Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Částka 55/2006
Platnost od 27.04.2006
Účinnost od 27.04.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

164

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.:


Čl. I

§ 2 vyhlášky č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 198/2004 Sb., včetně nadpisu zní:

"§ 2

Počet fotografií

Cizinec předloží

a) jednu fotografii při podání žádosti o

1. udělení průjezdního víza,

2. udělení letištního víza,

3. udělení víza k pobytu do 90 dnů, nebo

4. vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky,

b) dvě fotografie při podání žádosti o

1. udělení víza k pobytu nad 90 dnů,

2. vydání cestovního dokladu,

3. vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,

4. vydání povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie,

5. vydání povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,

6. vydání průkazu o povolení k pobytu, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený,

7. vydání průkazu o povolení k pobytu, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu v případě, kdy dobu platnosti průkazu již nelze prodloužit, nebo v případě změny podoby držitele průkazu, nebo

8. vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci, který před dovršením 15 let věku získal oprávnění k trvalému pobytu na území nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Přesunout nahoru