Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 538/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

Částka 183/2005
Platnost od 30.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

538

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "při některých cestách do České republiky a zpět" zrušují.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje státní zastupitelství do změny stanovené měny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem3).".

3. V § 3 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou "Způsob určení přepočítací relace je stanoven zvláštním právním předpisem3).".

4. V § 3 odst. 4 větě první se slova "státního zástupce" nahrazují slovy "státních zástupců" a za slovo "přísluší" se vkládá slovo "každému".

5. V § 3 odst. 8 větě druhé se slova "devizového trhu" zrušují.

6. V nadpisu § 5 se slova "při některých cestách do České republiky a zpět" zrušují.

7. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ze stejného důvodu může státní zastupitelství poskytnout státnímu zástupci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.".

8. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky".

9. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ze stejného důvodu může státní zastupitelství poskytnout státnímu zástupci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.".

10. V § 7 větě třetí se slova "devizového trhu" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru