Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Částka 18/2005
Platnost od 15.02.2005
Účinnost od 15.02.2005
Zrušeno k 31.12.2007 (381/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

ze dne 1. února 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na předpisy Evropských společenství1) u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen "potraviny") uvedených v příloze č. 1 maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí. Nevztahuje se však na potraviny, které jsou určeny pro jiný účel než lidskou spotřebu.

1) Směrnice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na nich, ve znění směrnice Komise 80/428/EHS ze dne 28. března 1980, směrnice Rady 81/36/EHS ze dne 9. února 1981, směrnice Rady 82/528/EHS ze dne 19. července 1982, směrnice Rady 88/298/EHS ze dne 16. května 1988, směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003.
Směrnice Rady 86/362/EHS ze dne 24. července týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilninách a na nich, ve znění směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, směrnice Komise 1999/65/ES ze dne 24. června 1999, směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004.
Směrnice Rady 86/363/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na nich, ve znění směrnice Rady 93/57/EHS ze dne 29. června 1993, směrnice Rady 94/29/EHS ze dne 23. června 1994, směrnice Rady 95/39/ES ze dne 17. července 1995, směrnice Rady 96/33/ES ze dne 21. května 1996, směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004.
Směrnice Rady 90/642/EHS týkající se stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v určitých produktech rostlinného původu a na nich včetně ovoce a zeleniny, ve znění směrnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, směrnice Rady 94/30/EHS ze dne 23. června 1994, směrnice Rady 95/38/ES ze dne 17. července 1995, směrnice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, směrnice Rady 96/32/ES ze dne 21. května 1996, směrnice Komise 98/82/ES ze dne 27. října 1998, směrnice Komise 1999/71/ES ze dne 14. července 1999, směrnice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, směrnice Komise 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, směrnice Komise 2000/48/ES ze dne 25. července 2000, směrnice Komise 2000/57/ES ze dne 22. září 2000, směrnice Komise 2000/58/ES ze dne 22. září 2000, směrnice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, směrnice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, směrnice Komise 2001/35/ES ze dne 11. května 2001, směrnice Komise 2001/39/ES ze dne 23. května 2001, směrnice Komise 2001/48/ES ze dne 28. června 2001, směrnice Komise 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, směrnice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, směrnice Komise 2002/23/ES ze dne 26. února 2002, směrnice Komise 2002/42/ES ze dne 17. května 2002, směrnice Komise 2002/66/ES ze dne 16. července 2002, směrnice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, směrnice Komise 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, směrnice Komise 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, směrnice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, směrnice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, směrnice Komise 2003/60/ES ze dne 18. června 2003, směrnice Komise 2003/62/ES ze dne 20. června 2003, směrnice Komise 2003/69/ES ze dne 11. července 2003, směrnice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, směrnice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, směrnice Komise 2004/2/ES ze dne 9. ledna 2004, směrnice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004, směrnice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004, směrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004.".

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

NÁZVY REZIDUÍ PESTICIDŮ

CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
106-93-4 1,2-dibromoethane --- 1,2-dibromoethane
107-06-2 1,2-dichloroethane --- 1,2-dichloroethane
93-76-5 2,4,5-T --- 2,4,5-T
94-75-7 2,4-D estery suma 2,4-D a jeho esterů vyjádřená jako 2,4-D
94-82-6 2,4-DB --- 2,4-DB
  2,6-dichlorbenzamide (metabolit dichlobenilu)   2,6-dichlorbemzamide
71751-41-2 abamectin avermectin B1a, avermectin B1b delta 8,9-izomeru avermectinu B1a suma avermectinu B1a a B1ba delta 8,9-izomeru avermectinu B1a
30560-19-1 acephate ---acephate
135410-20-7 acetamiprid ---acetamiprid
34256-82-1 acetochlor EMA, HEMA suma acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřená jako acetochlor
135158-54-2 acibenzolar-S-methyl --- acibenzolar-S-methyl
101007-06-1 acrinatrin --- acrinatrin
15972-60-8 alachlor --- alachlor
116-6-3 aldicarb aldicarb-sulfoxid, aldicarb-sulfon suma aldicarbu, aldicarb sulfoxid a aldicarb-sulfonu, vyjádřená jako aldicarb
39-00-2 aldrin   viz dieldrin
67375-30-8 alpha-cypermethrin   viz cypermethrin
120923-37-7 amidosulňiron --- amidosulfuron
33089-61-1 amitraz --- amitraz
61-82-5 amitrole --- amitrole
  anorganický bromid --- bromidový ion (ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu)
140-57-8 aramite --- aramite
3337-71-1 asulam --- asulam
1912-24-9 atrazine --- atrazine
120162-55-2 azimsulfuron --- azimsulfuron
2642-71-9 azinphos-ethyl --- azinphos-ethyl
86-50-0 azinphos-methyl --- azinphos-methyl
41083-11-08 azocyclotin cyhexatin suma azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřená jako cyhexatin
131860-33-8 azoxystrobin --- azoxystrobin
101-27-9 barban 3-chloranilin 3-chloranilin
71626-11-4 benalaxyl --- benalaxyl
1135158-54-2 bendicar l,2,3-benzodiazole-7-karboxylová kyselina suma bendicaru a 1,2,3-benzodiazole-7-karboxylové kyseliny, vyjádřená jako bendicar
122781-23-3 bendiocarb 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol suma bendiocarbu a 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-olu vyjádřená jako bendiocarb
8256-54-1 benfuracarb --- benfuracarb
17804-35-2 benomyl   viz carbendazim
25057-89-0 bentazone 6- a 8- hydroxybentazone suma bentazonu, 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřená jako bentazone
42576-02-3 bifenox --- bifenox
82657-04-3 bifenthrin --- bifenthrin
485-31-4 binapacryl --- binapacryl
28434-01-7 bioresmethrin --- bioresmethrin
70585-36-3 bitertanol --- bitertanol
4824-78-6 bromophos-ethyl --- bromophos-ethyl
18181-80-1 bromopropylate --- bromopropylate
1689-84-5 bromoxynil --- bromoxynil
116255-48-2 bromuconazole --- bromuconazole (suma diastereoizomerů)
69327-76-0 buprofezin --- buprofezin
8001-35-2 camphechlor   viz toxaphene
2425-06-1 captafol --- captafol
133-06-2 captan --- suma captanu a folpetu
63-25-2 carbaryl --- carbaryl
10605-21-7 carbendazim --- suma carbendazimu, benomylu a thiophanate-methylu, vyjádřená jako carbendazim
16118-49-3 carbetamide anilin anilin
1563-66-2 carbofuran 3-hydroxycarbofuran suma carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřená jako carbofuran
55285-14-8 carbosulfan --- carbosulfan
5234-68-4 carboxin anilin anilin
128621-72-7 carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl-chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina suma carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřeno jako carfentrazone-ethyl
15263-53-3 cartap --- cartap
142891-20-1 cinidon-ethyl --- cinidon-ethyl (suma Z a E izomerů)
99129-21-2 clethodim 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen -3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-cyklohexen-3-on, jejich sulfoxidy a sulfony suma clethodimu, 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen-3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-cyklohexen -3-on, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřená jako clethodim
74115-24-5 clofentezine všechny metabolity obsahující 2-chlorbenzoylovou skupinu suma všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu vyjádřená jako clofentezine
81777-89-1 clomazone --- clomazone
1702-17-6 clopyralid --- clopyralid
420-04-2 cyanamid --- cyanamid
21725-46-2 cyanazine --- cyanazine
120116-88-3 cyazofamid --- cyazofamid
113136-77-9 cyclanide --- cyclanide
101205-02-1 cycloxydim --- cycloxydim
68359-37-5 cyfluthrin --- cyfluthrin (suma izomerů)
122008-85-9 cyhalofop-butyl volné kyseliny cyhalofop-butylu suma cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin vyjádřená jako cyhalofop-butyl
13121-70-5 cyhexatin   viz azocyclotin
57966-95-7 cymoxanil --- cymoxanil
52315-07-8 cypermethrin --- cypermethrin (suma izomerů)
94361-06-5 cyproconazole --- cyproconazole
121552-61-2 cyprodinil --- cyprodinil
66215-27-8 cyromazine --- cyromazine
1596-84-5 daminozide 1,1-dimethylhydrazin suma daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin vyjádřená jako daminozide
50-29-3 DDT p,p'-DDEap,p'-DDD suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDEap,p'-DDD
52918-63-5 deltamethrin --- deltamethrin
919-86-8 demeton-S-methyl   viz oxydemeton-methyl
17040-19-6 demeton-S-methyl sulphon   viz oxydemeton-methyl
13684-56-5 desmedipham --- desmedipham
2303-16-4 di-allate --- di-allate
333-41-5 diazinon --- diazinon
1918-00-9 dicamba --- dicamba
115-32-2 dicofol --- dicofol (suma o,p'a p,p' izomerů)
60-57-1 dieldrin --- suma aldrinu a dieldrinu vyjádřená jako dieldrin
119446-68-3 difenoconazole --- difenoconazole
35367-38-5 diflubenzuron --- diflubenzuron
83164-33-4 diflufenican --- diflufenican
1194-65-6 dichlobenil ---
(metabolit 2,6-dichlorbenzamide viz 2,6-dichlorbenzamide)
dichlobenil
1085-98-9 dichlofluanid dimethyl-aminosulfoanilide suma dichlofluanidu a dimethyl-aminosulfoanilidu vyjádřená jako dichlofluanid
37764-25-3 dichlormid --- dichlormid
7547-66-2 dichlorprop --- dichlorprop
15165-67-0 dichlorprop-P   viz dichlorprop
62-73-7 dichlorvos --- dichlorvos
50563-36-5 dimethachlor --- dimethachlor
87674-68-8 dimethenamid --- dimethenamid
55290-64-7 dimethipin --- dimethipin
60-51-5 dimethoate omethoate suma dimethoate a omethoate vyjádřená jako dimethoate
110488-70-5 dimethomorph --- dimethomorph (suma E a Z izomerů)
131-72-6 dinocap dinitrooktylfenoly dinocap
88-85-7 dinoseb --- dinoseb
1420-07-1 dinoterb --- dinoterb
78-34-2 dioxathion --- dioxathion (suma cis a trans izomerů)
122-39-4 diphenylamine --- diphenylamine
2764-72-9 diquat --- diquat-kation
298-04-4 disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton
3347-22-6 dithianon --- dithianon
534-52-6 DNOC --- DNOC
  dithiokarbamáty   suma dithiokarbamátů, vyjádřená jako CS2
2439-10-3 dodine --- dodine
115-29-7 endosulfan endosulfan-sulfate suma alfa a beta endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřená jako endosulfan
77-20-8 endrin --- endrin
106325-08-0 epoxiconazole --- epoxiconazole
66230-04-4 esfenvalerate --- viz fenvalerate
16672-87-0 ethephon --- ethephon
563-12-2 ethion --- ethion
26225-79-6 ethofumesate 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate suma ethofumesate a 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate vyjádřená jako ethofumesate
126801-58-9 ethoxysulfuron --- ethoxysulfuron
72-56-0 ethylan --- ethylan
756-221-8 ethylenoxide 2-chloroethanol suma ethylenoxide a 2-chlorethanolu vyjádřena jako ethylenoxide
80844-07-1 etofenprox --- etofenprox
131807-57-3 famoxadone --- famoxadone
161326-34-7 fenamidone --- fenamidone
22224-92-6 fenamiphos fenamiphos sulfoxid a sulfon suma fenamiphosu, jeho sulfoxidu al sulfonu vyjádřená jako fenamiphos
60168-88-9 fenarimol --- fenarimol
120928-09-8 fenazaquin --- fenazaquin
13356-08-6 fenbutatin oxide --- fenbutatin oxide
126833-17-8 fenhexamid --- fenhexamid
299-84-3 fenchlorphos fenchlorphos-oxon suma fenchlorphosu a fenchlorphos-oxonu vyjádřená jako fenchlorphos
122-14-5 fenitrothion --- fenitrothion
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
171283-80-2 fenoxaprop-P-ethyl 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on suma fenoxaprop-P-ethylu a 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu vyjádřená jako fenoxaprop-P-ethyl
72490-01-8 fenoxycarb ---fenoxycarb
67306-00-7 fenpropidin --- fenpropidin
67564-91-4 fenpropimorph rostlinné produkty --- fenpropimorph
živočišné produkty fenpropimorph karboxylová kyselina fenpropimorph karboxylová kyselina vyjádřená jako fenpropimorph
134098-61-6 fenpyroximate --- fenpyroximate
668-34-8 fentin --- fentin, vyjádřen jako trifenylcín kation
900-95-8 fentin acetate   viz fentin
76-87-9 fentin hydroxide   viz fentin
51630-58-1 fenvalerate --- suma fenvalerate a esfenvalerate (suma RR a SS izomerů) (suma RS a SR izomerů)
120068-37-3 fípronil MB 46136, MB 46513 suma fípronilu, MB 46136 a MB 46513, vyjádřená jako fípronil
145701-23-1 florosulam --- florosulam
79241-46-6 fluazifop-P-butyl fluazifop fluazifop-P-butyl
79622-59-6 fluazinam --- fluazinam
94050-52-9 flucycloxuron --- flucycloxuron (suma E- a Z-izomerů)
70124-77-5 flucythrinate --- flucythrinate (suma izomerů)
131341-86-1 fludioxonyl --- fludioxonyl
101463-69-8 flufenoxuron --- flufenoxuron
103361-09-7 flumioxazine --- flumioxazine
144740-54-5 flupyrsulfuron-methyl --- flupyrsulfuron-methyl
136426-54-5 fluquinconazole --- floquinconazole
61213-25-0 flurochloridone --- flurochloridone
69377-81-7 fluroxypyr --- fluroxypyr
85509-19-9 flusilazole --- flusilazole
76674-21-0 flutriafol triazolyl alaninu a kyseliny octové suma flutriafolu a triazolyl alaninu a kys. octové, vyjádřená jako flutriafol
133-07-3 folpet --- suma folpetu a captanu
173159-57-4 foramsulfuron --- foramsulfuron
2540-82-1 formothion --- formothion
39148-24-8 fosetyl Al --- fosetyl Al
7803-51-2 fosforovodík --- fosforovodík (ze všech zdrojů)
3878-19-1 fuberidazole --- fuberidazole
65907-30-4 furathiocarb --- furathiocarb
121776-33-8 furilazole --- furilazole
53369-07-6 glufosinate --- glufosinate
1071-83-6 glyphosate --- glyphosate
115044-19-4 guazatine-acetate --- guazatine-acetate
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
72619-32-0 haloxyfop-methyl estery a konjugáty suma haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřená jako haloxyfop-methyl
60873 HCH --- HCH (suma alfa a beta -HCH) -pokud není uvedeno jinak
76-44-8 heptachlor heptachlor-epoxid suma heptachloru a heptachlor-epoxidu vyjádřená jako heptachlor
79983-71-4 hexaconazole --- hexaconazole
86479-06-3 hexaflumuron --- hexaflumuron
118-74-1 tiexachlorobenzene --- hexachlorobenzene
78587-05-0 hexythiazox --- hexythiazox
10004-44-1 hymexazol --- hymexazol
2439-01-2 chinomethionat --- chinomethionat
103-17-3 chlorbenside --- chlorbenside
1967-16-4 chlorbufam  viz barban
57-74-9 chlordane rostlinné produkty --- chlordane (suma cis- a trans-izomerů)
živočišné produkty oxychlordane suma cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu vyjádřená jako chlordane
122453-73-0 chlorfenapyr --- chlorfenapyr
80-33-1 chlorfenson --- chlorfenson
470-90-6 chlorfenvinphos --- chlorfenvinphos (suma E a Z izomerů)
1698-60-8 chloridazon --- chloridazon
7003-89-6 chlormequat --- chlormequat - kation
510-15-6 chlorobenzilate --- chlorobenzilate
1897-45-6 chlorothalonil --- chlorothalonil
15545-48-9 chlorotoluron --- chlorotoluron
1982-47-4 chloroxuron --- chloroxuron
101-21-3 chlorpropham brambory --- chlorpropham
ostatní produkty 3-chloranilin 3-chloranilin
2921-88-2 chlorpyrifos --- chlorpyrifos
5598-13-0 chlorpyrifos-methyl --- chlorpyrifos-methyl
64902-72-3 chlorsulfuron --- chlorsulfuron
84332-86-5 chlozolinate --- chlozolinate
35554-44-0 imazalil   imazalil
81405-85-8 imazamethabenz-methyl --- imazamethabenz-methyl
114311-32-9 imazamox --- imazamox
81335-77-5 imazethapyr --- imazethapyr
138261-41-3 imidacloprid všechny metabolity, obsahující kys. 6-chlornikotinovou imidacloprid
144550-36-7 iodosulfuron-methyl --- iodosulfuron-methyl
1689-83-4 ioxynil --- ioxynil
3861-47-0 ioxynil oktanoate ioxynil suma ioxynil a ioxynil oktanoate vyjádřená jako ioxynil oktanoate
36734-19-7 iprodione --- iprodione
140923-17-7 iprovalicarb --- iprovalicarb
34123-59-6 isoproturon --- isoproturon
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
163520-33-0 isoxadifen --- isoxadifen
141112-29-0 isoxaflutole RPA 202248, RPA 203328 suma isoxaflutole, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřená jako isoxaflutole
143390-89-0 kresoxim-methyl rostlinné produkty --- kresoxim-methyl
živočišné produkty 490M1, 490M2, 490M9 suma metabolitů 490M1, 490M2, 490M9
74-90-8 kyanovodík --- kyanovodík (ze všech kyanidů)
77501-63-4 lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 suma lactofenu a PPG 1576, PPG 947, PPG 847, PPG 2053 vyjádřená jako laktofen
91465-08-6 lambda-cyhalothrin --- lambda-cyhalothrin
2164-08-1 lenacil --- lenacil
60873 lindane --- lindane (γ-HCH)
330-55-2 linuron --- linuron
103055-07-8 lufenuron --- lufenuron
121-75-5 malathion malaoxon suma malathion a malaoxonu vyjádřená jako malathion
10071-13-3 maleic hydrazide konjugáty maleic hydrazide
8018-01-7 mancozeb   viz dithiokarbamáty
12427-38-2 maneb   viz dithiokarbamáty
26544-20-7 MCPA --- MCPA
94-81-5 MCPB --- MCPB
2595-54-2 mecarbam --- mecarbam
7085-19-0 mecoprop --- mecoprop
16484-77-8 mecoprop P   viz mecoprop
  měď --- měď pocházející ze všech sloučenin obsahujících měď
135590-91-9 mefenpyr-diethyl mefenpyr suma mefenpyru a mefenpyr-diethylu vyjádřená jako mefenpyr-diethyl
104206-82-8 mesotrione --- mesotrione
57837-19-1 metalaxyl --- suma metalaxylu a metalaxylu M
70630-17-0 metalaxyl -M --- viz metalaxyl
41394-05-2 metamitron desaminometamitron suma metamitronu a desaminometamitronu
67129-08-2 metazachlor --- metazachlor
125116-23-6 metconazole --- metconazole
23576-23-0 methacrifos --- methacrifos
10265-92-6 methamidophos --- methamidophos
950-37-8 methidathion --- methidathion
2032-65-7 methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone suma methiocarbu a methiocarb sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako methiocarb
16752-77-5 methomyl --- suma methomylu a thiodicarbu, vyjádřená jako methomyl
161050-58-4 methoxyfenozide rostlinné produkty --- methoxyfenozide
živočišné produkty RH-1518 suma methoxyfenozide a metabolitů RH-1518 vyjádřena jako methoxyfenozide
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
72-43-5 methoxychlor --- methoxychlor
74-83-9 methyl bromide --- methyl bromide
9006-42-2 metiram   viz dithiokarbamáty
139528-85-1 metosulam --- metosulam
21087-64-9 metribuzin --- metribuzin
74223-64-6 metsulfuron-methyl --- metsulfuron-methyl
26718-65-0 mevinphos --- mevinphos (suma cis a trans izomerů)
7156-07-3 MON 4660 --- MON 4660
6923-22-4 monocrotophos --- monocrotophos
1746-81-2 monolinuron --- monolinuron
88671-89-0 myclobutanil rostlinné produkty --- myclobutanil
živočišné produkty RH9090 RH 9090 vyjádřeno jako myclobutanil
15299-99-7 napropamide --- napropamide
132-66-1 naptalam --- naptalam
111991-09-4 nicosulfuron ADMP, ASDM suma nicosulfuronu, ADMP a ASDM, vyjádřená jako nicosulfuron
1836-75-5 nitrofen --- nitrofen
1113-02-6 omethoate   viz dimethoate
39807-15-3 oxadiargyl --- oxadiargyl
19666-30-9 oxadiazon --- oxadiazon
144657-06-9 oxasulfuron --- oxasulfuron
301-12-2 oxydemeton-methyl demethon-S-methylsulfon suma oxydemethon-methylu a demethon-S-methylsulfonu vyjádřená jako oxydemethon-methyl
42874-03-3 oxyfluorfen amino-oxyfluorfen, acetamido-oxyfluorfen suma oxyfluorfenu,amino- oxyfluorfenu a acetamido-oxyfluorfenu, vyjádřená jako oxyfluorfen
4685-14-7 paraquat --- paraquat kation
56-38-2 parathion --- parathion
298-00-0 parathion-methyl paraoxon-methyl suma parathion-methylu a paraoxon-methylu vyjádřena jako parathion-methyl
66246-88-6 penconazole --- penconazole
66063-05-6 pencycuron --- pencycuron
40487-42-1 pendimethalin --- pendimethalin
52645-53-1 permethrin --- permethrin (suma izomerů)
13684-63-4 phenmedipham --- phenmedipham
298-02-2 phorate kyslíkový analog phoratu, sulfoxidy a sulfony phoratu a jeho kyslíkového analogu suma phoratu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřená jako phorate
2310-17-0 phosalone --- phosalone
732-11-6 phosmet phosmet-oxon suma phosmetu a phosmet-oxonu vyjádřená jako phosmet
13171-21-6 phosphamidon N-desethylphosphamidon suma E- a Z-phosphamidonu a N-desethylphosphamidonu
14816-18-3 phoxim --- phoxim
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
11918-02-1 picloram --- picloram
137641-05-5 picolinafen --- picolinafen
117428-22-5 picoxystrobin --- picoxystrobin
151-03-6 piperonyl butoxide --- piperonyl butoxide
23103-98-2 pirimicarb desmethyl-pirimicarb suma pirimicarbu a desmethyl-pirimicarb vyjádřená jako pirimicarb
29232-93-7 pirimiphos-methyl --- pirimiphos-methyl
113036-87-6 primisulfuron --- primisulfuron
32809-16-8 procymidone --- procymidone
41198-08-7 profenofos --- profenofos
88805-35-0 prohexadion soli suma prohexadionu a jeho solí vyjádřená jako prohexadion
67747-09-5 prochloraz všechny metabolity obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu suma prochlorazu a všech metabolitů obsahující 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu vyjádřená jako prochloraz
1918-16-7 propachlor --- propachlor
24579-73-5 propamocarb --- propamocarb
111479-05-1 propaquizafop všechny metabolity obsahující 6-chlor-2-methoxychinoxalin propaquizafop
2312-35-8 propargite --- propargite
122-42-9 propham brambory --- propham
ostatní produkty anilin anilin
60207-90-1 propiconazole --- propiconazole
12071-83-9 propineb   viz dithiokarbamáty
114-26-1 propoxur --- propoxur
181274-15-7 propoxycarbazone-sodium 2-hydroxypropoxycarbazone-sodium suma propoxycarbazone-sodium 2- hydroxypropoxycarbazone-sodium, vyjádřená jako propoxycarbazone-sodium
23950-58-5 propyzamide rostlinné produkty --- propyzamide
živočišné produkty všechny metabolity obsahující 3,5-dichlor-benzoovou kyselinu suma propyzamide a všech metabolitů obsahujících 3,5-dichlorbenzoovou kyselinu vyjádřená jako propyzamide
94125-34-5 prosulfuron --- prosulfuron
178928-70-6 prothioconazole rostlinné produkty JAU 6476-desthio
živočišné produkty suma JAU 6476-desthio, JAU 6476-3-hydroxy-desthio a JAU 6476-4-hydroxy-desthio
123312-89-0 pymetrozine --- pymetrozine
129630-19-9 pyraflufenethyl --- pyraflufenethyl
13457-18-6 pyrazophos --- parazophos
8003-34-7 pyrethriny --- suma pyrethrinů I a II
96489-71-3 pyridaben --- pyridaben
55512-33-9 pyridate 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin suma pyridate a 6-chloro-4-hydroxy-3-fenylpyridazin vyjádřená jako pyridate
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
53112-28-0 pyrimethalin --- pyrimethalin
13593-03-8 quinalphos --- quinalphos
90717-03-6 quinmerac --- quinmerac
124495-18-7 quinoxyfen --- quinoxyfen
82-68-8 quintozene pentachloranilin suma quintozene a pentachloranilinu vyjádřená jako quintozene
100646-51-3 quizalofop-P-ethyl --- quizalofop-P-ethyl
119738-06-6 quizalofop-P-tefuryl --- quizalofop-P-tefuryl
10453-86-8 resmethrin --- resmethrin (suma izomerů)
122931-48-0 rimsulfuron --- rimsulfuron
175217-20-6 silthiofam --- silthiofam
122-34-9 simazine --- simazine
7704-34-9 sira --- síra ze všech sloučenin obsahujících síru
75-15-0 sirouhlík --- sirouhlík
--- sloučeniny rtuti   suma rtuťnatých sloučenin vyjádřena jako rtuť
51218-45-2 S-metolachlor --- S-metolachlor
18134-30-8 spiroxamine --- spiroxamine
99105-77-8 sulcotrione 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoová kyselina suma sulcotrione a 2-chlor-4-methylsulfonylbenzoové kyseliny, vyjádřená jako sulcotrione
141776-32-1 sulfosulfuron --- sulfosulfuron
107534-96-3 tebuconazole --- tebuconazole
117-18-0 tecnazene --- tecnazene
107-49-3 TEEP --- TEEP
83121-18-0 teflubenzuron --- teflubenzuron
5915-41-3 terbuthylazine --- terbuthylazine
112281-77-3 tetraconazole --- tetraconazole
56-23-5 tetrachlormethan --- tetrachlormethan
148-79-8 thiabendazole rostlinné produkty --- thiabendazole
živočišné produkty 5-hydroxy-thiabendazole suma thiabendazolu a 5-hydroxy-thiabendazolu
11198-49 thiacloprid ---thiacloprid
153719-23-4 thiamethoxam CGA 322704 suma thiamethoxamu a metabolitu CGA 322704 vyjádřena jako thiamethoxam
79277-27-3 thifensulfuron-methyl ---thifensulfuron-methyl
59669-26-0 thiodicarb methomyl suma methomylu a thiodicarbu vyjádřená jako methomyl
23564-05-8 thiophanate-methyl   viz carbendazim
137-26-8 thiram --- thiram
57018-04-9 tolclofos-methyl --- tolclofos-methyl
731-27-1 tolylfluanid dimethylamonisulfotoluid dimethylamonisulfotoluid
8001-35-2 toxaphene rostlinné produkty ---toxaphene
živočišné produkty kongenery P26,P50,P62 suma kongenerů P26, P50, P62
87820-88-0 tralkoxydim --- tralkoxydim
CAS*) Název pesticidu Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů Rezidua pesticidů vyjádřená jako
43121-43-3 triadimefon triadimenol suma triadimefonu a triadimenolu
55129-65-3 triadimenol   viz triadimefon
2303-17-5 tri-allate   tri-allate
82097-50-5 triasulfuron --- triasulfuron
112143-82-5 triazamate --- triazamate
24017-47-8 triazophos --- triazophos
72459-58-6 triazoxide --- triazoxide
101200-48-0 tribenuron-methyl --- tribenurom-methyl
81412-43-3 tridemorph --- tridemorph
141517-21-7 trifloxystrobin --- trifloxystrobin
99387-89-0 triflumizole --- triflumizole
64628-44-0 triflumuron --- triflumuron
1582-09-8 trifluralin --- trifluralin
126535-15-7 triflusulfuron-methyl --- triflusulfuron-methyl
26644-46-2 triforine --- triforine
52-68-6 trichlorfon --- trichlorfon
131983-72-7 triticonazole --- triticonazole
142969-14-5 tritosulfuron --- tritosulfuron
2275-23-2 vamidothion vamidithion sulfoxide a sulfone suma vamidithionu a vamidithion sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako vamidithion
50471-44-8 vinclozolin všechny metabolity obsahující 3,5-dichloranilinovou skupinu vinclozolin
52315-07-08 zeta-cypermethrin   viz cypermethrin
12122-67-6 zineb   viz dithiokarbamaty
156052-68-5 zoxamide --- zoxamide
EMA 2-ethyl-6-methylanilin
HEMA 2-(1-hydroxyethyl)-6-methy lanilin
MB 46513 5-amino-3-cyano-l-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluorometylpyrazole
MB 46136 5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)-3cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole
RPA 202248 2-cykloprapylkarbonyl-3-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylfenyl)-3-oxopropanenitril
RPA 203328 2-methylsulfonyl-4-trifluoromethyl benzoová kyselina
PPG1576 1-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-aminobenzoate
PPG 947 1-(carboethoxy)ethyl-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
PPG 847 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
PPG 2053 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoová kyselina
RH-1518 β-D-glukopyranuronic acid
MON 4660 4-dichloracetyl-1-oxa-4-azaspiro-(4,5)dekan
RH9090 alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chlorfenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
ADMP 2-amino-4,6-dimethoxypyrimidine
ASDM 2-sulfamoyl-N,N-dimethyl-nicotamide
AMPA kyselina aminomethyl fosforečná
JAU 6476 2-[2-(1-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thione".
CGA 322704 N-(2-chloro-thiazol-5-yl-methyl)-N'-methyl-N"-nitroguanidine
P26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octachlorobornane
P50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane
P62 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane."

3. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

PesticidPotravina rostlinného původuMLR# mg.kg -1Poznámka
1,2-dibromoethanečaj ostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,01*
1,2-dichloroethanečaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,02*

0,02*

0,02*

0,01*
2,4,5-Tvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
2,4-Dcitrusové plody

čaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu
1 0,1*

0,1*

0,1*

0,05*
p

p

p

p

p
2,4-DBčaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05*
p

p

p
2,6-dichlorbenzamidangrešt hrozny stolní a moštovéjádro vinymalinypeckovinyrybízostatní potraviny rostlinného původu0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01*
abamectinčaj chmeljahodylilekolejnatá semena ořechy na dřevinách paprika rajčatasalát a podobná zeleninaostatní potraviny rostlinného původu0,02* 0,050,10,020,02*0,02*0,050,020,10,01*
acephatečaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,05*

0,05*

0,05*

0,02*
acetamipridchmel jádrovinymákokurkypaprikarajčataostatní potraviny rostlinného původu2 0,05

0,05

0,1

10,1

0,01*

# Maximálni limit reziduí pesticidů
Index * u hodnoty MLR znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, neboje nižší než mez stanovitelnosti

Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
acetochlorkukuřice0,02
mák0,05
slunečnicové semeno1
slunečnicový olej0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
acibenzolar-S-methylbanány0,1p
čaj0,05*p
chmel0,05*p
lískové oříšky0,1*p
mango0,5p
obilniny0,05*p
olejnatá semena0,05*p
rajčata1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
acrinatrinvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
alachlorrostlinné oleje0,05*
sójové boby0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
aldicarbbanány0,1
brambory0,5
citrusové plody0,2
kapusta růžičková0,2
květák0,2
mrkev0,1
pastinák0,1
pekanové ořechy0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
aldrinviz dieldrin
alpha-cypermethrinviz
cypermethrin
amidosulruronvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
aminotriazoleviz amitrole
amitrazbavlníkové semeno1
čaj0,1*
chmel20
jádroviny0,5
lilek0,5
obilniny0,02*
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
amitrolečaj0,02*p
chmel0,02*p
olejnatá semena0,02*p
olivy0,05p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
anorganický bromidčaj50
houby sušené2001)
kakaové boby501)
kávové boby nepražené301)
koření4001)
luštěniny501)
mouka501)
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
anorganický bromidobilniny501)
pokračováníolejnatá semena301)
ovoce sušené ostatní301)
ořechy501)
rozinky1001)
zelenina sušená301)
ostatní potraviny rostlinného původu201)
asulamvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
aramitečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
atrazinevšechny potraviny rostlinného původu0,1*
azimsulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
azinphos-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azinphos-methylcitrusové plody1
hrozny stolní a moštové1
ovoce ostatní0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azocyclotincitrusové plody0,2
čaj0,1*
fazolové lusky0,5
hrozny moštové0,3
hrušky0,1
chmel0,1*
jablka0,2
ořechy na dřevinách0,1*
slívy, švestky0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
azoxystrobinartyčoky1
banány2
brokolice0,5
celer bulvový-hlízy0,3
celer řapíkatý5
cibule jarní2
citrusové plody1
čaj0,1*
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
fazole vyluštěné0,2
fazolové lusky1
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové2
chmel20
jahody2
kapusta růžičková0,1
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
azoxystrobinječmen0,3
pokračováníkedlubny0,2
křen0,2
květák0,5
lilkovité2
listová brukvovitá zelenina5
luštěniny0,1
maliny3
mrkev0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostružiny3
oves0,3
pastinák0,2
petržel kořenová0,2
pór0,1
pšenice0,3
rýže5
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina3
sójové boby0,5
tritikále0,3
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě3
zelí, kapusta hlávkové0,3
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
barbančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benalaxylcibule0,2
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
lilek0,2
melouny0,1
melouny vodní0,1
paprika0,2
rajčata0,2
salát hlávkový0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bendicarječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bendiocarbvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
benfuracarbčaj0,1*
chmel5*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonehrách vyluštěný0,2p
hrachové lusky0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*p
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
bifenoxvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
bifenthrinbanány0,1
citrusové plody0,1
cukrovka0,1
čaj5
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina1
hrachové lusky0,1
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádroviny0,3
jahody0,5
ječmen0,5
květáková brukvovitá zelenina0,2
lilkovité0,2
maliny0,3
olejnatá semena0,1*
ostružiny0,3
oves0,5
peckoviny0,2
pšenice0,5
salát a podobná zelenina2
tritikále0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
binapacrylčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bioresmethrinokurky0,5
paprika0,5
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
bitertanolbanány3
broskve1
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny2
meruňky1
olejnatá semena0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
rajčata3
slívy, švestky2
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromophos-ethylčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromopropylatecitrusové plody2t
čaj0,1*
chmel0,1*
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
bromopropylateolejnatá semena0,1*
pokračovánífazolové lusky1t
hrozny stolní a moštové2t
jádroviny2t
rajčata1t
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
bromoxynilvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
bromuconazolehrozny stolní a moštové0,5
ječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
buprofezinokurky0,1
paprika0,1
rajčata0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
camphechlorviz toxaphene
captafolčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
captanbobulovité a drobné ovoce ostatní3
čekanka salátová2
hrozny moštové10
jádroviny3
lusková zelenina2
peckoviny2
pór2
rajčata3
salát hlávkový2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbarylbroskve3
brukvovitá zelenina3
hrozny stolní a moštové3
hrušky3
jablka3
meruňky3
obilniny ostatní0,51)
ovoce ostatní1
rýže11)
salát a podobná zelenina3
slívy, švestky3
zelenina ostatní1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
carbendazimbanány1
broskve1
celerová nať2
citrusové plody5
cukety0,3
fazole2
hlávková brukvovitá zelenina ostatní3
houby pěstované1
hrozny stolní a moštové2
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
carbendazimjádroviny2
pokračováníkapusta růžičková0,5
lilek0,5
melouny0,5
meruňky1
okurky salátové0,5
rajčata0,5
reveň2
salát hlávkový5
slívy, švestky0,5
sójové boby0,2
tykve0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbetamideřepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
carbofurancibule0,3
citrusové plody0,3
čaj0,2*
česnek0,3
chmel10
kedlubny0,2
květáková brukvovitá zelenina0,2
mrkev0,3
pastinák0,3
ředkvičky0,5
šalotka0,3
tuřín0,2
tykvovité-nejedlá slupka0,2
vodnice0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
carbosulfancukrovka0,1
čaj0,1*
chmel1
mrkev0,1
pastinák0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carboxinřepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
carfentrazon-ethylječmen0,1
oves0,1
pšenice0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cartapčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cinidon-ethylčaj0,1*p
chmel0,1*p
obilniny0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
Potravina rostlinného původuMLR#
Pesticidmg.kg -1Poznámka
clethodimbrambory0,1
brukvovitá zelenina0,3
cukrovka0,03
hrách0,3
pór0,5
řepkové semeno0,03
salát hlávkový0,5
slunečnicové semeno0,03
špenát0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0.01*
clofentezinecitrusové plody0,5
čaj0,05*
hrozny moštové1
chmel0,05*
jádroviny0,5
jahody2
keřové ovoce ostatní0,3
maliny3
melouny0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostružiny3
rajčata0,3
rybíz0,5
slívy, švestky0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
clomazonevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
clopyralidcukrovka1
hořčičné semeno0,1
jádroviny0,02
jahody0,1
ječmen0,5
kukuřice0,1
oves0,5
peckoviny0,02
pšenice0,5
řepkové semeno0,1
tritikále0,5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
cyanamidechmel0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyanazinevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
cyazofamidčaj0,02*p
hrozny stolní a moštové0,5p
chmel0,02*p
obilniny0,02*p
okurky salátové0,1p
olejnatá semena0,02p
rajčata0,2p
tykvovité- nejedlá slupka0,1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
cyclanilidebavlníkové semeno0,2p
čaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
cycloxydimbrukvovitá zelenina0,5
fazole1
hrách1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
cyfluthrinbroskve0,5
čaj0,1*
hlávková brukvovitá zelenina0,2
hrozny stolní a mostové0,3
chmel20
jádroviny0,2
květáková brukvovitá zelenina0,05
listová brukvovitá zelenina0,3
lusková zelenina0,05*
meruňky0,5
okurky salátové0,1
paprika0,3
rajčata0,05
řepkové semeno0,05
salát a podobná zelenina0,5
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
cyhalofop-butylčaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
cyhexatinviz azocyclotin
cymoxanilcibule0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel2
tykvovité-jedlá slupka0,1
tykvovité-nejedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Cypermethrinartyčoky2
bavlníkové semeno0,2
broskve2
cibule0,1
citrusové plody2
čaj0,5
česnek0,1
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina0,5
houby volně rostoucí1
hrachové lusky0,5
hrozny stolní a moštové0,5
chmel30
chřest0,1
jádroviny1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR# mg.kg -1Poznámka
Cypermethrin pokračováníječmen

kedlubny

keřové ovoce květáková brukvovitá zelenina

lilkovitélistová brukvovitá zeleninalněné semenomákmeruňkyovespórřepkové semeno

salát a podobná zelenina

sezamové semeno

slívy, švestky

slunečnicové semeno

šalotkašpenát a podobná zeleninatřešně, višnětykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkavolně rostoucí bobul. a drobné ovocezeleninové natěostatní potraviny rostlinného původu
0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

1 0,2

0,2

20,2

0,5

0,2

20,2

10,2

0,1

0,5

10,2

0,2

2

20,05*
cyproconazolejádroviny

řepkové semeno ostatní potraviny rostlinného původu
0,1

0,1

0,05*
cyprodiniljádroviny ostatní potraviny rostlinného původu1 0,05*
cyromazineartyčoky

brambory

celer řapíkatý

cukety houby pěstovanélilekmelounymelouny vodníokurkyrajčatasalát a podobná zeleninaostatní potraviny rostlinného původu
2

1

2

1

5

1 0,3

0,3

1 1

50,05*
daminozidečaj chmelolejnatá semenaořechy na dřevináchostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05

0,05

0,02*
DDTčaj ostatní potraviny rostlinného původu0,2

0,05*
deltamethrinangrešt

artyčoky brambory uskladněné
0,2

0,1

0,5
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
deltamethrincibulová zelenina0,1
pokračováníčaj5
fazolové lusky0,2
hlávková brukvovitá zelenina0,1
hrachové lusky0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel5
jádroviny0,1
kávové boby nepražené21)
květáková brukvovitá zelenina0,1
lilkovité0,2
listová brukvovitá zelenina0,5
luštěniny11)
maliny0,5
obilniny11)
olivy0,1
ostružiny0,5
peckoviny0,1
pór0,2
rybíz0,2
řepkové semeno0,1
salát a podobná zelenina0,5
špenát a podobná zelenina0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
zeleninové natě0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
demeton-S -methy 1viz
oxydemeton-
methyl
demeton-S-methylviz
sulphoneoxydemeton-
methyl
desmediphamvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
di-allatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diazinonangrešt0,2
borůvky0,2
cukrovka0,05
čaj0,05*
grapefruity1
hrušky0,3
chmel0,05*
jablka0,3
kiwi0,2
lilkovité0,5
mrkev0,2
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
pomeranče1
pumelo1
rybíz0,2
PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
diazinon - pokračováníslívy, švestky

třešně, višně ostatní potraviny rostlinného původu
0,1

0,3

0,02*
dicambavšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dicofolbavlníkové semeno

citrusové plody

čaj hrozny stolní a moštové

chmelolejnatá semena

ostatní ořechy na dřevinách

rajčatatykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkaostatní potraviny rostlinného původu
0,1

2 20

2500,05*

0,05*

10,2

0,5

0,02*
dieldrinčaj chmelolejnatá semena pastináktykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkaostatní potraviny rostlinného původu0,02* 0,02*0,02*0,020,020,030,01*
difenoconazoleceler bulvový-hlízy

jádroviny

pšenice

tritikále ostatní potraviny rostlinného původu
0,5 0,020,020,020,01*
diflubenzuronbrukvovitá zelenina

houby pěstované

hrozny stolní a moštové

jablka slívy, švestkyostatní potraviny rostlinného původu
1 0,1

0,5

1

10,05*
diflufenicanvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
dichlobenilangrešt hrozny stolní a moštovéjádrovinymalinypeckovinyrybízostatní potraviny rostlinného původu0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01*
dichlofluanidbobulovité a drobné ovoce

ovoce ostatní

salát a podobná zelenina

zelenina ostatní ostatní potraviny rostlinného původu
10

5 10

50,1*
dichlormidkukuřice slunečnicové semeno

mákostatní potraviny rostlinného původu
0,05

0,05

0,05

0,01*
dichlorpropčaj chmel0,1*

0,1*
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
dichlorprop-pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dichlorprop-pviz dichlorprop
dichlorvosčaj0,1*
obilniny21)
ovoce0,1
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethachlorřepkové semeno0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethenamidvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
dimethipinbrambory0,05
kukuřice0,1
rajčata0,12)
řepkové semeno0,1
slunečnicové semeno0,5
sójové boby0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dimethoatecibule jarní2
čaj0,05*
hrachové lusky1
chmel0,05*
kapusta růžičková0,3
květák0,2
olejnatá semena0,05*
olivy2
ořechy na dřevinách0,05*
pšenice0,3
salát hlávkový0,5
tritikále0,3
třešně, višně1
zelí, kapusta hlávkové1
žito0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dimethomorphbrambory0,02
hrozny stolní a moštové0,2
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
dinocapangrešt0,1
hrozny stolní a moštové0,1
jablka0,1
mrkev0,1
okurky0,1
petržel kořenová0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinosebčaj0,1*
chmel0,1*
obilniny0,01*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dinoterbčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Potravina rostlinného původuMLR#
Pesticidmg.kg -1Poznámka
dioxathiončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diphenylaminehrušky10
jablka5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
diquatčaj0,1*p
fazole0,2p
hrách0,2p
chmel0,1*p
ječmen10p
kukuřice1p
lněné semeno5p
olejnatá semena ostatní0,1*p
oves2p
proso1p
sójové boby0,1p
řepkové semeno0,5p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
disulfotonbavlníkové semeno0,05*
čaj0,05*
čirok0,2
chmel0,05*
ječmen0,2
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
dithianonbroskve0,5
jádroviny0,1
třešně, višně0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
DNOCčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dithiokarbamátyangrešt5
brambory0,1
broskve2
celer bulvový-hlízy0,2
celer řapíkatý0,5
cibule0,5
cibule jarní1
citrusové plody5
cukety2
cukrovka0,1
čaj0,1
čekanka salátová0,2
černý kořen0,2
česnek0,5
fazole vyluštěné0,1
fazolové lusky1
hlávková brukvovitá zelenina1
hrách vyluštěný0,1
hrachové lusky1
Potravina rostlinného původuMLR*
Pesticidmg.kg -1Poznámka
dithiokarbamátyhrozny stolní a moštové2
pokračováníchmel25
jádroviny3
jahody2
kadeřávek2
ječmen2
kedlubny0,1
květáková brukvovitá zelenina1
lilkovité ostatní2
listová brukvovitá zelenina ostatní0,5
meruňky2
mrkev0,2
okurky nakládačky2
okurky salátové0,5
olejnatá semena ostatní0,1*
olivy5
ořechy na dřevinách0,1*
oves2
pór3
pšenice1
rajčata3
rybíz5
ředkvičky2
řepkové semeno0,5
řeřicha potoční0,3
salát a podobná zelenina5
slívy, švestky1
šalotka0,5
třešně, višně1
tykvovité-nejedlá slupka0,5
zeleninové natě5
žito1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
dodinejádroviny1
peckoviny1
ostatní potraviny rostlinného původu0,2*
endosulfanbavlníkové semeno0,3
broskve0,5
citrusové plody0,5
čaj30
hrozny stolní a moštové0,5
chmel0,1*
jádroviny0,3
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
paprika1
rajčata0,5
sójové boby0,5
tykvovité-nejedlá slupka0,3
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
endrinchmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
epoxiconazolecukrovka0,05
ječmen0,1
pšenice0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
esfenvalerateviz fenvalerate
ethephonananas2
bavlníkové semeno2
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny3
ječmen0,5
ořechy na dřevinách0,1*
paprika3
pšenice0,2
rajčata3
rybíz5
tritikále0,2
třešně, višně3
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
ethioncitrusové plody2
čaj3
hrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
ovoce ostatní0,1
peckoviny0,5
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
ethofumesatečaj0,1*p
červená řepa0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
ethoxysulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
ethylančaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
etofenproxjablka1
ječmen0,5
pšenice0,5
řepkové semeno0,05
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
ethylenoxidečaj0,2*
chmel0,2*
obilniny0,02*
olejnatá semena0,2*
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
Potravina rostlinného původuMLR*
Pesticidmg.kg -1Poznámka
famoxadonečaj0,05*p
hrozny stolní a moštové2p
chmel0,05*p
ječmen0,2p
kukuřice0,02*p
lilek0,2p
melouny0,3p
obilniny ostatní0,1p
olejnatá semena0,05*p
rajčata0,2p
rýže0,02*p
tykvovité-jedlá slupka0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fenamidonevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
fenamiphosbanány0,05
cukety0,05
čaj0,05*
chmel0,05*
kapusta růžičková0,05
lilek0,05
melouny0,05
melouny vodní0,05
mrkev0,05
okurky salátové0,05
olejnatá semena0,05*
paprika0,1
rajčata0,05
zelí, kapusta hlávkové0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenarimolangrešt1
banány0,3
broskve0,5
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,3
chmel5
jádroviny0,3
jahody0,3
maliny0,1
meruňky0,5
paprika0,5
rajčata0,5
rybíz1
třešně, višně1
tykvovité-jedlá slupka0,2
tykvovité-nejedlá slupka0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fenazaquinhrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
jablka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenbutatin oxidebanány3
citrusové plody5
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
fenbutatin oxidecukety0,5
pokračováníčaj0,1*
hrozny stolní a moštové2
chmel0,1*
jádroviny2
jahody1
lilek1
okurky salátové0,5
paprika1
rajčata1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenhexamidangrešt5p
broskve5p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové5p
chmel0,1*p
jahody5p
keřové ovoce10p
kiwi10p
lilek1p
meruňky5p
olejnatá semena0,1*p
ostatní bobulovité a drobné ovoce5p
paprika2p
rajčata1p
salát hlávkový30p
slívy, švestky1p
třešně, višně5p
tykvovité-jedlá slupka1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
fenchlorphosčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenitrothioncitrusové plody2
čaj0,5
obilniny0,5
ovoce ostatní0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenoxaprop-p-ethylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
fenoxycarbhrozny stolní a moštové0,05
jablka0,05
slívy, švestky0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fenpropidinječmen0,5
pšenice0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fenpropimorphbanány2
čaj0,1*
chmel10
jahody1
ječmen0,5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR# mg.kg -1Poznámka
fenpropimorph pokračováníkapusta růžičková

keřové ovoce ostatní bobulovité a drobné ovoceovespórpšenice

tritikále

žitoostatní potraviny rostlinného původu
0,5 110,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05*
fenpyroximatejádroviny

chmel ostatní potraviny rostlinného původu
0,2

10 0,05*
fentinčaj chmel0,1*

0,5
olejnatá semena0,1*P
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fenvaleratečaj0,05*
suma RR a S S izomerůhrozny stolní a moštové chmeljádrovinyječmenkapusta růžičkováolejnatá semenaovespšenicerajčatatritikálezelí, kapusta hlávkové

žitoostatní potraviny rostlinného původu
0,1 0,05*0,050,20,050,05*0,20,050,050,050,050,050,02*
fenvaleratečaj0,05*
suma RS a SR izomerůchmel

ječmen olejnatá semena

ovesostatní potraviny rostlinného původu
0,05* 0,050,05*0,050,02*
fípronilječmen ovespšenicetritikáležitoostatní potraviny rostlinného původu0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01*
florosulamčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena ořechy na dřevináchostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,01*
p

p

p
fluazifop-p-butylbrambory brukvovitá zelenina

cibule
0,5

0,5

0,1
Potravina rostlinného původuMLR#
Pesticidmg.kg -1Poznámka
fluazifop-p-butylcukrovka0,3
pokračováníčervená řepa0,3
česnek0,1
fazole2
hrách3
chmel0,1
jádroviny0,5
jahody0,1
mák0,5
peckoviny0,5
řepkové semeno5
slunečnicové semeno0,1
sójové boby2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fluazinamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
flucycloxuronjádroviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flucythrinatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fludioxonilvšechny potraviny rostlinného původu0,02*
flufenoxuronhrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
peckoviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flumioxazinečaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
flupyrosulfuron-methylčaj0,05*p
chmel0,05*p
olejnatá semena0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*p
fluquinconazolejádroviny0,3
ječmen0,1*
pšenice0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
flurochloridonebrambory0,05
kukuřice0,05
pšenice0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
fluroxypyrčaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,1
oves0,1
pšenice0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
flusilazolecukrovka0,05
hrozny stolní a moštové0,1
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
flusilazolehrušky0,2
pokračováníjablka0,2
ječmen0,1
pšenice0,1
řepkové semeno0,05*
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flusulamidebrukvovitá zelenina0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
flutriafolcukrovka0,05
ječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
folpetbobulovité a drobné ovoce ostatní3
čekanka salátová2
hrozny moštové10
jádroviny3
lusková zelenina2
peckoviny2
pór2
rajčata3
salát hlávkový2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
foramsulfurončaj0,05*p
chmel0,05*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*p
formothiončaj0,05*
chmel0,05*
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
fosetyl AIcibule0,2
hrozny stolní a moštové5
chmel100
tykvovité-jedlá slupka5
tykvovité-nejedlá slupka5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
fosforovodíkobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*1)
fuberidazoleječmen0,1
pšenice0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
furathiocarbčaj0,1*
chmel5
květáková brukvovitá zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
furilazolevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
glufosinatebrambory0,1
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny0,05
peckoviny0,05
MLR #
PesticidPotravina rostlinného původumg.kg -1Poznámka
glufosinateřepkové semeno1
pokračováníslunečnicové semeno2
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
glyphosatebavlníkové semeno10
čirok20
fazole2
hořčičné semeno10
houby volně rostoucí50
hrách3
ječmen20
lněné semeno10
olivy na olej2
oves20
pšenice5
řepkové semeno10
sójové boby20
tritikále5
žito5
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
guazatinevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
haloxy fop-methy 1brambory0,05
cukrovka0,2
červená řepa0,2
hořčičné semeno0,2
hrách vyluštěný0,05
hrozny stolní a moštové0,05
jádroviny0,05
kmín0,05
peckoviny0,05
řepkové semeno0,2
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
HCHčaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
heptachlorčaj0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
hexaconazolebanány0,1
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové0,1
hrušky0,1
chmel0,05*
jablka0,1
jahody0,2
ječmen0,1
olejnatá semena0,05*
ořechy0,05*
pšenice0,1
rajčata0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
hexaflumuronbrambory0,05
PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
hexaflumuron pokračováníjádroviny ostatní potraviny rostlinného původu0,5

0,01*
hexachlorobenzenečaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,02*

0,02*

0,02*

0,01*
hexythiazoxhrozny stolní a moštové chmeljádrovinyokurkypeckovinyostatní potraviny rostlinného původu0,05

3 0,05

0,05

0,05

0,01*
hymexazolcukrovka ostatní potraviny rostlinného původu0,05*

0,01*
chinomethionatovoce

zelenina ostatní potraviny rostlinného původu
0,3

0,3

0,05*
chlorbenzidečaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,01*
chlorbufamčaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1* 0,1* 0,05*
chlordanečaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,02*

0,02*

0,02*

0,01*
chlorfenapyrčaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,1*

0,05*
p
chlorfensončaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,01*
chlorfenvinphoscelerová nať

cibulová zelenina

citrusové plody

houby kořenová a hlíznatá zelenina

ovoce ostatní

petrželová nať

zelenina ostatníostatní potraviny rostlinného původu
0,5

0,5

1 0,05*0,50,05*0,50,10,01*
chloridazoncukrovka ostatní potraviny rostlinného původu0,5

0,01*
chlormequatčaj houby pěstované

hrušky

chmel

ječmenolejnatá semena olivy
0,1* 100,50,1*20,1*

0,1*
p
MLR #
PesticidPotravina rostlinného původumg.kg -1Poznámka
chlormequatořechy na dřevinách0,1*
pokračováníoves5
pšenice2
tritikále2
žito2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorobenzilatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
chlorothalonilangrešt10
arašídy0,05
banány0,2
broskve1
celer bulvový-hlízy1
celer řapíkatý10
cibule0,5
cibule jarní5
čaj0,1*
česnek0,5
fazole vyluštěné0,05
houby pěstované2
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky2
hrozny moštové3
hrozny stolní1
chmel50
jádroviny1
jahody3
ječmen0,1
kapusta růžičková0,5
klikvy2
květáková brukvovitá zelenina3
lilkovité2
maliny10
meruňky1
mrkev1
okurky nakládačky5
okurky salátové1
ostružiny10
oves0,1
pór10
pšenice0,1
rybíz10
šalotka0,5
tritikále0,1
tykvovité-nejedlá slupka1
zeleninové natě5
zelí, kapusta hlávkové3
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
chlorotoluronječmen0,1
mák0,1
pšenice0,1
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
chlorotolurontritikále0,1
pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chloroxurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorprophambrambory uskladněné53), 4)
celer bulvový-hlízy0,1
celerová nať0,1
kerblík0,1
mrkev0,1
pastinák0,1
petržel kořenová0,1
petrželová nať0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifosbanány3
angrešt1
artyčoky1
broskve0,2
cibule0,2
citrony0,2
citrusové plody ostatní0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,5
chmel0,1*
jádroviny0,5
jahody0,2
ječmen0,2
kiwi2
lilkovité0,5
maliny0,5
mandarinky2
mrkev0,1
ostružiny0,5
rybíz1
ředkvičky0,2
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,3
zelí, kapusta hlávkové1
zelí pekingské0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
chlorpyrifos-methylbroskve0,5
citrony0,3
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,1*
jádroviny0,5
jahody0,5
lilkovité0,5
mandarinky1
obilniny31)
pomeranče0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
chlorsulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
chlozolinatečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
imazalilbanány21)
brambory uskladněné51)
citrusové plody51)
čaj0,1*
chmel0,1*
jádroviny51)
melouny2
rajčata0,5
tykvovité-jedlá slupka0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
imazamethabenzvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
imazamoxčaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
imazethapyrfazole0,05
hrách0,05
sójové boby0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
imidaclopridbrambory0,05
chmel2
kukuřice0,05
slunečnicové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
iodosulfuron-methylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
ioxynilvšechny potraviny rostlinného původu0,02*
ioxynil oktanoatevšechny potraviny rostlinného původu0,02*
iprodioneangrešt10
banány3
borůvky10
cibule5
cibule jarní3
citrony5
čaj0,1*
čekanka salátová2
červená řepa0,5
česnek5
fazolové lusky5
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky1
hrozny stolní a moštové10
chmel0,1*
jádroviny10
jahody10
ječmen1
kapusta růžičková0,5
kedlubny0,1
keřové ovoce5
kiwi5
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
iprodionekřen0,1
pokračováníkvětáková brukvovitá zelenina0,05
lilkovité5
lískové oříšky0,2
lněné semeno0,1
luštěniny0,2
mandarinky2
melouny0,3
mrkev0,3
pastinák0,1
peckoviny5
pšenice0,5
reveň0,2
rybíz10
rýže3
ředkvičky0,3
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina10
šalotka5
tykvovité-jedlá slupka2
zeleninové natě10
zelí, kapusta hlávkové5
zelí pekingské5
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
iprovalicarbcibule0,1P
cukety0,1P
čaj0,1*P
hrozny stolní a moštové2P
chmel0,1*P
melouny0,2P
melouny vodní0,2P
okurky0,1P
olejnatá semena0,1*P
rajčata1P
salát a podobná zelenina1P
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*P
isoproturončaj0,1*P
chmel0,1*P
olejnatá semena0,1*P
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*P
isoxadifenvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
isoxaflutolekukuřice0,05
mák0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
kresoxim-methylangrešt1p
čaj0,1*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,1*p
jádroviny0,2p
jahody1p
lilek0,5p
olejnatá semena0,1p
olivy0,2p
ořechy na dřevinách0,1p
Potravina rostlinného původuMLR *
Pesticidmg.kg"1Poznámka
kresoxim-methylpaprika1p
pokračovánírajčata0,5p
rybíz1p
tykvovité-nejedlá slupka0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
kyanovodíkčaj6
luštěniny6
mouka pšeničná6
obilniny15
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lactofenječmen0,05
pšenice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
lambda-cyhalothrinangrešt0,1
broskve0,2
celer bulvový-hlízy0,1
celer řapíkatý0,3
cibule jarní0,05
čaj1
fazolové lusky0,2
grapefruity0,1
houby volně rostoucí0,5
hrách vyluštěný0,2
hrachové lusky0,2
hrozny stolní a moštové0,2
chmel10
jádroviny0,1
jahody0,5
ječmen0,05
kapusta růžičková0,05
kukuřice cukrová0,05
květáková brukvovitá zelenina0,1
lilek0,5
limety0,2
listová brukvovitá zelenina1
mandarinky0,2
meruňky0,2
ořechy na dřevinách0,05*
paprika0,1
peckoviny ostatní0,1
pomeranče0,1
pór0,3
pumelo0,1
rajčata0,1
rybíz0,1
ředkvičky0,1
salát a podobná zelenina1
špenát0,5
tykvovité-jedlá slupka0,1
tykvovité-nejedlá slupka0,05
volně rostoucí bobul. a drobné ovoce0,2
zeleninové natě1
zelí, kapusta hlávkové0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
lenacilcukrovka ostatní potraviny rostlinného původu0,05

0,01*
lindanečaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,05*

0,05*

0,01*
linuronceler bulvový-hlízy

celer řapíkatý

celerová nať

čaj fazole vyluštěné

hrách vyluštěný

chmel

mrkevolejnatá semena

pastinákpetržel

kořenová petrželová naťostatní potraviny rostlinného původu
0,5

0,1

1 0,1*0,10,10,1*0,20,10,20,210,05*
p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
lufenuronbrambory jablka ostatní potraviny rostlinného původu0,02 0,20,01*
malathioncitrusové plody

čaj kořenová a hlíznatá zelenina

obilniny

ovoce

ostatní zelenina ostatníostatní potraviny rostlinného původu
2 0,5

0,5

80,5

30,02*
1)
maleic hydrazidebrambory uskladněné cibulečesnekmrkevpastinákšalotkaostatní potraviny rostlinného původu50

10

10

30

30

10

1*
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPAvšechny potraviny rostlinného původu0,1*
MCPBvšechny potraviny rostlinného původu0,1*
mecarbamčaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05*
mecopropvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
mecoprop Pviz mecoprop
měďcukrovka fazole hrozny stolníchmelpeckovinyostatní potraviny rostlinného původu50 204010002010
mefenpyr-diethylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
mesotrionevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
Potravina rostlinného původuMLR#Poznámka
Pesticidmg.kg -1
metalaxylcibule0,5p
cibule jarní0,2p
citrusové plody0,5p
čaj0,1*p
čekanka salátová0,3p
česnek0,5p
endivie širokolistá1p
hrozny moštové1p
hrozny stolní2p
chmel10p
jádroviny1p
jahody0,5p
kadeřávek0,2p
květáková brukvovitá zelenina0,1p
melouny0,2p
melouny vodní0,2p
mrkev0,1p
okurky salátové0,5p
olejnatá semena0,1*p
paprika0,5p
pastinák0,1p
pór0,2p
rajčata0,2p
salát hlávkový2p
šalotka0,5p
zeleninové natě1p
zelí, kapusta hlávkové1p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
metalaxyl -mviz metalaxyl
metamitroncukrovka0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metazachlorbrukvovitá zelenina0,05
hořčičné semeno0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metconazoleječmen0,1
pšenice0,1
řepkové semeno0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methacriphosčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
methamidophosartyčoky0,1
bavlníkové semeno0,1
broskve0,05
citrusové plody0,2
cukrovka0,02
čaj0,1*
fazolové lusky0,5
hlávková brukvovitá zelenina0,5
hrachové lusky0,5
chmel2
 PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
methamidophos pokračováníjádroviny květáková brukvovitá zelenina

lilekmeruňky

okurky salátové

rajčatasalát hlávkový

slívy, švestkyostatní potraviny rostlinného původu
0,05 0,50,20,110,5

0,2

0,3

0,01*
methidathioncitrusové plody

čaj hrozny stolní a moštovéchmeljádrovinyolivyořechy na dřevinách

peckoviny mimo třešní

řepkové semenoostatní potraviny rostlinného původu
2 0,1*0,530,3

10,05*

0,2

0,05

0,02*
methiocarbcibulová zelenina

jahody plodová zelenina

salát hlávkovýostatní potraviny rostlinného původu
0,5

0,5

0,1

1 0,05*
methomylarašídy bavlníkové semenobrokolicebroskvecitronyčajgrapefruityhrozny moštovéchmeljádrovinylileklimetymandarinkymeruňkypomerančepumelorajčataředkvičkysalát hlávkovýslívy, švestkysójové bobyšpenát a podobná zelenina

třešně, višně

zeleninové natěostatní potraviny rostlinného původu
0,1

0,1

0,2

0,2

1 0,1*0,51100,20,5110,2

0,5

0,5

0,5

0,5

20,5

0,1

20,1

20,05*
methoxyfenozidehrozny stolní a moštové

jablka ostatní potraviny rostlinného původu
1 0,3

0,05*
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
methoxychlorčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
methyl bromideobilniny0,1*1)
olejnatá semena0,1*1)
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
metiramviz
dithiokarbamáty
metosulamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
metribuzinbrambory0,05
hrách0,05
rajčata0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
metsulfuron-methylčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
mevinphosbobulovité a drobné ovoce0,1
citrusové plody0,2
jádroviny0,2
listová zelenina a zeleninové natě0,5
meruňky0,2
ořechy na dřevinách0,1
peckoviny ostatní0,5
různé ovoce0,1
zelenina ostatní0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
MON 4660všechny potraviny rostlinného původu0,01*
monocrotophosčaj0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
monolinurončaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
myclobutanilangrešt1
artyčoky0,5
banány2
broskve0,5
citrusové plody3
čaj0,05*
hrozny stolní a moštové1
chmel2
jádroviny0,5
jahody1
křen0,2
lilek0,3
maliny1
meruňky0,3
mrkev0,2
olejnatá semena0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
ostružiny1
paprika0,5
PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
myclobutanil pokračovánípastinák

petržel kořenová

rajčata

rybíz salát kadeřavýslívy, švestkytřešně, višnětykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkaostatní potraviny rostlinného původu
0,2 0,20,3150,5

10,1

0,2

0,02*
napropamidevšechny potraviny rostlinného původu0,05*
naptalamokurky ostatní potraviny rostlinného původu0,05

0,01*
nicosulfuronkukuřice ostatní potraviny rostlinného původu0,05

0,01*
nitrofenčaj chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu0,02*

0,02*

0,02*

0,01*
omethoateviz dimethoate
oxadiargylčaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,05*

0,05*

0,01*
p

p

p
oxadiazoncibule

česnek ostatní potraviny rostlinného původu
0,05

0,05

0,01*
oxasulfurončaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05*
p

p

p
oxydemeton-methylčaj chmel

ječmenkapusta růžičková

kedlubny

olejnatá semena

ovessalát a podobná zeleninazelí, kapusta hlávkovéostatní potraviny rostlinného původu
0,05* 0,05*0,10,050,050,05*0,10,050,050,02*
oxyfluorfenvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
paraquatčaj chmel

kukuřiceostatní potraviny rostlinného původu
0,1*

0,1*

0,1

0,05*
parathiončaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05*
parathion-methylčaj hrách

chmelolejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu
0,05* 0,20,05*0,05*0,02*
Potravina rostlinného původuMLR #Poznámka
Pesticidmg.kg -1
penconazoleartyčoky0,2
broskve0,1
čaj0,1*
hrozny stolní a moštové0,2
chmel0,5
jádroviny0,2
meruňky0,1
rybíz0,5
tykvovité-nejedlá slupka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pencycuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
pendimethalinčaj0,1*p
chmel0,1*p
křen0,2p
mrkev0,2p
olejnatá semena0,1p
pastinák0,2p
petržel kořenová0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
permethrinčaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phenmediphamcukrovka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phoratearašídy0,1
čaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosalonebroskve2
jádroviny2
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
olivy0,1
ovoce ostatní1
zelenina ostatní1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosmetčaj0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phosphamidonovoce0,15
zelenina0,15
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
phoximčaj0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
picloramvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
picolinafenčaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
picoxystrobinječmen0,2
oves0,2
pšenice0,2
tritikále0,2
žito0,2
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
picoxystrobin-pokrač.ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
piperonyl butoxidbobulovité a drobné ovoce1
jádroviny1
obilniny101)
slívy, švestky1
třešně, višně1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimicarbbobulovité a drobné ovoce1
brukvovitá zelenina0,5
fazolové lusky1
hrachové lusky1
jádroviny1
okurky0,5
paprika0,5
peckoviny0,5
pór0,5
rajčata1
salát hlávkový3
slívy, švestky1
špenát0,2
třešně, višně2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
pirimiphos-methylcitrusové plody ostatní1
houby pěstované2
hrozny moštové2
kapusta růžičková2
kiwi2
květáková brukvovitá zelenina1
mandarinky2
melouny1
mouka0,1
mrkev1
obilniny51)
okurky salátové0,1
paprika1
rajčata1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
primisulfuronkukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
procymidonecibule0,2
čaj0,1*
čekanka salátová2
česnek0,2
fazolové lusky2
hrách0,2
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky1
hrozny stolní a moštové5
hrušky1
chmel0,1*
jahody5
kiwi5
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
procymidonelilkovité2
pokračovánímaliny10
olejnatá semena ostatní0,05*
ořechy na dřevinách0,05*
peckoviny ostatní2
řepkové semeno1
salát a podobná zelenina5
slunečnicové semeno ve slupce1
sójové boby1
šalotka0,2
třešně, višně0,02*
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka1
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
profenofosbavlníkové semeno2
čaj0,1*
chmel0,1*
paprika chilli5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
prohexadionečaj0,1*p
chmel0,1*p
ječmen0,2p
olejnatá semena0,1*p
pšenice0,2p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
prochlorazananas5
avokádo5
citrusové plody10
čaj0,1*
česnek0,5
houby pěstované2
hrách0,3
chmel0,1*
ječmen1
lněné semeno0,5
mango5
olejnatá semena ostatní0,1*
ořechy na dřevinách0,1*
oves1
papája5
pšenice0,5
rýže1
řepkové semeno0,5
salát a podobná zelenina5
slunečnicové semeno0,5
šalotka5
tritikále0,5
zeleninové natě5
žito0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
propachlorvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propamocarbbrambory0,1
PesticidPotravina rostlinného původuMLR# mg.kg -1Poznámka
propamocarb pokračováníceler bulvový-hlízy hlávková brukvovitá zelenina květáková brukvovitá zelenina listová brukvovitá zelenina paprika rajčata tykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkaostatní potraviny rostlinného původu0,2 2

20,05*
propaquizafopvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
propargitečaj fazolehrozny stolní a moštovéchmeljádrovinyjahodypaprikapeckovinyrybízsójové bobytykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkaostatní potraviny rostlinného původu5 0,1*0,530333330,1*

0,5

0,5

0,05*
prophambrambory uskladněné

čaj chmelostatní potraviny rostlinného původu
5 0,1*

0,1*

0,05*
3), 5)
propiconazolebanány broskve čaj hrozny stolní a moštovéchmelmeruňkyostatní potraviny rostlinného původu0,1 0,20,1*0,50,1*0,20,05*
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurangrešt

citrony

čaj chmelkvětáková brukvovitá zeleninalimetymandarinkypórrybízzelí, kapusta hlávkovéostatní potraviny rostlinného původu
0,2 0,30,1*0,1*0,50,30,310,2

0,5

0,05*
propoxycarbazone -sodiumpšenice ostatní potraviny rostlinného původu0,05*

0,01*
propyzamidečaj chmelolejnatá semena ostatní0,05*

0,05*

0,05*
PesticidPotravina rostlinného původuMLR # mg.kg -1Poznámka
propyzamide pokračovánířepkové semeno salát a podobná zeleninazeleninové natěostatní potraviny rostlinného původu0,1 1 10,02*
prosulfurončaj chmel

luštěniny

olejnatá semenaostatní potraviny rostlinného původu
0,1* 0,1*0,05*0,1*0,02*p

p

p

p

p
prothioconazoleječmen

oves řepkové semenoostatní potraviny rostlinného původu
0,05

0,05

0,02

0,01*
pymetrozinebavlníkové semeno

broskve
0,05

0,05
p

p
citrusové plody čaj chmel0,3 0,1*5p

p

p
lilek0,5P
meruňky paprikarajčatasalát a podobná zeleninatykvovité-jedlá slupkatykvovité-nejedlá slupkazeleninové natězelí, kapusta hlávkovéostatní potraviny rostlinného původu0,05

1 0,5

10,5

0,2

10,05

0,02*
p

p

p

p

p

p

p

p

p
pyraflufenethylčaj chmel0,05*

0,05*
p

p
olejnatá semena ořechy na dřevináchostatní potraviny rostlinného původu0,05* 0,1*0,02*p

p

p
pyrazophosčaj chmelostatní potraviny rostlinného původu0,1*

0,1*

0,05*
Pyrethrinsbrambory obilniny olejnatá semena ovoce zelenina ostatní potraviny rostlinného původu0,1 31110,05*1)

1)
pyridabenhrozny stolní a moštové jádrovinykmínslívy, švestkyostatní potraviny rostlinného původu0,5 0,10,050,10,02*
pyridatečaj chmel0,1*

0,1*
p

p
kadeřávek0,2p
pór ostatní potraviny rostlinného původu1 0,05*p

p
PesticidPotravina rostlinného původuMLR# mg.kg -1Poznámka
pyrimethalinhrozny stolní a moštové jádrovinyjahodyostatní potraviny rostlinného původu2

1

1 0,05*
quinalphoschmel

čaj ostatní potraviny rostlinného původu
0,1*

0,1*

0,05*
quinmeraccukrovka

hořčičné semeno

řepkové semeno ostatní potraviny rostlinného původu
0,1

0,1

0,1

0,05*
quinoxyfenhrozny stolní a moštové chmelječmenpšeniceostatní potraviny rostlinného původu0,5

1 0,2

0,2

0,05*
quintozenearašídy

čaj chmelostatní potraviny rostlinného původu
0,05*

0,05*

0,05*

0,02*
quizalofop-p-ethylkmín řepkové semenoostatní potraviny rostlinného původu0,1

0,1

0,05*
quizalofop-p-terfurylvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
resmethrinčaj chmelobilninyolejnatá semenaořechy na dřevináchostatní potraviny rostlinného původu0,2* 0,2*0,05*0,2*0,2*0,1*
rimsulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
silthiofamvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
simazinebobulovité a drobné ovoce hrozny stolní a moštovéchmeljádrovinypeckovinyostatní potraviny rostlinného původu0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05*
sírabroskve

cukrovka hrozny stolní a moštovéchmeljablkajahodyječmenmrkevpšenicepetržel kořenová

rajčatatykvovitá zelenina

žitoostatní potraviny rostlinného původu
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

0,5*
Potravina rostlinného původuMLR#
Pesticidmg.kg -1Poznámka
sírouhlíkobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
sloučeniny rtutičaj0,02*
chmel0,02*
olejnatá semena0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
S- metolachlorvšechny potraviny rostlinného původu0,05*
spiroxaminčaj0,1*p
hrozny stolní a moštové1p
chmel0,1*p
ječmen0,3p
oves0,3p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
sulcotrionekukuřice0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
sulfosulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
olejnatá semena0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
tebuconazolehrozny stolní a moštové0,5
chmel30
jádroviny0,5
ječmen0.2
peckoviny0,5
pšenice0,2
řepkové semeno0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tecnazenečaj0,1*
chmel0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
teflubenzuronbrambory0,05
brukvovitá zelenina0,5
hrozny stolní a moštové0,5
jádroviny0,5
kukuřice0,05
peckoviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
TEPPčaj0,02*
chmel0,02*
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
terbuthylazinebrambory0,1
hrách0,1
hrách vyluštěný0,1
hrozny stolní a moštové0,1
chmel0,1
jádroviny0,1
kmín0,1
kukuřice0,1
meruňky0,1
slívy, švestky0,1
třešně, višně0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
MLR#
PesticidPotravina rostlinného původumg.kg -1Poznámka
tetraconazolehrozny stolní a moštové0,5
hrušky0,5
jablka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tetrachlormethanobilniny0,11)
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*1)
thiabendazoleavokádo15
banány51)
brambory uskladněné151)
brokolice5
citrusové plody51)
čaj0,1*
granátová jablka10
houby pěstované10
hrušky5
chmel0,1*
jablka5
mango5
ořechy na dřevinách0,1
papája10
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiaclopridjablka0,3
slívy, švestky0,2
třešně, višně0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
thiamethoxamřepkové semeno0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
thifensulfuron -methylčaj0.1*p
chmel0.1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylviz carbendazim
thirambrambory0,2
hrách0,2
hrozny stolní a moštové3,8
jahody3,8
ječmen0,1
kukuřice0,1
oves0,1
ovoce ostatní3
pšenice0,1
řepkové semeno0,3
tritikále0,1
zelenina3
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
tolclofos-methylbrambory0,05
cukrovka0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tolylfluanidhrozny stolní a moštové2
jádroviny1
jahody3
Potravina rostlinného původuMLR #
Pesticidmg.kg -1Poznámka
tolylfluanid-pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,1*
toxapheneobilniny0,1*
tralkoxydimječmen0,02
pšenice0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triadimefonananas3
artyčoky1
banány0,2
cibule0,5
cibule jarní1
čaj0,2*
hrozny stolní a moštové2
chmel10
jablka0,2
jahody0,5
ječmen0,2
olejnatá semena0,2*
ořechy na dřevinách0,2*
oves0,2
paprika0,5
pšenice0,2
rajčata0,3
tritikále0,2
žito0,2
ostatní potraviny rostlinného původu0,1*
triadimenolviz triadimefon
tri-allateovoce0,1
zelenina0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triasulfurončaj0,1*p
chmel0,1*p
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*p
triazamatebrambory0,2
cukrovka0,05
jablka0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triazophosbavlníkové semeno0,1
čaj0,05*
chmel0,05*
ostatní potraviny rostlinného původu0,02*
triazoxideječmen0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tribenuron-methylvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
tridemorphčaj20
chmel0,1*
ječmen0,2
olejnatá semena0,1*
oves0,2
ořechy na dřevinách0,1*
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trifloxystrobinhrozny3
jádroviny0,5
Potravina rostlinného původuMLR#Poznámka
Pesticidmg.kg -1
trifloxystrobinječmen0,5
pokračováníostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triflumizolevšechny potraviny rostlinného původu0,01*
triflumuronjádroviny1
peckoviny1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trifluralinbrukvovitá zelenina0,1
cibule0,1
cukrovka0,1
česnek0,1
fazole0,1
fenykl0,1
heřmánek0,1
hořčičné semeno0,1
hrách0,1
ječmen0,1
kořenová a hlíznatá zelenina0,1
luštěniny0,1
oves0,1
paprika0,1
pšenice0,1
rajčata0,1
řepkové semeno0,1
slunečnicové semeno0,1
sójové boby0,1
tritikále0,1
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triflusulfuron-methylcukrovka0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
triforineangrešt2
broskve2
čaj0,1*
chmel30
jádroviny2
ječmen0,1
meruňky2
oves0,1
pšenice0,1
rybíz2
slívy, švestky1
tritikále0,1
třešně, višně2
tykvovité-jedlá slupka0,5
žito0,1
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
trichlorfonobilniny0,1
ovoce0,5
zelenina0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
triticonazoleječmen0,02
oves0,02
MLR #
PesticidPotravina rostlinného původumg.kg -1Poznámka
triticonazolepšenice0,02
pokračovánítritikále0,02
žito0,02
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*
tritosulfuronvšechny potraviny rostlinného původu0,01*
vamidothionjádroviny0,5
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
vinclozolincibulová zelenina1
čaj0,1*
čekanka salátová2
fazole0,5
fazole vyluštěné0,5
fazolové lusky2
hrách0,5
hrách vyluštěný0,3
hrachové lusky2
hrozny stolní a moštové5
chmel40
jádroviny1
jahody5
keřové ovoce5
kiwi10
lilek3
meruňky2
mrkev0,5
rybíz10
řepkové semeno1
salát a podobná zelenina5
slívy, švestky2
třešně, višně0,5
tykvovité-jedlá slupka1
tykvovité-nejedlá slupka1
zelí pekingské2
ostatní potraviny rostlinného původu0,05*
zeta Cypermethrinviz Cypermethrin
zinebviz
dithiokarbamáty
zoxamidebrambory0,05
ostatní potraviny rostlinného původu0,01*

Poznámky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS;

prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve směrnici ES. t označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/EC.

1) MLR vyplývající z posklizňového ošetření

2) pouze pro průmyslové zpracování

3) brambory omyté

4) samostatně nebo společně s prophamem

5) samostatně nebo společně s chlorprophamem.".

4. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.

MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Potravina živočišného původuMLR #
Pesticidmg.kg-1Poznámka
1,2-dichloroethanemaso0,1*1)
mléko0,1*2)
vejce0,1*3)
2,4-Dledviny jatečních zvířat1p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,01*p
2,4-DBjátra0,1p
ledviny0,1p
maso ostatní0,05*p
mléko0,01*p
vejce0,05*p
abamectinjátra hovězí0,021)
maso ostatní0,01*1)
mléko0,005*2)
vejce0,01*3)
acephatemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
acetochlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
acibenzolar-S-methylmaso0,02*p
mléko0,02*p
vejce0,02*p
acrinathrinmed0,02*
aldicarbmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
aldrinviz dieldrin
amitrazmaso drůbeží0,02*
vejce0,02*
med0,1
aramitemaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
asulammaso0,01*
mléko0,01*
atrazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
azinphos-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
azocyclotinmaso hovězí0,2
azocyclotinmaso ostatní0,05*
pokračovánímléko0,05*
vejce0,05*
azoxystrobinmaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
barbanmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
benalaxylmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
benfuracarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
benomylviz carbendazim
bentazonemaso0,05*P
mléko0,02*P
vejce0,05*P
bifenthrinmaso ostatní0,05*1)
mléko0,01*2)
tuk hovězí0,11)
vejce0,01*3)
binapacrylmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
bitertanolmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
bromopropylatemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
carbendazimmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbofuranmaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
carbosulfanmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
carfentrazon-ethylmaso0,05*
mléko0,05*
camphechlorviz toxaphene
captafolmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
cinidon-ethylmaso0,05*
mléko0,025*
vejce0,05*
clethodimmaso0,01*
mléko0,01*
clofentezinejátra hovězí, kozí, skopová0,1
maso ostatní0,05*
mléko0,05*
vejce0,02*
clopyralidmaso0,01*
mléko0,01*
cyclanidemaso0,01*p 1)
mléko0,01*p 2)
vejce0,01*p 3)
cyfluthrinmaso0,051)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
cyhexatinviz azocyclotin
cypermethrinmaso drůbeží0,05*1)
maso jatečních zvířat0,21)
mléko0,02*2)
vejce0,05*3)
cyproconazolemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,01*
cyromazinemaso0,05*
mléko0,02*
vejce0,2
daminozidemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
DDTmaso11)
mléko0,042)
vejce0,053)
ryby0,54)
deltamethrinmaso drůbeží0,05*1)
vejce0,05*3)
demeton-S-methylviz
oxydemeton-
methyl
demeton-S-viz
methylsulfoneoxydemeton-
methyl
desmediphammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
di-allatemaso0,2*
mléko0,2*
vejce0,2*
diazinonmaso0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,05*3)
dicambamaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
dicofoljátra hovězí, kozí, skopová11)
játra vepřová0,05*1)
dicofol- pokračovánímaso drůbeží0,11)
maso hovězí, kozí, skopové0,51)
maso vepřové, koňské, oslí0,05*1)
mléko0,022)
vejce0,05*3)
dieldrinmaso0,21)
mléko0,0062)
vejce0,023)
dinosebmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
dinoterbmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
diquatmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
disulfotonmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
DNOCmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
dithiokarbamátymaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
endosulfanmaso0,11)
mléko0,004*2)
vejce0,1*3)
endrinmaso0,051)
mléko0,00082)
vejce0,0053)
epoxiconazolemaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
ethephonmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
ethofumesatemaso0,1*p
mléko0,1*p
vejce0,1*p
ethylanmaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
ethylenoxidemaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
famoxadonemaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
fenamiphosmaso0,01*
mléko0,005*
fenamiphos-pokračovánívejce0,01*
fenarimolmaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
fenbutatin oxidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fenhexamidmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
fenitrothionmléko0,002*
fenpropimorphjátra hovězí, kozí, skopová, vepřová0,3
ledviny hovězí, kozí, skopové, vepřové0,05
maso hovězí, kozí, skopové, vepřové0,02
maso ostatní0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
fentinmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
fentin acetateviz fentin
fentin hydroxideviz fentin
fenvaleratemaso drůbeží0,02*1)
suma RR a S S izomerůmaso jatečních zvířat0,21)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
fenvaleratemaso drůbeží0,02*1)
suma RS a SR izomerůmaso jatečních zvířat0,051)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
fipronilmaso0,01*
mléko0,002*
florasulammaso0,001*
mléko0,001*
flucytrinatemaso0,05*1)
mléko0,052)
vejce0,05*3)
fludioxanilmaso0,05
mléko0,02*
vejce0,02*
fluquinconazolemaso0,02*
mléko0,02*
fluroxypyrledviny0,5
maso ostatní0,05*
mléko0,05
vejce0,05*
flusilazolemaso0,02*
mléko0,02*
vejce0,02*
furathiocarbmaso0,5*
mléko0,05*
vejce0,05*
glyphosateledviny hovězí, kozí, skopové2
ledviny vepřové0,5
maso ostatní0,1*
mléko0,1*
vejce0,1
haloxyfop methylmléko0,01
HCH - alfa izomermaso0,21)
mléko0,0042)
vejce0,023)
HCH - beta izomermaso0,11)
mléko0,0032)
vejce0,013)
HCH-suma alfa+betaryby0,024)
izomerů
heptachlormaso0,21)
mléko0,0042)
vejce0,023)
hexachlorobenzenemaso0,21)
mléko0,012)
vejce0,023)
ryby0,054)
hymexazolmléko0,01*
chlorbensidemaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlorbufammaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlordanemaso0,051)
mléko0,002*2)
vejce0,005*3)
chlorfensonmaso0,05*1)
mléko0,05*2)
vejce0,05*3)
chlormequatjátra drůbeží0,05
játra hovězí0,1
ledviny hovězí0,2
maso ostatní0,05*
mléko0,05
vejce0,05*
chlorobenzilatemaso0,1*
mléko0,1*
vejce0,1*
chlorothalonilmaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
chloroxuronmaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
chlorpyrifosmaso drůbeží0,05*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
chlorpyrifos-methylmaso
mléko
0,05*
0,01*
1)
2)
vejce0,01*3)
imazalilmaso mlékovejce0,02*

0,02*

0,02*
iprodionemaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
isoproturonmaso
mléko
0,05*
0,05*
p
p
vejce0,05*p
kresoxim-methylledviny
maso ostatní
mléko
vejce
0,05
0,02*
0,05*
0,02*
lactofenmléko0,005*
lambda-cyhalothrinmaso drůbeží0,02*1)
maso jatečních zvířat
mléko
0,5
0,05
1)
2)
vejce0,02*3)
lindanemaso drůbeží0,71)
maso jatečních zvířat
mléko
0,02
0,001*
1)
2)
vejce
ryby
0,1
0,05
3)
4)
linuronmaso
mléko
0,01
0,01
mancozebviz dithiokarbamáty
manebviz dithiokarbamáty
MCPBmaso
mléko
0,05*
0,05*
metalaxylmaso mlékovejce0,5* 0,05*0,05*
methacriphosmaso
mléko
0,01*
0,01*
1)
2)
vejce0,01*3)
methamidophosmaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
methidathionmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
methiocarbmaso mlékovejce0,05* 0,005*0,02*
methomylmaso mlékovejce0,02*

0,02*

0,02*
methoxyfenozidejátra jatečních zvířat
ledviny jatečních zvířat
maso jatečních zvířat
mléko
0,05
0,05
0,02
0,02
methoxychlormaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
metiramviz dithiokarbamáty
metribuzinmléko0,01*
monolinuronmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
myclobutanilmaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
nitrofenmaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
1)

2)

3)
oxasulfuronmaso0,05*p
oxydemeton-methylmaso mlékovejce0,02*

0,02*

0,02*
paraquatmléko0,01*
parathionmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
1)

2)

3)
parathion-methylmaso mlékovejce0,02*

0,02*

0,02*
penconazolemaso mlékovejce0,05*

0,01*

0,05*
1)

2)

3)
pendimethalinmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
1) p 2) p3) p
permethrinmaso mlékovejce0,5 0,050,051)

2)

3)
phenmediphammaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
phoratemaso mlékovejce0,05*

0,02*

0,05*
picoxystrobinmaso mlékovejce0,01* 0,001*0,01*
pirimiphos-methylmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
1)

2)

3)
procymidonemaso0,05* 
procymidone pokračovánímléko
vejce
0,05*
0,05*
profenofosmaso mléko0,05*
0,01*
1)
2)
vejce0,05*3)
prohexadionemaso mlékovejce0,05*

0,01*

0,05*
prochlorazjátra hovězí ledviny
hovězí maso
ostatní
2
0,5
0,1*
1)
1)
1)
mléko0,02*2)
tuk hovězí0,21)
vejce0,1*3)
prophammaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
propiconazolejátra jatečních zvířat
maso ostatní
mléko
vejce
0,1
0,05*
0,1*
0,05*
propinebviz dithiokarbamáty
propoxurmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
propoxycarbazone-sodiummaso mlékovejce0,05*

0,02*

0,05*
propyzamidejátra, ledviny, tuk
maso ostatní
mléko
vejce
0,05
0,02
0,01*
0,02*
prothioconazolejátra jatečních zvířat
ledviny jatečních zvířat
maso jatečních zvířat
mléko
0,05
0,05
0,01*
0,005*
pymetrozinemaso
mléko
0,01*
0,01*
p
p
vejce0,01*p
pyrazophosmaso mlékovejce0,02*

0,02*

0,1*
pyridateledviny jatečních zvířat
maso ostatní
0,4
0,05*
p
p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
quinoxyfenmaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
quintozenemaso
mléko
0,01*
0,01*
1)
2)
quintozene - pokračovánívejce0,01*3)
resmethrinmaso0.1*1)
mléko0.1*2)
vejce0.1*3)
sloučeniny rtutimaso0,01*1)
mléko0,01*2)
vejce0,01*3)
S-metolachlormaso0,01*
mléko0,01*
vejce0,01*
spiroxaminejátra0,2
ledviny0,2
maso ostatní0,05*
mléko0,02
vejce0,05*
sulfosulfuronmaso0,05*p
mléko0,05*p
vejce0,05*p
tau-fluvalinatemed0,01*
tebuconazolemaso0,05*
mléko0,01*
vejce0,05*
tecnazenemaso0,05*
mléko0,05*
vejce0,05*
terbuthylazinemaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
thiabendazolemaso0,1
mléko0,1
vejce0,1
thifensulfuron-methylmaso0,01*p
mléko0,01*p
thiodicarbviz methomyl
thiophanate-methylviz carbendazim
toxaphenemaso jatečních zvířat0,05*1)
mléko0,01*2)
ryby0,1*4)
triadimefonmaso0,1*1)
mléko0,1*2)
vejce0,1*3)
triadimenolviz triadimefon
tri-allatemaso0,01*
mléko0,01*
triazophosmaso0,02*1)
mléko0,02*2)
vejce0,02*3)
tr ibenur on-methy 1maso0,01*
mléko0,01*
trifloxystrobinmaso0,02*
mléko0,01*
vejce0,02*
tridemorphmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
1)

2)

3)
triforinemaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
tritosulŕuronmaso mlékovejce0,01*

0,01*

0,01*
vinclozolinmaso mlékovejce0,05*

0,05*

0,05*
zinebviz dithiokarbamáty

Poznámky:

p označuje prozatímní MLR stanovený podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS; prozatímní limit se stane konečným po jeho vyhlášení ve Směrnici ES.

1) mg/kg tuku. V případě potraviny s obsahem tuku 10 % (hmot.) nebo menším se rezidua vztahují k celkové hmotnosti vykostěné potraviny. V těchto případech je maximálním limitem jedna desetina hodnoty vztažené k obsahu tuku, ale nesmí být nižší než 0,01 mg/kg.

2) Pro stanovení obsahu reziduí v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce by měl být jako základ pro výpočet brán obsah tuku rovnající se 4 % (hmot.). Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu se rezidua vyjadřují na tuk. Pro ostatní mléčné výrobky uvedené v příloze č. 1 s obsahem tuku menším než 2 % (hmot.) je maximální limit stanoven jako polovina hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko, s obsahem tuku 2 % (hmot.) nebo vyšším je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven 25násobku hodnoty stanovené pro syrové mléko a plnotučné mléko.

3) Pro vejce a výrobky z vajec s obsahem tuku vyšším než 10% je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven l0násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

4) Pro ryby a rybí výrobky s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V těchto případech je maximální limit roven l0násobku hodnoty stanovené vyhláškou.

Poznámky 1), 2), 3), 4) se nevztahují na případy, kdy MLR je shodný s mezí stanovitelnosti.

• Pokud není uvedeno jinak, pod masem se rozumí maso včetně drůbežího, včetně tuku, vnitřností a masných produktů.

• Pokud není uvedeno jinak, pod mlékem se rozumí mléko včetně mléčných výrobků.

• Pokud není uvedeno jinak, pod vejcem se rozumí vejce včetně vaječných výrobků.

• Pokud není uvedeno jinak, pod rybami se rozumí ryby, včetně mořských, včetně rybích výrobků.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2005.


Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Identifikační číslo Chemical Abstracts Service

Přesunout nahoru