Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 212/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2006
Platnost od 19.05.2006
Účinnost od 01.06.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX