Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 169/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Částka 58/2006
Platnost od 28.04.2006
Účinnost od 01.05.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

169

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, se mění takto:

1. V § 4 na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) v 5 % vzorků u ukazatelů pH, volný amoniak, amonné ionty, celkový chlor, celkový zinek, BSK5, dusitany a rozpuštěná měď; pokud je četnost odběrů vzorků a měření nižší než jeden vzorek měsíčně, potom musí stanoveným hodnotám vyhovovat všechny vzorky.".

2. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 4a

Program snížení znečištění povrchových vod

(1) Program snížení znečištění povrchových vod, který obsahuje přehled povrchových vod a ukazatelů, ve kterých nesplňují tyto vody stanovené hodnoty kvality, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Zabezpečení plnění programu podle odstavce 1 zajišťují příslušné orgány při plnění povinností podle zákona prostřednictvím investičních opatření, zjišťování stavu vybraných povrchových vod a kontroly přijatých opatření tak, aby hodnot stanovených podle § 4 odst. 1 bylo dosaženo v období do 1. května 20091).

1) Článek 5 směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.".

4. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

Program snížení znečištění povrchových vod

Č. a typ vodyNázev stanovené vodyNázev kmenového tokuUkazatel s nesplněnou hodnotou
2 LLabe horníLaberozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
4 LÚpa dolníÚpateplota,
rozpuštěný kyslík
9 LDivoká Orlice žamberskáDivoká Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
10 LDivoká Orlice kosteleckáDivoká Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
rozpuštěný kyslík
11LBělá a KněžnáBělá, Kněžnározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
12 LTichá Orlice horníTichá Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
13 LTřebovkaTřebovkavolný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
14 LTichá Orlice choceňskáTichá Orlicerozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
15 KOrlice spojenáTichá Orlice, Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
16 LDědina horníDědinarozpuštěný kyslík
19 LLoučná horníLoučnározpuštěný kyslík
20 KLoučná dolníLoučnározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
21 KLabe středníLaberozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty,
volný amoniak
22 LChrudimka horníChrudimkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
23 LChrudimka středníChrudimkateplota,
rozpuštěný kyslík - pokles
koncentrace pod 6 mg/l
24 KChrudimka dolníChrudimkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l.
32 KKlejnárka dolní a VrchliceKlejnárkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l amonné ionty,
volný amoniak
33 KCidlina horníCidlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l, amonné ionty, volný amoniak
36 KBystřice dolníBystřicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
37 KCidlina dolníCidlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l, amonné ionty
38 KMrlinaMrlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
39 KVýrovkaVýrovkarozpuštěný kyslík,
volný amoniak
40 LKostelecké p.Výmolarozpuštěný kyslík
44 LDesná jizerskáDesnározpuštěný kyslík
47 KJizera bakovskáJizerarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
48 KJizera dolníJizerarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
73 KLužnice táborskáLužnicerozpuštěný kyslík
92 LVltava štěchovickáVltavarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
94 KSázava pramennáSázavavolný amoniak
105 LChotýšankaChotýšankateplota, pH,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
volný amoniak
111 LBojovský p.Bojovský p.amonné ionty,
volný amoniak
123 KRadbuza dolníRadbuzarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty,
volný amoniak
136 LStřela kaznějovskáStřelaamonné ionty,
volný amoniak
140 KRakovnický p.Rakovnický p.amonné ionty,
volný amoniak
141 KBerounkaBerounkapH
149 KRokytkaRokytkaamonné ionty,
volný amoniak
151 KZákolanský p.Zákolanský p.amonné ionty,
volný amoniak
161 LOhře středníOhřerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
166 KChomutovkaChomutovkaamonné ionty,
volný amoniak
170 KBílinaBílinaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
171 LPodkrušnohorské labské p.Jílovský p.amonné ionty,
volný amoniak
178 LHalštrov a přítoky SályBílý Halštrovamonné ionty,
volný amoniak
181 LJičínkaJičínkateplota,
volný amoniak,
amonné ionty
185 LLubinaLubinateplota,
amonné ionty
186 LOndřejniceOndřejnicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty
195 LČerný potokČerný potokamonné ionty
198 KHvozdniceHvozdnicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
202 LOstravice dolníOstraviceamonné ionty,
teplota
203 LLučinaLučinaamonné ionty,
volný amoniak,
teplota
204 KOdra dolníOdraamonné ionty,
ropné látky
207 KOlše dolníOlšeamonné ionty
211 LLužická NisaLužická Nisarozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty
212 LSmědáSmědározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
221 LOskavaOskavaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
222 LSitkaSitkaamonné ionty
224 LBystřice (Hanácká)Bystřícerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
236 KBlataBlataamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
237 KValováValováamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
240 KTištínkaTištínkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty, volný amoniak
241 KHanáHanávolný amoniak,
amonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
242 KBrodečkaBrodečkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
244 KMoštěnka dolníMoštěnkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
246 KRusava horníRusavavolný amoniak,
teplota,
amonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
249 KDřevnice dolníDřevniceamonné ionty
250 LBřezniceBřeznicerozpuštěný kyslík,
amonné ionty
253 KOlšava dolníOlšavarozpuštěný kyslík,
volný amoniak,
amonné ionty
260 KDanížDanížteplota,
rozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
volný amoniak,
amonné ionty
266 KJevišovka dolníJevišovkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
272 KSvratka brněnskáSvratkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
279 KBobrava dolníBobravaamonné ionty,
volný amoniak
280 KSvratka dolníSvratkaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
281 KLitava horníLitavarozpuštěný kyslík,
amonné ionty
282 KRakovecRakovecrozpuštěný kyslík,
amonné ionty
283 KŘíčkaŘíčkaamonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
284 KLitava dolníLitavaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
286 KTřešťský p.Třešťský p.amonné ionty
297 KRouchovankaRouchovankaamonné ionty
299 KJihlava dolníJihlavarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
301 KTrkmankaTrkmankarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
rozpuštěný kyslík,
amonné ionty,
volný amoniak
303 KKyjovka horníKyjovkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty,
volný amoniak
304 KKyjovka dolníKyjovkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru