Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 224/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 74/2006
Platnost od 26.05.2006
Účinnost od 26.05.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I – Čl. IIIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. IV

V § 13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

"u) kategorií institucí uvedených ve statutech standardních fondů ve smyslu zákona upravujícího kolektivní investování20a).

20a) § 26 odst. 1 písm. g) bod 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru