Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2006
Platnost od 14.04.2006
Účinnost od 14.04.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX