Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 533/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 182/2005
Platnost od 30.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

533

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b)zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., nařízení vlády č. 398/2004 Sb. a nařízení vlády č. 213/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.1.8 se za slovo "Kontrolor" doplňují slova " , interní auditor".

2. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.3.2 se slova "databáze, sítě, programového vybavení, aplikace" nahrazují slovy "infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací".

3. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.3.4 se slovo "technologií" nahrazuje slovem "systémů".

4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Část, povolání v položce 1.5.3 se za slova "Přírodovědný analytik-diagnostik" doplňují slova " , odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků".

5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 1 ve sloupci Platová třída v položce 1.6.8 se číslo "1" nahrazuje čísly "1 – 3".

6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Platová třída v položce 2.2.1 se číslo "7" nahrazuje číslem "6".

7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v položce 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se ve sloupci Část, povolání slova "Celní správa" a ve sloupci Platová třída čísla "6 – 14" zrušují.

8. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se za slova "Finanční kontrola" doplňují slova " , interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků" a ve sloupci Platová třída se číslo "10" nahrazuje číslem "11".

9. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se za slova "Koordinace zahraniční pomoci" doplňují slova "a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

10. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se slovo "telekomunikací" nahrazuje slovy "elektronických komunikací".

11. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.10.1 se slova "a ochrana veřejného zdraví" nahrazují slovy "(zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)".

12. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.1 se slova " , mistr odborné výchovy" zrušují a ve sloupci Platová třída se číslo "12" nahrazuje číslem "14".

13. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání se číslo položky 1.16.2 nahrazuje číslem 2.16.2, slova "Pedagog-metodolog" se nahrazují slovem "Vychovatel" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 14" nahrazují čísly "8 – 12".

14. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.3 se slova "Asistent pedagoga" nahrazují slovy "Speciální pedagog" a ve sloupci Platová třída se čísla "4, 6 – 8" nahrazují čísly "11 – 13".

15. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.4 se slova "Vysokoškolský učitel" nahrazují slovy "Pedagog volného času" a ve sloupci Platová třída se čísla "12 – 15" nahrazují čísly "8 – 13".

16. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.5 se slovo "Vychovatel" nahrazuje slovy "Asistent pedagoga" a ve sloupci Platová třída se čísla "8 – 12" nahrazují čísly "4 – 8".

17. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.6 se slova "Speciální pedagog" nahrazují slovy "Akademický pracovník" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 13" nahrazují čísly "12 – 15".

18. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.7 se slova "Lektor instruktor" nahrazují slovy "Metodik pro vzdělávání" a ve sloupci Platová třída se čísla "6 – 11" nahrazují číslem "12".

19. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.16.8 se slova "Pedagog volného času" nahrazují slovy "Lektor-instruktor" a ve sloupci Platová třída se čísla "8 – 13" nahrazují čísly "6 – 11".

20. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.3 se slova "Pitevní laborant-preparátor" nahrazují slovy "Autoptický laborant".

21. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.4 se slova "Zubní instrumentářka" nahrazují slovem "Ošetřovatel" a ve sloupci Platová třída se číslo "5" nahrazuje čísly "5 – 6".

22. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.5 se slovo "Masér" nahrazuje slovy "Zdravotnický asistent" a ve sloupci Platová třída se číslo "5" nahrazuje čísly "7 – 8".

23. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.6 se slova "Ošetřovatel-pěstoun" nahrazují slovy "Všeobecná sestra, porodní asistentka" a ve sloupci Platová třída se čísla "5, 6" nahrazují čísly "8 – 12".

24. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.7 se slova "Zdravotnický záchranář" nahrazují slovy "Nutriční asistent" a ve sloupci Platová třída se čísla "5 – 10" nahrazují číslem "7".

25. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.8 se slova "Sestra, porodní asistentka" nahrazují slovy "Nutriční terapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7– 11" nahrazují čísly "8 – 10".

26. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.9 se slova "Dietní sestra" nahrazují slovy "Řidič dopravy nemocných a raněných" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 10" nahrazují číslem "5".

27. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.10 se slovo "Ergoterapeut" nahrazuje slovy "Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 9" nahrazují čísly "6 – 7".

28. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.11 se slovo "Fyzioterapeut" nahrazuje slovy "Zdravotnický záchranář" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 11" nahrazují čísly "8 – 11".

29. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.12 se slova "Dentální hygienista" nahrazují slovem "Optometrista" a ve sloupci Platová třída se číslo "8" nahrazuje čísly "8 – 10".

30. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.13 se slova "Asistent ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovem "Ortoptista" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 10" nahrazují čísly "8 – 10".

31. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.14 se slova "Radiologický asistent" nahrazují slovy "Ortoticko-protetický technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 10" nahrazují číslem "7".

32. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.15 se slova "Farmaceutický laborant" nahrazují slovy "Ortotik-protetik" a ve sloupci Platová třída se čísla "7-9" nahrazují čísly "8–10".

33. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.16 se slova "Zdravotní laborant" nahrazují slovem "Masér" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 10" nahrazují číslem "5".

34. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.17 se slova "Zubní technik" nahrazují slovem "Ergoterapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 9" nahrazují čísly "7 – 10".

35. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.18 se slova "Ortopedicko-protetický technik" nahrazují slovem "Fyzioterapeut" a ve sloupci Platová třída se čísla "7 – 9" nahrazují čísly "8 – 12".

36. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.19 se slova "Oční optik, optometrista" nahrazují slovy "Asistent ochrany veřejného zdraví" a ve sloupci Platová třída se čísla "8, 9" nahrazují čísly "7 – 10".

37. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.20 se slova "Radiologický fyzik" nahrazují slovy "Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 13" nahrazují čísly "11 – 14".

38. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.21 se slova "Klinický inženýr-technik" nahrazují slovy "Laboratorní asistent" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 13" nahrazují číslem "7".

39. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.22 se slovo "Farmaceut" nahrazuje slovy "Zdravotní laborant" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 14" nahrazují čísly "8 – 10".

40. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.23 se slovo "Lékař" nahrazuje slovy "Biomedicínský technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 15" nahrazují čísly "8 – 10".

41. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.24 se slova "Klinický logoped" nahrazují slovy "Biomedicínský inženýr" a ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje čísly "11 – 14".

42. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.25 se slova "Klinický psycholog" nahrazují slovy "Radiologický asistent" a ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje čísly "8 – 10".

43. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.19.26 se slova "Pracovník ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "Radiologický technik" a ve sloupci Platová třída se čísla "11 – 14" nahrazují čísly "8 – 10".

44. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.27 Radiologický fyzik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 – 14".

45. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.28 Klinický psycholog" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 – 14".

46. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.29 Klinický logoped" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "12 – 13".

47. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.30 Zdravotně sociální pracovník" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 – 11".

48. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.31 Farmaceutický asistent" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "7 – 9".

49. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.32 Farmaceut" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 – 14".

50. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.33 Zubní instrumentářka" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "5 – 6".

51. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.34 Asistent zubního technika" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňuje číslo "7".

52. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.35 Zubní technik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 – 10".

53. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.36 Dentální hygienistka" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "8 – 9".

54. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.37 Zubní lékař" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 – 15".

55. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.19 Zdravotnictví se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.19.38 Lékař" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "11 – 15".

56. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.21.26 Převozník" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "4 – 5".

57. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se v položce 3.1.1 ve sloupci Platová třída číslo "6" nahrazuje číslem "5".

58. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "3.1.4 Pyrotechnik" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "6 – 12".

59. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.2 se slova "Policie České republiky," zrušují.

60. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.2.4 Pyrotechnik zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce zrušují čísla "6 – 12".

61. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.3 se slova "Vězeňská služba" nahrazují slovy "Obecní policie".

62. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání v položce 3.3.1 se slova "Strážný, dozorce a inspektor vězeňské služby" nahrazují slovy "Strážník" a ve sloupci Platová třída v této položce se čísla "5 – 9" nahrazují čísly "5 – 12".

63. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.3.2 Rada vězeňské služby zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "10 – 13" zrušují.

64. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4 Požární ochrana, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva a civilní nouzové plánování zrušuje.

65. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.1 Inspektor požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída v této položce se čísla "5 – 9" zrušují.

66. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.2 Komisař požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "10 – 12" zrušují.

67. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.4.3 Rada požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "13 – 15" zrušují.

68. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.5 Obecní policie zrušuje.

69. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 ve sloupci Část, povolání se položka 3.5.1 Strážník zrušuje a ve sloupci Platová třída se v této položce čísla "5 – 12" zrušují.

70. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.1 Administrativní a spisový pracovník v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "skutečnosti a údaje" nahrazují slovy "skutečnosti nebo údaje".

71. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.4 Referent majetkové správy ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1. Komplexní koordinace postupů zadavatele, který je povinen předběžně oznámit veřejné zakázky.".

72. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 se na konci názvu povolání 1.1.8 doplňují slova "interní auditor".

73. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.1.8 Kontrolor, interní auditor zní:

7. platová třída

1. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností, sepisování protokolů a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.

2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.

8. platová třída

1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářskosprávní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace, například kontrola a vyhodnocování plnění stanovených harmonogramů a kvality prováděných prací, kontrola čerpání finančních prostředků.

2. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic a stížností.

3. Samostatné provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho části.

4. Soustavné sledovaní hospodaření městské části nebo organizační složky obce.

9. platová třída

1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace.

2. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování.

3. Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.

4. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.

5. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému organizace.

6. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti obce.

7. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.

8. Samostatné provádění prací při přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.

10. platová třída

1. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.

2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace nebo městské části a stanovování zaměření kontroly.

3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.

5. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému obce. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti obce nebo městské části hlavního města Prahy.

6. Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy.

7. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v organizaci.

8. Samostatné přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy, sestavování plánu přezkoumávání, monitorování jeho dodržování a provádění operativních změn.

11. platová třída

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému pro zajištění účinného řízení organizace včetně vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému.

2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.

3. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v působnosti statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy.

4. Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

5. Komplexní výkon kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

6. Koordinace výkonu finanční kontroly.

7. Komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.

12. platová třída

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému dalšího ústředního orgánu státní správy nebo orgánu s celostátní působností.

2. Stanovování celostátních metodik kontrolní činnosti ve specializovaném oboru pro kontrolu vykonávanou jinými kontrolními orgány včetně vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování jejich věcné a formální funkčnosti.

3. Metodické usměrňování kontrolní činnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

4. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, zajišťování metodiky kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému a provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných prací na úseku finanční kontroly v působnosti ministerstva, dalšího ústředního orgánu státní správy, kraje nebo hlavního města Prahy.

6. Příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v působnosti ministerstva, dalšího ústředního orgánu státní správy, kraje nebo hlavního města Prahy.

7. Komplexní koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy včetně zajišťování koordinace výkonu přezkoumávání s výkonem jiných druhů kontrol.

13. platová třída

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.

2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tvorba metodiky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje celostátního systému kontroly ve veřejné správě.

2. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.“.

74. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.2 Mzdový účetní v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "Koordinace a metodické" nahrazují slovy "Koordinace nebo metodické".

75. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.1 Programátor v 11. platové třídě v bodě 1 větě druhé se slovo "sítě" nahrazuje slovy "síťové prostředí".

76. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.1 Programátor v 11. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby".

77. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v názvu povolání 1.3.2 se slova v závorce nahrazují slovy "infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací".

78. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 7. platové třídě v bodě 1 se za slovo "informačních" vkládá slovo "systémech".

79. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 8. platové třídě bod 1 zní:

"1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.".

80. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 8. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Správa báze dat.".

81. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 9. platové třídě se bod 3 zrušuje.

82. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 10. platové třídě bod 1 zní:

"1. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky.".

83. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 10. platové třídě v bodě 4 se slova "lokálních počítačových sítí" nahrazují slovy "lokálního síťového prostředí".

84. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 10. platové třídě v bodě 9 se slova "banky dat" nahrazují slovem "databáze".

85. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)v 11. platové třídě v bodě 1 se slovo "sítí" nahrazuje slovy "síťového prostředí".

86. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.".

87. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova "systémů pro jejich řízení" zrušují.

88. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.2 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)ve 12. platové třídě v bodě 3 se slova "datových sítí" nahrazují slovy "síťových prostředí".

89. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.3 Systémový inženýr ve 12. platové třídě se na konci bodu 1 doplňují slova " , které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby".

90. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 se v názvu povolání 1.3.4 slovo "technologií" nahrazuje slovem "systémů".

91. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova "datovou základnou" nahrazují slovem "databází" a slova "tvorba projektů" slovem "projektování".

92. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 12. platové třídě bod 3 zní:

"3. Systémové specializované práce spojené s projekty vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby.".

93. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "rozsáhlou datovou základnou" nahrazují slovy "rozsáhlými databázemi".

94. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.4 Projektant informačních a komunikačních systémů ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slova "a jeho" vkládají slova "informační a".

95. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "a jednotáskových" zrušují.

96. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1. Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a síťových prostředí.".

97. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databází, nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází.".

98. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.5 Správce operačního systému ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "a vícetáskových" zrušují a slova "počítačových sítí" se nahrazují slovy "síťových prostředí".

99. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací)do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.6 Analytik informačních a komunikačních technologií ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "koncepční" vkládá slovo "analýza" a slova "komunikačních sítí" se nahrazují slovy "síťových prostředí".

100. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.7 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "systémů pro řízení báze dat" nahrazují slovy "databázových systémů".

101. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 6. platové třídě bod 1 zní:

"1. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.".

102. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 7. platové třídě bod 3 zní:

"3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.".

103. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 8. platové třídě v bodě 1 se slova "u složitých informačních a komunikačních technologií" nahrazují slovy "ve složité informační a komunikační infrastruktuře".

104. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 8. platové třídě v bodě 2 se za slovo "kapacitních" vkládají slova "a jiných problémových".

105. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.3.8 Operátor informačních a komunikačních technologií v 9. platové třídě v bodě 1 se slovo "sítí" nahrazuje slovy "síťového prostředí".

106. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 7. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických postupů pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů včetně případného grafického zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.".

107. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 8. platové třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:

"6. Samostatné řešení dílčích požadavků a provádění úprav a změn technických a technologických postupů v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.

7. Navrhování a provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

108. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8. Provádění dílčích technických a technologických úprav strojů, zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a úkolů nebo grafické a matematické zpracovávání dílčích výsledků výzkumu.".

109. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 10. platové třídě v bodě 1 se za slovo "složitých" vkládají slova "přístrojů a" a za slovo "zařízení" slova "ve výzkumu a vývoji nebo v jiných náročných oborech".

110. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 10. platové třídě se doplňují body 10 a 11, které znějí:

"10. Navrhování a úprava nových technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

11. Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

111. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník v 11. platové třídě se doplňují body 9, 10 a 11, které znějí:

"9. Navrhování a realizace složitých technických zařízení a technologických postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

10. Samostatné zpracovávání výsledků výzkumu dosažených na složitých vědeckých přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů a navrhování dalších postupů.

11. Vyhledávání nových technických a technologických postupů, laboratorních a počítačových metod s případným stanovením technického nebo technologického postupu při výrobě nebo zadávání zakázek při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.".

112. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.4.8 Technický pracovník ve 12. platové třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:

"5. Zajišťování vývoje a realizace nejsložitějších nových technických zařízení a nestandardních technologických a laboratorních postupů nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

6. Navrhování zásad a norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů v oborech s nejvyšší mírou nepředvídatelných bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života, například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.".

113. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog v 11. platové třídě bod 4 zní:

"4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.".

114. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova " , sociálně právního" zrušují.

115. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 5 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

116. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 12. platové třídě v bodě 7 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

117. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.1 Psycholog ve 13. platové třídě v bodě 2 se slova "a mládeže" nahrazují slovy " , žáků a studentů".

118. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 povolání 1.5.2 Laborant zní:

2. platová třída

1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.

2. Obsluha destilačního přístroje.

3. Vedení evidence vzorků.

3. platová třída

1. Příprava jednosložkových roztoků.

2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.

4. platová třída.

1. Provádění jednoduchých sériových chemických, mikrobiologických a biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.

2. Příprava vícesložkových roztoků.

3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

5. platová třída

1. Ucelené provádění analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.

2. Samostatné zakládání a vyhodnocování mikrobiologických pokusů nevyžadující speciální přístup k bezpečnosti práce v souvislosti s patogenitou organizmů.

3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

6. platová třída

1. Ucelené provádění speciálních analýz vzorků jednoduchými instrumentálními metodami.

2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování a dokumentace.

3. Samostatná vícestupňová příprava a úprava vzorků pro stopovou analýzu.

4. Dekontaminace laboratorního skla pro účely stopové analýzy a pro biologické a mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.

7. platová třída

1. Samostatné provádění nejsložitějších laboratorních operací, například měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v laboratorním informačním a řídícím systému.

2. Speciální práce na složitých přístrojích včetně ověřování jejich funkce.

3. Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové analýzy včetně kontroly kvality procesu.

4. Samostatné provádění mikrobiologických rozborů včetně analýz s patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.

8. platová třída

1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.

2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků pro instrumentální analýzu se zajištěním plné metrologické návaznosti.

3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování a naprogramovávání včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality procesu.

4. Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a vícestupňových prací, například vícestupňových syntéz, analýz a preparací látek, základní validace přístrojů a metod včetně prací v laboratorním informačním a řídícím systému.

9. platová třída

1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření biologického materiálu, například elektroforézou pomocí genetických bílkovinných markerů.

2. Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.

3. Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a zajišťování náležitého stavu metrologického vybavení.“.

119. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 se na konci názvu povolání 1.5.3 doplňují slova " , odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků".

120. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků v 11. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a do potravního řetězce, která jsou ve zdravotnictví vykonávána pod přímým vedením".

121. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků ve 12. platové třídě v bodě 3 se za slova "do půdy" vkládají slova "a do potravního řetězce".

122. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.5.3 Přírodovědný analytik-diagnostik, odborný pracovník v laboratorním metodách a v přípravě léčivých přípravků ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních)testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.".

123. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.6.8 Vrátný se na konci doplňují slova

"2. platová třída

1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.

3. platová třída

1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.".

124. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.6.11 Bezpečnostní pracovník ve 4. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.".

125. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník se před slova "7. platová třída" vkládají slova

"6. platová třída

1. Vyhotovování zápisů ze soudních jednání, zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy.".

126. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 7. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Vedení organizačně technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce.".

127. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 10. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Provádění rozhodovací činnosti a úkonů soudu na základě pověření předsedy senátu v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech svěřených jinak vyššímu soudnímu úředníkovi podle zvláštního zákona.".

128. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 11. platové třídě bod 4 zní:

"4. Řešení konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem trestné činnosti. Podílení se na tvorbě resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

129. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Komplexní řešení složitých konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých i nezletilých pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování krizové intervence obětem trestné činnosti v závažných případech. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

130. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 8. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.".

131. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.".

132. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 10. platové třídě v bodě 5 se za slovy "knihovního fondu" slova "a revizí knihovního fondu" zrušují.

133. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.3.1 Knihovník v 10. platové třídě se doplňuje bod 8, který zní:

"8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.".

134. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče v 7. platové třídě bod 3 zní:

"3. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.".

135. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "u klientů" zrušují.

136. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 8. platové třídě v bodě 1 se slovo "klientů" zrušuje.

137. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 8. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.".

138. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 10. platové třídě v bodě 2 se věta druhá zrušuje.

139. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.2 Sociální pracovník v 12. platové třídě v bodě 1 se věta druhá zrušuje.

140. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 povolání 2.9.2 Trenér zní:

10. platová třída

1. Zajišťování odborné trenérsko metodické činnosti a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

11. platová třída

1. Odborná trenérsko metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků studijního oboru sportovní příprava podle školního vzdělávacího programu a metodických doporučení z oblasti pedagogiky, psychologie a přírodních věd.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace trenérsko metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.

13. platová třída

1. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).“.

141. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Společné práce ve státní správě a samosprávě zní:

4. platová třída

1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontroly formálních náležitostí a úplnosti podání (žádostí), protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí a dalších písemností ve správním řízení.

2. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.

3. Vyhotovování a vedení dílčích evidencí, přehledů, seznamů, záznamů, kartoték a protokolů, například stížností, znalců a tlumočníků a sledování lhůt.

4. Zasílání a doručování úředních písemností, popřípadě ukládání písemností.

5. platová třída

1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, určování správních nebo jiných poplatků a jednoduchých dávek včetně jejich výpočtu, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení.

2.  Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, například důkazů, znaleckých posudků a dalších náležitostí požadovaných zvláštním předpisem, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.

3. Zajišťování odstraňování vad podání (žádostí).

4. Přijímání jednoduchých podání do protokolu.

5. Pořizování soupisu součástí spisu. Vedení návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a dokladů.

6. Provádění místních šetření podle daných pokynů.

7. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence obyvatel, zvláštních skupin občanů, cestovních dokladů, občanských nebo řidičských průkazů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci apod.

8. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.

6. platová třída

1. Příprava a vyřizování správních případů ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků nebo samostatné vyřizování dílčích částí správních aktů podle běžných postupů nebo zajišťovacích prostředků, například uložení pořádkové pokuty.

2. Příprava usnesení o postoupení podání nebo o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení. Oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení.

3. Opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování.

4. Vyměřování poplatků ve sporných a složitých případech.

5. Sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.

6. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům, například změny v územním členění státu.

7. Zajišťování doručování písemností správního orgánu ve správním řízení. 7. platová třída

1. Vyřizování správních případů ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů. Příprava výrokové části a odůvodnění rozhodnutí a poučení účastníků. Příprava rozhodnutí o nákladech řízení.

2. Příprava řešení správních případů s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí. Ustanovování opatrovníka. Posuzování podmínek pro prominutí zmeškání úkonu. Příprava závazných stanovisek správním orgánem.

3. Posuzování podnětů k zahájení správního řízení. Poskytování předběžné informace správním orgánem.

4. Vydávání příkazů včetně řešení odporu proti nim.

5. Sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.

6. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.

7. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení. Zajišťování záruk (přijímání, ukládání povinností složení) za splnění povinností.

8. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu správními předpisy.

9. Zajišťování odborných agend ve vymezeném dílčím úseku.

10. Dílčí poradenská činnost právnickým a fyzickým osobám u jednoduchých správních aktů a občanskosprávních záležitostí.

8. platová třída

1. Vyřizovaní správních případů ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.

2. Zajišťování ucelených odborných agend.

3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.

4. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.

5. Příprava rozhodnutí vydaných v exekučním nebo zajišťovacím řízení.

6. Zjišťování a prohlašování nicotnosti rozhodnutí včetně zadávání podnětu k prohlášení nicotnosti.

7. Provádění opatření proti nečinnosti správního orgánu.

8. Provádění změn nebo zrušování rozhodnutí napadeného při odvolání a zpracovávání stanovisek pro odvolací správní orgán.

9. Příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených zákonem nebo o jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob.

10. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.

11. Zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic.

12. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.

9. platová třída

1. Zajišťování výkonu státní správy nebo samosprávy v uceleném oboru (souhrnu věcně souvisejících agend).

2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.

3. Provádění přezkumného řízení orgánem, který rozhodnutí vydal. Příprava výroku o vyloučení odkladného účinku.

4. Příprava rozhodnutí o obnově řízení.

5. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.

6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy.

7. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánů s celostátní působností.

8. Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů.

9. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku.

10. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

10. platová třída

1. Přezkoumávání rozhodnutí odvolacího správního orgánu v přezkumném řízení.

2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy.

3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva.

4. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a právního poradenství v oboru služby správních úřadů nebo územních samosprávných celků a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.

5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu, v oboru působnosti územního samosprávného celku nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a komunitárních předpisů.

6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo vůči organizačním složkám samosprávného celku a státním podnikům.

7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.

8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení a nového rozhodování a přezkumného řízení.

9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízem o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.

10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.

11. Vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.

11. platová třída

1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů obcí nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.

2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy nebo činnosti územních samosprávných celků včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

3. Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně nebo orgány městské části včetně pověřování podřízených správních úřadů projednáním a rozhodováním.

4. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodovaní nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.

5. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu. Přezkoumávám rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.

6. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.

7. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.

8. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

9. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, vyšším územně samosprávným celkům a obcím v agendách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.

10. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst a kraji.

11. Koordinace a komplexní zajišťování agend zřizovatelských nebo zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo samosprávného celku a státním podnikům.

12. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.

13. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.

14. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

15. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru státní správy 12. platová třída

1. Komplexní zpracovávání právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.

2. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.

3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.

4. Příprava a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace prací při hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti resortních výzkumných ústavů.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

6. Stanovování postupů a zásad pro poskytování finančních podpor zásadním resortním projektům rozvoje infrastruktury.

7. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad výběru žadatelů o podpory a dotace včetně vyhodnocování projektů.

8. Výkon vlastnických (akcionářských) práv státu v orgánech organizací.

9. Odborná legislativně technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv.

10. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

11. Příprava rozhodnutí o rozkladu.

12. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu správními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.

13. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

14. Tvorba koncepce oboru působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánu státní správy s celostátní působností.

13. platová třída

1. Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti ministerstva nebo dalšího ústředního orgánu státní správy nebo přezkoumávám rozhodnutí v řízení o rozkladu včetně případného zastupování v soudních sporech.

2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství.

3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.

4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

14. platová třída

1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.

2. Tvorba koncepce rozvoje systému základních registrů veřejné správy České republiky.

15. platová třída

1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

16. platová třída

1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.“.

142. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se jeho součást Celní správa včetně nadpisu zrušuje.

143. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa v 8. platové třídě se bod 1 zrušuje.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 1.

144. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa v 9. platové třídě v bodě 2 se slovo "Stanovování" nahrazuje slovy "Zjišťování obvyklých".

145. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa v 10. platové třídě bod 1 zní:

"1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.".

146. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa v 10. platové třídě bod 2 zní:

"2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.".

147. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 9, který zní:

"9. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen.".

148. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Cenová správa ve 14. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.".

149. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 6. platové třídě se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

150. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 7. platové třídě bod 2 zní:

"2. Provádění daňových kontrol, místních šetření, vytýkacích řízení, kontrol dotací nebo vyhledávací činnosti podle přesně stanovených postupů.".

151. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 7. platové třídě se v bodě 3 za slovo "přeúčtovacích" vkládá slovo "a".

152. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 8. platové třídě se doplňují body 4, 5 a 6, které znějí:

"4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní včetně identifikace nepřípustných stavů a koordinace činností při jejich odstraňování.

5. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní do veřejných rozpočtů.

6. Provádění daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů nebo úzce zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.".

153. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo více fází daňového řízení".

154. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 9. platové třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní správa úseku evidence daní včetně metodického usměrňování, řešení složitých případů platebního styku a komunikace s bankami a poštou.

8. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.".

155. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 10. platové třídě bod 5 zní:

"5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u specifických subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.".

156. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 10. platové třídě se doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní zajišťování správy a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie v rámci mezinárodní spolupráce.

8. Zajišťování vyhledávací analytické a vyhodnocovací činnosti v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.".

157. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 11. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím)poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu".

158. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 11. platové třídě bod 5 zní:

"5. Komplexní výkon specializovaných daňových kontrol u subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí a u subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.".

159. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa v 11. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Koordinace mezinárodní spolupráce při správě a vymáhání daní podle předpisů Evropské unie.".

160. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa ve 12. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo předpisů Evropské unie".

161. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Daňová a finanční správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti územního finančního orgánu.".

162. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Doprava v 9. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:

"14. Výkon silničního správního úřadu.".

163. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Doprava v 10. platové třídě se doplňují body 20 a 21, které znějí:

"20. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.

21. Samostatné projednávání vysoce složitých a sporných případů přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, příprava rozhodnutí o obnově řízení a provádění nového řízení a příprava nového rozhodnutí o těchto přestupcích.".

164. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Doprava v 11. platové třídě v bodě 25 se slova "kraje nebo hlavního města Prahy" nahrazují slovy "statutárního města".

165. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Doprava v 11. platové třídě se doplňuje bod 26, který zní:

"26. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů spáchaných v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.".

166. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční a fiskální politika ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.".

167. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční a fiskální politika ve 14. platové třídě bod 1 zní:

"1. Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.".

168. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se na konci názvu jeho součásti Finanční kontrola doplňují slova " , interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků".

169. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 10. platové třídě se bod 1 zrušuje.

170. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků se slova "10. platová třída" zrušují.

171. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 11. platové třídě bod 1 zní:

"1. Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.".

172. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků v 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.

173. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 12. platové třídě bod 1 zní:

"1. Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.".

174. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Tvorba celostátní koncepce výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.".

175. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola, interní audit a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků ve 13. platové třídě bod 2 zní:

"2. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.".

176. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor v 10. platové třídě se na konci textu bodu 5 doplňují slova "nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů".

177. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor v 10. platové třídě se doplňují body 22 a 23, které znějí:

"22. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

23. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.".

178. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor v 11. platové třídě v bodě 11 se slova "státního odborného dozoru nad bezpečností" nahrazují slovem "inspekce".

179. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor v 11. platové třídě se doplňují body 25 až 27, které znějí:

"25. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.

26. Koordinace státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

27. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.".

180. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor ve 12. platové třídě bod 8 zní:

"8. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.".

181. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor ve 13. platové třídě v bodě 5 se slova "státního odborného dozoru nad bezpečností" nahrazují slovem "inspekce".

182. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Kontrola, inspekce, dozor ve 14. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy.".

183. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se na konci názvu jeho součásti Koordinace zahraniční pomoci doplňují slova "a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

184. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 12. platové třídě v bodě 1 se za slovo "pomoci" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

185. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "prostředků zahraniční pomoci" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí" a za slova "využívání zahraniční pomoci" se vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

186. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 13. platové třídě v bodě 2 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

187. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci a pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí ve 14. platové třídě v bodě 2 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí".

188. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Majetková správa v 11. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

"4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.".

189. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Majetková správa ve 12. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.".

190. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Majetková správa ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ministerstev a ústředních správních úřadů s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.".

191. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 7. platové třídě v bodě 4 se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v oblasti zaměstnanosti".

192. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 8. platové třídě v bodě 2 se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v oblasti zaměstnanosti".

193. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 8. platové třídě se bod 10 zrušuje.

Dosavadní body 11 až 13 se označují jako body 10 až 12.

194. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 8. platové třídě bod 12 zní:

"12. Zajišťování agendy povolování výkonu umělecké, kulturní nebo sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.".

195. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 8. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:

"13. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.".

196. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 9. platové třídě v bodě 2 se slova "občanů se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osob se zdravotním postižením".

197. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 10. platové třídě v bodě 4 se za slova "v důchodové agendě" vkládají slova "nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem".

198. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 10. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:

"13. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.".

199. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 11. platové třídě se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

200. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci v 11. platové třídě v bodě 2 se v závorce za slovo "rekvalifikace" vkládají slova "státní sociální podpory".

201. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci ve 12. platové třídě se bod 8 zrušuje.

Dosavadní body 9 až 15 se označují jako body 8 až 14.

202. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci ve 13. platové třídě se bod 12 zrušuje.

Dosavadní body 13 až 23 se označují jako body 12 až 22.

203. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování v 9. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.".

204. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování v 11. platové třídě v bodě 10 se za slova "statutárního města" vkládají slova "nebo kraje".

205. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování v 11. platové třídě v bodě 11 se za slova "ve statutárním městě" vkládají slova "nebo v kraji".

206. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozvoj územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se na konci bodu 1 doplňuje věta "Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.".

207. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 12. platové třídě se bod 10 zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.

208. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 13. platové třídě se bod 15 zrušuje.

Dosavadní body 16 až 19 se označují jako body 15 až 18.

209. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9.

210. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa informatiky ve 13. platové třídě v bodě 1 a v bodě 2 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy".

211. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa informatiky ve 13. platové třídě v bodě 3 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy" a slovo "sítě" slovy "infrastruktury (síťového prostředí)".

212. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa informatiky ve 14. platové třídě v bodě 1 a v bodě 2 se slova "státní správy a samosprávy" nahrazují slovy "veřejné správy".

213. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se v názvu jeho součásti Správa telekomunikací a poštovních služeb slovo "telekomunikací" nahrazuje slovy "elektronických komunikací".

214. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Správa elektronických komunikací a poštovních služeb zní:

8. platová třída

1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy a inspekce elektronických komunikací včetně souvisejících správních agend a vykonávání kontroly.

2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. platová třída

1. Komplexní zabezpečování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a inspekce elektronických komunikací zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v opatřeních obecné povahy v elektronických komunikacích.

10. platová třída

1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty.

2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti státní kontroly elektronických komunikací.

3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.

4. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.

2. Celostátní koordinace, zajišťování a regulace oboru elektronických komunikací, zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.

3. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.

4. Koordinace a zajišťování výkonu státní inspekce elektronických komunikací. Koordinace a sjednocování postupů orgánů inspekce elektronických komunikací při výkonu státní správy a inspekce elektronických komunikací z celostátního hlediska.

5. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích a poštovních službách. Schvalování, uznávání a posuzování shody telekomunikačních zařízení. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.

6. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.

7. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.

8. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.

9. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

10. Regulování cen poštovních služeb do zahraničí.

11. Zpracovávání celostátní metodiky evidence nákladů provozovatelů základních poštovních služeb.

12. Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

13. Koordinace a posuzování vydávání licencí k provozování poštovních služeb.

14. Zpracovávání zásad politiky ve věci vydávání poštovních známek včetně mezinárodní koordinace.

12. platová třída

1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.

2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.

3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

4. Tvorba koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů.

5. Koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v celostátním a mezinárodním měřítku.

6. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických komunikací, včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve sporech.

7. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.

8. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.

10. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.

13. platová třída

1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací.

2. Stanovování zásad státní správy a regulace elektronických komunikací.

3. Tvorba celostátní koncepce multimediálních systémů a služeb.

4. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.

14. platová třída

1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik, včetně tvorby jejich hlavních zásad, v elektronických komunikacích.

2. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.".

215. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech místního rozvoje v 10. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s rozsáhlým bytovým fondem.".

216. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech místního rozvoje v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod. v obcích s rozšířenou působností.".

217. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech pojišťoven a penzijních fondů ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Zpracovávání celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního připojištění.".

218. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech průmyslového vlastnictví ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

"5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.".

219. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech účetnictví ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "daní a na požadavky mezinárodních účetních standardů a dalších mezinárodních předpisů" nahrazují slovy "mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví".

220. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a financování terorismu".

221. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "a financování terorismu".

222. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slova "koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" vkládají slova "a financování terorismu" a na konci textu bodu 1 se doplňují slova "a financování terorismu".

223. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech zemědělství ve 13. platové třídě v bodě 1 se na konci doplňují slova "a v oblasti krmiv a potravin".

224. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa výzkumu a vývoje ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.".

225. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa výzkumu a vývoje ve 13. platové třídě v bodě 1 za slovo "zahraničím" vkládají slova "včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji".

226. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa výzkumu a vývoje ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slovo "celostátních" vkládají slova "nebo mezinárodních".

227. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Statistika ve 14. platové třídě se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

228. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Školství, mládež a tělovýchova zní:

8. platová třída

1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.

2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.

9. platová třída

1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.

2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.

3. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.

4. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.

5. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních programů.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.

2. Koordinace výkonu územní školské správy.

3. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.

4. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku.

2. Provádění analýz, konzultační a metodická činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

4. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost atd.

5. Posuzování zahraničního vzdělání a vědeckých hodností získaných v zahraničí pro účely jejich uznávání.

6. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.

7. Posuzovaní a uznávání odborných kvalifikací.

12. platová třída

1. Tvorba celostátních zásad pro postavení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách včetně koordinace působení zahraničních poboček vysokých škol.

2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti, diskriminace mladistvých a dětí.

3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.

4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů.

5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.

6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu a školní tělesné výchovy včetně rozborové činnosti.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.

8. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.

9. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.

10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání odborných kvalifikací.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.

2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.

3. Celostátní koordinace školského rejstříku.

4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.

5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.

6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně vzdělávací činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy a správy mládeže a tělovýchovy.

8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.

9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.

10. Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti mládeže a tělovýchovy.

11. Tvorba celostátních zásad činnosti v oblasti speciálních zařízení pro výchovu sportovně talentované mládeže (třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, gymnázia se sportovní přípravou, sportovní centra mládeže).

12. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.

13. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.

14. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.

2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.

3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.

4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.

5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče včetně systému pedagogickopsychologického poradenství.

6. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávaní.

7. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového programu.

8. Tvorba celostátní koncepce oblasti mládeže.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.“.

229. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Územní plánování a stavební řád v 11. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo územně členěných statutárních měst".

230. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Územní plánování a stavební řád v 11. platové třídě bod 2 zní:

"2. Koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu.".

231. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Územní plánování a stavební řád ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "plánování a stavebního" nahrazují slovy "plánování nebo stavebního".

232. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Vnitřní věci státu ve 14. platové třídě v bodě 3 se za slova "migrační politiky" vkládají slova "včetně integrační politiky vůči cizincům".

233. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "(nižší diplomat)" zrušují.

234. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "(diplomat)" zrušují.

235. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "(vyšší diplomat)" zrušují.

236. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 1 se slova "(vedoucí zastupitelského úřadu)" zrušují.

237. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 6 se za slovo "koncepce" vkládají slova "komunikační strategie České republiky nebo".

238. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se v názvu jeho součásti Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví slova "ochrana veřejného zdraví" nahrazují slovy "(zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky)".

239. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy jeho součást Zdravotnictví (zdravotní péče včetně veřejného zdravotního pojištění, ochrana veřejného zdraví, léčebné zdroje, léčiva a zdravotnické prostředky) zní:

5. platová třída

1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí registrační dokumentace léčiv, léčivých přípravků, technických prostředků, chemických látek a chemických přípravků nebo zdravotnických a veterinárních prostředků.

2. Předávání informací lékárnám, zdravotnickým zařízením a dalším subjektům o zastavení aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.

6. platová třída

1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.

2. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.

7. platová třída

1. Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

2. Zajišťování informačních toků v oblasti expedice a aplikace léčivých přípravků, chemických látek a chemických přípravků směrem ke zdravotnickým zařízením.

3. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

8. platová třída

1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.

2. Odborné zpracovávání rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

3. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví obyvatelstva, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a příprava rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

4. Řešení složitých případů na úseku podpory veřejného zdraví včetně poskytování informací z registru chemických látek, chemických přípravků, biocidních přípravků a vyžadování znaleckých posudků nebo registrů provozovatelů, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků včetně vyžadování znaleckých posudků.

5. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků na úseku prodejců vyhrazených léčiv, vydávání certifikátů.

6. Organizace procesu registrací léčivých přípravků včetně posuzování žádostí s velmi rozsáhlou podkladovou dokumentací a provádění úkonů státní služby v kontrole léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo v agendě zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.

7. Organizace procesu hodnocení notifikačních údajů u subjektů podnikajících v oblasti zdravotnických prostředků včetně notifikačních údajů o jednotlivých zdravotnických prostředcích oznamovaných v rámci Evropské unie.

9. platová třída

1. Koordinace a realizace odborných resortních programů.

2. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

3. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.

4. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.

5. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům na úseku distributorů a dílčím způsobem na úseku lékáren a ostatních zdravotnických zařízení.

6. Provádění činností spojených s posuzováním registrací léčivých přípravků a pomocných látek.

7. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

8. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.

10. platová třída

1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.

2. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

3. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

4. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.

5. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami včetně odběru vzorků, například odběr vzorků léčivých přípravků připravených v lékárnách.

6. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

7. Stanovování postupů specializovaných odborných šetření v oblasti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo přírodních léčebných lázní.

8. Koordinace a posuzování notifikačních údajů předávaných z jednotlivých členských států Evropské unie v oblasti zdravotních prostředků.

9. Koordinace vytváření složitých odborných expertíz v rámci agendy léčivých přípravků, klinických expertíz v rámci agendy registrací léčivých přípravků, klinických hodnocení léčiv a vigilance léčiv nebo zdravotnických prostředků.

10. Koordinace a výkon specializované činnosti související s realizací akreditačního řízení k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání nebo s posuzováním návrhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v akreditačních vzdělávacích komisích.

11. platová třída

1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.

2. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

3. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.

4. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.

5. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve věcech hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.

6. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.

7. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a koordinace činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.

8. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.

9. Komplexní provádění registrace léčivých přípravků včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů. Komplexní provádění registrace pomocných látek.

10. Vykonávám státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a používání zdravotnických prostředků včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekusory a pomocnými látkami.

11. Komplexní vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad a opatření stanovených k ochraně přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo k ochraně přírodních léčebných lázní.

12. Vydávání povolení ke stavebním činnostem, hornickým a trhacím pracím, pracím prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských míst apod., zpracovávání stanovisek, analýz a vyhodnocování vlivu těchto činností a prací na přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.

13. Provádění komplexní validace zpráv a dalších podkladů a vypracovávání hodnotících zpráv při využití standardizovaných hodnotících postupů na úseku registrace léčivých přípravků, jejich klinického hodnocení, farmakovigilance a šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.

14. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů registrace a klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování nižších orgánů ochrany veřejného zdraví v odborných věcech celostátního rozsahu.

2. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví.

3. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.

4. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.

5. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.

6. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.

7. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.

8. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických pracovníků pro účely uznávání profesních kvalifikací regulovaných zdravotnických povolání.

9. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

10. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních podmínek.

11. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.

12. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.

13. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

14. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.

15. Metodické usměrňování zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními nebo odborné usměrňování činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči.

16. Rozbory, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních (databázových) systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součást státního informačního systému o léčivech, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách, přípravcích, prekursorech a pomocných látkách.

17. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, inspekční činností a dozoru nad zdravotnickými prostředky.

18. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.

19. Osvědčování a povolování využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a stanovování přírodních léčebných lázní včetně usměrňování jejich vývoje.

20. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku regulace léčiv a zdravotnických prostředků, vývoj nových složitých pracovních postupů a metod pro účely státní kontroly, výkon systémových opatření státního dozoru nad kvalitou, účinností a bezpečností léčiv nebo bezpečností a funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami činností provozovatelů a nad povinně zavedenými systémy jakosti s významným dopadem na veřejné zdraví.

21. Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.

22. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

13. platová třída

1. Meziresortní koordinace utváření sítě zdravotnických zařízení.

2. Analýza efektivnosti a nákladů na zdravotní péči, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, analýza frekvence výkonů a meziročních nárůstů nákladů dle typů péče včetně regulačních opatření.

3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.

4. Tvorba metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví.

5. Tvorba celostátní koncepce oborů diagnostických služeb a kvality zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávám zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.

6. Tvůrčí zpracovávání zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů vyplývajících z navrhovaných zákonných úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.

7. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotní péče navazujících na cíle zdravotní politiky státu.

8. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace, celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných zdravotnických povolání.

9. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

10. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.

11. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.

12. Zjišťování zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům za použití nejnáročnějších epidemiologických metod.

13. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.

14. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.

15. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

16. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.

17. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků.

18. Tvorba koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami. Metodické usměrňování a celostátní koordinace územních orgánů státní správy v oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů.

19. Tvorba celostátní koncepce informací pro laickou a odbornou veřejnost v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

20. Tvorba celostátní koncepce stanovování výše úhrad léčiv a zdravotnických prostředků.

21. Tvorba koncepce a celostátní koordinace oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků včetně tkáňové banky nebo nad návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.

22. Tvorba celostátní koncepce prevence škod způsobených biocidními přípravky nebo chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sítě, dostupnosti zdravotnických zařízení a zajišťování kvality zdravotní péče v návaznosti na cíle zdravotní politiky státu.

2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů, včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění.

4. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.

5. Komplexní činnost v ochraně veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

6. Utváření celostátní politiky rozvoje léčebného lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.

7. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve zdravotnictví nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

8. Tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti humánních léčiv a lékové politiky a zdravotnických prostředků včetně oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek a koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví.“.

240. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Živnostenské podnikání v 8. platové třídě se bod 2 zrušuje.

241. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Živnostenské podnikání v 9. platové třídě v bodě 1 se slova " , provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností" zrušují.

242. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí v 7. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

243. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí v 9. platové třídě v bodě 3 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

244. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí v 10. platové třídě v bodě 4 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

245. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí ve 13. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

246. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí ve 14. platové třídě v bodě 1 se za slovo "půdy" vkládají slova " , horninového prostředí".

247. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Životní prostředí ve 14. platové třídě v bodě 6 se slova "a na horninové prostředí" zrušují.

248. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.14 Koncertní mistr ve 12. platové třídě v bodě 1 se za slovo "orchestrálních" vkládají slova "hudebně dramatických a baletních" a za slovo "symfonickým" se vkládají slova "a divadelním".

249. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 9. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Specializované mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti působnosti hvězdáren a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.".

250. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 10. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií.

3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.".

251. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník v 11. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2. Samostatná tvorba náročných multimediálních pořadů hvězdáren a planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.

3. Provádění astronomických pozorovatelských činností včetně výběru, přípravy a realizace projektů.".

252. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.21 Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Samostatné astronomické pozorování, výběr, příprava a realizace projektů včetně jejich vyhodnocování, zpracovávání výstupů a jejich popularizace.".

253. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 2.16 Výchova a vzdělávání zní:

„2.16.1 UČITEL

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělám s výučním listem.

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

1. Stanovování koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.

4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.

12. platová třída

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

13. platová třída

1. Stanovování koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

2.16.2 VYCHOVATEL

8. platová třída

1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.

2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociální péče nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.

3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).

4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).

5. Individuální provádění speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

9. platová třída

1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti.

2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).

8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými (vychovatel zrakově postižených).

10. platová třída

1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.

2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.

3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.

4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.

5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.

6. Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

11. platová třída

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.

2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.

3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

12. platová třída

1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.

2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče a asistenční vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

2.16.3 SPECIÁLNÍ PEDAGOG

11. platová třída

1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.

2. Provádění speciálně pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.

3. Speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.

4. Příprava a odborné vedení speciálně pedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.

5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

12. platová třída

1. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálně pedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.

2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.

3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálně pedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.

13. platová třída

1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb (speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálně pedagogických metod).

2.16.4 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

8. platová třída

1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.

9. platová třída

1. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj.

2. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti volného času pro školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění, pobytů a táborové činnosti pro děti, žáky, studenty, mládež nebo pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.

10. platová třída

1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v oblasti volného času včetně prevence sociálně patologických jevů a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2. Tvorba programů, poskytování metodické a konzultační činnosti a specializované odborné pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.

11. platová třída

1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2. Komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti spontánních aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné činnosti, příležitostných a zájmových aktivit, pobytových akcí a environmentálního vzdělávání).

13. platová třída

Tvorba komplexní celostátní koncepce rozvoje oblasti volného času.

2.16.5 ASISTENT PEDAGOGA

4. platová třída

1. Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

2.16.6  AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

12. platová třída

1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.

13. platová třída

1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

14. platová třída

1. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

15. platová třída

1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

2.16.7 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 12. platová třída

1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.

2.16.8  LEKTOR-INSTRUKTOR

6. platová třída

1. Odborné specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování žáků, dětí, žáků a studentů.

2. Odborné specializované práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky podle stanovených osnov a pokynů.

2. Praktický výcvik v řízem, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t.

8. platová třída

1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění v řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 t. a vozidel určených pro dopravu 10 a více osob včetně řidiče.

2. Praktický výcvik v řízení, obsluze, technice jízdy a údržbě speciální techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě řidičského průkazu zvláštní oprávnění.

3. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.

4. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa.

5. Komplexní zajišťování odborné služební a střelecké přípravy (instruktor).

9. platová třída

1. Vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických zařízení ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například svářečský, jeřábnický průkaz, oprávnění k pracím na elektrických zařízeních.

3. Vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k získání návyků a dovedností k přípravě složitých teplých i studených jídel, včetně obsluhy technologického velkokuchyňského vybavení s vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.

4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.

5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.

6. Provádění specializované výuky a školení uživatelů jednoduchých kryptografických prostředků.

10. platová třída

1. Stanovování metodiky výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.

2. Školení a přezkušování řidičů z povolání z předpisů o silničním provozu, školení z teorie jízd, zásad bezpečné jízdy a nauky o konstrukci a údržbě vozidel.

3. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v kurzech pyrotechniků se zaměřením na výkon specializované pyrotechnické činnosti, provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů a jejich praktické ničení výbuchem v trhací jámě.

4. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou působnosti vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky.

5. Metodická a obsahová příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.

6. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace v rámci rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR.

7. Provádění specializované výuky a školení uživatelů rozsáhlých kryptografických systémů.

11. platová třída

1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.

2. Koncepční, metodická a obsahová příprava kurzů knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách s národní a regionální působností.

3. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.“.

254. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 3. platové třídě v bodě 1 se za slova "krmiv pro" vkládají slova "zvlášť ohrožená a chráněná", za slovo "včetně" se vkládají slova "cizokrajných nebo" a slova " , živočišného nebo rostlinného původu s nízkým nebo středním stupněm mechanizace" se zrušují.

255. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 3. platové třídě v bodě 3 slova "dle pokynů včetně úklidu" nahrazují slovy "včetně zvlášť ohrožených, chráněných a cizokrajných".

256. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě v bodě 3 se za slovo "laboratorní" vkládají slova " , zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná".

257. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě bod 5 zní:

"5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden)podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.".

258. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat ve 4. platové třídě se na konci textu bodu 6 doplňují slova "včetně zvlášť ohrožených a chráněných".

259. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.2 Chovatel zvířat v 5. platové třídě se na konci textu bodu 5 doplňují slova "zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných".

260. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě v bodě 1 se za slovo "přívěsem" vkládají slova "nebo návěsem".

261. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě v bodě 2 se slovo "Rozmetání" nahrazuje slovem "Aplikace".

262. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.5 Traktorista-mechanizátor ve 4. platové třídě se v bodě 3 za slovo "Vláčení" vkládají slova "a orba".

263. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 2. platové třídě v bodě 1 se slova "pokusů státních odrůdových zkušeben" zrušují.

264. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 3. platové třídě v bodě 1 se slova "při zajišťování pokusů ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

265. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin ve 4. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

266. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 5. platové třídě v bodě 1 se slova "i chemických" a slova " , doby aplikace a dávek ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

267. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 6. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

268. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18.8 Pěstitel plodin v 6. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

"2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.".

269. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.18. 8 Pěstitel plodin v 7. platové třídě v bodě 1 se slova "ve státních odrůdových zkušebnách" zrušují.

270. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 2.19 Zdravotnictví zní:

„2.19.1 SANITÁŘ

2. platová třída

1. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, například péče o hygienu prostředí, dovoz stravy, transport biologického materiálu, doprovod nemocných nebo klientů sociální péče na příslušná oddělení a úkony s tím související, pomoc při úpravě těl zemřelých.

3. platová třída

1. Provádění složitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování základní ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například na zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.

4. platová třída

1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností v oborech stanovených zvláštním předpisem, podílení se na poskytování specializované ošetřovatelské péče (nemocným nebo klientům sociální péče), například polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu, péče o dárce krve při odběrech, příprava a podávání léčebných zábalů, pomoc při ergoterapii, asistence při přejímce, ukládání a označování léčiv a léčivých přípravků.

2.19.2 DEZINFEKTOR

5. platová třída

1. Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.

2. Provádění průběžné popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce, dezinfekce vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření.

2.19.3  AUTOPTICKÝ LABORANT

5. platová třída

1. Vyjímání orgánů z těl zemřelých, příprava pro pitevní postupy a provádění preparačních výkonů a zhotovování preparátů na úseku patologie pod přímým vedením lékaře.

2.19.4  OŠETŘOVATEL

5. platová třída

1. Základní ošetřovatelská péče vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací. Pomocné práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, péče o umírající a tělo zemřelého.

6. platová třída

1. Jednoduché ošetřovatelské výkony a komplexní hygienická péče o nemocné nebo klienty sociální péče s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivé, inkontinentní, případně s těžkým zdravotním postižením vykonávaná pod vedením pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací, pomoc při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů a zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních pro děti a mládež.

2. Výkon některých dílčích činností vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například podávání očistného klyzmatu, asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

2.19.5  ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

7. platová třída

1. Poskytování základní ošetřovatelské a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu, například dílčí práce při ošetřování akutní a chronické rány, sledování fyziologických funkcí, provádění komplexní hygienické péče a dohlížení na dodržování pitného režimu, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče, příprava pacientů k diagnostickým nebo léčebným výkonům a podávání léčivých přípravků.

2. Odborné práce zaměřené na dokumentační a evidenční činnosti, například práce v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

1. Poskytování dílčí vysoce specializované ošetřovatelské péče, například zavádění a udržování kyslíkové terapie, rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče.

2.19.6  VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA

8. platová třída

1. Poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, například vyhodnocování potřeby a úrovně soběstačnosti pacientů nebo klientů sociální péče, hodnocení a ošetřování poruch celistvosti kůže a chronických ran, ošetřování stomií.

2. Poskytování zdravotní péče v gynekologii a v porodní asistenci pod odborným dohledem, zejména zajišťování nezbytného dohledu a poskytování péče a rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče v oboru gynekologie a porodnictví.

9. platová třída

1. Poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, například vypracování ošetřovatelského plánu, pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta nebo klienta sociální péče a orientační hodnocení fyziologických funkcí, provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí, podíl na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Zajišťování nezbytného dohledu a poskytování péče a rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství, příprava rodiček k operačním výkonům.

2. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, například provádění odsávání sekretů z horních cest dýchacích při umělé plicní ventilaci, zajišťování jejich průchodnosti, provádění výplachu žaludku, ošetřování centrálních a periferních vstupů, provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání.

10. platová třída

1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, například péče o dýchací cesty pacientů při umělé plicní ventilaci včetně odsávání z dolních cest dýchacích, aplikace výživy sondou, případně žaludečními nebo duodenálními atoniemi u pacientů všech věkových kategorií, nitrožilní aplikace krevních derivátů, provádění výměny a ošetření tracheotomické kanily, zavádění nazogastrických a jejunálních sond, vyhodnocování stavů pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podíl na jejich řešení.

2. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, například asistence při komplikovaném porodu a gynekologických výkonech, instrumentace na porodním sále při porodu císařským řezem. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření nutných ke sledování fyziologického těhotenství.

11. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších činností vysoce specializované péče, například provádění peritoneální dialýzy, defibrilace srdce elektrickým výbojem, provádění punkce arterií zejména arterie radialis a femoralis, provádění endobronchiálních laváží u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií, obsluha systémů mimotělního oběhu při operačních výkonech, zajišťování prvního ošetření rizikovému novorozenci na porodním sále, zajišťování termoneutrálního prostředí a vytváření podmínek pro bezproblémovou poporodní adaptaci novorozence.

2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti ošetřovatelské péče, hodnocení její kvality ve zdravotnickém zařízení, koordinace spolupráce mezi lůžkovými a terénními službami včetně služeb sociálních, zajišťování standardu ošetřovatelské péče v daném zdravotnickém zařízení.

3. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace žen, novorozenců a jejich rodin z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče o ženu a dítě. Hodnocení zdravotních rizik skupin osob z hlediska reprodukčního zdraví žen.

12. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví žen nebo porodní asistence včetně koncepce strategie výchovy a dalšího vzdělávání, metodické řízení ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče a jejího kontinuálního zvyšování, a to ve fakultních nemocnicích, v lůžkových zařízeních s výrazným podílem zdravotnického výzkumu, ve zdravotnických zařízeních nad 900 lůžek a v dalších zdravotnických zařízeních celostátního významu. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

2.19.7  NUTRIČNÍ ASISTENT

7. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, činnosti na úseku dietního stravovacího provozu v rámci realizace ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího plánu, monitorování a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné výživy.

2.19.8  NUTRIČNÍ TERAPEUT

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy pod odborným dohledem, například sestavování jídelních plánů, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocných nebo klientů sociální péče v oblasti dietního stravování, spolupráce s rodinou a jinými blízkými osobami, práce na specializovaných pracovištích (metabolické jednotky, diabetologie, apod.), vypracovávání nutričních rozborů na základě biochemických výsledků.

9. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní péče a na úseku klinické výživy bez odborného dohledu, poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života, kontrola úrovně dietního stravování.

10. platová třída

1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, například bioimpedance, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy a modulových dietetik, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.

2. Zabezpečování koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii.

3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociální péče se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů (klientů) s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi.

2.19.9  ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH

5. platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

2.19.10  ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

6. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování rádiové komunikace.

7. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení.

2.19.11 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu pod odborným dohledem, například zajišťování periferního žilního vstupu, provádění prvního ošetření ran, včetně zástavy krvácení, provádění bezpečného vyproštění, polohování, imobilizace a transportu pacientů, odběr biologického materiálu, asistence při neinvazivním zajištění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáži.

9. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu bez odborného dohledu, například monitorování a hodnocení vitálních funkcí, průběžné sledování a hodnocení poruch rytmu, podíl na řešení následků hromadného neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, vedení fyziologických překotných porodů.

10. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční neodkladné péče a akutního příjmu včetně letecké záchranné služby, například kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce, zajišťování přístrojovou ventilaci, asistence u komplikovaných porodů a provádění prvního ošetření novorozence.

2. Určování priorit v přednemocničním ošetřovatelském procesu při tísňových záchranných akcích, nebo koordinace, organizace a usměrňování týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku včetně stanovování důležitosti a předávání odborné a místně příslušné výjezdové skupině pro poskytnutí vysoce specializované přednemocniční neodkladné péče.

11. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce přednemocniční neodkladné péče, koncepce strategie výchovy a dalšího vzdělávání ve vyšším územněsprávním celku.

2.19.12  OPTOMETRISTA

8. platová třída

1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Vyšetřování zrakových funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav brýlových čoček bez odborného dohledu, provádění poradenské služby v oblasti refrakčních vad včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití.

10. platová třída

1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce oka u osob starších 15ti let věku bez odborného dohledu, určování refrakční vady, provádění korekce a rozhodování, zda ke korekci refrakční vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a jejich předepisování, zhotovování a opravy. Vyšetřování v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce refrakčních vad a provádění poradenské činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění jejich následné kontroly.

2. Vyšetřování osob mladších 15ti let na oftalmologických diagnostických přístrojích pod odborným dohledem očního lékaře.

2.19.13  ORTOPTISTA

8. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou pod odborným dohledem, spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči o pacienty s vrozenými i získanými očními vadami.

9. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou bez odborného dohledu, například navrhování, zhotovování a údržba cvičebních ortoptických pomůcek, edukace pacientů a jejich rodičů o léčbě a léčebném výcviku, provádění screeningu očních vad dětí. Provádění výchovných zaměstnání a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.

2.  Provádění a vyhodnocování diagnostických vyšetření pacientů bez odborného dohledu a na základě indikace očního lékaře, například vyšetření zrakové ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích testů.

10. platová třída

1. Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami, zejména s poruchami motorické anebo senzorické složky jednoduchého binokulárního vidění, příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťování ošetřovatelské péči při nich, podávání léčivých přípravků do spojivkového vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace kontaktních a okluzních čoček.

2.19.14  ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK

7. platová třída

1. Zhotovováni ortotických pomůcek a provádění základního zácviku s jejich používáním a s udržováním.

2.19.15  ORTOTIK-PROTETIK

8. platová třída

1 Konstrukce ortoticko protetických pomůcek pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Vytváření konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a protetických pomůcek bez odborného dohledu v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů, například všech končetinových protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.

10. platová třída

1. Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických pomůcek, například technicky složitých pomůcek a zařízení řízených elektronickými systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru.

2.19.16  MASÉR

5. platová třída

1. Provádění stanovených druhů masáží, s výjimkou segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně přísadových a provádění základních vodoléčebných procedur, aplikace tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.

2.19.17  ERGOTERAPEUT

7. platová třída

1. Provádění základních ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například hodnocení a nácvik běžných denních činností v nemocničním nebo ve vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociální péče.

8. platová třída

1. Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit pacienta nebo klienta sociální péče.

2.  Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociální péče, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností.

9. platová třída

1. Vypracovávání složitých specializovaných kinesiologických rozborů, sestavování dlouhodobých ergoterapeutických plánů na základě ergoterapeutických vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů podle zaměření na obor specializačního vzdělání.

10. platová třída

1. Poradenská činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního a domácího prostředí, aplikace zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu.

2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku ergoterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru ergoterapie.

2.19.18  FYZIOTERAPEUT

8. platová třída

1. Léčebná rehabilitace pod odborným dohledem, například kineziologický rozbor pacienta nebo klienta sociální péče, svalový test, provádění funkčního vyšetření, sestavování krátkodobého rehabilitačního plánu, provádění základních cvičebních metod, technik a procedur fyzikami terapie.

9. platová třída

1. Provádění fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu, například vypracovávání kineziologického vyšetření pacienta nebo klienta sociální péče, svalového testu a vyšetřování vnitřních systémů, vypracovávání krátkodobých rehabilitačních plánů léčebné rehabilitace prováděné individuálně i ve skupinách, provádění speciálních technik a procedur fyzikální terapie a hodnocení jejich účinnosti a další výkony.

10. platová třída

1. Stanovení speciálních individuálních terapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

11. platová třída

1. Provádění zvlášť náročných specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová elektromyelografie, moire, posturografie. Aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.

2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace bez odborného dohledu, například prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, školení zdravotnických pracovníků způsobilých samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči, především v prevenci imobilizačního sytému, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů.

12. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například sledování a vyhodnocování stavu pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod.

2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti na úseku fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.

2.19.19 ASISTENT OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

7. platová třída

1. Vyšetřování základních složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů, konané pod odborným dohledem pro účely státního zdravotního dozoru v terénu s ohledem na hodnocení vlivu prostředí na zdraví, stanovování způsobů odběru, porovnávání výsledků šetření s hygienickými normami včetně přípravy podkladů pro opatření orgánu ochrany veřejného zdraví. Provádění šetření a analýz v souvislosti s výskytem onemocnění.

8. platová třída

1. Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče konané bez odborného dohledu, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, provádění odběrů vzorků a jejich odborná úprava před zpracováním v laboratoři, vyhodnocování výsledků laboratorních vyšetření, provádění zdravotní výchovy a dalších odborných činností v oblasti podpory veřejného zdraví.

9. platová třída

1. Specializovaná vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, například šetření pro účely ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

2. Provádění náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například sledování a analýza ukazatelů zdravotního stavu, specializovaná poradenská, výchovná a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, podílení se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

3. Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče, konané bez odborného dohledu, například realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke zdravému způsobu života.

10. platová třída

1. Sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve zvlášť složitých případech, specializované hodnocení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a podpory zdraví.

2.19.20 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

11. platová třída

1. Hodnocení výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem, včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví.

12. platová třída

1. Hodnocení složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu.

2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí bez odborného dohledu, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podíl na realizaci programů ochrany a podpory zdraví, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, samostatné hodnocení výsledků šetření a předkládání návrhů řešení nestandardních situací.

13. platová třída

1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatelstva vystaveného rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, auditorská činnost v autorizacích v ochraně a podpoře veřejného zdraví, vytváření a realizace programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.

2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí, nebo specializované poradenské, výchovné a konzultační služby.

14. platová třída

1. Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně zajišťování jejich meziresortní aplikace a mezinárodní koordinace, provádění zvlášť náročného hodnocení zdravotních rizik, realizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

2.19.21  LABORATORNÍ ASISTENT

7. platová třída

1. Provádění zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených postupů, pomocí přístrojové a laboratorní techniky, péče o laboratorní zvířata.

2.19.22  ZDRAVOTNÍ LABORANT

8. platová třída

1. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost pod odborným dohledem, například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, provádění základních laboratorních měření na automatických analyzátorech (nefelometrických, chemiluminiscenčních), příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření, příprava vzorků k měření na průtokovém cytometru.

9. platová třída

1.  Provádění laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, provádění odběrů vzorků v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

2.  Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů.

10. platová třída

1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, molekulárně genetická vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění odběrů vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu.

2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod. Provádění statistických hodnocení, zajišťování edukace v oboru.

2.19.23 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

8. platová třída

1. Kontrola a opravy zdravotnických přístrojů pod odborným dohledem, organizace a koordinace technických služeb souvisejících s provozem zdravotnické techniky, provádění technických instruktáží zdravotnických pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce.

9. platová třída

1. Provádění složitých oprav, kontrol a dalších odborných prací se zdravotnickými přístroji bez odborného dohledu, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo klinického inženýra, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

10. platová třída

1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

2.19.24  BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR

11. platová třída

1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Podíl na vývoji a zhotovení zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně jejich zhotovování, provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefaloframu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, podíl na technické asistenci při vyšetřeních a operacích a další práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav, a výkon dalších specializovaných činností.

13. platová třída

1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické instruktáže pracovníků a technické služby související s digitální archivací a předáváním záznamů z ní, vypracovávání standardů specializovaných postupů, vykonávání činností metodických, řídících, koncepčních, kontrolních, výzkumných a vzdělávacích v oboru specializace.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.

2.19.25  RADIOLOGICKÝ ASISTENT

8. platová třída

1. Provádění radiologických zobrazovacích postupů, a léčebné ozařovací techniky pod odborným dohledem, provádění specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s aplikací lékařského ozáření.

9. platová třída

1.  Provádění a vyhodnocování zkoušek provozní stálosti ionizujícího záření bez odborného dohledu, hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace v temné i světlé komoře, provádění denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu, vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, spolupráce s lékařem při skiagrafických vyšetřeních.

2. Provádění složitějších diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, například speciální a nekonvenční radiodiagnostické výkony a radioterapeutické výkony s rizikem vysokého poškození pacienta, spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, provádění radiodiagnostických, skiagrafických vyšetření a denzitometrické a senzitometrické kontroly zpracovatelského procesu.

10. platová třída

1. Provádění náročných speciálních radiologických výkonů, například výpočetní tomografie, magnetické rezonance, digitální subtrakční angiografíe, mamografické stereotaxe. Asistence při intervenčních výkonech, jednofotonové emisní výpočetní tomografii, pozitronové emisní tomografii, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření, provádění kostní denzitometrie. Vykonávání činnosti metodické, řídící, koncepční, kontrolní, výzkumné a vzdělávací ve svém oboru.

2.19.26  RADIOLOGICKÝ TECHNIK

8. platová třída

1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem, zejména provádění základní klinické dozimetrie, provádění zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, evidence a kontrola dodržování předepsaných termínů zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel, archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách.

9. platová třída

1. Provádění činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření bez odborného dohledu, zejména provádění klinické dozimetrie včetně vyhodnocování dávek pacientů, provádění a hodnocení zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení, sledování časových řad naměřených hodnot, organizační zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel.

2. Zpracování částí ozařovacích plánů radioterapie pod odborným dohledem.

10. platová třída

1. Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení, spolupráce při optimalizaci radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.

2.19.27 RADIOLOGICKÝ FYZIK

11. platová třída

1. Výkon činností radiologického fyzika pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření, spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při tvorbě, zavádění, hodnocení a aktualizacích systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů včetně hodnocení dávek pacientů nebo spolupráce s dalšími aplikujícími odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe.

12. platová třída

1. Výkon specializovaných činností radiologického fyzika, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientů z lékařského ozáření a provádění analýz a interpretací údajů a hodnot týkajících se stanovení dávek pacientů; tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, tvorba a uplatňování místních radiologických standardů a spolupráce při ověřovaní jejich souladu s národními radiologickými standardy formou klinických auditů; optimalizace radiační ochrany včetně stanovení a hodnocení dávek pacientů, zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe nebo periodická školení aplikujících odborníků a jiných zdravotnických pracovníků v otázkách radiologické fyziky a radiační ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem.

2. Zajišťování a vedení fyzikálně-technických činností spojených s přejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zařízení.

13. platová třída

1. Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například hodnocení radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu, navrhování a zavádění preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů nebo zajišťování fyzikálních úkolů v celostátní působnosti Středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany při lékařském ozáření.

2.19.28  KLINICKÝ PSYCHOLOG

12. platová třída

1. Provádění činnosti klinického psychologa pod odborným dohledem, například provádění psychologické diagnostiky, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných činností na úseku klinické psychologie, například psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, reedukace a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchovy a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat.

14. platová třída

1. Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace, například odborné konsiliární, posudkové a dispensární činnosti.

2.19.29  KLINICKÝ LOGOPED

12. platová třída

1. Činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2.19.30 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

8. platová třída

1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociální péče a monitorování a vyhodnocování potřeb pacienta (klienta sociální péče) podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

9. platová třída

1. Provádění zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociální péče, řešení sociálně právních problémů pacienta (klienta sociální péče), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10. platová třída

1. Provádění složitých zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociální péče s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty (klienty), příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence (léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, domovy důchodců). Zajišťování sociálně právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.

2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích, při apalických syndromech.

11. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších zdravotně sociálních činností bez odborného dohledu, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče. Navrhování kritérií pro umístění pacienta na zdravotně-sociální lůžko. Tvorba nových standardů a metod zdravotně sociální péče ve zdravotnických zařízeních včetně kontroly jejich uplatňování.

2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně sociální péče ve vymezené územní působnosti. Vytváření podmínek pro aplikaci výsledků výzkumu v rámci oboru.

2.19.31 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

7. platová třída

1. Provádění činností spojených s přípravou a kontrolou léčivých přípravků a zkoumadel včetně doplňování léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, s výjimkou velmi silně a silně účinných léčiv, prováděné pod odborným dohledem, provádění základních laboratorních prací při kontrole léčiv, vydávání léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

8. platová třída

1. Provádění odborných činností bez odborného dohledu, spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a při aseptické přípravě léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský přepis.

9. platová třída

1. Provádění specializovaných odborných činností, například aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití spektrofotometru, polarimetru. Příprava all-in-vaků.

2.19.32  FARMACEUT

11. platová třída

1. Příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčivých přípravků, poskytování odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání a dávkování, vykonávané pod odborným dohledem.

12. platová třída

1. Samostatný výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuce léčiv u distributora, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.

2. Výkon náročnějších farmaceutických činností nebo činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfuzní služby, nebo na odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.

13. platová třída

1. Příprava zvlášť náročných lékových forem, například aseptická příprava léčivých přípravků, cytostatik a radiofarmak, k níž je nezbytná specializovaná způsobilost, poskytování odborných konzultací směrujících k optimalizaci farmakoterapie u jednotlivých pacientů, provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.

14. platová třída

1. Tvůrčí aplikace výsledků vědeckého výzkumu v oblasti léčiv při nejnáročnějších vysoce specializovaných činnostech souvisejících se zajištěním lékárenské péče pro zdravotnická zařízení, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky, plnění pedagogických úkolů ve zdravotnictví.

2.19.33  ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

5. platová třída

1. Instrumentace při stomatologických zákrocích, zpracovávání dentálních materiálů, vedení zdravotní evidence pacientů, vyvolávání RTG snímků a podíl na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků.

6. platová třída

1. Činnosti v rámci léčebné a diagnostické péče ve stomatologii, zejména asistence při ošetřeních dutiny ústní, péče o pacienty v průběhu ošetření.

2.19.34  ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

7. platová třída

1. Obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

2.  Zhotovování jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.

2.19.35  ZUBNÍ TECHNIK

8. platová třída

1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpracovávání všech hlavních a pomocných materiálů používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.

9. platová třída

1. Řešení specifických problémů souvisejících se zhotovováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.

2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodontických pomůcek, provádění jejich oprav, příprava, například zhotovování protetických výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových stomatologických materiálů.

10. platová třída

1. Vykonávání specializovaných činností v rámci oboru specializace, například zhotovování fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.

2.  Metodické usměrňování prací v zubních laboratořích včetně edukační činnosti v oboru specializace.

2.19.36  DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

8. platová třída

1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například stanovování úrovně hygieny dutiny ústní pacientů, provádění nácviku postupů a technik ústní hygieny a kontrola jejich účinnosti, provádění kolektivní zdravotní výchovy zaměřené na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.

9. platová třída

1. Provádění činností na úseku dentální hygieny, například odstraňování zubního plaku a kamene z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštění povrchu zubů profylaktickými materiály, odstraňování retenčních míst plaku.

2.19.37  ZUBNÍ LÉKAŘ

11. platová třída

1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, konaná pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání.

12. platová třída

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, revizní a posudková činnost.

13. platová třída

1. Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

14. platová třída

1. Specializovaná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů, provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu a výzkumné a vývojové činnosti.

15. platová třída

1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

2.19.38  LÉKAŘ

11. platová třída

1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí před zařazením do specializační průpravy.

12. platová třída

1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy.

13. platová třída

1. Samostatná preventivní, diagnostická a léčebná péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získám specializované způsobilosti.

2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

4. Lékařská posudková a revizní činnost.

14. platová třída

1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a provádění náročných konziliárních vyšetření nebo odborného vedení zdravotnického týmu.

2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a hodnocení a řízení zdravotních rizik.

3. Lékařská posudková činnost vykonávaná orgánem s celostátní nebo krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.“.

15. platová třída

1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.“.

271. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se doplňuje povolání 2.21.26, které včetně názvu zní:

"2.21.26 PŘEVOZNÍK

4. platová třída

1. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění drobné údržby lodi a přistávacích míst.

5. platová třída

1. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.".

272. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál se před slova "6. platová třída" vkládají slova

"5. platová třída

1. Plnění výcvikových úkolů v rámci vojenských jednotek odborné a speciální přípravy pod vedením a odborným dohledem.

2. Výkon samostatných odborných činností pod vedením a odborným dohledem při nácviku specializovaných činností při zajišťování provozu složité vojenské techniky.".

273. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3.1 Vojenské velitelské a odborné orgány se doplňuje povolání 3.1.4, které včetně názvu zní:

„3.1.4 PYROTECHNIK

6. platová třída

1. Vyhledávání a částečné odkrývání výbušnin v terénu.

7. platová třída

1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.

8. platová třída

1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.

9. platová třída

1. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.

10. platová třída

1.  Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.

2. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích, například při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.

3. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.

11. platová třída

1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin, trhavin a nástražných výbušných systémů.

2. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.

3. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.

12. platová třída

1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.

2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.“.

274. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 3.2 včetně názvu zní:

„3.2 VOJENSKÁ POLICIE

3.2.1 POLICEJNÍ INSPEKTOR

6. platová třída

1. Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.

2. Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.

3. Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti výjezdových skupin.

4. Provádění základních úkonů Vojenské policie.

7. platová třída

1. Plnění základních úkolů Vojenské policie v oblasti dohledu nad dodržováním pořádku ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti, bezpečností, dopravou a hlídková služba s případným využitím služebního psa.

2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.

3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě.

4. Výkon základních činností u pohotovostních jednotek velitelství Vojenské policie.

8. platová třída

1. Výkon služby Vojenské policie při zabezpečování dohledu nad dodržováním pořádku ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti, bezpečností, dopravou, režimem práce se zbraněmi, střelivem a výbušninami s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je šetření přestupků v působnosti Vojenské policie.

2. Provádění komplexních dokumentačních činností při šetření dopravních nehod.

3. Zajišťování nebo provádění kriminalistických a kriminalistickotechnických činností a odborných úkonů Vojenské policie, například zajišťování speciálních prací při nasazování operativně pátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky, vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

4. Zajišťování a koordinace výkonu činností Vojenské policie při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při výkonu služební kynologie v rámci velitelství Vojenské policie nebo organizačních útvarů velitelství Vojenské policie.

5. Výkon specializovaných činností v pohotovostních nebo speciálních jednotkách velitelství Vojenské policie.

9. platová třída

1. Koordinace a usměrňování služby Vojenské policie při zabezpečování dohledu nad dodržováním pořádku ve vojenských objektech a vojáky na veřejnosti, bezpečností, dopravou, režimem ochrany v muničních základnách, zbraněmi, střelivem a výbušninami, vstupem a pohybem neoprávněných osob v chráněných objektech.

2. Řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti a operačních činností vykonávaných u velitelství Vojenské policie.

3. Samostatná operační činnost u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Samostatné zajišťování nebo provádění specializovaných kriminalistických a kriminalistickotechnických činností Vojenské policie, například zajišťování speciálních prací při nasazování operativně pátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky, vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

5. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.

6. Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů.

7. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně méně složité trestné činnosti.

8. Řízení a velení skupině Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie.

9. Výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných činností na organizačním útvaru velitelství Vojenské policie při zajišťování plnění úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie.

3.2.2 POLICEJNÍ KOMISAŘ

10. platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízem při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.

2. Samostatné provádění náročných a složitých analýz, rozborové a koncepční činnosti, hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření, příprava komplexních podkladů pro řídící rozhodování u velitelství Vojenské policie.

3. Řízení a koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě v rámci působnosti velitelství Vojenské policie.

4. Výkon základních činností v útvaru speciálních operací Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

5. Výkon specializovaných odborných činností v pohotovostních jednotkách nebo odborných oddělení velitelství Vojenské policie.

6. Specializované odborné činnosti včetně stanovení postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob.

7. Koordinace operačních činností vykonávaných na Hlavním velitelství Vojenské policie.

8. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalistickotechnických činností u Hlavního velitelství Vojenské policie, například zajišťování speciálních prací při nasazování operativně pátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky, vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech.

9. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci právně méně složité trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.

10. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti skupiny Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie.

11. platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie nebo šetření méně závažné trestné činnosti vojenských policistů.

2. Koordinace a řízení směru policejní činnosti jednotlivých služeb Vojenské policie, vykonávané v rámci organizačních útvarů velitelství Vojenské policie nebo na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

3. Výkon specializovaných odborných kriminalistickotechnických a expertizních činností v oboru daktyloskopie, balistiky, mechanoskopie apod. u Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí u velitelství Vojenské policie.

5. Specializované odborné činnosti v útvaru speciálních operací Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

6. Metodická činnost v oblasti služební speciální přípravy v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie včetně provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu služební, tělesné a střelecké policejní činnosti v útvarech Vojenské policie.

7. Vykonávání činností stálého operačního dozorčího na Hlavním velitelství Vojenské policie.

8. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování policejní činnosti u velitelství Vojenské policie.

12. platová třída

1. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo šetření závažnější trestné činnosti vojenských policistů.

2. Komplexní řízem policejní činnosti v působnosti velitelství Vojenské policie.

3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Koordinace směru policejní činnosti jednotlivých služeb v rámci velitelství Vojenské policie.

5. Vysoce specializované odborné kriminalistickotechnické, expertizní a znalecké činnosti u Hlavního velitelství Vojenské policie.

6. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

7. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí pro Vojenskou policii z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie.

8. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů jednotlivých druhů policejní činnosti v rámci velitelství Vojenské policie.

9. Koordinace zaměření působení policejní činnosti dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie v rámci velitelství Vojenské policie z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie.

3.2.3 POLICEJNÍ RADA

13. platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování plnění úkolů policejní ochrany ozbrojených sil České republiky útvary Vojenské policie s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie nebo útvaru Vojenské policie s působností na celém území České republiky.

2. Stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých druhů policejní činnosti Vojenské policie na úrovni Hlavního velitelství Vojenské policie.

3. Analýza postupů a tvůrčích komplexních řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení forem a metod činností při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

4. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkové a právně mimořádně složité trestní činnosti při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

14. platová třída

1. Řízení, stanovování hlavních směrů a tvorba koncepce bezpečnostní politiky při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky (náčelník Vojenské policie, zástupce náčelníka Vojenské policie, náčelník štábu).“.

275. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd část 3.3 včetně nadpisu zní:

„3.3 OBECNÍ POLICIE

3.3.1 STRÁŽNÍK

5. platová třída

1. Provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci podle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku.

6. platová třída

1. Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

7. platová třída

1. Zajišťování veřejného pořádku v obci, ochrany bezpečnosti osob a majetku.

8. platová třída

1. Provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.

2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, řízení směn, koordinace zásahových skupin a určování techniky a taktiky při zásahu včetně zpracovávání služební dokumentace.

3. Koordinace operačních činností obecní policie v operačním dni.

4. Provádění kontroly a posuzování výkonu služby zaměstnanců městské policie a navrhování opatření ke zlepšení činnosti obecní policie.

9. platová třída

1. Zpracovávání závazných metodických pokynů a směrnic k postupům obecní policie.

2. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci obce.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku se složitou organizační strukturou.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech.

12. platová třída

1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.“.

276. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd se části 3.4 a 3.5 zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 58 až 69, 142 a 273 až 276, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru