Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění

Částka 64/2006
Platnost od 12.05.2006
Účinnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
49 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 187/2006 Sb.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění

Cílem návrhu je po dobu trvání epidemiologických opatření rozšířit okruh osob oprávněných čerpat ošetřovné při péči o děti i na ty osoby, které s dítětem nežijí ve společné domácnosti a zároveň jsou příbuzní dítěte.

Poslední změna: 16.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Novela upravuje institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Poslední změna: 14.04.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 06.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Poslední změna: 24.03.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Účelem novely je reagovat na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí a zefektivnit činnost lékařské posudkové služby.

Poslední změna: 23.03.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Právní úprava obsažená v zákoně o elektronizaci zdravotnictví má dopad i do jiných právních předpisů. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést potřebné změny a uvést již existující procesy ve zdravotnictví do souladu se zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Poslední změna: 09.03.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění

Cílem návrhu je od 1. března 2021 zvýšit ošetřovné ze současných 70% ba 100% denního vyměřovacího základu.

Návrh neprošel 08.03.2021 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě se předkládá na základě aktuální potřeby řešit pokles příjmů zaměstnanců v důsledku nařízené karantény a v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.03.2021 v částce č. 44 pod číslem 121/2021 Sb. s účinností od 05.03.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona o nemocenském pojištění

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v ČR a s tím spojenými omezeními se navrhuje zvýšení ošetřovného ze současných 70 % denního vyměřovacího základu na 100 % denního vyměřovacího základu, které by náleželo zaměstnancům ode dne 1. března 2021.

Poslední změna: 04.03.2021 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě

Návrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě se předkládá k řešení některých akutních potřeb v oblasti motivace zaměstnanců informovat příslušné orgány o kontaktech s infikovanými osobami s důsledky individuální karantény a k řešení eliminace poklesu příjmu zaměstnanců při trvající karanténě a v návaznosti na prodloužení nouzového stavu.

Návrh neprošel 26.02.2021 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii řeší některé potenciální problémy v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.10.2020 v částce č. 179 pod číslem 438/2020 Sb. s účinností od 30.10.2020
Poslanecký návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela upravuje poskytování ošetřovného rodičům dětí, které v důsledku epidemie koronaviru nemohou docházet do školského zařízení.

Poslední změna: 26.10.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Novela zavádí, že pro účely prominutí pojistného se nebudou za poskytovatele zdravotních služeb považovat tzv. malé lékárny, na které by vynětí z úpravy o prominutí penále dopadalo zvláště tvrdě.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 se předkládá na základě aktuální potřeby zmírnit ekonomické dopady na zaměstnavatele v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 115 pod číslem 300/2020 Sb. s účinností od 30.06.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela reaguje na stav způsobený epidemií onemocnění COVID-19. V této situaci je administrativně náročné, aby každý pojištěnec při uplatňování nároku na ošetřovné v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona dokládal potvrzení o uzavření školského zařízení.

Poslední změna: 08.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Cílem zákona je především pomoci zaměstnavatelům v ekonomické oblasti během současné pandemii a to konkrétně prostřednictvím možnosti odložení plateb pojistného a snížením plateb pojistného.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.05.2020 v částce č. 94 pod číslem 255/2020 Sb. s účinností od 27.05.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela zavádí elektronickou neschopenku, a to její 1. etapu. 

Návrh neprošel 31.03.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.11.2019 pod číslem 315/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Cílem novely zákona je sjednotit procentuální úpravu všech redukčních hranic pro výpočet vyměřovacího základu pro účely výpočtu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství.

Návrh neprošel 27.11.2019 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Návrh zákona se předkládá na základě potřeby odložit zavedení tzv. elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění a vytvořit novou právní úpravu elektronické neschopenky prostřednictvím řádného legislativního procesu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.07.2019 pod číslem 164/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Novela formou diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení posiluje princip zásluhovosti pracujících rodičů.

Poslední změna: 06.05.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novela řeší problémy v lékařské posudkové službě, které vznikají v důsledku chybějících kapacit posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2018 pod číslem 335/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela mění podmínky pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce.

Poslední změna: 22.06.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony (tisk č. 392)

Novela posiluje v sociálním zabezpečení prvek solidarity zrušením institutu maximálního vyměřovacího základu.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zvýhodnění středně a vysokopříjmové rodiče pokud jde o výši peněžité pomoci v mateřství.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novelou se provádějí věcné změny v zákoníku práce a to v reakci na požadavky praxe.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony.

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 310/2017 Sb. s účinností od 01.06.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony.

Zjednodušení placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými a provedení dílčí úpravy podle poznatků z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 259/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony.

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a ukončení vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 195/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony

Účelem předloženého návrhu zákona je zavedení tzv. prorodinných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 148/2017 Sb. s účinností od 01.02.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Novela řeší odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 99/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění plného rozsahu jejich úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo  válečného stavu, a to aniž by byly využity historicky překonané instituty povinné základní vojenské služby, náhradní vojenské služby nebo jakékoliv modifikované verze těchto institutů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2016 pod číslem 47/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,a další související zákony

Novela upřesňuje dosavadní právní úpravu poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2015 pod číslem 317/2015 Sb. s účinností od 07.12.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)