Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 226/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226
Čísloč. 226/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226">
Zákon č. 226/2006 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 226/2006 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226]Zákon č. 226/2006 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 226/2006 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 226/2006 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 226/2006 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226 Zákon č. 226/2006 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 226/2006 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 226/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-226


Zpět na předpis