Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 8/2005 Sb.Nařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost

Částka 3/2005
Platnost od 10.01.2005
Účinnost od 10.01.2005
Zrušeno k 01.10.2011 (277/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. prosince 2004

o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost

Vláda nařizuje k provedení § 38 odst. 5 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.:


§ 1

Vzor a popis služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým se prokazuje při plnění úkolů a výkonu oprávnění inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Vzor a popis služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, kterým se prokazuje při plnění úkolů a výkonu oprávnění pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr informatiky:
Mlynář v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 8/2005 Sb.

Vzor a popis služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů

Lícová strana služebního průkazu

Lícová strana služebního průkazu

Rubová strana služebního průkazu

Rubová strana služebního průkazu

Služební průkaz inspektora je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 × 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm.

Barva papírového jádra - šedožlutý podklad s modrými textilními vlákny.

Lícová strana služebního průkazu má vlevo nahoře umístěn velký státní znak. Vedle velkého státního znaku je nápis „ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ" a pod ním nápis „PRŮKAZ INSPEKTORA". Na lícové straně služebního průkazu je dále uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele, číslo průkazu a datum jeho vydání. Vlevo dole je fotografie držitele o rozměrech 35 × 45 mm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1).

Rubová strana služebního průkazu v horní části obsahuje informace o zákonném oprávnění držitele k výkonu kontrolní činnosti, ve spodní části pak je místo pro kulaté razítko Úřadu pro ochranu osobních údajů a vlastnoruční podpis jeho předsedy a dále informace o postupu při zneužití služebního průkazu.

1) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 8/2005 Sb.

Vzor a popis služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů

Lícová strana služebního průkazu

Lícová strana služebního průkazu

Rubová strana služebního průkazu

Rubová strana služebního průkazu

Služební průkaz kontrolujícího je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 × 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 × 99 mm.

Barva papírového jádra - šedožlutý podklad s modrými textilními vlákny.

Lícová strana služebního průkazu má vlevo nahoře umístěn velký státní znak. Vedle velkého státního znaku je nápis „ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ" a pod ním nápis „PRŮKAZ POVĚŘENÉHO ZAMĚSTNANCE". Na lícové straně služebního průkazu je dále uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele, číslo průkazu a datum jeho vydání. Vlevo dole je fotografie držitele o rozměrech 35 × 45 mm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1).

Rubová strana služebního průkazu v horní části obsahuje informace o zákonném oprávnění držitele k výkonu kontrolní činnosti, ve spodní části pak je místo pro kulaté razítko Úřadu pro ochranu osobních údajů a vlastnoruční podpis jeho předsedy a dále informace o postupu při zneužití služebního průkazu.

Přesunout nahoru