Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 87/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství

Částka 25/2005
Platnost od 28.02.2005
Účinnost od 28.02.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

87

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství

Vláda nařizuje podle § 261 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 555/2004 Sb.:


§ 1

Rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství opatřuje v souladu s právními předpisy Evropských společenství1) potvrzením vykonatelnosti Ministerstvo spravedlnosti.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti:
JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Čl. 159 a 164 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Přesunout nahoru