Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225
Čísloč. 225/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225">
Zákon č. 225/2006 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 225/2006 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225]Zákon č. 225/2006 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 225/2006 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 225/2006 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 225/2006 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225 Zákon č. 225/2006 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 225/2006 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 225/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-225


Zpět na předpis