Financial Support to Victims of Criminal Acts pursuant to Act. No. 209/1997 Coll., on the provision of financial support to the victims of criminal acts and on amending certain other acts, as amended

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Dotazník pro účely posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažnej pomoci obetiam trestnej činnosti podľa zákona č. 209/1997 Zb., v znení neskorších predpisov

Dotazník pro účely posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažnej pomoci obetiam trestnej činnosti podľa zákona č. 209/1997 Zb., v znení neskorších predpisov

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Formulář pro předávání žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/80/ES)

Formulář pro předávání žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/80/ES)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Formulář pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (článek 10 směrnice 2004/80/ES)

Formulář pro předávání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech (článek 10 směrnice 2004/80/ES)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 241/2006 Sb.

Členský stát Evropské unieJazyky jiné než úřední
Rakouskoanglický
Belgieněmecký anglický
Kypranglický
Česká republikaanglický a slovenský
Dánskoanglický
Estonskovšechny ostatní úřední jazyky
Finskošvédský a anglický
Francie
Německo
Řecko
Maďarskoanglický
Itálie
Irskofrancouzský
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Nizozemskoanglický
Polsko
Portugalskoanglický
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédskoanglický
Velká Britániefrancouzský, německý
Přesunout nahoru