Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 532/2005 Sb.Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Částka 181/2005
Platnost od 29.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.04.2007 (63/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

532

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2005,

o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška stanoví:

a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"), uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění, uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

2. Vyhláška č. 225/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

3. Vyhláška č. 337/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

MUDr. Rath v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2005 Sb.

Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely

Číslo řádku vyhláškyOznačení ATC a V06XXNázev léčivé látkyCesta podáníMnožstvíNázev jedn.Úhrada v KčOmezení
1Stomatologika
1.0Stomatologika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.10MG0,87
46265ZYMAFLUOR 1/4 MGpor tbl nob 200×0.25mgFAJI
1.2 A01AB10 natamycin lok. 20.00 MG 7,31
1.3A01AB03chlorhexidinlok.1 000.00ML174,64H
1.4A01AC01triamcinolonlok.1.00GM13,38L/DER,STO, ORL
1.5A01AC02dexametasonlok.1.00GM11,41L/DER,STO, ORL
2adsorbční antacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání
2.0Adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů dále neuvedenáp.o.BA0,01
2.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10.00DF3,03
2.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50.00ML3,03
2.3A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)p.o.10.00DF3,03
2.4A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)p.o.50.00ML3,03
2.5A02AD04hydrotalcit (pevné lékové formy)p.o.10.00DF3,03
2.6A02AD04hydrotalcit (tekuté lékové formy)p.o.50.00ML3,03
2.7A02BA01cimetidinp.o.0.80GM3,11
2.8A02BA02ranitidin nad 75 mg v 1tblp.o.0.30GM3,11
12346HISTAC 150tbl obd 20×150mgRXYIND
14664HISTAC 150por tbl flm 20×150mgIRIIRL
2.9A02BA03famotidin 20 mg a výše v 1 tabletěp.o.40.00MG3,11
2.10A02BA04nizatidinp.o.0.30GM3,11
2.11A02BA06roxatidinp.o.0.15GM3,11
2.12A02BA07ranitidin bismut citrátp.o.0.80GM27,85
3protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva
3.0Protivředová léčiva skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
3.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM31,33H
3.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM66,88H
3.3A02BA03famotidinparent.40.00MG66,88H
3.4A02BC01omeprazolparent.20.00MG163,92H
3.5A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20.00MG12,60
3.6A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20.00MG7,54
60160ULTOPcps 14×20mgKRKSLO
3.7A02BC02pantoprazolp.o.40.00MG7,54
3.8A02BC02pantoprazolparent.40.00MG163,92H
3.9A02BC03lansoprazolp.o.30.00MG7,54
3.10A02BC05esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)p.o.30.00MG16,27L/GIT,INT,GER
3.11A02BC05esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce )p.o.30.00MG9,03L/GIT,INT,GER
3.12A02BC05esomeprazolparent.30.00MG163,92H
3.13A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3.00DF20,14
3.14A02BX02sukralfátp.o.4.00GM7,54
3.15A02BX03pirenzepinp.o.0.10GM7,54
3.16A02BX03pirenzepinparent.20.00MG103,18H
3.17A02BX05zásaditý citronan bismutitýp.o.0.48GM20,85
4spasmolytika, perorální podání
4.0Spasmolytika dále neuvedenáp.o.BA0,01
4.1A03AA04mebeverinp.o.0.30GM4,83
4.2A03AA05trimebutinp.o.0.30GM4,83
4.3A03AB03oxyfenonp.o.25.00MG2,25
4.4A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM12,14
4.5A03AB11poldinp.o.12.00MG2,25
4.6A03AD01papaverinp.o.0.10GM0,66
4.7 A03AD02 Idrotaverin p.o. 0.10 GM 4,79
17933NO-SPA FORTEtbl 10×80mgCPWH
4.8A03BA01atropinp.o.1.50MG0,48
4.9A03BB01butylskopolaminp.o.60.00MG13,89
5 spasmolytika, ostatní cesty aplikace
5.0Spasmolytika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
5.1A03AD01papaverinparent.0.10GM17,53
5.2A03AD02drotaverinparent.0.10GM24,97
02552NO-SPAinj 5×2ml/40mgCHNH
5.3 A03BA01 atropin (1 rng a více v 1 ampuh) parent. 1.50 MG8,09
5.4A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.50MG14,81
5.5A03BB01butylskopolaminp.rect.60.00MG14,33
5.6A03BB01butylskopolaminparent.60.00MG36,77
6anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky
6.0Anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky, dále neuvedenáveškeréBA0,01
6.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetikyp.o.2.00DF3,87
6.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2.00DF13,70
91517ALGIFEN SUPret sup 5LEXCZ
6.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2.00DF43,25
6.4A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)p.o.2.00DF4,02
6.5A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2.00ML5,69
6.6A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2.00DF12,43
7 prokinetika, antiflatulencia, perorální podání
7.0Prokinetika, antiflatulencia dále neuvedenáp.o.BA0,01
7.1A03AE02tegaserodp.o.12.00MG29,32
7.2A03AX13silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM9,59
7.3A03AX13silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM16,33
93500 SAB SIMPLEXsus 1×30mlPDAD
7.4A03AX58alverin (kombinace se silikony)p.o.0.18GM7,34
7.5A03FAitopridp.o.0.15GM24,70L/GIT,INT,PED
7.6A03FA01metoclopramid hydrochloridp.o.30.00MG3,67
56695MCP HEXAL 10tbl 50×10mgSFSD
56696MCP HEXAL 10tbl 100×10mgSFSD
7.7A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.30.00MG21,99L/GIT,INT,PED PSY, GER
7.8A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.30.00MG25,41L/GIT,INT,PED PSY, GER
7.9A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy dělené -sáčky)p.o.30.00MG25,41L/GIT,INT,PED PSY, GER
7.10A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 mlp.o.30.00MG55,88L/GIT,INT,PED PSY, GER
7.11A03FA03domperidonp.o.30.00MG3,87
7.12A03FA05alizapridp.o.0.15GM3,87
8prokinetika, ostatní cesty aplikace
8.0Prokinetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
8.1A03FA01metoclopramidp.rect.30.00MG40,56
8.2A03FA01metoclopramidparent.30.00MG20,69O
93105DEGANinj 50×2ml/10mgLEKSLO
8.3A03FA02cisapridp.rect.30.00MG46,49
8.4A03FA03domperidonp.rect.0.12GM40,56
8.5A03FA05alizapridparent.0.15GM16,10O
9antiemetika, perorální podání
9.0Antiemetika dále neuvedenáp.o.BA0,01
9.1A04AA01ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16.00MG428.61P
15829EMESET- 4por tbl flm 6×4mgSDDCZ
15830EMESET- 4por tbl flm 60×4mgSDDCZ
84744EMESET- 4tbl obd 6×4mgCIAIND
9.2 A04AA01ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16.00MG317.67P
15831EMESET- 8por tbl flm 6×8mgSDDCZ
9.3 A04AA01 ondansetron (tekuté lékové formy) p.o. 16.00 MG 671,14 P
9.4A04AA02granisetronp.o.2.00MG317.67P
9.5A04AA03tropisetronp.o.5.00MG317.67P
9.6A04AA04dolasetronp.o.200.00MG317.67P

Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

9.7A04ADrůzná antiemetika (meklozin)p.o.50.00MG3,23
9.8A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50.00MG3,23
9.9A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.10GM3,23
10antiemetika, ostatní cesty aplikace
10.0Antiemetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
10.1A04AApalonosetronparent.1DF2 749,14P
10.2A04AA01ondansetron (léková forma čípků)p.rect.16.00MG553,61P
10.3A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16.00MG764,19P
15827EMESETinj sol 5×2ml/4mgSDDCZ
84441EMESETinj 5×2ml/4mgCIAIND
10.4A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16.00MG616,33P
15828EMESETinj sol 5×4ml/8mgSDDCZ
10.5 A04AA02 granisetron parent. 3.00 MG 404,59 P
10.6A04AA03tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.5.00MG696,37P
10.7A04AA03tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)parent.5.00MG404,59P
10.8A04AA04dolasetronparent.100.00MG404,59P

Ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron a palonosetron jsou hrazeny u pacientů s nauzeou a zvracením v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií a radioterapií.

10.9 A04AD01různá antiemetika (theoklát moxastinu) p.rect.0.10GM 9,17
11hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra
11.0Hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra, dále neuvedenáVeškeréBA0,01
11.1A05AA01kyselina chenodeoxycholováp.o.1.00GM20,97L/GITJNF
11.2A05AA02kyselina ursodeoxycholováp.o.0.75GM21,99L/GITJNF
13808URSOSANpor cps dur 100×250mgPMPCZ
11.3A05AXjiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)p.o.3.00DF1,58
11.4A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,82
11.5A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)p.o.4.00DF10,31
11.6A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1.00DF41,75H
11.7A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM4,84
11.8A05BA03silymarinparent.0.35GM2 291,90H
11.9A05BA03silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.21GM4,84
11.10A05BA03silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)p.o.0.21GM3,87
12laxativa a další léčiva k očištění střeva
12.0Laxativa a další léčiva k očištění střeva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
12.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)p.o.4.00DF237,19
12.2A06AD11laktulózap.o.6.70GM3.30L/GIT,INT,GER, PED.CHI, ONK
42547LACTULOSEAL SIRUPpor sir 1×500mlAPAD
81456DUPHALACpor sir 1×500ml-hdpSOONL
12.3A06AD12laktitolp.o.10.00GM3,30L/GIT,INT,GER,CHI
12.4A06AD15macrogolp.o.4.00DF237,19
12.5A06AG10sorbitol v kombinaci s kont. laxativemp.rect.2.00DF166,73
92489YALsol 10×67.5mlTRMD
13antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání
13.0Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedenáp.o.BA0,01
13.1A07AA01neomycinp.o.5.00GM596,07H
13.2A07AA02nystatinp.o.1.50MU5,82
13.3A07AA03natamycinp.o.0.30GM40,08
13.4A07AA11rifaximinp.o.0.80GM83,07P

Rifaximin je předepisován v těchto indikacích:

1) hepatální encefalopatie,

2) profylaxe v kolorektální chirurgii,

3) pseudomembranosní kolitida,

4) bakteriální infekce provázející nespecifická zánětlivá onemocnění střev (tj.Crohnova choroba a ulcerosní colitida) citlivá na rifaximin.

13.5A07BC05diosmectit (piv. susp.)p.o.1.00DF3,77L/PED, INF
13.6IA07EA06IbudesonidIp.o.I9.00Img93,66P

Perorální budesonid předepisuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, postihující ileum anebo colon ascendens, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

64786BUDENOFALKcps ent 50×3mgFAKD
13.7A07EB01natrium kromoglykátp.o.800.00MG71,91P

Natrium kromoglykát předepisuje alergolog a klinický imunolog při prokázané potravinové alergii doprovázené závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit, na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek.

13.8A07EC01sulfasalazinp.o.2.00GM14,80L/GIT,INT,REV, GER
13.9A07EC02mesalazin (léková forma - sáčky)p.o.1.50GM37.67P

Mesalazin per os - léková forma-sáčky je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida) u dětí do 3 let a u pacientů s poruchou polykání. Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu v tračníku; zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

13.10A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.50GM22,56L/GIT,INT,GER
15533ASACOL 400por tbl flm100×400mgMBOCZ
13.11A07EC02mesalazin (tablety uvolňováním)s řízenýmp.o.1.50GM37.67P

Mesalazin per os - tablety s řízeným uvolňováním: je aminosalicylátem první volby při nespecifickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihujícím horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci nespecifického střevního zánětu vtračníku, zde je indikován až po selhání ostatních aminosalicylátů.

13.12A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolekp.o.2.00DF24,57P

Léčivý přípravek obsahující protiprůjmové mikroorganismy (E.coli) je předepisován v udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů (tj. Crohnova choroba a ulcerosní colitida).

66065MUTAFLOR 20MGcps ent 20×20mgARPD
13.13A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formyp.o.1.00DF42.99L/PED, INF
13.14A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formyp.o.4.00DF3,77L/PED,GIT,GER, INF
13.15A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formyp.o.2.00ML3,47L/PED,GIT,GER, INF
09159 HYLAK FORTEsol 1×100mlMCKD
13.16A07FA02saccharomyces boulardii sicatusp.o.1.00DF5,38P

Léčivé přípravky s obsahem Saccharomyces boulardii sic. jsou předepisovány k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.

14antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace
14.0Antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
14.1A07EA06budesonidp.rect.2.00MG216,73L/GIT,INT,GER
14.2A07ECparaaminosalicylát sodnýp.rect.2.00GM45,15L/GIT
14.3A07EC02mesalazin (čípky do 250 mg včetně)p.rect.1.50GM108,77L/GIT
14.4A07EC02mesalazin (čípky nad 250 mg)p.rect.1.50GM93,87L/GIT
14.5A07EC02mesalazin (enema) do 1 gm včetně v 1 lahvičcep.rect.1.50GM222.00L/GIT
14.6A07EC02mesalazin (enema) nad 1gm v 1 lahvičcep.rect.1.50GM60.00L/GIT
15535ASACOL ENEMA 4 Gsus rec 1×100ml/4gmMBOCZ
15536ASACOL ENEMA 4 Gsus rec 7×100ml/4gmMBOCZ
15digestiva včetně enzymových přípravků
15.0Digestiva včetně enzymových přípravků dále neuvedenáVeškeréBA0,01
15.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle obsahu lipázy)p.o.5 000.00U0,10
15.2A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: do 10 000U včetně v jedné tabletě nebo kapsli)p.o.5 000.00U1,44P

Multienzymy s obsahem lipázy do 10 000 U v jedné tabletě jsou předepisovány pro dětské pacienty do 10-ti kg jejich tělesné hmotnosti s diagnózou cystická fibróza.

15.3A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: nad p.o. 10 000 do 19 999 U v jedné tabletě)5 000.00U0,10
15.4A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: 20 000U v jedné tabletě)p.o.5 000.00U1,37P

Multienzymy ve formě enterosolventních tablet s obsahem lipázy 20 000U jsou předepisovány u pacientů s algickou formou chronické pankreatitidy prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.

40378PANZYNORM FORTE-Npor tbl flm 30KRKSLO
40379PANZYNORM FORTE-Npor tbl flm 100KRKSLO
15.5A09AA02multienzymy (dle obsahu lipázy: nad 20000U v jedné tabletě) - formy mikropeletp.o.5 000.00U1,91P

Multienzymy ve formě mikropelet jsou předepisovány u pacientů s cystickou fibrózou a chronickou pankreatitidou prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu.

14811KREON 25 000por cps dur 50SVPD
15.6A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)p.o.5 000.00U0,10
15.7A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2.00DF0,10
16insuliny krátkodobě působící
16.0Insuliny krátkodobě působící dále neuvedenéVeškeréBA0,01
16.1A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
16.2A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem -pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

16.3A10AB01insulin lidský rychle účinkující, lahv.parent.40.00U16,73
40876INSULIN-HM Rinj 1×10ml/1kuZEHCZ
16.4A10AB03insulin vepřový rychle účinkující - cartridge parent.40.00U 21,50 L/DIA
16.5A10AB03insulin vepřový rychle účinkující - lahv. parent.40.00U 16,11
17insuliny střednědobě působící včetně kombinací
17.0Insuliny střednědobě působící včetně kombinací dále neuvedenéVeškeréBA0,01
17.1A10AC02insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridgeparent.40.00U21,11L/DIA
17.2A10AC02insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.parent.40.00U11,72
17.3A10AC03insulin vepřový středně dlouze účinkujícíparent.40.00U12,35
17.4A10AC30insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkujícíparent.40.00U12,35
17.5A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
17.6A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem -pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

17.7A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.parent.40.00U16,73
40878INSULIN-HM MIX30inj 1×10ml/1kuZEHCZ
18insuliny dlouhodobě působící
18.0Insuliny dlouhodobě působící dále neuvedenéVeškeréBA0,01
18.1A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridgeparent.40.00U21,50L/DIA
18.2A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge v jednorázovém aplikátoruparent.40.00U26,00P

Diabetes mellitus léčený insulinem u osob s definovanou poruchou zraku stanovenou na základě vyšetření oftalmologem - pokles zrakové ostrosti pod 0,4 na lepším oku s optimální korekcí a při hodnotě zrakové ostrosti do blízka více než 10 Jg s optimální korekcí, které prokazatelně nemohou v důsledku zrakového postižení používat jiné aplikátory.

18.3A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.parent.40.00U16,73
40875INSULIN-HM NPHinj 1×10ml/1kuZEHCZ
18.4A10AE01insulin lidský dlouhodobě účinkujícíparent.40.00U16,73
18.5A10AE02insulin hovězí dlouhodobě účinkující -lahv.parent.40.00U11,72
18.6A10AE30insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkujícíparent.40.00U12,35
19analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy
19.0Analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy dále neuvedenáVeškeréBA0,01
19.1A10AB04insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40.00U28,22P
19.2A10AB04insulin-lispro krátce působící, lahv.parent.40.00U27,64L/DIA
19.3A10AB05insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40.00U28,22P
19.4A10AB05insulin-aspart krátce působící, lahv.parent.40.00U27,64L/DIA
19.5 A10AB06 insulin glulisin, cartridge 100U/ML parent. 40.00 U 28,22 P

Analoga insulinů s krátkodobým a střednědobým účinkem (insulin aspart, insulin lispro, insulin glulisin) jsou indikována jako 2.volba u diabetiků s nedostatečnou kompenzací prokázanou ve 3 po sobě následujících kontrolách při léčbě klasickými humánními insuliny (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC). Insulinová analoga se nahradí humánními insuliny pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo snížení frekvence hypoglykémie).

19.6A10AB01insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pumpparent.40.00U28.56L/DIA
28001VELOSULIN 100 IU/MLinj sol 1×10ml/1kuNOODK
19.7A10AD04insulin lispro, kombinace středně a rychle účinného, cartridgeparent.40.00U28,22P
19.8A10AD05insulin aspart, kombinace středně a rychle účinného, cartridgeparent.40.00U28,22P

Kombinace analoga inzulínu s krátkým a střednědobým účinkem je indikována jako 2. volba u diabetiků s nedostatečnou kompenzací prokázanou ve 3 po sobě následujících kontrolách při léčbě humánními inzulíny v konvenčním režimu (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC). Inzulínová analoga se nahradí humánními inzulíny, pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo snížení frekvence hypoglykémie).

19.9 A10AE04 insulin glargin, dlouhodobě účinný, lahv. parent. 40.00 U 27,64 P
19.10A10AE04insulin glargin, dlouhodobě účinný, cartridgeparent.40.00U44.58P
19.11A10AE05insulin detemir, dlouhodobě účinný, cartridgeparent.40.00U44.58P

Analoga insulinů s dlouhodobým účinkem jsou předepisována jen jako 2.volba u nemocných léčených intenzifikovanou léčbou insulinem v diabetologických centrech nabo ambulantními diabetology na doporučení diabetologického centra, u nichž je indikována léčba insulinovou pumpou (opakované hypoglykémie, rozkolísaný diabetes s neuspokojivou kompenzací, nutnost podávat dlouhodobě účinný insulin vícekrát denně). Pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň o 10% nebo snížení frekvence hypoglykémie), insulinová analoga nejsou indikována.

20perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů
20.0Perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
20.1A10BA02metformin hydrochloridp.o.2.00GM6.09
06668METFIREX500 MGpor tbl flm 60×500mgCHNH
23228METFIREX 1 Gpor tbl flm 60×1000mgCPWH
30294ADIMETtbl obd 60×850mgMCKD
30343METFORMIN AL 500por tbl flm 30×500mgAPAD
30356METFORMIN AL 500por tbl flm 60×500mgAPAD
30361METFORMIN AL 500por tbl flm 120×500mgAPAD
40001METFORMIN AL 850por tbl flm 30×850mgAPAD
40155METFORMIN AL 850por tbl flm 60×850mgAPAD
40174METFORMIN AL 850por tbl flm 120×850mgAPAD
41506METFIREX850 MGpor tbl flm 120×850mgCHNH
41507METFIREX500 MGpor tbl flm 120×500mgCHNH
58122DIAPHAGE 850por tbl flm 50×850mgSVSCZ
58123DIAPHAGE 850por tbl flm 100×850mgSVSCZ
58124DIAPHAGE 500por tbl flm 100×500mgSVSCZ
58125DIAPHAGE 500por tbl flm 50×500mgSVSCZ
64641ADIMETtbl obd 30×850mgMCKD
64642ADIMETtbl obd 120×850mgMCKD
20.2A10BA03buforminp.o.0.20GM3,39
20.3A10BD02metformin a glibenklamid - kombinacep.o.3.00DF4,84
20.4A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 500 mg a 1 mgp.o.1.00DF9,32P
20.5A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 500 mg a 2 mgp.o.1.00DF17,12P
20.6A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 1000 mg a 2 mgp.o.1.00DF18,64P
20.7A10BD03metformin a roziglitazon v kombinaci 1000 mg a 4 mgp.o.1.00DF34,25P

Metformin a rosiglitazon v kombinaci předepisuje diabetolog v2.volbě po terapii metforminem pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m ) s vyjádřenou insulinovou rezistencí pokud nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu dosavadní léčbou (HbA1c vyšší než 6,5% /dle IFCC).

20.8 A10BF01 akarboza p.o. 0.30 GM 10,03
20.9A10BG02rosiglitason s obsahem 4 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF31.21P
20.10A10BG02rosiglitason s obsahem 8 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF46,81P
20.11A10BG03pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF31,21P
20.12A10BG03pioglitazon s obsahem od 30 mg do 45 mg v iedné tabletě včetněp.o.1.00DF46,81P

Deriváty thiazolidindionů předepisuje diabetolog v 2.volbě po terapii metforminem pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu a obezitou (BMI vyšší než 30 kg/m2) a s vyjádřenou insulinovou rezistencí, kdy nedojde ve 3 po sobě následujících kontrolách k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu dosavadní léčbou (HbA1c vyšší než 6,5% /dle IFCC). Indikovaná denní dávka je 1 tbl rosiglitazonu s obsahem 4 mg nebo 8 mg, resp. 1 tbl pioglitazonu s obsahem 15 mg, 30 mg nebo 45mg.

21 perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika
21.0Perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
21.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG2,25
21.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG0,84
21.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)p.o.7.00MG1,34
94523GLUCOBENE 1.75 MGtbl 120×1.75mgMCKD
21.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nac 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7.00MG0,84
94525GLUCOBENE 3.5 MGtbl 120×3.5mgMCKD
21.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,76
21.6A10BB03tolbutamidp.o.1.50GM2,27
21.7A10BB04glibornuridp.o.38.00MG4,68
21.8A10BB05tolazamidp.o.1.00GM2,43
21.9A10BB07glipizidp.o.10.00MG3,71
21.10A10BB08gliquidonp.o.60.00MG4.56
21.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM4.56
31897GLICIREXpor tbl nob 60×80mgRTTD
21.12 A10BB09 gliklazid, retardované lékové formy p.o.2.00DF 4.56
21.13 A10BB12 glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně p.o.2.00MG 4.56
21.14A10BB12glymepirid nad 2 mg v jedné tabletěp.o.2.00MG3.79
21.15A10BX02repaglinidp.o.1.00DF4,89L/DIA
21.16A10BX03nateglinidp.o.1.00DF4,89L/DIA
22vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání
22.0Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedenýp.o.BA0,01
22.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50.00KU1,09
22.2A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6.00KU0,53
00353VITAMIN D SLOVAKOFARMAcps 1×300kuSLOSK
22.3A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 p.o. U/ml včetně)6.00KU12,80
22.4A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad p.o. 200 U/ml)6.00KU0,74
00716INFADINgtt 1×10ml /100mgSLOSK
22.5A11CC02dihydrotachysterolp.o.1.00MG16,74
22.6A11CC03alfakalcidol do 0,50 rg včetněp.o.1.00RG13,12P
22.7A11CC03alfakalcidol nad 0,50 rgp.o.1.00RG12,37P
22.8A11CC04kalcitriolp.o.1.00RG24,74P

Alfakalcidol a kalcitriol p.o. předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr, revmatolog, ortoped, gynekolog, geriatr, nefrolog a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. s osteoporózou:

a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,

b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,

c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. k léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. s křivicí rezistentní na vitamin D.

4. s osteomalacií rezistentní na vitamin D.

5. s hypoparathyreózou nebo pseudohypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

22.9A11CC05cholekalciferol - pevné lékové formyp.o.0.50MG1,02
22.10A11CC05cholekalciferol - tekuté lékové formyp.o.0.50MG3,71
12023VIGANTOLpor gtt sol 1×10mlMECD
23vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace
23.0Vitamin A nebo D včetně jejich kombinací dále neuvedenýOstatní cesty aplikaceBA0,01
23.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50.00KU10,16
23.2A11CC07paricalcitolumparent.2.50RG329,87O/P

Parikalcitol je indikován u dialyzovaných nemocných pokud:

a) je koncentrace PHT v séru vyšší než 400pg/ml i přes léčbu kalcitriolem, trvající 3 měsíce,

b) selhává léčba kalcitriolem (hyperkalcémie při léčbě kalcitriolem - vyšší než 2,7 mmol/l a hyperfosfatémie vyšší než 2,5 mmol/l; fosfokalciový součin je vyšší než 6,5),

c) extraoseální kalcifikace při pokročilé hyperparathyreóze.

Podmínkou léčby jsou:

a) sonograficky prokázaná zvětšená příštítná tělíska,

b) ověřená účinnost hemodialýzy (Kt/V vyšší než 1,2),

c) compliance pacienta s opatřeními regulujícími koncentraci fosforu v séru (dietoterapie, účinná dialýza, preskripce vazačů fosfátů v GIT).

16881ZEMPLAR 5 MCG/MLinj sol 5×2mlABBI
23.3A11CC01ergokalciferolparent.6.00KU0,74
23.4A11CC04kalcitriolparent.1.00RG154,69O/P

Parenterální kalcitriol předepisuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce u pacientů:

1. s osteoporózou:

a) senilní nebo osteoporotickou zlomeninou, která se vyvinula během terapie prostým vitaminem D a vápníkem,

b) indukovanou léčbou glukokortikoidy,

c) při vysoké dávce kortikoidů (7,5 mg prednisonu denně a větší) se zvýšenou hladinou PTH rezistentní na terapii vitaminem D a vápníkem.

2. k léčbě renální osteodystrofie s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných).

3. s osteomalacií rezistentní na vitamin D.

4. s hypoparathyreózou rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

23.5A11CC05cholekalciferolparent.1.00KU0,92
11093VIGANTOL 50000inj 5×1 ml/1.25mgMECD
24 podání perorální vápníku, soli
24.0Soli vápníku dále neuvedenép.o.BA0,01
24.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.50GM0,58
24.2A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tabletyp.o.0.50GM2,29
70536TBLCALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVMpor tbl nob 1000×0.5gmMVMCZ
24.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tabletyp.o.0.50GM2,29
24.4A12AA04uhličitan vápenatý(na obsah vápníku) , léková forma práškyp.o.0.50GM2,29
24.5A12AA07chlorid vápenatý (na obsah bezvodého chloridu vápenatého), tekuté lékové formyp.o.0.20GM1,05
24.6A12AA12octan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.50GM9,77
25kombinace solí vápníku, perorální podání
25.0Kombinace solí vápníku dále neuvedenép.o.BA0,01
25.1A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.50GM2,48
25.2A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 5 mg cholekalciferolu v 1 dávce včetněp.o.1.00DF3,19
25.3A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 600 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 5 mg cholekalciferolu v 1 dávcep.o.1.00DF3,91
25.4A12AXuhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 600 mg vápníku v 1 dávcep.o.1.00DF6,36
25.5A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfatp.o. sodný)1.00DF5,26L/INT,GYN,ORT, REV.GER
25.6A12AXvápník v kombinaci s fluorem p.o. (levoglutamid fluorofosfat)1.00DF3,92L/INT,GYN,ORT, REV.GER
25.7A12CXjiné minerální produkty (na obsah p.o. vápníku)0.50GM1,18
99808BIOMIN Hpiv 60×3gm(sáčky)BMNSK
26soli vápníku, ostatní cesty aplikace
26.0Soli vápníku dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
26.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3.00GM57,82
26.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.20GM2,95
00409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5×10ml 10%HBSSK
27 soli draslíku, perorální podání
27.0Soli draslíku dále neuvedenép.o.BA0,01
27.1A12BAdraslík (na obsah draslíku) p.o.1.50GM2,38
27.2A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah p.o. draslíku)1.00GM9,56
27.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu p.o. draselného)3.00GM2,15
13715KALNORMINpor tbl pro 30×1 gmICNH
28soli draslíku, ostatní cesty aplikace
28.0Soli draslíku dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
28.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1.00DF12,90O
02132CARDILANinj 10×10mlHBSSK
28.2A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem, léková parer forma infuzít.250.00ML84,05O
28.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu parer draselného)t.3.00GM53.86O
02486KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5%inj 5×10ml 7.5%ZEHCZ
29soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání
29.0Soli hořčíku a jiné minerální produkty dále neuvedenép.o.BA0,01
29.1A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
29.2A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
29.3A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
29.4A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
29.5A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
29.6A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1.00GM11,74L/INT,NEU,PSY, GYN.GER
18774MAGNESIUM 250 MG PHARMAVITpor tbl eff 20BSQF
99891MAGNESIUM 250 MG PHARMAVITpor tbl eff 20CPWH
30 soli hořčíku, ostatní cesty aplikace
30.0Soli hořčíku dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
30.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % parent. včetně)1.00GM19,27O
30.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%) parent.1.00GM9,16O
00499MAGNESIUM SULFURICUM BIOT.20%inj 5×10ml 20%HBSSK
31soli fluoru, perorální podání
31.0Soli fluoru dále neuvedenép.o.BA0,01
31.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88.00MG5,15
91080FLUOSSENpor tbl ent 30×15mgICNPL
32ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém
32.0Ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém dále neuvedenáVeškeréBA0,01
32.1A08AA10sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG13,00P
32.2A08AA10sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG9,33P

Diabetolog předepisuje sibutramin pacientům s nedostatečně kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC) a současně s BMI vyšším než 35 kg/m2, u nichž je diagnostikována diabetická dyslipidémie vyžadující farmakologickou léčbu. Kontraindikací je ICHS nebo krevní tlak vyšší než 145/90. Tolerance musí být vyhodnocena každých 14 dnů od zahájení léčby (krevní tlak a tepová frekvence) po dobu 3 měsíců, účinnost po 3 měsících léčby sibutraminem. Kritériem účinnosti léčby sibutraminem je pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (pokles HbA1c o alespoň 10%). Není - li léčba účinná, je podávání sibutraminu po 3 měsících ukončeno. Léčba sibutraminem je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

32.3A08AB01orlistatp.o.360.00MG9,33P

Diabetolog předepisuje orlistat k léčbě obézních pacientů s diabetem 2. typu a BMI nad 35 kg/m2 se současně diagnostikovanou arteriální hypertenzí a/nebo dyslipidémií a/nebo ischemickou chorobou srdeční, u nichž není diabetes uspokojivě kompenzován (HbA1c vyšší než 6,5% dle IFCC) při stávající antidiabetické medikaci. Účinnost terapie orlistatem je kontrolována po 3 měsících, kritériem je zlepšení kompenzace diabetu (pokles HbA1c o alespoň 10% ) a pokles hmotnosti nejméně o 5% původní tělesné hmotnosti. Není - li léčba účinná, je podávání orlistatu po 3 měsících ukončeno. Léčba je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

32.4A11GA01kyselina askorbová (vitamin C)parent.0.20GM3,43H
32.5A14AB01nandrolon phenpropionátparent.2.00MG3,04
32.6A16AA01levokarnitinparent.2.00GM348,72O
32.7A16AA02ademetioninp.o.1.00GM58,47P
32.8A16AA02ademetioninparent.0.50GM92,51O/P

Ademethionin předepisuje gastroenterolog, internista, infekcionista a gynekolog v léčbě intrahepatální cholestázy při chronickém zánětu jater a žlučových cest jakékoliv etiologie, včetně intrahepatální cholestázy v těhotenství a při primární biliární cirhóze.

12319TRANSMETIL 500 MG INJEKCEinj pso Iqf 5×500mgHOLI
32.9A16AB02imiglucerasaparent.200.00U31 877,85O/P

Imigluceráza je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy non-neuronopatického typu (typ I) nebo chronického neuronopatického typu (typ 3) Gaucherovy choroby, u osob, které trpí klinicky signifikantními non-neurologickými projevy této nemoci.

Non-neurologickými projevy se rozumí jedna nebo více z následujících podmínek:

- anémie po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek železa -trombocytopenie

- kostní onemocnění po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek vitaminu D

- hepatomegalie nebo splenomegalie

Imiglucerázu předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

28018CEREZYMEinf piv sol 1×200utGZENL
28020CEREZYMEinf piv sol 1×400utGZENL
32.10A16AB03agalsidáza alfaparent.1.00MG15 900,00O/P

Agalsidáza alfa je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy Fabryho nemoci. Agalsidázu alfa předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

32.11A16AB04agalsidáza betaparent.5.00MG15 900,00O/P

Agalsidáza beta je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy Fabryho nemoci. Agalsidázu beta předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

32.12 A16AB05llaronidázaparent.1.00DF 25 786,94 O/P

Laronidáza je předepisována k léčbě potvrzené diagnózy mukopolysacharidózy I., jejich non-neurologických manifestací, předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

13206ALDURAZYMEinf cnc sol 1×5mlGBZGB
13207ALDURAZYMEinf cnc sol 10×5mlGBZGB
13208ALDURAZYMEinf cnc sol 25×5mlGBZGB
26354ALDURAZYMEinf cnc sol 1×5mlGZENL
32.13A16AX01kyselina tioktováparent.0.20GM71,81O
55381THIOGAMMA 600 INJECTinj 500×20ml/600mgSLHD
84380THIOGAMMA 600 INJECTinj 50×20ml/600mgSLHD
84381THIOGAMMA 600 INJECTinj 100×20ml/600mgSLHD
84382THIOGAMMA 600 INJECTinj 1000×20ml/600mgSLHD
32.14A16AX06migl ustatp.o.0.30GM7 882,00P

Miglustat je předepisován k léčbě mírného až středního typu I Gaucherovy choroby. Miglustat předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

33antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
33.0Antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K dále neuvedenáVeškeréBA0,01
33.1B01AA03warfarinp.o.7.50MG2,96
58161LAWARIN 2tbl 50×2mgPVLCZ
58162LAWARIN 5tbl 50×5mgPVLCZ
94114WARFARIN ORION 5 MGtbl 100×5mgORNSF
33.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.60GM3,52
33.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.60GM4,20
34antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III
34.0Antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III dále neuvedenáVeškeréBA0,01
34.1B01AB01heparinparent.10.00KU12.17O
34.2B01AB02antithrombinparent.2.10KU20 122,50U
93174ANTITHROMBIN III IMMUNOinj pso Iqf 1×1 kuBXGA
35antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů
35.0Antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
35.1B01ABcertoparinparent.3.00KU75,05P
31316TROPARIN AMPOULEinj 10×0.5ml/32mgBCAA
35.2B01AB04dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.3B01AB04dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.4B01AB04dalteparin nad 5 KU v jedné ampuliparent.3.00KU48,47P
35.5B01AB05enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.6B01AB05enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.7B01AB05enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.8B01AB05enoxaparin nad 80 mg do 100 mg v jedné ampuli včetněparent.3.00KU48,47P
35.9B01AB05enoxaparin nad 100 mg v jedné ampuliparent.3.00KU38,70P
35.10B01AB06nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.11B01AB06nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.12B01AB06nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.13B01AB06nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetněparent.3.00KU48,47P
35.14B01AB06nadroparin nad 10 KU v jedné ampuliparent.3.00KU38,70P
35.15B01AB07parnaparin do 3,2 KU v jedné ampul včetněparent.3.00KU62,99P
35.16B01AB07parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.17B01AB07parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuliparent.3.00KU58,38P
35.18B01AB08reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuliparent.3.00KU62,99P
35.19B01AB08reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuliparent.3.00KU62,94P
35.20B01AB11sulodexidparent.600.00U62,94O
35.21B01AB11sulodexidp.o.250.00U9,32L/OPH,INT,NEU, DIA.GER
35.22B01AB12bemiparin do 2,5 KU včetně v 1 ampuliparent.3KU62,99P
35.23B01AB12bemiparin nad 2,5 KU v 1 ampuliparent.3KU62,94P

Nízkomolekulární hepariny pro ambulantní péči lze předepisovat:

1) v indikaci léčby hluboké žilní trombózy potvrzené dopplerovským vyšetřením (dalteparin, enoxaparin, nadroparin, reviparin, parnaparin)

2) v prevenci srážení krve vmimotělním oběhu, zejm. při hemodialýze a hemofiltraci (dalteparin, enoxaparin, nadropari, reviparin, bemiparin)

3) v profylaci tromboembolie v perioperačním období, zejm. při nutnosti ambulantního převedení z perorálních antikoagulancií na nízkomolekulární hepariny (dalteparin, enoxaparin,nadroparin, paranaparin, reviparin, bemiparin) na dobu maxim. 5 dnů

4) pro léčbu stavů vyžadujících antikoagulační léčbu v průběhu gravidity či před plánovanou srdeční transplantací (dalteparin, enoxaparin, nadroparin)

5) v prevenci a léčbě hluboké žilní trombosy u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným hyperkoagulačním stavem, u nichž nelze stabilizovat požadované snížení koagulačních faktorů perorálními antikoagulancií či při nemožnosti tato antikoagulancia podat (dalteparin, enoxaparin, nadroparin).

36 antiagregancia kromě heparinu
36.0Antiagregancia kromě heparinu dále neuvedenáVeškeréBA0,01
36.1B01AClysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)p.o.1.00DF0,66
36.2B01AClysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)p.o.1.00DF0,63
36.3B01AC04klopidogrelp.o.75.00MG43.10P

Klopidogrel předepisuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) v prevenci recidivy koronární příhody u nemocných s akutním koronárním syndromem bez elevace ST (nestabilní angina pectoris či infarkt myokardu bez elevace ST) po dobu 6 měsíců,

b) po intravaskulárních intervencích s vysokým rizikem trombózy (implantace stentu, rotablace, endarterektomie, přímá koronární angioplastika a angioplastika magistrálních tepen) obvykle v kombinaci s k. acetylsalicylovou po dobu jednoho měsíce či u tzv. „potahovaných" stentů uvolňujících sirolimus či paclitaxel po dobu 3 měsíců.

36.4B01AC05ticlopidinp.o.0.50GM20,23P

Ticlopidin předepisuje internista, kardiolog, neurolog a angiolog:

a) u alergie a prokazatelné intolerance k. acetylsalicylové či při necitlivosti na k. acetylsalicylovou prokázanou agregometricky v indikaci snížení rizika kardiovaskulárních příhod u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), u nemocných s ischemickou chorobou srdeční či s ischemickou chorobou dolních končetin,

b) v prevenci recidivy mozkové příhody u nemocných po ischemické mozkové příhodě (včetně TIA), která se objevila při léčbě kys. acetylsalicylovou,

c) v prevenci opakující se trombózy v arterio-venózní spojce u hemodialyzovaných nemocných při léčbě k.acetylsalicylovou.

02973TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 30×250mgMCKD
02974TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MGtbl obd 90×250mgMCKD
02984APO-TICpor tbl obd 30×250mgAPTCND
02985APO-TICpor tbl obd 100×250mgAPTCND
15320APO-TICpor tbl flm 30×250mgCMGIRL
15321APO-TICpor tbl flm 100×250mgCMGIRL
16584APO-TICpor tbl flm 30×250mgKATNL
16585APO-TICpor tbl flm 100×250mgKATNL
21023IPATON 250 MGpor tbl flm 60×250mgEGIH
66938TAGRENtbl 30×250mgKRKSLO
36.5B01AC06kyselina acetylsalicylováparent.3.00GM35,48O
36.6B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,50
36.7B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,96
36.8B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF0,50
36.9B01AC07dipyridamolp.o.400.00MG8,45P

Dipyridamol včetně kombinací předepisuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

36.10B01AC07dipyridamolparent.0.20GM219,35H
36.11B01AC09epoprostenolparent.0.50MG2 944,00P

Epoprostenol je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Epoprostenol předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

36.12B01AC10indobufenp.o.0.30GM8,21P

Indobufen předepisuje internista, kardiolog nebo neurolog u pacientů, u kterých je potřebné zajistit pouze krátkodobě antiagregační účinek (např. před chirurgickým výkonem).

36.13B01AC10indobufenparent.0.30GM87,32H
36.14B01AC11iloprostparent.50.00RG645,60H

Iloprost parent. předepisuje angiolog v léčbě:

1) pokročilé tromboangiitis obliterans (Buergerovy choroby) s kritickou ischémií končetin v případech, kdy není indikována revaskularizace.

V léčbě ischemické choroby končetin ve stadiu klidových bolestí a trofických změn (stadium III. a IV, tzv. "kritická ischemie") po vyčerpání ostatních metod ke zhojení trofických defektů a odvrácení amputace. Podmínkou úhrady z pvzp je vyjádření cévního chirurga nebo invazívního angiologa o nemožnosti provedení revaskularizace ohrožené končetiny v dokumentaci

2) pacientů s těžkou arteriální periferní okluzívní chorobou

3) pacientů s těžkou invalidizující Raynaudovu chorobou

36.15B01AC11iloprostinhal.50.00RG1 519.38P

Iloprost inhal. je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Iloprost inhal předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

36.16B01AC21treprostinilparent.1.00MG4 265.34P

Treptostinil je předepisován k léčbě pacientů s arteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV.dle klasifikace NYHA. Treptostinil předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

36.17B01AC30dipyridamol a kyselina acetylosalicylové v kombinacip.o.2.00DF11,73P

Dipyridamol včetně kombinací předepisuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u dospělých pacientů, kteří netolerují vyšší dávky k. acetylosalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

37fibrinolytické enzymy
37.0Fibrinolytické enzymy dále neuvedenéVeškeréBA0,01
37.1B01AC13abciximabparent.1.00DF8 934.99H
37.2B01AD01streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)parent.1.50MU3 117,70U
10937STREPTASEinj sic 1×750kuAVND
37.3B01AD01streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)parent.1.50MU2 905,71U
62461STREPTASEinj sic 1×1.5muAVND
37.4B01AD02alteplázaparent.0.10GM28 512.62U/P
37.5B01AD04urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)parent.3.00MU43 403,10U/P
37.6B01AD04urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)parent.3.00MU38 489,70U/P
07411RHEOTROMB 500.000inj piv sol 1×500kuBGDD
37.7B01AD04urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)parent.3.00MU34 536,67U/P
37.8B01AD07reteplázaparent.20.00U35 082,51U/P
37.9B01AD10drotrecogin alfa (aktivovaný)parent.5.00MG6 318.69U/P

Drotrecogin alfa (aktivovaný) předepisuje lékař ARO oddělení u pacientů při selhávání dvou a více orgánových systémů, kontrolovaném zdroji sepse, se skórem APACHE II 25 a více, v případech, kdy je možné zahájit léčbu do 24 hod od vzniku orgánového selhání. Drotrecogin alfa (aktivovaný) předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

37.10B01AD11tenekteplaza do 40 mg včetněparent.40.00MG34 685.93U/P
37.11B01AD11tenekteplaza nad 40 mgparent.40.00MG29 082.11U/P

Altepláza, urokináza, tenektepláza a retepláza jsou indikovány u pacientů :

a) s akutním infarktem myokardu

b) k intrakoronární trombolýze

c) k trombolýze akutních a subakutních uzávěrů periferních cév

d) s prokázanou masivní plicní embolií, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu. Altepláza je dále indikována v léčbě ischemické cévní mozkové příhody (léčbu je nutno zahájit do 3 hodin od vzniku příznaků ischemické cévní mozkové příhody a po vyloučení intrakraniálního krvácení vhodnou zobrazovací metodou).

37.12B01AD12protein Cparent.1.00IU44.15U/P

Protein C předepisuje hematolog v centru pro vrozené a získané poruchy hemostázy u nemocných s prokázaným vrozeným deficitem proteinu C.

28023CEPROTINinj pso Iqf 1×500utBXGA
28024CEPROTINinj pso Iqf 1×1000utBXGA
37.13B01AE06bivalirudinparent.1.00DF4 450,86H
37.14B01AX03lepirudinparent.1.00DF2 187,24H
37.15B01AX05fondaparinuxparent.1.00DF92,84H
38antifibrinolytika, perorální podání
38.0Antifibrinolytika dále neuvedenáp.o.BA0,01
38.1B02AA01kyselina aminokaproováp.o.16.00GM37,98
38.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2.00GM39,80
38.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.2.00GM30.60
42613EXACYLpor tbl flm 20×500mgSXQP
38.4B02AA02kyselina tranexámová, tekuté lékové formyp.o.2.00GM30.60
38.5B02AA03kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM18,63
39antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace
39.0Antifibrinolytika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
39.1B01AC16eptifibatide infuzeparent.1.00DF2 498.99H
39.2B01AC16eptifibatide injekceparent.1.00DF818,23H
39.3B01AC17tirofibanparent.1.00DF4 450,86H
39.4B02AA01kyselina aminokapronováparent.16.00GM63,53
39.5B02AA02kyselina tranexámováparent.2.00GM62,86
39.6 B02A03 kyselina aminomethylbenzoová parent. 0.25 GM 181,61
42630PAMBAinj sol 5×5ml/50mgAKZD
39.7B02AB01aprotininparent.500.00KU626,61H
39.8B02AB02Alfa1 antitrypsinparent.1.00GM9 920.02B/P

Substituční léčba Alfal antitrypsinem je předepisována u nemocných s CHOPN stadia II-IV, kteří splňují všechna dále uvedená kriteria:

- geneticky prokázaný defekt AAT, u homozygotů přítomnost alely PI*ZZ nebo PI*null, u heterozygotů přítomnost alely PI*MZ nebo PI*SZ, kde je nutno současně prokázat sníženou sérovou koncentraci AAt pod 50-80 mg/dl

- hodnotu FEV1 méně než 60% náležité hodnoty

- současná absence nikotinismu

Substituční léčbu Alfa1 antitrypsinem předepisuje pneumolog pověřený vedením specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

40vitamin K a jiná hemostatika
40.0Vitamin K a jiná hemostatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
40.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10.00MG13,95
40.2B02BA01fytomenadionp.o.20.00MG10,14
40.3B02BA01fytomenadionparent.20.00MG16.20
40.4B02BB01lidský fibrinogenparent.5.00GM41 545,20U
62464HAEMOCOMPLETTAN Pinf piv sol 1×1000mgAVND
62465HAEMOCOMPLETTAN Pinf piv sol 1×2000mgAVND
40.5B02BClokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)lok.1.00GM15,05
40.6B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1.00C21,44
40.7B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1.00DF7,03
40.8B02BClidský thrombin a fibrimogen (houba)lok.1.00DF55,51H
40.9B02BC01absorbovatelná želatinová houbalok.1.00C22,63
40.10B02BC06thrombin (houba)lok.1.00DF55,51
40.11B02BX01etamsylatp.o.0.75GM11,04UOPH.HEM, ORL
40.12B02BX01etamsylatparent.0.75GM68,81O
41koagulační faktory (koagulační faktor VIII)
41.0Koagulační faktory (koagulační faktor VIII) dále neuvedenéVeškeréBA0,01
41.1B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný)parent.500.00U4 968,03B/P
41.2B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)parent.500.00U5 142.27B/P
41.3B02BD02koagulační faktor VIII (rekombinantní)parent.500.00U5 142.27B/P
41.4B02BD02koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktoremparent.500.00U7 643,11B/P
41.5B02BD02koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500.00U7 683,69B/P

Koagulační faktor VIII předepisuje hematolog:

a) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je předepisován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII as nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII,

d) u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII či při absolutní nesnášenlivosti těchto přípravků je indikován koagulační faktor VIII rekombinantní.

88335HAEMATE Pinj sic 1×250ut+solAVND
88336HAEMATE Pinj sic 1×500ut+solAVND
88337HAEMATE Pinj sic 1×1ku+solv.AVND
42koagulační faktory (koagulační faktor IX)
42.0Koagulační faktory (koagulační faktor IX) dále neuvedenéVeškeréBA0,01
42.1B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný)parent.350.00U3 052.84B/P
42.2B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný)parent.350.00U3 627,35B/P
75079IMMUNINE600I.E.inj sic 1×600ut+5mlBXGA
75080IMMUNINE 1200 I.E.inj sic 1.2ku+10mlBXGA
42.3B02BD04koagulační faktor IX (rekombinantní)parent.350U3 627,35B/P

Koagulační faktor IX předepisuje hematolog k prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, anebo u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII; u nemocných s prokázanými opakovanými těžkými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru IX, je indikován koagulační faktor IX rekombinantní.

43ostatní koagulační faktory
43.0Ostatní koagulační faktory dále neuvedenéVeškeréBA0,01
43.1B02BDsrážecí faktoryparent.350.00U2 811,14B/P
43.2B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII aXparent.350.00U2 771,60B/P

Kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a Xjsou indikovány k léčbě krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů protrombinového komplexu, primárně způsobeným:

- perorálními antikoagulancii

- těžkým onemocněním jater (např.hepatitidou, cirhózou, toxickým poškozením jater)

- deficitem vitam.K (malabsorpční syndrom, léčba antibiotiky, cholestáza, dlouhodobá parenterální výživa)

U pacientů s akutní diseminovanou intravaskulární koagulací je podávání kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII aX indikované pouze pro zvládnutí život ohrožujícího krvácení a pouze po zahájení náležité antitrombotické léčby.

V léčbě krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů s vrozeným nedostatkem jednotlivých faktorů II, VII, IX ,X nebo s vrozeným nedostatkem více těchto faktorů tehdy, když nejsou k dispozici koncentráty jednotlivých faktorů.

86657PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 2001.Uinj pso lqf 1×200ut+sBXGA
43.3B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10.00KU220 181,23B/P

Aktivitu obcházející inhibitor faktoru VIII předepisuje hematolog k léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

85676FEIBA TIM 4 500 J.inf pso Iqf 1×500utBXGA
43.4B02BD05koagulační faktor VIIparent.6.00KU67 262,32B/P

Koagulační faktor VII předepisuje hematolog před krvácivými zákroky a k léčbě krvácení u nemocných s prokázaným defektem faktoru VII.

43.5B02BD07koagulační faktor XIIIparent.350.00U2 907,49B/P
43.6B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.50MU1 256 583,33B/P

Eptakog alfa předepisuje hematolog k léčbě akutního, život ohrožujícího krvácení, které není prokazatelně zvládnutelné jiným léčivým přípravkem, jakož i u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

44soli železa, perorální podání
44.0Soli železa dále neuvedenép.o.BA0,01
44.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM2,91
00677 FERRONAT sus 1×100ml/3gm IXP CZ
44.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM3,13
44.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM3,13
44.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.10GM1,09
44.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM3,13
44.9B03ABsoli trojmocného železa (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM3,13
44.10B03AB02polymaltosum ferricum (pevné lékové formy)p.o.0.10GM2,23
44.11B03AB02polymaltosum ferricum (tekuté lékové formy)p.o.0.10GM10,88
02946MALTOFERpor gtt sol 30 mlVII CH
16595MALTOFERpor gtt sol 30mlAFS F
45soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace
45.0Soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace dále neuvedenéVeškeréBA0,01
45.1B03ADglukonát železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT, GER
45.2B03ADchlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT, GER
45.3B03AD02fumarát železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT, GER
45.4B03AD03síran železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT, GER
89140FERRETAB COMP.cps 30LARA
45.5B03AD04polymaltosum ferricum /kyselina listováp.o.0.10GM3,81L/GYN,HEM,INT, GER
45.6B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.10GM3,13
45.7B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminyp.o.0.10GM3,13
45.8B03AE10fumarát železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.9B03AE10glukonát železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.10B03AE10chlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.11B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.10GM2,24
97402SORBIFER DURULEStbl obd 50×100mgEGIH
45.12B03AE10síran železnatý/kyselina listováp.o.0.10GM3,13
45.13B03AE10síran železnatý/serin -pevné lékové formyp.o.0.10GM2,24
45.14B03AE10síran železnatý/serin -tekuté lékové formyp.o.0.10GM10,88
46soli železa, ostatní cesty aplikace
46.0Soli železa dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
46.1B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.10GM29,38O
04084FERRUM LEKI.M.inj sol 50×2m 1/100mgLEKSLO
46.2B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselinaparent.0.10GM24,98O
46.3B03AC07glukonát železito-sodnýparent.0.10GM40,31O
47vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika
47.0Vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
47.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,50
47.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,20
92503NEUROBENÉinj 6×1ml/1000rgMCKD
47.3B03BB01kyselina listováp.o.10.00MG1,36
48erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánu
48.0Erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
48.1B03XA01erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetněparent.1.00KU410,80K/P
26700NEORECORMON 500 IUinj sol 6×0.3mlRRGGB
48.2B03XA01erythropoetin více než 500 IU do 8 KU v jedné ampuli včetněparent.1.00KU316.01K/P
48.3B03XA01erythropoetin více než 8 KU v jedné ampuliparent.1.00KU288.81K/P
26714NEORECORMON 60 000 IUinj pso Iqf 3×1mldvRRGGB
48.4B03XA02darbepoetin do 40 mikrogramů v ampuli včetněparent.5.00RG316,01K/P
48.5B03XA02darbepoetin nad 40 mikrogramů v ampuliparent.5.00RG288,81K/P

Erythropoetin a darbepoetin předepisuje onkolog, hematolog, internista, nefrolog nebo pediatr:

a) k léčbě klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) k léčbě anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) k léčbě těžké anémie nezralých dětí.

49substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
49.0Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) dále neuvedenéVeškeréBA0,01
49.1B05AA01albuminparent.20.00GM1 723,39B
62471HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNOinf sol 1×100ml 20%BXGA
50substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
50.0Substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) dále neuvedenéVeškeréBA0,01
50.1B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100.00ML930,55B
50.2B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500.00ML181,62O
50.3B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500.00ML106,33O
50.4B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500.00ML121,05O
50.5B05AA06želatinové přípravkyparent.500.00ML164,88O
56412GELOFUSINEinf 1×500mlBMECH
83274GELOFUSINEinf sol 1×500ml vBMMD
50.6B05AA07hydroxyethyl škrobparent.500.00ML231,06O
01798SERAG-HAES 6%inf sol 1×500ml/30gmSWSD
01894SERAG-HAES 10%inf sol 1×500ml/50gmSWSD
44431HEMOHES 6%inf sol 1×500ml-peBMMD
55897HEMOHES 6%inf sol 10×500ml-peBMMD
51parenterální výživa
51.0Parenterální výživa dále neuvedenáVeškeréBA0,01
51.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)parent.100.00ML32.10H
31989CLINIMIX N9G20Einf sol 4×2000mlBXFGB
98240AMINOPLASMAL 5% Einf 1×500mlBMED
51.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)parent.100.00ML29,62H
11626AMINOPLASMAL 10%inf 1×500mlBMED
31985CLINIMIX N14G30Einf sol 4×2000mlBXFGB
31987CLINIMIX N17G35Einf sol 4×2000mlBXFGB
51.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)parent.100.00ML68,88H
51.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100.00ML62,00H
75521AMINOPLASMAL 15% Einf 1×1000mlBME D
51.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML162.17H
31526SOYACAL10%inf eml 20×100mlGFLE
49956INTRALIPID 10%inf 12×100ml-skloFRKA
49959INTRALIPID 10%inf 1×100ml-vakFRKA
49960INTRALIPID 10%inf 10×100ml-vakFRKA
49970INTRALIPID 10%inf 1×100ml-skloFRKA
51.6B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balerní)parent.100.00ML49.84H
49962INTRALIPID 10%inf 12×500ml-vakFRKA
49973INTRALIPID 10%inf 12×500ml-skloFRKA
51.7B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML186.64H
31529SOYACAL 20%inf eml 20×100mlGFLE
51.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)parent.100.00ML50.67H
49971INTRALIPID 20%inf 1×1000ml-skloFRKA
49972INTRALIPID 20%inf 6×1000ml-skloFRKA
57247INTRALIPID 20%inf 6×1000ml-skloFRKS
51.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML14,14H
51.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100.00ML15,19H
51.11B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100.00ML17,34H
51.12B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML24.87O
0343310% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20×100ml-skFKI I
3143010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×100ml-sklFKI I
59432GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(vak)BFF I
59436GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(vak)BFH E
51.13B05BA03glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML9.16O
3143210% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×250ml-sklFKII
3143310% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 16×250ml-skFKII
59433GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFFI
59437GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFHE
62376INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1×250ml(sklo)IMASK
97735GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
51.14B05BA03glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML4.16O
3143710% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×500ml-ppFKII
47000GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×500ml-peBMEE
47017GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×500ml-peBMECH
59419GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
71735INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10inf sol 1×500mlMVMCZ
96877GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×500ml-peBMMD
97736GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
97737GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
51.15B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100.00ML4.52O
3143610% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×1000ml-skFKII
3143910% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×1000ml-ppFKII
3144010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 12×1000ml-ppFKII
3144710% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×1000ml-vaFKII
3144910% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×2000ml-vaFKII
3145010% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4×2000ml-vaFKII
47001GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×1000ml-peBMEE
47018GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×1000ml-peBMECH
59434GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFFI
59438GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFHE
92772INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10inf 1×2000ml(vak)INKCZ
96878GLUKÓZA 10 BRAUNinf 1×1000ml-peBMMD
51.16B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML27.91O
57750GLUCOSE 20% INFUSION-HUMANinf 1×100mlHUAH
51.17B05BA03glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)parent.100.00ML6.08O
59421GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
59422GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFHE
86054GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
97738GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
51.18B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML15.84O
034325%DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20×100ml-skFKII
314515%DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×100ml-sklFKII
314625% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×100ml-vakFKII
314635% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 40×100ml-vakFKII
46994GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-skloBMEE
47011GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-skloBMECH
47252GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-peBMMD
47253GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-peBMEE
47254GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-peBMECH
47255GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×100ml-peBMECH
47256GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×100ml-peBMMD
47257GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×100ml-peBMEE
59413GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(vak)BFHE
62370INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1×100ml(sklo)IMASK
96871GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×100ml-skloBMMD
97728GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(sklo)BFFI
97731GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×100ml(vak)BFFI
98886GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 50×100mlBFHE
51.19B05BA03glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML6.72O
314535% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×250ml-sklFKII
314545% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 16×250ml-skFKII
314645% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×250ml-vakFKII
314655% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 30×250ml-vaFKII
46995GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×250ml-peBMEE
47012GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×250ml-peBMECH
59414GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFHE
62372INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1×250ml(sklo)IMASK
66866INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf sol 1×250ml-sklIHOCZ
96872GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×250ml-peBMMD
97729GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
97732GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFFI
98893GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 35×150mlBFHE
98894GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 30×250mlBFHE
51.20B05BA03glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML3.83O
314555% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×500ml-sklFKII
314565% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 12×500ml-skFKII
314585% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×500ml-ppFKII
314595% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20×500ml-ppFKII
314665% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×500ml-vakFKII
314675% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 20×500ml-vaFKII
46996GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×500ml-peBMEE
47013GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×500ml-peBMECH
59415GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
71734INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5inf sol 1×500mlMVMCZ
96873GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1×500ml-peBMMD
97730GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
97733GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
98901GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 20×500mlBFHE
51.21B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100.00ML3.62O
314685% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×1000ml-vaFKII
314695% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol10×1000ml-vaFKII
314705% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 1×2000ml-vaFKII
314715% DEXTROSE IN WATER FRESENIUSinf sol 4×2000ml-vaFKII
59416GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFHE
97734GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFFI
98902GLUKÓZA 5% VIAFLOinf sol 10×1000mlBFHE
51.22B05BA03glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML22.96O
47241GLUKÓZA 5 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMMD
51.23B05BA03glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)parent.100.00ML79.92O
02587GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMMD
02588GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMEE
02589GLUKÓZA 40 BRAUNinf 20×10ml-pla.ampBMECH
51.24B05BA03glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML96,50O
51.25B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML31,24O
55628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1×100mlIMASK
51.26B05BA03glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML16.90O
55630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1×250mlIMA SK
51.27B05BA03glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML8,07O
51.28B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML7,49H
51.29B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100.00ML10,85H
51.30B05BA03sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100.00ML7,96H
51.31B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100.00ML16,24H
51.32B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100.00ML22,31H
51.33B05BA10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100.00ML12,90H
51.34B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100.00ML34.15H
02452NUTRIFLEX SPECIÁLinf 5×1000mlBMBCH
02453NUTRIFLEX SPECIÁLinf 5×1500mlBMBCH
02454NUTRIFLEX PERIinf 5×1000mlBMBCH
02455NUTRIFLEX PERIinf 5×2000mlBMBCH
02458NUTRIFLEX PLUSinf 5×1000mlBMBCH
02459NUTRIFLEX PLUSinf 5×2000mlBMBCH
02460NUTRIFLEX BASALinf 5×1000mlBMBCH
02461NUTRIFLEX BASALinf 5×2000mlBMBCH
32599OLICLINOMEL N4-550Einf eml 4×2000mlBXIB
32782NEONUTRIMIXPinf sol (1.5+0.5)ltIHOCZ
40178AMINOPLASMAL 10% Einf 1×1000mlBMED
42557OLICLINOMEL N5-800Einf eml 6×1000mlBXIB
42603OLICLINOMEL N6-900Einf eml 4×2000mlBXIB
46235NEONUTRIMIXCinf sol (1+0.875)ltIHOCZ
95637NUTRIFLEX LIPID PLUSinf eml 5×1875mlBMMD
95638NUTRIFLEX LIPID PLUSinf eml 5×2500mlBMMD
95640NUTRIFLEX LIPID PERIinf eml 5×1875mlBMMD
95641NUTRIFLEX LIPID PERIinf eml 5×2500mlBMMD
98053OLICLINOMEL N4-550Einf eml 4×2000mlCTTF
98055OLICLINOMEL N5-800Einf eml 6×1000mlCTTF
98086OLICLINOMEL N6-900Einf eml 4×2000mlCTTF
52intravenozní roztoky fysiologického roztoku
52.0Intravenozní roztoky fysiologického roztoku dále neuvedenéVeškeréBA0,01
52.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytůparent.100.00ML10,22H
52.2B05BB01elektrolytyparent.100.00ML3.56H
05860INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1×3000ml(vak)INKCZ
05869INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1×5000ml(vak)INKCZ
05870INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1×5000ml(vak)INKCZ
11222RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1×1000ml-vakFKII
11305RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 10×1000ml-vakFKII
11323RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1×500ml-skloFKII
11328RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1×1000ml-skloFKII
11376RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12×500ml-skloFKII
11380RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12×1000ml-skloFKII
18304RINGERFUNDIN B.BRAUNinf sol 10×500ml peBMMD
18305RINGERFUNDIN B.BRAUNinf sol 10×1000ml peBMMD
21291INFUSIO DARROWI INFUSIAinf 1×1000ml-vakIHOCZ
21329INFUSIO HARTMANNI INFUSIAinf 1×1000ml-vakIHOCZ
44100HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 1×500ml-plastBMMD
44101HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 1×1000ml-plastBMMD
44102HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 10×500ml-plastBMMD
44103HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BPinf 10×1000ml-plastBMMD
49995HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 10×1000mlFRED
49996HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 10×1000 mlFRED
55616INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1×2000ml(vak)IMASK
55617INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1×3000ml(vak)IMASK
59357RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×500ml(ldpe)BMMD
59358RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×1000ml(ldpe)BMMD
59361RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×500ml(ldpe)BMEE
59362RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×1000ml(ldpe)BMEE
59365RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×500ml(ldpe)BMECH
59366RINGERUV ROZTOK BRAUNinf 10×1000ml(ldpe)BMECH
59374RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
66833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1×1000mlBXFGB
69235RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
70524INFUSIO HARTMANNI MEDICAM.H1/1inf sol 1×500mlMVMCZ
70527INFUSIO DARROWI MEDICAMEN.D1/1inf sol 1×500mlMVMCZ
70529INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAR1/1inf sol 1×500mlMVMCZ
70530INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
72793INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1×500ml(sklo)IMASK
83946INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1×500ml(vak)INKCZ
85578INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1×1000ml (vak)IMASK
85887INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1×1000ml (vak)IMASK
89861INFUSIO RINGERI INFUSIAinf 1×500ml-skloIHOCZ
89864INFUSIO RINGERI INFUSIAinf 1×1000ml-vakIHOCZ
92580INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1×2000ml(vak)IMASK
92581INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1×3000ml(vak)IMASK
92775INFUSIO DARROWI MEDIEKOS D1/1inf 1×2000ml(vak)INKCZ
92777INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1×1000ml (vak)INKCZ
92778INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1×2000ml(vak)INKCZ
92801INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1×1000ml(vak)INKCZ
92802INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1×2000ml(vak)INKCZ
93527ARDEAELYTOSOL R 1/1inf 1×500mlARDCZ
95569RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1×1000ml-peFKII
95571RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 12×1000ml-peFKII
95579RINGER'S INJECTION FRESENIUSinf 1×1000ml-fFKII
95758HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 6×1000mlFRFF
95782HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 20×500mlFRED
95787HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFRED
95788HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinfsol 1×1000mlFRED
95789HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFRED
95790HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFRED
95791HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFRFF
95792HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFRFF
95793HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 1×1000mlFKII
95794HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 6×1000mlFKII
95795HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 10×1000mlFRFF
95796HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinfsol 10×1000mlFRED
95797HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 10×1000mlFRED
95798HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 8×1000mlFRED
95799HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUSinf sol 8×1000mlFRED
97014INFUSIO HARTMANNI BP-HUMANinf 1×500mlHUAH
97015RINGER INFUSION-HUMANinf 1×500mlHUAH
99168INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1×500ml(sklo)IMASK
52.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)parent.100.00ML38,12O
46068CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×10ml-plampBMRE
46078CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×10ml-plampBMECH
96886CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×10ml-plampBMMD
52.4B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100.00ML13.43O
46065CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-skBMRE
46069CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×20ml-plampBMRE
46075CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-sklBMRCH
46079CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×20ml-plampBMECH
50973CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100mlpelahBMRE
51246CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-pelahBMECH
51365CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-pelahBMMD
57681SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×100ml(vak ii)BFHE
96882CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×100ml-skBMMD
96887CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 20×20mlpl. ampBMMD
97748SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×100ml(sklo)BFFI
97751SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×100ml(vak ii)BFFI
98864FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLOinf sol 50×100mlBFHE
52.5B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)parent.100.00ML6.50O
46070CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×250ml-pelahBMRE
46080CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×250ml-pelahBMECH
57683SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×250ml(vak ii)BFHE
97682CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×250ml-pelahBMMD
97749SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×250ml(sklo)BFFI
97752SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×250ml(vak ii)BFFI
98872FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLOinf sol 30×250mlBFHE
52.6B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 250 ml v balení)parent.100.00ML3.04O
03122SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1000ml(vak i)BFHE
03124SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1500ml(vak i)BFFI
03126SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak i)BFHE
03127SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak i)BFFI
314870.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol 1×1000ml-sklFKII
314900.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol 1×1000ml-ppFKII
315000.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol 1×2000ml-vakFKII
315010.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUSinf sol 4×2000ml-vakFKII
46067CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×1000ml pelahBMRE
46077CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×1000ml pelahBMECH
57672SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1500ml(vak ii)BFHE
57673SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak ii)BFHE
57685SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×500ml(vak ii)BFHE
57687SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1000ml(vak ii)BFHE
69180SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1500ml(vak ii)BFFI
69181SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×2000ml(vak ii)BFFI
756110.9% SODIUM CHLOR.I.V.BP BAXTERinf 1×1000ml(vak)BXFGB
92585INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1×3000ml(vak)IMASK
96885CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf sol 1×1000ml pelahBMMD
97753SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×500ml(vak ii)BFFI
97754SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1×1000ml(vak ii)BFFI
98880FYZIOLOGICKÝ ROZTOK VIAFLOinf sol 10×1000mlBFHE
52.7B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100.00ML6.32H
56702INFUSIO F 1/2 INFUSIAinf 1×500ml(sklo)IHOCZ
56706INFUSIO R 1/2 INFUSIAinf 1×500ml(sklo)IHOCZ
62369INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×500ml(sklo)IMASK
69660ARDEAELYTOSOL F 1/2inf 1×500mlARDCZ
71732INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
71733INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
85566INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×1000ml(vak)IMASK
92624INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×2000ml(vak)IMASK
92625INFUS.NACL ISOT.1/2C.GL.5 IMUNAinf 1×3000ml(vak)IMASK
52.8B05BB03trometamolparent.100.00ML22,50H
52.9B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML16.51H
46026MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFHE
74983MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFFI
80494INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf sol 1×250mlMVMCZ
52.10B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML9.77H
46027MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
71727INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
74984MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
75517INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1×500ml(sklo)IMASK
52.11B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100.00ML12.66H
21383MANITOL 20% VIAFLOinf sol 30×250mlBFHE
3147520% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1×250ml-skloFKII
3147620% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 16×250ml-skloFKII
59741MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFHE
59742MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(vak)BFFI
80497INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf sol 1×250mlMVMCZ
97745MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×250ml(sklo)BFFI
52.12B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)parent.100.00ML7.98H
3147720% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1×500ml-skloFKII
3147820% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 12×500ml-skloFKII
3147920% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 1×1000ml-skloFKII
3148020% MANNITOL IN WATER FRESENIUSinf 6×1000ml-skloFKII
46025MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFHE
59743MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×1000ml(vak)BFHE
71728INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf sol 1×500mlMVMCZ
97746MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×500ml(sklo)BFFI
97747MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1×500ml(vak)BFFI
52.13IB05BC02karbamidparent.90.00GM 1 102,97 H
53ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze
53.0Ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze dále neuvedenéVeškeréBA0,01
53.1B05CB01chlorid sodnýlok.1 000.00ML36,44H
53.2B05CX02sorbitollok.1 000.00ML36,44H
53.3B05CX03glycinlok.1 000.00ML52,81H
53.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1 000.00ML52,81H
53.5B05DApřípravky pro peritoneální dialýzu isotonicképarent.1 000.00ML134,91H
53.6B05DBpřípravky pro peritoneální dialýzu hypertonicképarent.1 000.00ML85.05H
01184GAMBROSOL TRIO 10sol 4×2500ml(sy10)BJSI
01186GAMBROSOL TRIO 10sol 2×5000ml(sy10)BJSI
01215GAMBROSOL TRIO 40sol 4×2500ml(sy10)BJSI
01218GAMBROSOL TRIO 40sol 2×5000ml(sy10)BJSI
14856BALANCE 4.25%GLU.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×2500mlstFMCD
14858BALANCE 4.25%GLU.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×3000mlslFMCD
14861BALANCE 2.3%GL.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×2500mlstFMCD
14863BALANCE 2.3%GL.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×3000mlslFMCD
14866BALANCE 1.5%GL.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×2500mlstFMCD
14868BALANCE 1.5%GL.,1.75MMOL/L CAdlp prn sol 4×3000mlslFMCD
15037BALANCE 1.5%GL.,1.25MMOL/L CAsol 4×3000ml(sleep)FMCD
15042BALANCE 4.25%GL.,1.25MMOL/L CAsol 4×3000ml(sleep)FMCD
15047BALANCE 2.3%GL.,1.25MMOL/L CAsol 4×3000ml(sleep)FMCD
15256CAPD/DPCA 18sol 4×2000ml-stayFMCD
15257CAPD/DPCA 18sol 4×2500ml-stayFMCD
15259CAPD/DPCA 18sol 2×5000ml-sleepFMCD
15261CAPD/DPCA 19sol 4×2000ml-stayFMCD
15262CAPD/DPCA 19sol 4×2500ml-stayFMCD
15264CAPD/DPCA 19sol 2×5000ml-sleepFMCD
15266CAPD/DPCA 17sol 4×2000ml-stayFMCD
15267CAPD/DPCA 17sol 4×2500ml-stayFMCD
15269CAPD/DPCA 17sol 2×5000ml-sleepFMCD
19229DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 5×2000ml-1BXIIRL
19231DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 5×2000ml-1BXIIRL
19236DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19238DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19240DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19247DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
19249DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
19251DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
19271DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 5×2000ml-1BXIIRL
19273DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 5×2000ml-1BXIIRL
19278DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19280DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19282DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLdlp prn sol 4×2500ml-2BXIIRL
19289DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
19291DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
19293DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLdlp prn sol 2×5000ml-1BXIIRL
21574CAPD/DPCA 2sol 6×1500ml-stayFMCD
21577CAPD/DPCA 3sol 6×1500ml-stayFMCD
21582CAPD/DPCA 4sol 6×1500ml-stayFMCD
30828CAPD/DPCA 2 BALANCEsol 4×2500ml-stayFMCD
30848CAPD/DPCA 3 BALANCEsol 4×2500ml-stayFMCD
30852CAPD/DPCA 4 BALANCEsol 4×2500ml-stayFMCD
31627PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2.27%dlp prn sol 4×2.5lt1klBXIIRL
31675PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3.86%dlp prn sol 4×2.5lt1klBXIIRL
31724PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1.36%dlp prn sol 4×2.5lt1klBXIIRL
45632GAMBROSOL10 Hsol 6×1500ml(sy10)BJSI
45638GAMBROSOL10 Hsol 4×2500ml(sy10)BJSI
45640GAMBROSOL10 Hsol 2×4500ml(sy10)BJSI
45645GAMBROSOL10 Hsol 4×2500ml(ge10)BJSI
45668GAMBROSOL10 Msol 6×1500ml(sy10)BJSI
45672GAMBROSOL10 Msol 4×2500ml(sy10)BJSI
45674GAMBROSOL10 Msol 2×4500ml(sy10)BJSI
45677GAMBROSOL10 Msol 4×2500ml(ge10)BJSI
45700GAMBROSOL10 Lsol 6×1500ml(sy10)BJSI
45704GAMBROSOL10 Lsol 4×2500ml(sy10)BJSI
45706GAMBROSOL10 Lsol 2×4500ml(sy10)BJSI
45711GAMBROSOL10 Lsol 4×2500ml(ge10)BJSI
46906DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
46907DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
46909DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
46914DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
46916DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
46918DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
46924DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
46925DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
46927DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
47900CAPD/DPCA 19 BALANCEsol 4×3000ml-sleepFMCD
47908CAPD/DPCA 18 BALANCEsol 4×3000ml-sleepFMCD
47941CAPD/DPCA 17 BALANCEsol 4×3000ml-sleepFMCD
59059NUTRINEAL PD4WITH 1.1%AMINOAC.dip prn sol 4×2500mlBXIIRL
65936GAMBROSOL10 Msol 3×3000ml(ge10)BJSI
65937GAMBROSOL10 Msol 5×2000ml(ge10)BJSI
65946GAMBROSOL10 Msol 3×3000ml(sy10)BJSI
65949GAMBROSOL10 Msol 5×2000ml(sy10)BJSI
65950GAMBROSOL10 Msol 2×5000ml(sy10)BJSI
65956GAMBROSOL10 Lsol 3×3000ml(sy10)BJSI
65959GAMBROSOL10 Lsol 2×5000ml(sy10)BJSI
65962GAMBROSOL10 Lsol 5×2000ml(sy10)BJSI
65963GAMBROSOL10 Lsol 5×2000ml(ge10)BJSI
65967GAMBROSOL10 Lsol 3×3000ml(ge10)BJSI
68321GAMBROSOL10 Hsol 3×3000ml(sy10)BJSI
68460GAMBROSOL10 Hsol 5×2000ml(sy10)BJSI
68515GAMBROSOL10 Hsol 2×5000ml(sy10)BJSI
69304GAMBROSOL10 Hsol 5×2000ml(ge10)BJSI
69318GAMBROSOL10Hsol 3×3000ml(ge10)BJSI
76613DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
76614DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
76616DIANEAL PD4 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
76622DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
76623DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
76625DIANEAL PD4 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1×5000ml(vak)BXIIRL
76631DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×2000ml(vak)BXIIRL
76632DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×2500ml(vak)BXIIRL
76634DIANEAL PD4 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1×5000m(vak)BXIIRL
81204CAPD/DPCA 2 BALANCEsol 4×3000m-sleepFMCD
81337CAPD/DPCA 4 BALANCEsol 4×3000m-sleepFMCD
95424CAPD/DPCA 2sol 4×2000m-stayFMCD
95425CAPD/DPCA 2sol 4×2500m-stayFMCD
95427CAPD/DPCA 2sol 2×5000m-sleepFMCD
95432CAPD/DPCA 3sol 2×5000m-standFMCD
95433CAPD/DPCA 3sol 4×2000m-standFMCD
95435CAPD/DPCA 3sol 6×1500m-standFMCD
95442CAPD/DPCA 3sol 4×2000m-andyFMCD
95443CAPD/DPCA 3sol 4×2500m-andyFMCD
95489CAPD/DPCA 3sol 4×2000m-stayFMCD
95490CAPD/DPCA 3sol 4×2500m-stayFMCD
95492CAPD/DPCA 3sol 2×5000m-sleepFMCD
95497CAPD/DPCA 4sol 2×5000m-standFMCD
95498CAPD/DPCA 4sol 4×2000m-standFMCD
95499CAPD/DPCA 4sol 6×1500m-standFMCD
95506CAPD/DPCA 4sol 4×2000m-andyFMCD
95507CAPD/DPCA 4sol 4×2500m-andyFMCD
95514CAPD/DPCA 4sol 4×2000m-stayFMCD
95515CAPD/DPCA 4sol 4×2500m-stayFMCD
95517CAPD/DPCA 4sol 2×5000m-sleepFMCD
96072CAPD/DPCA 3 BALANCEsol 4×3000m-sleepFMCD
97356CAPD/DPCA 2sol 2×5000m-standFMCD
97357CAPD/DPCA 2sol 4×2000m-standFMCD
97359CAPD/DPCA 2sol 6×1500m-standFMCD
97366CAPD/DPCA 2sol 4×2000m-andyFMCD
97367CAPD/DPCA 2sol 4×2500m-andyFMCD
54aditiva k intravenozním roztokům
54.0Aditiva k intravenozním roztokům dále neuvedenéVeškeréBA0,01
54.1B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100.00ML17,01H
54.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100.00ML121,91O
54.3B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100.00ML10,41O
54.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)parent100.00ML19,49H
44171CHLORID SODNÝ 5.85% BRAUNinf 1×100mlBMED
54.5B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100.00ML18,13H
54.6B05XA04chlorid amonnýparent.100.00ML11,41H
54.7B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100.00ML51,16H
54.8B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10.00ML6.89H
10285UNIEL INFUSIAinf sol 100mlIHOCZB05XA30
10286UNIEL INFUSIAinf sol 250mlIHOCZB05XA30
54.9B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100.00ML32,50H
54.10B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100.00ML227,79H
54.11B05XB02alanylglutaminparent.1.00ML4,09H
54.12B05XCvitamínyparent.1.00DF42,99H
54.13B05XXostatní i.v. roztokyparent.100.00ML7,46H
55ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému
55.0Ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
55.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátyparent.1 000.00ML92,35H
55.2B05ZAhemodialytika, koncentrátyparent.1 000.00ML122,87H
55.3B05ZBhemofiltrátyparent.1 000.00ML51.65H
89174SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2sol 1×5000mlBFFIB05ZB
56srdeční glykosidy
56.0Srdeční glykosidy dále neuvedenéVeškeréBA0,01
56.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.50MG1,01
56.2C01AA04digitoxinp.o.0.10MG1,01
56.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG1,29
03542DIGOXIN 0.250 LÉČIVAtbl 30×0.25mgZEHCZC01AA05
18000DIGOXIN-GALENApor gtt sol 1×10m l/5m gIVXCZC01AA05
56.4C01AA05digoxinparent.0.25MG7,15
56.5C01AA08metildigoxinp.o.0.20MG1,01
56.6C01AA08metildigoxinparent.0.20MG6,83
56.7C01AC01g-strofantinparent.0.25MG22,93
57antiarytmika třída I a III, perorální podání
57.0Antiarytmika třída I a III dále neuvedenáp.o.BA0,01
57.1C01BAdetajmii bitartrasp.o.75.00MG13,33
57.2C01BA01chinidin (neretardované lékové formy)p.o.1.20GM10,55
57.3C01BA01chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.20GM17,01
57.4C01BA02prokainamidp.o.3.00GM37,73
57.5C01BA03disopyramidp.o.0.40GM12,09
57.6C01BA08prajmalinp.o.30.00MG10,55
57.7C01BB02mexiletinp.o.0.80GM9,20
57.8C01BB03tocainidp.o.1.20GM9,99
57.9C01BC03propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM16,77
57.10C01BC03propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM5,28
57.11C01BC03propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM6,25
53535PROPAFENON AL 150tbl obd 50×150mgAPADC01BC03
91276PROLEKOFEN150 MGtbl obd 50×150mgLEKSLOC01BC03
57.12C01BD01amiodaronp.o.0.20GM4.02
17850AMIOHEXAL 200tbl 20×200mgHPZPLC01BD01
17851AMIOHEXAL 200tbl 50×200mgHPZPLC01BD01
17852AMIOHEXAL 200tbl 100×200mgHPZPLC01BD01
59284AMIOHEXAL 200tbl 20×200mgSFSDC01BD01
59285AMIOHEXAL 200tbl 50×200mgSFSDC01BD01
59286AMIOHEXAL 200tbl 100×200mgSFSDC01BD01
59655AMIOKORDINpor tbl nob 60×200mgKRKSLOC01BD01
58antiarytmika, ostatní cesty aplikace
58.0Antiarytmika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
58.1C01Bipratropiumparent.3.00MG765,17O
58.2C01BA02prokainamidparent.3.00GM246,15O
58.3C01BA03disopyramidparent.0.40GM246,15O
58.4C01BA05ajmalinparent.0.30GM246,15O
58.5C01BB01lidokainparent.1.00ML1,19O/INT,KAR,GER
58.6C01BB02mexiletinparent.0.80GM343,66O/INT,KAR,GER
58.7C01BB03tocainidparent.1.20GM343,66O/INT,KAR,GER
58.8C01BC03propafenonparent.0.30GM170,05O/INT,KAR,GER
58.9C01BC07lorcainidparent.0.20GM135,85O/INT,KAR,GER
58.10C01BD01amiodaronparent.0.20GM16,58O/INT,KAR,GER
96600SEDACORONinj sol 5×3ml/150mgEBPA
58.11C01BD02bretylium tosilátparent.100.00MG135,85O/INT,KAR,GER
59adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka
59.0Adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka dále neuvedenáVeškeréBA0,01
59.1C01CAipratropiump.o.30.00MG52,55
59.2C01CA02isoprenalinparent.90.00MG15 265,58H
59.3C01CA03norepinefrinparent.6.00MG83.22O
59.4C01CA04dopaminparent.0.50GM111,90O
59.5C01CA05norfenefrinparent.25.00MG23,22H
59.6C01CA07dobutaminparent.0.50GM310,76H
59.7C01CA09metaraminolparent.50.00MG186,92H
59.8C01CA10metoxaminparent.30.00MG39,98H
59.9C01CA11mepenterminparent.30.00MG99,36H
59.10C01CA14dopexaminparent.500.00MG106,91H
59.11C01CA17midodrinparent.7.50MG81,55H
59.12C01CA24epinefrinparent.0.50MG4,79O
00362ADRENALIN LÉČIVAinj 5×1 ml/1 mgZEHCZ
59.13C01CA24epinefrin (lékové formy autoinjektoru)parent.1.00DF1 270,49P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog, klinický imunolog a pediatr u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného potravinovou alergií a alergií na hmyzí bodnutí.

59.14C01CE01amrinonparent.0.50GM3 795,88H
59.15C01CE02milrinonparent.50.00MG3 609.97H
60vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu
60.0Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedenáp.o. pro chronickou léčbuBA0,01
60.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5.00MG1,85
60.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5.00MG2,63
13467NITROPELET 2.5por cps pro 30×2.5mgZEHSK
13468NITROPELET 2.5por cps pro 30×2.5mgZEHSK
60.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5.00MG1,96
60.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60.00MG3,24
47758ISOPELET20por cps pro 30×20mgZEHSK
60.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formyp.o.60.00MG1,15
60.6C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formyp.o.60.00MG2,31
47762ISOPELET40por cps pro 30×40mgZEHSK
47765ISOPELET60por cps pro 20×60mgZEHSK
60.7C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60.00MG3,89
21453CARDIKET RETARD 120por cps pro 30×120mgSWPD
91591CARDIKET RETARD 120cps ret 20×120mgSWPD
60.8C01DA14isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletěp.o.40.00MG2,28
20159MONOTAB 20por tbl nob 20×20mgZEHSK
23305MONOSAN 20 MGpor tbl nob 100×20mgPMPCZ
47686ISMIN AL20por tbl nob 60×20mgAPAD
47687ISMIN AL20por tbl nob 100×20mgAPAD
61467ISMN AL 20por tbl nob 100×20mgAPAD
76401SORBIMON 20 MGtbl 50×20mgMCKD
76402SORBIMON20 MGtbl 100×20mgMCKD
96187MONOSAN 20 MGpor tbl nob 50×20mgPMPCZ
60.9C01DA14isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletěp.o.40.00MG1,77
20301MONOTAB 40por tbl nob 20×40mgZEHSK
21793MONOTAB SRpor tbl pro 20×100mgZEHSK
21794MONOTAB SRpor tbl pro 50×100mgZEHSK
21795MONOTAB SRpor tbl pro 100×100mgZEHSK
23306MONOSAN 40 MGpor tbl nob 100×40mgPMPCZ
47690ISMIN AL 40por tbl nob 100×40mgAPAD
76403SORBIMON 40 MGtbl 20×40mgMCKD
76404SORBIMON 40 MGtbl 50×40mgMCKD
76405SORBIMON 40 MGtbl 100×40mgMCKD
60.10C01DX03oxifedrinp.o.40.00MG4,68
60.11C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6.00MG4,15
49553MOLSIHEXAL 2 MGtbl 100×2mgSFSD
60.12C01DX12molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6.00MG2,53
49554MOLSIHEXAL 4 MGtbl 100×4mgSFSD
60.13C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6.00MG1,45
49559MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100×8mgSFSD
49560MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 30×8mgSFSD
49561MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 60×8mgSFSD
61vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu
61.0Vazodilatační látky pro srdeční onemocnění dále neuvedenáp.o. pro akutní léčbuBA0,01
61.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5.00DF2,38
61.2C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.50MG5,82
00231NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA tbl 20×0.5mg ZEH SK
61.3C01DA08isosorbid dinitrátsublng.20.00MG2,96
61.4C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20.00MG8,60
62prostaglandiny a jiná kardiaka
62.0Prostaglandiny a jiná kardiaka dále neuvedenáVeškeréBA0,01
62.1C01EA01alprostadilparent.0.50MG2 449.19B/P
44169ALPROSTAPINT 500 MCG/MLinf cnc sol 5×1 mlBGDD
62.2C01EA01 alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20.00RG 526.96 B/P

Alprostadil s obsahem 0,5 mg předepisuje pediatr k udržení průchodnosti ductus arteriosus do provedení srdeční operace a pro pacienty s těžkou srdeční nedostatečností, u kterých je plánována transplantace srdce.

Alprostadil s obsahem 20 rg alprostadilu je předepisován k léčbě ischemické choroby končetin ve stadiu klidových bolestí a trofických změn (stadium III. a IV., tzv. "kritická ischemie") po vyčerpání ostatních metod ke zhojení trofických defektů a odvrácení amputace. Podmínkou je vyjádření cévního chirurga nebo invazivního angiologa o nemožnosti provedení revaskularizace ohrožené končetiny v dokumentaci.

62.3C01EB10adenosinparent.15.00MG648,81O/INT,KAR,GER
62.4C01EB15trimetazidinp.o.40.00MG5,67P

Trimetazidin je indikován u nemocných s angínou pectoris, u kterých nevedla monoterapie nebo kombinace p-blokátorů s blokátory kalciového kanálu či s nitráty k uspokojivé kontrole výskytu stenokardií nebo u nemocných, u kterých nelze p-blokátory nebo vazodilatancia použít.

63antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. Kombinací s diuretiky, perorální podání
63.0Antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací s diuretiky, dále neuvedenáp.o.BA0,01
63.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1.00GM5,67
63.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG5,40
63.3C02AC02guanfacinp.o.3.00MG5,40
63.4C02AC05moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetněp.o.0.30MG5,99
63.5C02AC05moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletěp.o.0.30MG5,40
63.6C02AC06rilmenidinp.o.1.00MG5,40
63.7C02CAmetazosinp.o.20.00MG5,40
63.8C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5.00MG12,30
63.9C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5.00MG3,38
88173DEPRAZOLINtbl 30×2mgZEHCZ
63.10C02CA06urapidilp.o.50.00MG6,73
63.11C02DB01dihydralazinp.o.75.00MG1,95
63.12C02DB03endralazinp.o.10.00MG9,22
63.13C02DC01minoxidilp.o.20.00MG19,68L/INT, KAR, GER
63.14C02LA51reserpin a diuretikap.o.1.00DF1,59
63.15C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3.00DF4,83
63.16C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.2.00DF3,34
63.17C02KX01bosentanp.o.250.00MG2 816,10P

Bosentan je předepisován k léčbě pacientů sarteriální plicní hypertenzí ve funkční třídě III. a IV. dle klasifikace NYHA. Bosentan předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

64antihypertenziva, ostatní cesty aplikace
64.0Antihypertenziva dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
64.1C02AC01klonidinparent.0.45MG69,06H
64.2C02CA06urapidilparent.50.00MG198,79O
90763EBRANTIL I.V. 25inj sol 5×5ml/25mgAKZD
90765EBRANTIL I.V. 50inj sol 5×10ml/50mgAKZD
64.3C02DA01diazoxidparent.300.00MG209,75H
64.4C02DB01dihydralazinparent.25.00MG29,20H
64.5C02DD01nitroprusid sodnýparent.50.00MG245,29H
65diuretika s nižším diuretickým účinkem
65.0Diuretika s nižším diuretickým účinkem dále neuvedenáVeškeréBA0,01
65.1C03AA03hydrochlorothiazidp.o.25.00MG0,97
65.2C03Bcikletaninp.o.50.00MG1,01
65.3C03BAmetipamidp.o.2.50MG1,01
65.4C03BA04chlortalidonp.o.25.00MG0,62
65.5C03BA10xipamidp.o.20.00MG1,01
65.6C03BA11indapamidp.o.2.50MG1,09
46635INDAPAMID HFtbl obd 30×2.5mgHMFYU
65.7C03BA11indapamid s řízeným uvolňovánímp.o.1.50MG1,50
66diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
66.0Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedenáp.o.BA0,01
66.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40.00MG0,79
02079FUROSEMID-SLOVAKOFARMAtbl 20×40mgZEHSK
15332APO-FUROSEMIDE 80 MGtbl 100×80mgCMGIRL
15335APO-FUROSEMIDE 40 MGtbl 100×40mgCMGIRL
56347APO-FUROSEMIDE 40MGtbl 100×40mgAPTCND
56804FURORESE 40tbl 50×40mgSFSD
56805FURORESE 40tbl 100×40mgSFSD
96738APO-FUROSEMIDE 80MGtbl 100×80mgAPTCND
98219FURON 40 MGpor tbl nob 50×40mgMCKD
66.2C03CA01 furosemid (125 mg a více v jedné tabletě) p.o.40.00MG 0.62
17854FURORESE125por tbl nob 30×125mgHPZPL
17855FURORESE125por tbl nob 50×125mgHPZPL
17856FURORESE125por tbl nob 100×125mgHPZPL
56807FURORESE125tbl 30×125mgSFSD
56808FURORESE125tbl 50×125mgSFSD
56810FURORESE 250por tbl nob 20×250mgSFSD
56811FURORESE 250por tbl nob 50×250mgSFSD
56812FURORESE 250por tbl nob 100×250mgSFSD
56814FURORESE 500tbl 50×500mgSFSD
56815FURORESE 500tbl 100×500mgSFSD
68632FURORESE 500tbl 20×500mgSFSD
81498FUROSEMID AL 500por tbl nob 50×500mgAPAD
81499FUROSEMID AL 500por tbl nob 100×500mgAPAD
98937FURORESE 250por tbl nob 10×250mgSFSD
66.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15.00MG0,79
66.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15.00MG0,62
67diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace
67.0Diuretika s vysokým účinkem dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
67.1C03Ckyselina etakrynováparent.50.00MG531,29O
67.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40.00MG7,19O
56819FURORESE ROZTOKinf 5×25ml/250mgPHHD
56820FURORESE ROZTOKinf 25×25ml/250mgPHHD
67.3C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40.00MG15.16O
56818FURORESE 20 INJEKTinj 25×2ml/20mgPHHD
67.4C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15.00MG15,67O
67.5C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15.00MG7,54O
68diuretika šetřící draslík
68.0Diuretika šetřící draslík dále neuvedenáVeškeréBA0,01
68.1C03DA01spironolaktonp.o.75.00MG4,64
68.2C03DA04eplerenonp.o.50.00MG26,35P

Eplerenon předepisuje kardiolog ve 2.volbě při doložené, klinicky závažné intoleranci spironolaktonu pouze jako doplněk standardní terapie u výrazně symptomatických nemocných s dysfunkcí levé komory (LVEF méně nebo rovno než 35%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu.

68.3C03DB01amiloridp.o.10.00MG1,53
87662AMICLARANtbl 50×5mgZEHSK
68.4C03DB02triamterenp.o.100.00MG1,19
69kombinace diuretik
69.0Kombinace diuretik dále neuvedenáVeškeréBA0,01
69.1C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.50DF0,49
47476LORADURpor tbl nob 50MCKD
47478LORADUR MITEpor tbl nob 50MCKD
83717AMILORID/HCT ALtbl 50APAD
83718AMILORID/HCT ALtbl 100APAD
69.2C03EA06chlorthalidon a kalium šetřící látkyp.o.1.00DF1,08
69.3C03EA14spironolakton/butizidp.o.1.00DF9,56
70periferní vazodilatancia, perorální podání
70.0Periferní vazodilatancia dále neuvedenáp.o.BA0,01
70.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.20GM0,43
70.2C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.90GM3,78
70.3C04AD03pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00GM3,40
70.4C04AD03pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00GM4,19
70.5C04AD03pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1.00GM4,75
70.6C04AD04etophyllin nikotinátp.o.0.30GM1,61
70.7C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3.00MG2,08
91032SECATOXIN FORTEpor gtt sol 1×25mlIXPCZ
70.8C04AE02nicergolinp.o.30.00MG8,31
05742ERGOTOP 30por tbl flm 28×30mgIVXCZ
70.9C04AE54dihydroergokristin, kombinacep.o.2.00ML1,90
70.10C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3.00DF4,19
70.11C04AX02fenoxybenzaminp.o.30.00MG4,19
70.12C04AX19sulkotidilp.o.0.30GM4,19
70.13C04AX20buflomedilp.o.0.60GM4,19
70.14C04AX21naftidrofurylp.o.0.20GM3,73
71periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace
71.0Periferní vazodilatancia a vasoprotektiva dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
71.1C04AColamin nikotinátparent.0.90GM19,59
71.2C04AB01fentolaminparent.10.00MG20,35O
71.3C04AB02tolazolinparent.75.00MG92.18O
71.4C04ADetophyllin/theophyllinparent.0.30GM10,86
71.5C04AD02xantinol nikotinátparent.0.90GM4,15
71.6C04AD03pentoxifylinparent.0.30GM22.28
43709TRENTALinf 10×15ml/300mgHBSSK
69241PENTILIN INJEKCE 100MG/5MLinj 5×5ml/100mgKRKSLO
71.7C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3.00MG67,64
71.8C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2.00DF14,52
71.9C04AX11bencyklanparent.0.60GM50,35
71.10C04AX21naftidrofurylparent.0.20GM52,73
72vazoprotektiva a venofarmaka
72.0Vazoprotektiva a venofarmaka dále neuvedenáVeškeréBA0,01
72.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,96
72.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,76
72.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,96
72.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,76
72.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,96
72.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,76
72.7C05AX02bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,96
72.8C05AX02bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,76
72.9C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)lok.1.00DF0,96
72.10C05AX03jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,76
72.11C05BA01organo-heparinoidylok.1.00GM0,70
72.12C05BA03heparin k zevnímu použitílok.1.00GM0,70
86042HEPARIN AL MAST 30000ung 1×100gmAPAD
86044HEPARIN AL GEL 30000gel 1×100gmAPAD
72.13C05BA53heparin, kombinace k zevnímu použitílok.1.00GM0,70
72.14C05BB02polidokanol (do 0,5% včetně)parent.1.00ML12.84O
08510AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 5×2mlKRSD
08512AETHOXYSKLEROL 0.5%inj 1×30mlKRSD
72.15C05BB02polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)parent.1.00ML13.34O
20033AETHOXYSKLEROL1%inj 5×2mlKRSD
20034AETHOXYSKLEROL1%inj 1×30mlKRSD
72.16C05BB02polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)parent.1.00ML16.37O
02529AETHOXYSKLEROL 3%inj 5×2mlKRSD
08511AETHOXYSKLEROL 2%inj 5×2mlKRSD
72.17C05BB02polidokanol (více než 3 %)parent.1.00ML18,91O
90799AETHOXYSKLEROL 4%inj 5×2mlKRSD
72.18C05BB04natrium tetradecyl sulfát (koncentrace do 1 % včetně)parent.1.00ML13,34O
72.19C05BB04natrium tetradecyl sulfát (koncentrace nad 1%)parent.1.00ML19,19O
72.20C05BX01dobesilat vápenatýp.o.0.75GM3,96
72.21C05CA04troxerutinp.o.3.00DF3,96
72.22C05CA51rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3.00DF1,27
72.23C05CA51rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2.00ML2,96
72.24C05CA53diosmin, kombinacep.o.2.00DF3,96
72.25C05CA54troxerutin, kombinacep.o.2.00DF3,96
72.26C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60.00MG3,96
72.27C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5.00MG53,03H
72.28C05CX01tribenosidp.o.0.80GM3,96
73neselektivní beta-blokátory, perorální podání
73.0Neselektivní beta-blokátory dále neuvedenép.o.BA0,01
73.1C07AAmetipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,76
73.2C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,28
73.3C07AAmetipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10.00MG0,65
73.4C07AA02oxprenololp.o.0.10GM2,68
73.5C07AA03pindololp.o.15.00MG2,68
73.6C07AA05propranololp.o.0.16GM2,68
73.7C07AA07sotalolp.o.0.16GM4,64L/KAR,INT, GER
17847SOTAHEXAL 160por tbl nob20×160mgHPZPL
17848SOTAHEXAL160por tbl nob50×160mgHPZPL
49012SOTAHEXAL 80por tbl nob 20×80mgSFSD
49019SOTAHEXAL160por tbl nob 20×160mgSFSD
49020SOTAHEXAL160por tbl nob 50×160mgSFSD
83480SOTAHEXAL 80tbl 20×80mgHEXD
83481SOTAHEXAL160tbl 20×160mgHEXD
83670SOTAHEXAL160tbl 50×160mgHEXD
85476SOTAHEXAL 80por tbl nob 20×80mgHPZPL
73.8C07AA12nadololp.o.0.16GM2,68
73.9C07AA16tertatololp.o.5.00MG2,68
73.10C07AA17bopindololp.o.1.00MG2,68
73.11C07AA23penbutololp.o.40.00MG2,68
73.12C07AA27kloranololp.o.20.00MG2,68
74selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání
74.0Selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity dále neuvedenáp.o.BA0,01
74.1C07AB02metoprolol - retardované lékové formyp.o.0.15GM2,46
32673METOPROLOL AL 200 RETARDpor tbl pro 50×200mgAPAD
47501METOPROLOL AL 200 RETARDpor tbl pro 100×200mgAPAD
74.2C07AB02metoprolol (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,50
74.3C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.15GM12,61P
74.4C07AB02metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0.15GM7,82P

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je indikován v léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce jsou indikovány tablety s obsahem 100 mg.

74.5C07AB02metoprolol (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,41
47675METOPROLOLAL100por tbl nob 100×100mgAPAD
74.6C07AB03atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG 2,59
02951ATENOLOL AL 50por tbl nob100×50mgAPAD
42457ATEHEXAL50por tbl flm 50×50mgSFSD
42458ATEHEXAL50por tbl flm 100×50mgSFSD
74.7C07AB03atenolol nad 50 mg v jedné tabletěp.o.75.00MG1,89
42461ATEHEXAL100por tblflm 100×100mgSFSD
74.8C07AB04acebutololp.o.0.40GM3,37
46301ACEBIREX200 MGpor tbl flm 30×200mgBTTF
46303ACEBIREX400 MGpor tbl flm 30×400mgBTTF
74.9C07AB05betaxololp.o.20.00MG3,37
95400BETAXA 20por tbl flm 30×20mgZEHSK
95401BETAXA 20por tbl flm 60×20mgZEHSK
95402BETAXA 20por tbl flm 100×20mgZEHSK
74.10C07AB07bisoprololp.o.10.00MG3,37
32963BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
32967BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
32970BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
32974BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 100×10mgMCKD
42870KORDOBIS 5 MG TBL.por tbl flm 30×5mgPVLCZ
42871KORDOBIS 10 MG TBL.por tbl flm 30×10mgPVLCZ
74.11C07AB07bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.10.00MG12,87P
74.12C07AB07bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletěp.o.10.00MG7,82P

Bisoprolol je indikován v léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě je bisoprolol indikován v tabletách s obsahem 10 mg.

03824CONCOR COR 10 MGtbl obd 28×10mgMECD
74.13C07AB08celiprololp.o.0.20GM3,37
74.14C07AB12nebivololp.o.5.00MG5,86P

Nebivolol je indikován v léčbě srdečního selhání. Nebivolol v dávce 5mg je určen k zahájení léčby. Cílová dávka nebivololu v této indikaci je 10 mg denně.

74.15C07AG01labetalolp.o.0.60GM19,06L/KAR,INT,GER
74.16C07AG02karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.37.50MG12,87P
74.17C07AG02karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)p.o.37.50MG7,82P

Karvedilol je indikován v léčbě srdečního selhání. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen k zahájení léčby. Pouze v případech, že není vyšší dávka tolerována, je možno podávat dávku 6,25 mg dlouhodobě. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 -50 mg denně, k udržovací léčbě je karvedilol indikován v tabletách s obsahem 12,5 a 25 mg.

75beta-blokátory, ostatní cesty aplikace
75.0Beta-blokátory dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
75.1C07AAmetipranololparent.10.00MG62,82O
85886TRIMEPRANOLinj 10×1ml/1 mgHBSSK
75.2C07AG01labetalolparent.0.60GM1 004,27H
75.3C07AAtalinololparent.50.00MG91,52O
75.4C07AA02oxprenololparent.0.10GM96,88O
75.5C07AA03pindololparent.15.00MG96,88O
75.6C07AA07sotalolparent.0.16GM876.85O
75.7C07AB02metoprololparent.0.15GM1 366,44O
75.8C07AB03atenololparent.75.00MG1 788.15O
75.9C07AB04acebutololparent.0.40GM1 366,44O
75.10C07AB09esmololparent.2.50GM3 737.59O
76kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy
76.0Kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy dále neuvedenéVeškeréBA0,01
76.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1.00DF4,16
76715TENORETICpor tbl flm 28AZCGB
76.2C07BB07bisoprolol a thiazidyp.o.1.00DF3,60
76.3C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1.00DF4,31
76.4C07FAbeta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensivap.o.0.50DF0,71
77blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání
77.0Blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů dále neuvedenép.o.BA0,01
77.1C08CA01amlodipin do 5 mg v 1 tbl včetněp.o.5.00MG4,79
02945AGEN5por tbl nob 30×5mgZEHCZ
03936AMLOPP-5por tbl nob 30×5mgSDDCZ
03993NORMODIPINE 5 MGpor tbl nob 30×5mgGEDH
03998CARDILOPIN 5 MGpor tbl nob 30×5mgEGIH
13464ORCAL 5 MGpor tbl nob 90×5mgLEKSLO
15378AGEN5por tbl nob 90×5mgZEHCZ
19440ORCAL 5 MG TABLETYpor tbl nob 30×5mgLSWPL
19444ORCAL 5 MG TABLETYpor tbl nob 90×5mgLSWPL
32924ZOREM 5 MGpor tbl nob 30×5mgPVLCZ
42833AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
42837AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
42848HIPRES5por tbl nob 30×5mgKRKSLO
58415ORCAL 5MGtbl 30×5mgLEKSLO
58874AMLOZEK5por tbl nob 30×5mgADDPL
95582ZOREM 5 MGpor tbl nob 100×5mgPVLCZ
77.2C08CA01amlodipin nad 5 mg v 1 tblp.o.5.00MG3,83
02954AGEN 10por tbl nob 30×10mgZEHCZ
03944AMLOPP-10por tbl nob 30×10mgSDDCZ
03999CARDILOPIN 10 MGpor tbl nob 30×10mgEGIH
13466ORCAL 10 MGpor tbl nob 90×10mgLEKSLO
13851AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
13852AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 100×10mgMCKD
15379AGEN 10por tbl nob 90×10mgZEHCZ
19442ORCAL 10 MG TABLETYpor tbl nob 30×10mgLSWPL
19446ORCAL 10 MG TABLETYpor tbl nob 90×10mgLSWPL
42849HIPRES 10por tbl nob 30×10mgKRKSLO
58417ORCAL10MGtbl 30×10mgLEKSLO
58876AMLOZEK10por tbl nob 30×10mgADDPL
77.3C08CA02felodipin do 5 mg v 1 tbl včetněp.o.5.00MG4,79
02957PRESID5 MGpor tbl ret 30×5mgIXPCZ
02961PRESID 2.5 MGpor tbl ret 30×2.5mgIXPCZ
20394FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl pro 30×5mgMCKD
20397FELODIPIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl pro100×5mgMCKD
21534FELOCOR 5por tbl pro 30×5mgSFSD
21548FELOCOR 5por tbl pro 30×5mgHEDDK
42942FELODIPIN AL 5 RETARDpor tbl ret 30×5mgAPAD
48584FELOCOR 5por tbl pro 30×5mgSFSD
48595FELOCOR 5por tbl pro 30×5mgHEDDK
77.4C08CA02felodipin nad 5 mg v 1 tblp.o.5.00MG3,83
02959PRESID 10 MGpor tbl ret 30×10mgIXPCZ
20317FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl pro 30×10mgMCKD
20320FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl pro 100×10mgMCKD
21504FELOCOR10por tbl pro 30×10mgSFSD
21519FELOCOR 10por tbl pro 30×10mgHEDDK
42946FELODIPIN AL 10 RETARDpor tbl ret 30×10mgAPAD
48608FELOCOR10por tbl pro 30×10mgSFSD
48619FELOCOR 10por tbl pro 30×10mgHEDDK
77.5C08CA03Isradipinp.o.5.00MG4,54
77.6C08CA03isradipin (retardované lékové formy)p.o.5.00MG4,79
77.7C08CA05nifedipinp.o.30.00MG1,42
77.8C08CA05nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)p.o.1.00DF4,79
03033CORDIPINXLtbl ret 30×40mgKRKSLO
53372NIFECARD XL 30MGtbl ret 30×30mgLEKSLO
77.9C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o.30.00MG1,98
47490CORINFAR 20 RETARDpor tbl pro 30×20mgAWDD
93460CORDIPIN RETARDtbl ret 30×20mgKRKSLO
77.10C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30.00MG1,34
77.11C08CA06nimodipinp.o.0.30GM131.86P

Nimodipin je indikován u pacientů s ischemickými komplikacemi způsobenými arteriálním spasmem při subarachnoideálním krvácení. Léčba musí započít do 4 dnů po začátku krvácení a má trvat 21 dní.

94189DILCERENtbl obd 50×30mgZEHSK
77.12C08CA07nisoldipinp.o.20.00MG4,79
77.13C08CA08nitrendipinp.o.20.00MG4,79
03078UNIPRES 20tbl 30×20mgKRKSLO
03079UNIPRES 10tbl 30×10mgKRKSLO
30965NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob 100×20mgMCKD
66469NITREPRESS 10por tbl nob 20×10mgHHOD
66495NITREPRESS 10por tbl nob 50×10mgHHOD
66498NITREPRESS 20por tbl nob 50×20mgHHOD
66499NITREPRESS 20por tbl nob 20×20mgHHOD
94688NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MGpor tbl nob 30×20mgMCKD
95584NITREPRESS 10por tbl nob 28×10mgHHOD
95586NITREPRESS 20por tbl nob 28×20mgHHOD
77.14C08CA09lacidipinp.o.4.00MG4,79
77.15C08CA10nilvadipin do 8 mg v 1 tbl včetněp.o.8.00MG4,79
77.16C08CA10nilvadipin nad 8 mg v 1 tblp.o.8.00MG3,83
77.17C08CA12barnidipin do 10 mg v 1 tbl včetněp.o.10.00MG4,79
77.18C08CA12barnidipin nad 10 mg v 1 tblp.o.10.00MG3,83
77.19C08CA13lercanidipinp.o.10.00MG4,79
78blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání
78.0Blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin dále neuvedenép.o.BA0,01
78.1C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM4,79
43879VEROGALID ER 240 MGpor tbl pro 100×240mgIXPCZ
54032VERAPAMIL AL 240 RETARDpor tbl ret 50×240mgAPAD
54034VERAPAMIL AL 240 RETARDpor tbl ret 100×240mgAPAD
56164VERAHEXALRRtbl ret 30×240mgFSTD
56165VERAHEXALRRtbl ret 50×240mgFSTD
56166VERAHEXAL RRtbl ret 100×240mgFSTD
93679LEKOPTIN RETARDtbl ret 20×240mgLEKSLO
99575VEROGALID ER 240 MGpor tbl pro 30×240mgIXPCZ
78.2C08DA01verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.24GM4,31
17841VERAHEXAL 120por tbl flm 30×120mgHPZPL
17842VERAHEXAL120por tbl flm 50×120mgHPZPL
17843VERAHEXAL120por tbl flm 100×120mgHPZPL
17844VERAHEXAL 80por tbl flm 30×80mgHPZPL
56152VERAHEXAL 40tbl obd 30×40mgFSTD
56155VERAHEXAL 80tbl obd 30×80mgFSTD
56158VERAHEXAL120tbl obd 30×120mgFSTD
56159VERAHEXAL120tbl obd 50×120mgFSTD
56160VERAHEXAL120tbl obd 100×120mgFSTD
56161VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 30×120mgFSTD
56162VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 50×120mgFSTD
56163VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 100×120mgFSTD
77037VERAPAMIL AL 80por tbl flm 100×80mgAPAD
86046VERAPAMIL AL 120por tbl flm 100×120mgAPAD
78.3C08DA02gallopamilp.o.0.10GM4,18
78.4C08DB01diltiazemp.o.0.24GM4,54
78.5C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM4,79
79blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace
79.0Blokátory vápníkových kanálů dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
79.1C08CA03isradipinparent.5.00MG3 004,80H
79.2C08CA05nifedipinparent.30.00MG3 004,80H
79.3C08CA06 nimodipin parent. 50.00 MG 2 756,46 U
94535NIMOTOPSinf sol 5×50ml/10mgBAYD
79.4C08DA01verapamilparent.0.24GM347,18H
79.5C08DB01diltiazemparent.25.00MG324,53H
80ACE inhibitory působící méně než 24 hodin
80.0ACE inhibitory působící méně než 24 hodin dále neuvedenéVeškeréBA0,01
80.1C09AA01kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50.00MG3,81
15327APO-CAPTO 12.5 MGtbl 100×12.5mgCMGIRL
16564APO-CAPTO 12.5 MGtbl 100×12.5mgKATNL
96903APO-CAPTO 12.5 MGtbl 100×12.5mgAPTCND
80.2C09AA01kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v1 tabletě včetně)p.o.50.00MG3,52
15326APO-CAPTO 25 MGtbl 100×25mgCMGIRL
16563APO-CAPTO 25 MGtbl 100×25mgKATNL
68839APO-CAPTO 25 MGtbl 100×25mgAPTCND
80.3C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50.00MG3,32
80.4C09AA02enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG3,83
20419ENALAPRIL AL 5por tbl nob 100×5mgAPAD
32758ENALEK 5 MGpor tbl nob 30×5mgLEKSLO
59879ENAPRIL 5tbl 100×5mgSFSD
80.5C09AA02enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG2,20
32760ENALEK 20 MGpor tbl nob 30×20mgLEKSLO
80.6C09AA02enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG3,16
20422ENALAPRIL AL 10por tbl nob 100×10mgAPAD
32759ENALEK10 MGpor tbl nob 30×10mgLEKSLO
80.7C09AA02enalaprilátparent.1.25MG23,84H
62597ENAP I.V.inj 5×1 ml/1.25mgKRKSLO
81ostatní ACE-inhibitory
81.0Ostatní ACE-inhibitory dále neuvedenéVeškeréBA0,01
81.1C09AA03lisinopril do 10 mg v 1 tabletě včetněp.o.10.00MG4,31
10625LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 30×5mgMCKD
10629LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 100×5mgMCKD
10683LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 30×10mgMCKD
10685LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 MGpor tbl nob 100×10mgMCKD
11006DIROTON 10 MGtbl 100×10mgGEDH
32501DAPRIL5por tbl nob 100×5mgMOECY
32503DAPRIL 10por tbl nob 100×10mgMOECY
95657LISIPRIL 5por tbl nob 30×5mgSFSD
95665LISIPRIL 10por tbl nob 30×10mgSFSD
81.2C09AA03lisinopril nad 10 mg v 1 tabletěp.o.10.00MG3,23
10884LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 MGpor tbl nob 30×20mgMCK D
32505DAPRIL 20por tbl nob 60×20mgMOECY
95673LISIPRIL 20por tbl nob 30×20mgSFSD
81.3C09AA04perindopril do 4 mg v 1 tbl včetněp.o.4.00MG5,29
81.4C09AA04perindopril nad 4 mg v 1 tblp.o.4.00MG3,70
81.5C09AA05ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.50MG5,29
01436PIRAMIL1.25 MGpor tbl nob 30×1.25mgLSWPL
01444PIRAMIL1.25 MGpor tbl nob 100×1.25mgLSWPL
01544PIRAMIL2.5 MGpor tbl nob 30×2.5mgLSWPL
01564PIRAMIL2.5 MGpor tbl nob 100×2.5mgLSWPL
13469RAMIL 1.25por tbl nob 30×1.25mgZEHCZ
13470RAMIL 1.25por tbl nob 90×1.25mgZEHCZ
13472RAMIL 2.5por tbl nob 30×2.5mgZEHCZ
13473RAMIL 2.5por tbl nob 90×2.5mgZEHCZ
16405PIRAMIL1.25 MGpor tbl nob 30×1.25mgSZPD
16407PIRAMIL1.25 MGpor tbl nob 100×1.25mgSZPD
16420PIRAMIL2.5 MGpor tbl nob 30×2.5mgSZPD
16422PIRAMIL2.5 MGpor tbl nob 100×2.5mgSZPD
18668RAMILIFE 2.5 MGpor tbl nob 30×2.5mgAHJIS
23954AMPRILAN 1.25por tbl nob 30×1.25mgKRKSLO
23956AMPRILAN 1.25por tbl nob 60×1.25mgKRKSLO
23957AMPRILAN 1.25por tbl nob 90×1.25mgKRKSLO
23958AMPRILAN 2.5por tbl nob 30×2.5mgKRKSLO
23960AMPRILAN 2.5por tbl nob 60×2.5mgKRKSLO
23961AMPRILAN 2.5por tbl nob 90×2.5mgKRKSLO
48752HARTIL 1.25 MGpor tbl nob 28×1.25mgEGIH
48753HARTIL 2.5 MGpor tbl nob 28×2.5mgEGIH
81.6C09AA05ramipril nad 2,5 mg do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.50MG3,70
01874PIRAMIL 5 MGpor tbl nob 30×5mgLSWPL
01893PIRAMIL 5 MGpor tbl nob100×5mgLSWPL
13475RAMIL 5por tbl nob 30×5mgZEHCZ
13476RAMIL 5por tbl nob 90×5mgZEHCZ
16367PIRAMIL 5 MGpor tbl nob 30×5mgSZPD
16369PIRAMIL 5 MGpor tbl nob100×5mgSZPD
23962AMPRILAN 5por tbl nob 30×5mgKRKSLO
23964AMPRILAN 5por tbl nob 60×5mgKRKSLO
23965AMPRILAN 5por tbl nob 90×5mgKRKSLO
48754HARTIL 5 MGpor tbl nob 28×5mgEGIH
81.7C09AA05 Iramipril nad 5 mg v jedné tabletěp.o.2.50MG 2,58
02023PIRAMIL 10 MGpor tbl nob 30×10mgLSWPL
02058PIRAMIL 10 MGpor tbl nob 100×10mgLSWPL
13477RAMIL 10por tbl nob 30×10mgZEHCZ
13478RAMIL 10por tbl nob 90×10mgZEHCZ
16383PIRAMIL 10 MGpor tbl nob 30×10mgSZPD
16385PIRAMIL 10 MGpor tbl nob100×10mgSZPD
23966AMPRILAN 10por tbl nob 30×10mgKRKSLO
23968AMPRILAN 10por tbl nob 60×10mgKRKSLO
23969AMPRILAN 10por tbl nob 90×10mgKRKSLO
48755HARTIL 10 MGpor tbl nob 28×10mgEGIH
81.8C09AA06quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetněp.o.15.00MG5,29
81.9C09AA06quinapril nad 15 mg v jedné tabletěp.o.15.00MG3,70
81.10C09AA07benazeprilp.o.7.50MG5,29
81.11C09AA08cilazapril do 2,5 mg v 1 tbl včetněp.o.2.50MG5,29
81.12C09AA08cilazapril nad 2,5 mg v 1 tblp.o.2.50MG3,70
81.13C09AA09fosinoprilp.o.15.00MG3,70
81.14C09AA10trandolaprilp.o.2.00MG5,29
81.15C09AA11spiraprilp.o.6.00MG5,29
81.16C09AA12delaprilp.o.30.00MG5,29
81.17C09AA13moexiprilp.o.15.00MG5,29
81.18C09AA16imidapril do 5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5.00MG5,29
81.19C09AA16imidapril nad 5 mg v jedné tabletě do 10 mg včetněp.o.5.00MG3,70
81.20C09AA16imidapril nad 10 mg v jedné tabletěp.o.5.00MG2,58
82kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy
82.0Kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy dále neuvedenéVeškeréBA0,01
82.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1.00DF4,24
82.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1.00DF3,62
55429ENAP-HLpor tbl nob 30KRKSLO
66506ENAP-Hpor tbl nob 30KRKSLO
82.3C09BA04perindopril a indapamid 2mg/0,625 mgp.o.1.00DF2,91
82.4C09BA04perindopril a indapamid 4 mg/1,25 mgp.o.1.00DF5,83
82.5C09BA05ramipril s obsahem 2,5 mg a diuretikum s obsahem 12,5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF5,75
95275RAMIL Hpor tbl nob 30ZEHCZ
82.6C09BA05ramipril s obsahem 5 mg a diuretikum s obsahem 25 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF8,32
82.7C09BA06quinapril s obsahem 10 mg v jedné tabletě a diuretikump.o.1.00DF3,98
82.8C09BA06quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 12,5 mgp.o.1.00DF5,39
82.9C09BA06quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 25 mgp.o.1.00DF5,85
82.10C09BA07benazepril a diuretikap.o.1.00DF4,44
82.11C09BA08cilazapril a diuretikap.o.1.00DF7,86
82.12C09BB05ramipril s obsahem 2,5 mg a felodipin s obsahem 2,5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF7,68
82.13C09BB05ramipril s obsahem 5 mg a felodipin s obsahem 5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF12,19
82.14C09BB10trandolapril a verapamilp.o.1.00DF8,88
82.15C09DA01losartan v kombinaci s thiazidyp.o.1.00DF5,75
97027LORISTA Hpor tbl flm 28KRKSLO
82.16C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF7,86
82.17C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF8,32
82.18C09DA03valsartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg valsartanu v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF5,75
82.19C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF7,86
82.20C09DA06kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,75
82.21C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 40 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,75
82.22C09DA07telmisartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 80 mg telmisartanu v jedné tabletěp.o.1.00DF7,86
82.23C09DA08olmesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 20 mg olmesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletěp.o.1.00DF5,75
82.24C09DA08olmesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 20 mg olmesartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu v jedné tabletěp.o.1.00DF6,21
83léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů
83.0Léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE inhibitorů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
83.1 C09CA01 losartan do 50 mg v jedné tabletě včetně p.o. 50.00 MG 5,29
10604LORISTApor tbl flm 28×50mgKRKSLO
10618LOZAP 12.5por tbl flm 30×12.5mgZEHCZ
10620LOZAP 50por tbl flm 30×50mgZEHCZ
13886LOZAP 12.5 ZENTIVApor tbl flm 30×12.5mgZEHSK
13888LOZAP 12.5 ZENTIVApor tbl flm 90×12.5mgZEHSK
13892LOZAP 50 ZENTIVApor tbl flm 30×50mgZEHSK
13894LOZAP 50 ZENTIVApor tbl flm 90×50mgZEHSK
15403LORISTApor tbl flm 56×50mgKRKSLO
17963LOZAP 50por tbl flm 90×50mgZEHCZ
47610LORISTApor tbl flm 84×50mgKRKSLO
95461LAKEA 50 MGpor tbl flm 30×50mgLEKSLO
97062LOZAP 50por tbl flm 30×50mgZEHCZ
83.2C09CA01losartan nad 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.50.00MG3,70
83.3C09CA02eprosartanp.o.600.00MG5,29
83.4C09CA03valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetněp.o.80.00MG5,29
83.5C09CA03valsartan nad 80 mg v jedné tabletěp.o.80.00MG3,70
83.6C09CA04irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.150.00MG7,35P
83.7C09CA04irbesartan nad 150 mg v jedné tabletěp.o.150.00MG5,86P

Irbesartan je indikován v těchto případech:

a) diabetická nefropatie již od fáze mikroalbuminurie,

b) nediabetická nefropatie s proteinurií vyšší než 1 g/24 hodin u nemocných netolerujících ACE inhibitory.

83.8C09CA06kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetněp.o.8.00MG5,29
83.9C09CA06kandesartan nad 8 mg v jedné tabletěp.o.8.00MG3,70
83.10C09CA07telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.40.00MG5,29
83.11C09CA07telmisartan nad 40 mg v jedné tabletěp.o.40.00MG3,70
83.12C09CA08olmesartan medoxomil do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG5,29
83.13C09CA08olmesartan medoxomil nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG3,70
84hypolipidemika ze skupiny statinů
84.0Hypolipidemika ze skupiny statinů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
84.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,74P
10390SIMIREX 10 MGpor tbl flm 30×10mgSYHE
13499SIMGAL 10 MGpor tbl flm 84×10mgIXPCZ
13827SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgSBVNL
13830SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 100×10mgSBVNL
14733SIMVOR 10 MGpor tbl flm 30×10mgIRIIRL
15697SIMIREX 10 MGpor tbl flm 60×10mgSYHE
31844SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgSYHE
31847SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm100×10mgSYHE
32578SIMGAL 10 MGpor tbl flm 28×10mgIXPCZ
45336SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 30×10mgMCKD
45359SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 MGpor tbl flm 100×10mgMCKD
49919SIMVAX 10por tbl flm 28×10mgSFSD
49923SIMVAX10por tbl flm 28×10mgSFSD
58136VASILIP 10tbl obd 28×10mgKRKSLO
58773SIMVACARD 10tbl obd 28×10mgZEHCZ
66024SIMVOR 10MGtbl obd 30×10mgRXYIND
81479SIMVAX 10por tbl flm 28×10mgGEADK
95250VASILIP 10tbl obd 84×10mgKRKSLO
97067SIMVAX 10por tbl flm 28×10mgGEADK
84.2C10AA01simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF7,58P
10422SIMIREX 20 MGpor tbl flm 30×20mgSYHE
13701SIMGAL 20 MGpor tbl flm 84×20mgIXPCZ
13843SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgSBVNL
13848SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 100×20mgSBVNL
14734SIMVOR 20 MGpor tbl flm 30×20mgIRIIRL
15073SIMIREX 20 MGpor tbl flm 60×20mgSYHE
21719SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 100×20mgMCKD
31851SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgSYHE
31856SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 100×20mgSYHE
32579SIMGAL 20 MGpor tbl flm 28×20mgIXPCZ
45752SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgMCKD
47731SIMVACARD 20tbl obd 84×20mgZEHCZ
49911SIMVAX 20por tbl flm 28×20mgSFSD
49912SIMVAX 20por tbl flm 30×20mgSFSD
49915SIMVAX 20por tbl flm 28×20mgSFSD
49916SIMVAX 20por tbl flm 30×20mgSFSD
58064VASILIP 20tbl obd 28×20mgKRKSLO
58775SIMVACARD 20tbl obd 28×20mgZEHCZ
66026SIMVOR 20MGtbl obd 30×20mgRXYIND
81483SIMVAX 20por tbl flm 28×20mgGEADK
81484SIMVAX 20por tbl flm 30×20mgGEADK
95251VASILIP 20tbl obd 84×20mgKRKSLO
97071SIMVAX 20por tbl flm 28×20mgGEADK
97072SIMVAX 20por tbl flm 30×20mgGEADK
84.3C10AA01simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF10,42P
10459SIMIREX 40 MGpor tbl flm 30×40mgSYHE
13702SIMGAL 40 MGpor tbl flm 84×40mgIXPCZ
13833SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgSBVNL
14735SIMVOR 40 MGpor tbl flm 30×40mgIRIIRL
15070SIMIREX 40 MGpor tbl flm 60×40mgSYHE
17915SIMVACARD 40tbl obd 84×40mgZEHCZ
31859SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgSYHE
32580SIMGAL 40 MGpor tbl flm 28×40mgIXPCZ
42929VASILIP 40por tbl obd 28×40mgKRKSLO
45535SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 MGpor tbl flm 30×40mgMCKD
49901SIMVAX 40por tbl flm 28×40mgSFSD
49902SIMVAX 40por tbl flm 30×40mgSFSD
49905SIMVAX 40por tbl flm 28×40mgSFSD
58777SIMVACARD 40tbl obd 28×40mgZEHCZ
66028SIMVOR 40MGtbl obd 30×40mgRXYIND
81487SIMVAX 40por tbl flm 28×40mgGEADK
81488SIMVAX 40por tbl flm 30×40mgGEADK
97075SIMVAX 40por tbl flm 28×40mgGEADK
84.4C10AA01simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1.00DF14,59P
84.5C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF4,26P
01300APO-LOVASTATIN 20tbl 30×20mgAPTCND
15397APO-LOVASTATIN 20tbl 100×20mgCMGIRL
15398APO-LOVASTATIN 20tbl 30×20mgCMGIRL
16572APO-LOVASTATIN 20tbl 100×20mgKATNL
16573APO-LOVASTATIN 20tbl 30×20mgKATNL
53286APO-LOVASTATIN 20tbl 100×20mgAPTCND
53506MEDOSTATIN 20MGtbl 30×20mgMOECY
53507MEDOSTATIN 20MGtbl 100×20mgMOECY
58799HOLETAR 20tbl 30×20mgKRKSLO
84.6C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,40P
01254APO-LOVASTATIN 40tbl 30×40mgAPTCND
15394APO-LOVASTATIN 40tbl 100×40mgCMGIRL
15396APO-LOVASTATIN 40tbl 30×40mgCMGIRL
16575APO-LOVASTATIN 40tbl 100×40mgKATNL
16577APO-LOVASTATIN 40tbl 30×40mgKATNL
53287APO-LOVASTATIN 40tbl 100×40mgAPTCND
84.7C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,54P
84.8C10AA03pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,82P
84.9C10AA03pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )p.o.1.00DF10,23P
84.10C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,54P
84.11C10AA04fluvastatin (nad 20 mg do 40 mgv jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF6,82P
84.12C10AA04fluvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě )p.o.1.00DF10,42P
84.13C10AA05atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)p.o.1.00DF8,06P
19590TORVACARD10por tbl flm 30×10mgZEHCZ
19591TORVACARD10por tbl flm 90×10mgZEHCZ
20165TULIP 10 MGpor tbl flm 30×10mgLEKSLO
42051TULIP LEK 10 MG POTAHOVANÉ TBLpor tbl flm 30×10mgLEKSLO
49004ATORIS 10por tbl flm 30×10mgKRKSLO
49005ATORIS 10por tbl flm 60×10mgKRKSLO
49006ATORIS 10por tbl flm 90×10mgKRKSLO
84.14C10AA05atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF10,42P
19592TORVACARD 20por tbl flm 30×20mgZEHCZ
19593TORVACARD 20por tbl flm 90×20mgZEHCZ
20166TULIP 20 MGpor tbl flm 30×20mgLEKSLO
42056TULIP LEK 20 MG POTAHOVANÉ TBLpor tbl flm 30×20mgLEKSLO
49007ATORIS 20por tbl flm 30×20mgKRKSLO
49008ATORIS 20por tbl flm 60×20mgKRKSLO
49009ATORIS 20por tbl flm 90×20mgKRKSLO
84.15C10AA05atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF13,74P
84.16C10AA05atorvastatin (nad 40 MG v jedné tabletě)p.o.1.00DF27,48P
84.17C10AA07rosuvastatin (do 10 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF18,25P
84.18C10AA07rosuvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF27,38P
84.19C10AA07rosuvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF41,08P

a) Atorvastatin (10 a 20mg), simvastatin (10,20 a 40mg), fluvastatin ( 20 a 40mg), lovastatin (20,40 a 80mg) a pravastatin ( 20 a 40mg) je indikován u nemocných s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l. Kombinaci hypolipidemik může indikovat a předepisovat pouze kardiolog, internista, lékař lipidologické poradny a diabetolog.

b) Atorvastatin (v dávce vyšší než 20mg), fluvastatin (v dávce vyšší než 40mg) či rosuvastatin předepisuje kardiolog, internista, diabetolog, angiolog nebo lékař lipidologické poradny u nemocných s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% a kdy nelze dosáhnout cílových hodnot (LDL ≤ 3,0mmol/l) statiny uvedenými v a) nebo kdy statiny uvedené v bodě a) nelze použít.

84.20C10BX03kombinace atorvastatin 10 mg a amlodipin 10 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF15,72P
84.21C10BX03kombinace atorvastatin 10 mg a amlodipin 5mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF12,85P

Fixní kombinaci amlodipinu s atorvastatinem je předepisována u pacientů s hypertenzí a hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózouči diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší než 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena na 3,0mmol/l.

85hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin
85.0Hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin dále neuvedenáVeškeréBA0,01
85.1C10ABklofibrát (etofylin)p.o.0.50GM3,79
85.2C10AB02bezafibrátp.o.0.60GM5,42
85.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.20GM5,42
85.4C10AB05fenofibrátp.o.0.30GM5,42
85.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.1.00DF6,00
04143APO-FENOpor cps dur 30×200mgAPTCND
04145APO-FENOpor cps dur 100×200mgAPTCND
13337LIPOHEXAL 250 RETARDpor cps ret 60×250mgSFSD
13338LIPOHEXAL 250 RETARDpor cps ret 90×250mgSFSD
13596LIPIREX267 MGpor cps dur 30×267mgSGYB
13598LIPIREX267 MGpor cps dur 60×267mgSGYB
14316FENOFIX200por cps dur 90×200mgIXPCZ
15501APO-FENOpor cps dur 30×200mgCMGIRL
15503APO-FENOpor cps dur 100×200mgCMGIRL
16597APO-FENOpor cps dur 30×200mgKATNL
16599APO-FENOpor cps dur 100×200mgKATNL
32652FEBIRA 200por cps dur 30×200mgZEHSK
32653FEBIRA200por cps dur 60×200mgZEHSK
32654FEBIRA200por cps dur 90×200mgZEHSK
32722FENOFIX200por cps dur 30×200mgIXPCZ
41797LIPIREX200MGpor cps dur 60×200mgSGYB
56460LIPIREX200MGpor cps dur 30×200mgSGYB
58769LIPOHEXAL 250 RETARDpor cps ret 30×250mgSFSD
58770LIPOHEXAL 250 RETARDpor cps ret 100×250mgSFSD
99839LIPIREXS 160 MGpor cps dur 60×160mgSGYB
85.6C10AB05fenofibrát (supramikronisované lékové formy)p.o.1.00DF7,52
85.7C10AB08ciprofibrátp.o.0.10GM6,00
85.8C10AC01cholestyraminp.o.14.00GM30,95P
85.9C10AC02colestipolp.o.20.00GM30,38P

Cholestyramin a colestipol předepisuje gastroenterolog, kardiolog, internista, nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) u pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) u pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

85.10C10AD06acipimoxp.o.500.00MG10,35
85.11C10AX09ezetimibp.o.10.00MG43,61P

Ezetimib předepisuje specialista (kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař lipidologické poradny) u nemocných s těžkou rezistentní hyperlipoproteinémií v druhé volbě při neúčinnosti vyšších dávek statinů (minimálně 3 měsíční léčba). Za vyšší dávku statinů je považováno 40 mg simvastatinu, 40 mg atorvastatinu, 80 mg fluvastatinu a lovastatinu, 20 mg rosuvastatinu. V kombinaci s ezetimibem jsou indikovány základní dávky statinů (tj. do 40 mg simvastatinu a atorvastatinu, do 80 mg fluvastatinu a lovastatinu a do 20 mg rosuvastatinu). Ezetimib je dále předepisován uvedenými specialisty u nemocných, u kterých vedla léčba statiny k významným a řádně dokumentovaným nežádoucím účinkům: elevaci aminotransferáz na více než trojnásobek a CK na více než pětinásobek normálních hodnot. . Pokud kombinační léčba není účinná, tj. pokud po 3 měsících podávání nedojde k aditivnímu poklesu LDL cholesterolu alespoň o 10% ve srovnání s monoterapií vyššími dávkami statinů, není ezetimib indikován.

86Ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému
86.0Ostatní léčiva používána u nemocí kardiovaskulárního systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
86.1C01CX08levosimendanparent.11.00MG15 883.13H
86.2C01DA02glycerol trinitrátparent.2.50MG11.98H
04307NITRO POHL INFUS.inf 10×10ml/10mgPLBD
86.3C01DA08isosorbid dinitrátparent.20.00MG121,15H
86.4C01DX03oxifedrinparent.40.00MG13,47H
86.5C01DX12molsidominparent.6.00MG102,99H
87antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů
87.0Antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
87.1D01AA01nystatinlok.1.00GM2,62
87.2D01AA02natamycinlok.1.00GM1,92
87.3D01AC01klotrimazol do 20 g včetnělok.1.00GM1,73
65484CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1×20gm 1%APAD
87.4D01AC01klotrimazol nad 20 glok.1.00GM1,48
86397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1×50gm 1%APAD
87.5D01AC01klotrimazol tekuté lékové formylok.1.00GM2,48
87.6D01AC02mikonazollok.1.00GM1,73
87.7D01AC03ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)lok.1.00GM3,09
87.8D01AC03ekonazol lékové formy krémulok.1.00GM1,73
87.9D01AC05isokonazollok.1.00ML1,73
87.10D01AC08ketokonazollok.1.00GM1,73
87.11D01AC10bifonazollok.1.00GM2,43
87.12D01AC11oxikonazollok.1.00GM2,43
87.13D01AC12fenticonazollok.1.00GM1,73
87.14D01AC14sertakonazollok.1.00GM2,43
87.15G01AF18flutrimazol, lékové forma gelulok.1.00GM1,49
87.16G01AF18flutrimazol, lékové forma krém a spraylok.1.00GM4,59
87.17D01AC20kombinacelok.1.00GM1,73
87.18D01AC51clotrimazol/urealok.1.00GM1,73
87.19 D01AC60 bifonazol, kombinace lok. 1.00 GM 13,11 P

Bifonazol - kombinace předepisuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením.

88Ostatní antimykotika k lokálnímu použití
88.0Ostatní antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedenáLokBA0,01
88.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použitílok.1.00ML0,76
88.2D01AEnaftini hydrochloridlok.1.00GM2,86
88.3D01AE04kyselina undecylenoválok.1.00GM0,98
00871MYKOSEPTINung 1×30gmZEHCZ
88.4D01AE14ciclopiroxlok.1.00GM3,70
88.5D01AE15terbinafinlok.1.00GM3,70
88.6D01AE16amorolfinlok.1.00MG3,27
88.7D01AE18tolnaftatlok.1.00GM1,79
88.8D01AE19tolciklátlok.1.00GM1,79
88.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1.00GM0,63
88.10D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1.00GM1,79
89emolliencia a protektiva
89.0Emolliencia a protektiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
89.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM0,51
54249SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.sus 1×100gmHEOCZ
89.2D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)lok.1.00GM0,58L/DER,PED
89.3D02ACměkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formylok.1.00ML0,58L/DER,PED
89.4D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)lok.1.00GM0,42L/DER,PED
89.5D02ACměkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formylok.1.00ML0,42L/DER,PED
89.6D02ACměkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)lok.1.00ML0,64L/DER,PED
89.7D02ACměkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)lok.1.00ML0,46L/DER,PED
89.8D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formylok.1.00ML0,45L/DER,PED
89.9D02AE01urealok.1.00GM0,45L/DER,PED
89.10D02AE51kombinace kyseliny salicylové s ureoulok.1.00GM0,98
89.11D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1.00GM1,67
89.12D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1.00GM0,63
90léčiva pro léčbu ran a vředů
90.0Léčiva pro léčbu ran a vředů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
90.1D03AXjiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1.00ML0,48
90.2D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)lok.1.00GM15,05
90.3D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy gelu)lok.1.00GM1,39
90.4D03AXjiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas -lékové formy roztoku)lok.1.00ML3,82
90.5D03AX02dextranomerlok.1.00GM3,82
90.6D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1.00GM77,48P
90.7D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)lok.1.00GM13,12P
02594FIBROLAN MASTung 1×25gmPDAF
48200FIBROLAN MASTung 1×25gmPPOF
90.8D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1.00GM28,19P
90.9D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)lok.1.00GM18,15P
90.10D03BA52proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)lok.1.00GM16,24P

Proteolytické enzymy předepisuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog k:

a) léčbě bércových vředů

b) léčbě nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů

91Antipsoriatika
91.0Antipsoriatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
91.1D05AAdehtylok.1.00GM0,38
55290UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVMdrm ung 1×100gmMVMCZ
83870UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVMdrm ung 1×1 kgMVMCZ
85950SUSPENSIO VIŠNĚVSKI+PICE LIQUIDsus 1×1000gmHEOCZ
91.2D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1.00GM1,14
91.3D05AC01dithranollok.1.00GM3,82
91.4D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1.00ML3,96
90618OXSORALENliq 1×50ml 0.15%GERA
91.5D05AX02calcipotriol (lékové formy mastí a krému)lok.1.00GM8,80P
91.6D05AX02calcipotriol (tekuté lékové formy)lok.1.00ML8,80P
91.7D05AX03calcitriollok.1.00GM8,80P
91.8D05AX04tacalcitol (lékové formy mastí a krému)lok.1.00GM17,59P
91.9D05AX04tacalcitol (tekuté lékové formy)lok.1.00ML17,59P
91.10D05AX05tazarotenlok.1.00GM17,59P
91.11D05AX52kalcipotriol, kombinacelok.1.00GM9,68P

Deriváty vitaminu D včetně kombinací v lokálních lékových formách předepisuje dermatolog k léčbě torpidních lokalizovaných forem psoriázy.

91.12 D05BA02methoxalenp.o.10.00MG 3,72L/DER
03733OXSORALENcps 50x10mgGERA
91.13D05BB01etretinátp.o.35.00MG70.35P
91.14D05BB02acitretinp.o.35.00MG70.35P

Etretinát a acitretin předepisuje dermatolog k:

a) léčbě těžkých generalizovaných forem psoriázy a všech forem pustulózní psoriázy nereagující na jinou léčbu

b) léčbě m. Darier, ichtyóz a jiných poruch keratinizace, léčbě lichen planus, lupus erythematodes nereagujících na jinou léčbu

92antibiotika k zevnímu použití
92.0Antibiotika k zevnímu použití dále neuvedenáZevní použitíBA0,01
92.1D06AAtetracyklin a derivátylok.1.00GM2,86
92.2D06AXneomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)lok.1.00ML3,74
92.3D06AXneomycin/bacitracin (mast)lok.1.00GM2,86
92.4D06AXneomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)lok.1.00GM13,38
92.5D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM7,46
92.6D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)lok.1.00GM2,72
01063FRAMYKOINpiv ads 1×20gmIHOCZ
48261FRAMYKOINpiv ads 1×20gmBHNCZ
92.7D06AXprimycinlok.1.00GM2,38
92.8D06AX01acidum fusidicumlok.1.00GM3,91
92.9D06AX02chloramfenikollok.1.00GM2,81
92.10D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM6,50
92.11D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1.00GM3,91
93antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika
93.0Antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
93.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM1,06L/DER,CHI
93.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1.00GM0,96L/DER,CHI
93.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1.00GM1,37L/DER,CHI
93.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1.00GM1,09L/DER,CHI
93.5D06BA02sulfathiazollok.1.00GM0,96
93.6D06BA03mateniclok.1.00GM0,96L/DER,CHI
93.7D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)lok.1.00GM5,56L/DER,CHI
14877IALUGEN PLUScrm 1×60gmISRCZ
93.8D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)lok.100.00CM213,18L/DER,CHI
93.9D06BB04podophylotoxinlok.1.00GM14,66L/DER
93.10D06BB10imiquimodlok.1.00DF106,79P

Imiquimod je předepisován k léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. Imiquimod předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

93.11D06BX01metronidazollok.1.00GM2,20L/DER.CHI
94středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace
94.0Středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace dále neuvedenáLok.BA0,01
94.1D07AA02hydrokortisonlok.1.00GM2.28
94.2D07AA03prednisolonlok.1.00GM2.28
94.3D07AB01klobetazonlok.1.00GM2.28
94.4D07AB02hydrokortison butyrátlok.1.00GM3,01
09305LOCOID 0.1%crm 1×30gmYEUNL
09307LOCOID 0.1% LOTIONlot 1×30mlYEUNL
09310LOCOID 0.1%ung 1×30gmYEUNL
62047LOCOID LIPOCREAM 0.1%crm 1×30gmYEUNL
94.5D07AB03flumetasonlok.1.00GM2.28
94.6D07AB07fluprednidenlok.1.00GM2.28
94.7D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1.00ML2.28
16441TRIAMCINOLON-IVAXdrm sol 1×30gmIXPCZ
66167TRIAMCINOLON-GALENAdrm sol 1×30gmIXPCZ
94.8D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2.28
41040TRIAMCINOLON HBFdrm crm 1×30gmHEOCZ
94.9D07AB10alclomethasonlok.1.00GM3,01
94.10D07AB19dexamethason acetátlok.1.00GM2.28
02415DEXAMETHAZON LÉČIVA CRMdrm crm 1×10gmZEHCZ
95velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace
95.0Velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace dále neuvedenáLok.BA0,01
95.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1.00GM2,12L/DER
98032DIPROSONEung 1×30gmSCHB
95.2D07AC01betamethason valerátlok.1.00GM2,12L/DER
95.3D07AC02fluklorolonlok.1.00GM2,12L/DER
95.4D07AC04fluocinolon léková forma gelu, masti a krémulok.1.00GM2,12L/DER
95.5D07AC04fluocinolon lotiolok.1.00GM2,12L/DER
95.6D07AC06diflukortolonlok.1.00GM2,12L/DER
95.7D07AC08fluocinonidlok.1.00GM2,12L/DER
95.8 D07AC09 budesonid lok. 1.00 GM 2,12 L/DER
95.9 D07AC12 halometason lok. 1.00 GM 2,12 L/DER
95.10D07AC13mometazonlok.1.00GM4,90L/DER
95.11D07AC14methylprednisoloni aceponaslok.1.00GM5,74L/DER
95.12D07AC17flutikasonlok.1.00GM4,90L/DER
95.13D07AC18prednikarbatlok.1.00GM5,74L/DER
95.14D07AD01klobetasollok.1.00GM3,78L/DER
95.15D07AD02halcinonidlok.1.00ML3,78L/DER
16890BETACORTONdrm sol 1×100mlSBTSK
97020BETACORTONdrm sol 1×100mlSEGCH
96kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky
96.0Kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky dále neuvedenéVeškeréBA0,01
96.1D07BA01prednisolon/cloroxinlok.1.00GM1,92
96.2D07BA01prednisolon/hexamidin diisothionátlok.1.00GM1,92
96.3D07BB01flumetason a antiseptikalok.1.00GM3,24
96.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM1,88
04178TRIAMCINOLON E LÉČIVAung 1×20gmLEXCZ
96.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1.00GM1,39
96.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1.00GM0,58
96.7D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1.00ML1,63
96.8D07CA01hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM1,92
96.9D07CA01hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)lok.1.00ML1,92
96.10D07CA01hydrocortison a kys. fusidová (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM4,30
96.11D07CC01betamethason a gentamicinlok.1.00GM2,13L/DER
96.12D07CC01betamethason a kyselina fusidová (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2,13L/DER
97kortikosteroidy v jiných kombinacích
97.0Kortikosteroidy v jiných kombinacích dále neuvedenéVeškeréBA0,01
97.1D07XA01hydrokortisonlok.1.00ML1,92
97.2D07XA02prednisolon/kyselina salicyloválok.1.00ML1,29
97.3D07XB01flumetason/dehetlok.1.00GM4,30
97.4D07XB01flumethason pivalat/kyselina salicyloválok.1.00GM2,86
97.5D07XB02triamcinolonlok.1.00GM1,83
97.6D07XCdiflucortolon/isoconasollok.1.00GM2,55L/DER
97.7D07XC01betamethason (lékové formy mastí a krémů)lok.1.00GM2,55UDER
85864BELOSALICdrm ung 1×30gmBLUCHO
97.8D07XC01betamethason (lékové formy tinktur)lok.1.00ML2,55L/DER
97.9D07XC03mometason kombinace s kyselinou salicylovoulok.1.00GM5,39L/DER
97.10D07XDhalcinonid/kyselina salicyloválok.1.00ML3,37L/DER
97.11D07XDhalcinonid/močovinalok.1.00GM3,37L/DER
16888BETACORTON Udrm crm 1×20gmSBTSK
16893BETACORTON U MASTNÝ KRÉMdrm crm 1×20gmSBTSK
98antiseptika a desinficiencia
98.0Antiseptika a desinficiencia dále neuvedenáVeškeréBA0,01
98.1D08AC02chlorhexidinlok.1 000.00ML174,64
98.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1.00GM0,31
65998UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMAung 1×1000gm (dóza)HEOCZ
98.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10.00GM1,29
98.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1.00GM1,92
16320BRAUNOVI DON MASTung 1×100gm-tubaBMMD
84421BRAUNOVI DON MASTung 1×100gm-tubaBMBCH
98.5D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)lok.1.00ML0,63
02981JODISOL ROZTOKliq 1×80gmSDHCZ
98.6D08AG02polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)lok.1.00ML0,48
02983JODISOL ROZTOKliq 1×760gmSDHCZ
15877BRAUNOLdrm sol 1×1000mlBMMD
15879BRAUNOLdrm sol 1×250mlBMMD
15880BRAUNOLdrm sol 1×500mlBMMD
46055BRAUNOLliq 1×250mlBMBCH
46056BRAUNOLliq 1×500mlBMBCH
80553BRAUNOLliq 1×1000mlBMBCH
98.7D08AG02polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)lok.1.00GM0,63
98.8D08AHkloroxinlok.1.00GM0,76
98.9D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1.00ML0,28
98.10D08AJbromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)lok.1.00ML0,08H
58237AJATIN PROFARMA TINKTURAtet 1×1000mlPSRCZ
98.11D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)lok.1.00ML0,08H
98.12D08AXhexamidin/chlorhexidinlok.1.00GM118,61H
98.13D08AXnoxytiolinlok.2.50GM480,94H
98.14D08AXnoxytiolin/tetrakainlok.2.50GM480,94H
98.15D08AXtaurodinlok.1.00GM92,34H
99léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky
99.0Léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky dále neuvedenéVeškeréBA0,01
99.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1.00GM3,46
15389RETIN-A 0.025%drm crm 1×30gmJANB
49985LOCACIDcrm 1×30gm 0.05%PRHF
66170LOCACIDcrm 1×30gm 0.05%PFHF
97573RETIN-A KRÉM 0.025%drm crm 1×30gmCILCH
99.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1.00GM4,30
99.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1.00ML3,62
64956AIROLlot 1×50ml 0.05%PRHF
99.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1.00ML4,30
99.5D10AD03adapalen - léková forma krémů a gelůlok.1.00GM3,91
99.6D10AD54isotretinoin a erythromycin v kombinacilok.1.00GM2,86
99.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1.00ML2,48
99.8D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1.00GM1,30
47279ECLARAN 5 drm gel 1×45gmPFG F
99.9D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1.00ML0,38
99.10D10AE51benzoyl peroxid v kombinaci s klindamycinemlok.1.00GM2,11
99.11D10AF01klindamycin (tekuté lékové formy)lok.1.00ML1,92
99.12D10AF01klindamycin (lékové formy gelu)lok.1.00GM1,92
99.13D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1.00GM2,86
99.14D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balenílok.1.00ML1,96
98204ERYFLUIDsol 1×30mlPFHF
99.15D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balenílok.1.00ML1,58
75285ERYFLUIDsol 1×100mlPFHF
99.16D10AF52erythromycin v kombinaci se zinkemlok.1.00ML2,86
99.17D10AF52erythromycin v kombinaci s tretinoinemlok.1.00ML3,66
99.18D10AX03kyselina azelaoválok.1.00GM1,92
99.19D10BA01isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)p.o.30.00MG52,93P
99.20D10BA01isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)p.o.30.00MG52,06P

Isotretinoin předepisuje dermatolog u nemocných s diagnózou těžké formy akné (jako je acne nodulocystica/conglobata nebo forem akné s rizikem trvalého zjizvení), kde prokazatelně selhala jiná léčba.

99.21D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1.00GM9,56L/DER
100ostatní léčiva používaná u nemocí kůže
100.0Ostatní léčiva používaná u nemocí kůže dále neuvedenáVeškeréBA0,01
100.1D04AB01lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1.00GM4,15O
46125LIDOCAIN 10%spr 1×38gmEGIH
100.2D11AFfluorouracil (lékové formy mastí)lok.1.00GM12,85L/DER,ONK
100.3D11AFfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1.00ML6.00L/DER
100.4D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,03%lok.1.00GM28,15P
100.5D11AX14tacrolimus v koncentraci 0,1 %lok.1.00GM30,78P

Tacrolimus předepisuje dermatolog v léčbě atopické dermatitidy (AD) u dospělých (od 16 let věku), kteří trpí středně těžkou a těžkou AD tehdy, když v léčbě nesmí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy (ať už pro plochu nevhodnou k aplikaci kortikosteroidů jako je obličej a šíje, pro nesnášenlivost kortikoterapie nebo pro její neúčinnost). Při vymizení akutních příznaků musí být léčba ukončena.

100.6D11AX15pimecrolimuslok.1.00GM28,15P

Pimecrolimus předepisuje dermatolog v léčbě atopické dermatitidy (AD) u dětí od 2 let věku, kteří trpí mírnou nebo středně těžkou AD tehdy, když v léčbě nesmí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy (ať už pro plochu nevhodnou k aplikaci kortikosteroidů jako je obličej a šíje, pro nesnášenlivost kortikoterapie nebo pro její neúčinnost). Při vymizení akutních příznaků musí být léčba ukončena.

101gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití
101.0Gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití dále neuvedenáLok.BA0,01
101.1G01AA01nystatinvag.100.00KU0,96
101.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25.00MG6,49
78213PIMAFUCINglo vag 3×100mgYEUNL
101.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25.00MG4,02
101.4G01AA10klindamycin (lékové formy krémů)vag.1.00GM10,75P

Vaginální klindamycin předepisuje gynekolog:

a) v léčbě bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) při vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na klindamycin.

101.5G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)vag.1.00DF16,61
101.6G01AA51nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)vag.5.00GM33,18
101.7G01AA51nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinemvag.1.00DF11,04
101.8G01AF01metronidazolvag.0.50GM3,17
02430ENTIZOLtbl vag 10×500mgZPFPL
101.9G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.10GM12,39
68917JENAMAZOL 2%crm vag 20gm+aplik.VJPD
101.10G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.10GM7,92
58653CLOTRIMAZOL AL 100tbl vag 6×100mg+aplAPAD
58654CLOTRIMAZOL AL 200tbl vag 3×200mg+aplAPAD
101.11G01AF04mikonazolvag.0.10GM8,50
101.12G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.10GM12,49
101.13G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)vag.0.10GM30,29
101.14G01AF11ketoconazolvag.0.40GM13,13
101.15G01AF12fenticonazolvag.0.10GM13,13
101.16G01AF17oxikonazolvag.0.60GM107,41
101.17G01AF20kombinace imidazolových derivátů -mikonazol a metronidazol ( lékové formy vag. tablet)vag.1.00DF6,21
101.18G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.80.00MG12,59
101.19G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.80.00MG30,57
101.20G01AX12ciclopirox (vaginální čípky)vag.1.00DF30,57
101.21G01AX12ciclopirox (vaginální roztok)vag.1.00DF17,20
101.22G01AX12ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)vag.1.00GM4,58
101.23G01AX12ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)vag.1.00GM3,04
102gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití
102.0Gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití dále neuvedenáLok.BA0,01
102.1G01AXjiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)vag.1.00DF6,25
102.2G01AXlaktobacillusvag.1.00DF10,03
102.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1.00DF17,20
102.4G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5.00GM34,39
102.5G01AXnitrofurantoinvag.0.20GM2,92
102.6G01AXsulfathiazolvag.1.00DF6,45
102.7G01AX03polykresulenvag.90.00MG0,37
41965VAGOTHYLsol 1×50gmPBAPL
102.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.20GM8,74
102.9G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.20GM6,02
102.10G01AX14laktobacilus a estriol - vaginální tabletyvag.1.00DF15,76
102.11 G02CC03 benzydamin hydrochlorid vag.1.00 DF 7,82
103léčiva zvyšující tonus dělohy
103.0Léčiva zvyšující tonus dělohy dále neuvedenáVeškeréBA0,01

Léčbu předepisuje gynekolog u:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

103.1G02AB01methylergometrinparent.0.20MG17,59
103.2G02AB02ergotové alkaloidyp.o.0.20MG1,09
103.3G02AB03ergometrinp.o.0.20MG1,09
103.4G02AB03ergometrinparent.0.20MG9,17
103.5G02AD01dinoprostparent.25.00MG637,05K/P
103.6G02AD02dinoprostonp.o.0.50MG82,11H
103.7G02AD02dinoprostonparent.0.50MG381,01K/P
103.8G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1.00DF752,52K/P
103.9G02AD02dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1.00DF1 086,66K/P
103.10G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1.00DF334,80K/P
02289PROSTIN E2tbl vag 4×3mgPMBB
103.11G02AD02dinoproston (pesar)vag.1.00DF2 049.94K/P
103.12G02AD04karboprostparent.0.25MG619,53K/P
10734PROSTIN 15 M INJ.inj 1×1ml/250rgPMBB
103.13G02AD05sulprostonparent.0.50MG637,05K/P

Dinoprost, dinoproston, karboprost, sulproston předepisuje gynekolog u:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

104léčiva snižující tonus dělohy
104.0Léčiva snižující tonus dělohy dále neuvedená dále neuvedenáVeškeréBA0,01
104.1G02CAhexoprenalinp.o.1.50MG9,89P
104.2G02CAhexoprenalinparent.25.00RG33,96U/P
46293GYNIPRAL 25MCG KONC.PRO PŘ.INF.inf cnc sol 5×5mlNYCA
75463GYNIPRAL 10 MCG/2MLinj sol 5×2ml/10rgNYCA
75464GYNIPRAL 25MCG KONCEN.ZUR INF.inf 5×5ml/25rgHNPA
104.3G02CA01ritodrinp.o.40.00MG22,61P
104.4G02CA01ritodrinparent.40.00MG33,96U/P
104.5G02CA03fenoterolp.o.20.00MG22,61P
104.6G02CA03fenoterolparent.0.50MG33,96U/P

Hexoprenalin, ritodrin a fenoterol předepisuje gynekolog - parenterální formu při zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, léčbě porodní dystokie, intrapartální akutní tokolýze; p.o. formu pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

104.7G02CX01atosiban infuseparent.1.00DF2 382.26H
104.8G02CX01atosiban injekceparent.1.00DF798,45H

Atosiban je indikován při předčasné děložní činnosti od 24. týdne gestace do ukončeného 33. týdne těhotenství u těhotných s: a) diabetes mellitus, b) kardiopatií, c) primární hypotenzí a tendencí ke kolapsovým stavům, d) thyreopatií, e) srdeční arytmií anebo f) u nichž byla indikována parenterální tokolýza v kontinuálním podání delším než 48 hodin.

105inhibitory prolaktinu
105.0Inhibitory prolaktinu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
105.1G02CBterguridp.o.1.00MG5,55
105.2G02CB01bromokriptinp.o.5.00MG10.61
67514MEDOCRIPTINEtbl 500×2.5mg-1MOECY
105.3G02CB02lisuridp.o.0.60MG2,43
105.4G02CB03kabergolinp.o.70.00RG20.87P

Kabergolin je indikován při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků s obsahem bromokriptinu) u nemocných s prolaktin secernujícími adenomy hypofýzy a s hyperprolaktinémií jiného původu, u nemocných sakromegalií reagující na léčbu dopaminergními agonisty a u žen v indikacích vyžadujících zástavu laktace.

Za nedostatečnou účinnost léčiv ze skupiny dopaminergních agonistů se považuje:

a) neschopnost navodit klinickou remisi potíží, tj. u žen obnovu menstruačního krvácení a zástavu galaktorey, případně u žen přejících si otěhotnět obnovu ovulačních cyklů, u mužů potenci,

b) neschopnost zabránit růstu prolaktin secernujícího adenomu a u makroadenomů neschopnost zmenšit jeho objem,

c) v indikaci zástava laktace při nedosažení této zástavy obvyklým dávkováním.

105.5G02CB04quinagolidp.o.75.00RG20.85P

Quinagolid předepisuje endokrinolog v další linii při léčbě hyperprolaktinemie po vyčerpání možností jinými dostupnými léčivými přípravky a postupy, kdy nelze postupovat jinak, (např. podávat tergurid či lisurid apod. ) pro selhání účinku nebo jestliže jejich použití není možné nebo pro jejich prokazatelnou intoleranci.

106mužské pohlavní hormony
106.0Mužské pohlavní hormony dále neuvedenéVeškeréBA0,01
106.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM26,75L/END,ONK,GYN, SEX.URN
106.2G03BA03testosteronparent.18.00MG8.05L/END,ONK,GYN, SEX.URN
00373AGOVIRIN-DEPOTinj 5×2ml/50mgBTASK
106.3G03BB01mesterolonp.o.50.00MG19,59L/END,ONK,GYN,SEX,URN
107ženské pohlavní hormony ze skupinyestrogenů, perorální podání
107.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedenép.o.BA0,01
107.1G03CApřirozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranolp.o.0.15MG3,67
107.2G03CA03estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00DF4,89P
107.3G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00DF4,09P

Estradiol v p.o. lékové formě předepisuje gynekolog nebo endokrinolog:

a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,

b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

107.4G03CA04estriolp.o.1.00DF3,65
09497OVESTIN 1 MGtbl 30×1 mgORGNL
31315OVESTIN 2 MGtbl 30×2mgORGNL
107.5G03CA57přírodní konj. estrogeny (do 300 Lig včetně v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.1.00DF2,20
107.6G03CA57přírodní konj. estrogeny (nad 300 Lig v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.1.00DF4,40
108ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace
108.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
108.1 G03CA03 estradiol Parent. 1.00 MG 4,31
00364AGOFOLLINinj sol 5×1ml/5mgBTASK
00365AGOFOLLIN-DEPOTinj 1×2ml/10mgBTASK
108.2G03CA03estradiolvag.25.00RG7,65
108.3G03CA03estradiol (léková forma nosní spray)inhal.300.00RG4,89P
108.4G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1.50MG4,89P
108.5G03CA03estradiol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.20MG2,40
108.6G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,89P
108.7G03CA03estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,09P
108.8G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.1.00DF4,89P
108.9G03CA03estradiol implantátparent.1.00DF879,57P

Estradiol v transd., parent. (implantát) a inhal. lékové formě předepisuje gynekolog nebo endokrinolog:

a) při substituční léčbě hypogonadismu žen,

b) k hormonální korekci v dětské a dorostové endokrinologii a gynekologii.

108.10G03CA03estradiol valeratparent.1.00MG2,32
00529NEOFOLLINinj sol 5×1ml/5mgBTASK
108.11 G03CA04 estriol parent. 2.00 MG 4,20
108.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.20MG1,47
108.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.20MG2,09
108.14G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.20MG0,91
108.15G03CA09promestrien (lékové formy vaginálních krémů)vag.10.00MG3,67
108.16G03CA09promestrien (lékové formy vaginálních tobolek)vag.10.00MG3,91
108.17G03CCpromestrien a chlorquinaldol v kombinacivag.1.00DF5,38
109ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
109.0Ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů dále neuvedenéVeškeréBA0,01
109.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5.00MG2,87L/GYN,URN,END, I NT, SEX
109.2G03DA03hydroxyprogesteronparent.10.00MG1,72L/GYN,URN,SEX
109.3G03DA04progesteronp.o.0.30GM15,25L/GYN,URN,END, INT, SEX
109.4G03DA04progesteronparent.5.00MG1.03L/GYN,URN,SEX
109.5G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5.00MG3,76L/GYN,URN,SEX
109.6G03DA04progesteronvag.45MG15,25L/GYN,URN,END, INT, SEX
23221CRINONE8%vag gel 6×1.125gmMYBGB
23222CRINONE8%vag gel 15×1.125gmMYBGB
109.7G03DB01dydrogesteronp.o.10.00MG5,08L/GYN,URN,END,INT,SEX,GER
109.8G03DB04nomegestrolp.o.5.00MG5,08L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.9G03DC02norethisteronp.o.5.00MG2,75L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.10G03DC03lynestrenolp.o.5.00MG2,75L/GYN,URN,END, INT,SEX,GER
109.11G03DC05tibolonp.o.2.50MG14,17P

Léčbu tibolonem předepisuje gynekolog, endokrinolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

110kombinace ženských pohlavních hormonů
110.0Kombinace ženských pohlavních hormonů dále neuvedenéVeškeréBA0,01
110.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1.00DF22.18L/GYN,END,SEX
00464FOLMRINinj 5×2mlBTASK
110.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1.00DF71,66L/GYN,END,SEX
110.3G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinacetransd.1.00DF4,40
110.4G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1.00DF4,40
110.5G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletěp.o.1.00DF4,40
110.6G03FA12medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem do1 mg estrogenu včetněp.o.1.00DF4,40
110.7G03FA12medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem nad 1 mg estrogenup.o.1.00DF4,40
110.8G03FA14dydrogesteron a estradiol, fixní kombinacep.o.1.00DF4,40
110.9G03FA15dienogest a estradiol, fixní kombinacep.o.1.00DF4,40
110.10G03FA17drospirenon a estrogenp.o.1.00DF4,40
110.11G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravkyp.o.1.00DF4,40
110.12G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1.00DF4,40
110.13G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1.00DF4,40
110.14G03FB06medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1.00DF4,40
110.15G03FB08dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinacep.o.1.00DF4,40
110.16G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinacep.o.1.00DF4,40
110.17G03FB09levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravkytransd.1.00DF4,40
110.18G03HB01cyproteron/estradiolp.o.1.00DF4,40
111 gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
111.0Gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace dále neuvedenéVeškeréBA0,01
111.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250.00U24,03L/GYN,END,PED, SEX
111.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250.00U10,47L/GYN,END,PED, SEX
96314PREGNYL 5000inj pso Iqf 3×5000utORGNL
111.3G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)parent.250.00U14,64L/GYN,END,PED, SEX
11951PREGNYL1500inj pso Iqf 3×1500utORGNL
111.4G03GA08rekombinantní choriový gonadotrofin (nad 1500 Uv1 ampuli)parent.250.00U18.17L/GYN,END,PED, SEX
111.5G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75.00U285,48O/P
12979MENOGONinj sic 10+10×solv.FEID
15203MERIONAL 75M.J.inj pso Iqf 1×75utISRCZ
15204MERIONAL 75M.J.inj pso Iqf 10×75utISRCZ
43727MERIONAL 75 M.J.inj sic 1×75ut+solvIBSCH
43728MERIONAL 75 M.J.inj sic 10×75ut+solIBSCH
111.6G03GA02gonadotrofin lidský vysoce čištěnýparent.75.00U553.02O/P

Gonadotrofin lidský předepisuje specialista v léčbě neplodnosti u žen s prokázaným hypopituitarismem, u kterých selhala jiná léčba (např. klomifenem) nebo u mužů v léčbě oligospermie doprovázející hypopituitarismus. V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.7G03GA04urofollitrofinparent.75.00U345,29O/P
15006FOSTIMON 75 M.J.inj pso Iqf 1×75ut+sISRCZ
15007FOSTIMON 75 M.J.inj pso lqf 10×75ut+sISRCZ
111.8 G03GA04 urofollitrofin vysoce čištěnýparent.75.00U477,690/P

Urofolitropin je indikovaný v léčbě neplodnosti u pacientek s polycystickým ovariálním syndromem s vysokým LH/FSH poměrem, kde selhala léčba klomifenem.

V kombinaci s lidským choriovým gonadotrofinem ke stimulaci vývoje mnoha oocytů u ovulujících žen léčených metodou asistované reprodukce.

V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.9G03GA05folitrofin alfaparent.75.00U583.57O/P
111.10G03GA06folitrofin betaparent.75.00U583.57O/P

Folitropin alfa a folitropin beta jsou předepisovány v rámci asistované reprodukce lékařem Ispecializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.11G03GA07lutropin alfa (rekombinantní lidský luteinizační hormon)parent.75.00U583.57O/P

Lutropin alfa je indikovaný u žen s vážnou nedostatečností endogenní produkce LH, u kterých nelze ze zdravotních důvodů použít menotropin (lidský menopauzální gonadotropin G03GA02) nebo urofolitropin (G03GA04). V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

111.12G03GB02klomifenp.o.9.00MG1,19L/GYN,END,SEX, URN
42450CLOMHEXAL 50tbl 10×50mgSFSD
112 ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
112.0Ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů dále neuvedenéVeškeréBA0,01
112.1 G03HA01 cyproteron parent. 0.10GM 114,59 L/PSY,SEX, URN
23342ANDROCUR DEPOTinj sol 3×3ml/300mgSAGD
112.2G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM162,43
112.3G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM47.48
03783ANDROCUR-50tbl 50×50mgSAGD
32094CYPROPLEXpor tbl nob 30×50mgPHMNL
32095CYPROPLEXpor tbl nob 50×50mgPHMNL
32096CYPROPLEXpor tbl nob 50×50mgPHMNL
59354ANDROCUR 100tbl obd 50×100mgSUEF
112.4G03XA01danazolp.o.0.60GM76,39L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
112.5G03XA02gestrinonp.o.0.70MG45,21L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
113jiná urologika včetně spasmolytik
113.0Jiná urologika včetně spasmolytik dále neuvedenáVeškeréBA0,01
113.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4.00GM8,36
113.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.80GM19,11
113.3G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM2,52
113.4G04BD02flavoxatp.o.0.80GM12,67L/URN,GYN,SEX, GER
113.5G04BD04oxybutyninp.o.15.00MG11,40L/URN,GYN,SEX GER, PED
113.6G04BD04oxybutynintransd.1DF36,36L/URN,GYN,SEX GER, PED
113.7G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15.00MG11,43L/URN,GYN,SEX, PED, GER
66819MICTONETTENdrg 50×5mgAPGD
66820MICTONETTENdrg 100×5mgAPGD
92255MICTONETTENdrg 30×5mgAPGD
113.8G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15.00MG5.36L/URN,GYN,SEX, GER
92254MICTONORMdrg 30×15mgAPGD
113.9G04BD07tolterodinp.o.4MG35.00P

Tolterodin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro závažné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více za 24 hodin, z toho minimálně 1 mikce za noc, nejméně 1 episoda urgence, nebo 1 episoda inkontinence za 24 hodin) či urgentní inkontinencí bez polakisurií. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky: pokud je frekvence inkontinetních nebo urgentních episod snížena o více než 50 %, nebo frekvence mikcí o více než 20%, lze terapii tolterodinem dále indikovat.

113.10 G04BD09 trospium chloridp.o.40.00MG 11,57
12527SPASMEX 15tbl 30×15mgPFLD
17162SPASMED 15por tbl flm 30×15mgPMPCZ
17163SPASMED 15por tbl flm 50×15mgPMPCZ
113.11G04BD08solifenacinp.o.1DF33.00P

Solifenacin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurie.

Po 3 měsících terapie solifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze 1 tbl denně.

113.12G04BD10darifenacinp.o.1DF33.00P

Darifenacin předepisuje urolog a gynekolog při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léků ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 10 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinence bez polakisurií.

Po 3 měsících terapie darifenacinem bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii solifenacinem pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze 1 tbl denně.

113.13G04BXduloxetinp.o.80.00MG33,00P

Duloxetin předepisuje urolog nebo gynekolog u pacientek starších 18 let s prokázanou stresovou inkontinencí moči I. a II. stupně (některým z těchto vyšetření: urodynamickým, UZ a PWT), u kterých není primárně indikována chirurgická léčba. Po 3 měsících léčby duloxetinem je zhodnocen stav pacientky. Pokud frekvence epizod mimovolního úniku moči za týden poklesne pod 50% (za poslední týden před kontrolou), je léčba duloxetinem plně indikována. Po 6 měsících léčby je stav opět vyhodnocen (kritéria pro toto hodnocení jsou dotazník s počtem epizod inkontinence), užívání duloxetinu se přeruší na 1 měsíc a stav pacientky je opět vyhodnocen (celkový zdravotní stav, změna frekvence urgencí nebo epizod úniku moči a vedlejší účinky léku). Pokud ústup obtíží bude přetrvávat po dobu alespoň 1 měsíce i po vysazení duloxetinu, bude tato léčba ukončena a pacientka bude pozvána na kontrolu za 3 měsíce. Pokud dojde během 1-měsíčního přerušení léčby duloxetinem k obnovení obtíží (v původním rozsahu nebo ještě horším) je další podávání duloxetinu indikováno po dobu pokračování účinků léčby, tzn. snížení množství epizod úniku moči pod 50% výchozí hodnoty. Kontroly pacientky u specialisty (urologa nebo gynekologa) jsou nutné každé 3 měsíce ke zhodnocení účinků léčby a stavu pacientky. Pokud léčba trvá déle než 1 rok, je nutné kontrolní vyšetření pacientky (urodynamické event. UZ a vyhodnocení PWT).

114léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa
114.0Léčiva používaná při benigní hyperplazii prostaty a ostatních gynekologika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
114.1C02CA04doxazosinp.o.4.00MG12,37L/URN
45214ZOXON 2tbl 30×2mgZEHCZ
45215ZOXON 4por tbl nob 30×4mgZEHCZ
64797KAMIREN 4tbl 30×4mgKRKSLO
64798KAMIREN 2tbl 30×2mgKRKSLO
95243ZOXON 4por tbl nob100×4mgZEHCZ
114.2G04CA01alfuzosinp.o.10MG13.92L/URN
114.3G04CA02tamsulosinp.o.0.40MG13.92L/URN
114.4G04CA03terazosinp.o.5.00MG12,37L/URN
114.5G04CB01finasteridp.o.5.00MG13.92L/URN
16273TERAZOSIN HEXAL 5por tbl nob 30×5mgSFSD
44312KORNAM 5 MGpor tbl nob 30×5mgLEKSLO
114.6 G04CX01 extrakt Pyg. africanum p.o. 2.00 DF 8,81 L/URN
114.7G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně)p.o.1.00DF8,81L/URN
114.8G04CX02extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně)p.o.2.00DF8,81L/URN
114.9G04CX03mepartricinp.o.150.00KU13.92L/URN
115ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému
115.0Ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
115.1G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)p.o.4.00DF17.19
60046BLEMAREN Ntbl eff 80EPFD
115.2G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě práškup.o.10.00GM6,43
116hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
116.0Hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedenáVeškeréBA0,01
116.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG58,57L/END
116.2H01AC01somatropinparent.2.00U485,90L/J5
61229 GENOTROPIN 16 M.J.(5.3MG)inj pso Iqf 5×16utPHA S
66752 GENOTROPIN 36 M.J.(12MG)inj pso Iqf 5×36utPHA S
117 hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
117.0Hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga dále neuvedenáVeškeréBA0,01
117.1H01BA02desmopresinparent.4.00RG80,54O
117.2H01BA02desmopresin (nosní kapky)lok.25.00RG23,00
117.3H01BA02desmopresin (nosní spray)lok.25.00RG56,40
117.4H01BA02desmopresin (pevné lékové formy)p.o.400.00RG114,99P

Desmopresin v tabletách je předepisován u nemocných s diabetes insipidus, kde není možná aplikace desmopresinu intranasálně vzhledem k závažnému postižení nosní sliznice, v případě slepoty nemocného nebo tam, kde potřebná dávka biologicky dostupného desmopresinu je nižší, než jakou dovoluje desmopresin ve formě spray.

42452MINIRIN 0.2 MG TABLETYpor tbl nob 30×0.2mgFEGS
117.5H01BA02desmopresin, perorální lyofilizátp.o.240.00RG114,99P

Desmopresin vsublinguálních tabletách je předepisován u nemocných s diabetes insipidus, kde není možná aplikace desmopresinu intranasálně vzhledem k závažnému postižení nosní sliznice, v případě slepoty nemocného nebo tam, kde potřebná dávka biologicky dostupného desmopresinu je nižší, než jakou dovoluje desmopresin ve formě spray.

117.6H01BA04terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.1.00MG281,54H
117.7H01BA04terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG238.25H
117.8H01BA05ornipresinparent.5.00U26,94H
117.9H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15.00U48,08H
117.10 H01BB02 oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli) parent. 15.00 U 21,46 H
118hormony hypotalamu a jejich analoga
118.0Hormon hypotalamu a jejich analoga dále neuvedenáVeškeréBA0,01
118.1H01AX01pegvisomantparent.10.00MG2 136,90O/P

Pegvisomant předepisuje endokrinolog v léčbě nemocných s akromegalií, kteří nedosáhli normalizace hormonální aktivity akromegalie jinými léčebnými způsoby a jejich kombinací, tj. léčbou chirurgickou, radiační a medikamentózní dopaminergními agonisty a somatostatinovými analogy. Jako lék další volby v situaci, kdy selhávají všechny výše uvedené léčebné možnosti. Diagnóza aktivity akromegalie se opírá nejen o stanovení sérových hladin IGF I, ale také růstového hormonu. Pegvisomant předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

18.2H01CA02nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)lok.0.40MG126.93P
18.3H01CA02nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)lok.0.40MG97.49P

Nafarelin předepisuje gynekolog a endokrinolog v léčbě:

a) těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

b) těžké formy myomatózy vyžadující předoperační redukci nálezu,

c) pubertas praecox při nesnášenlivosti depotních preparátů.

V rámci asistované reprodukce je předepisován lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

118.4H01CB01somatostatinparent.6.00MG6 997,71B/P

Somatostatin je předepisován v další linii po vyčerpání dostupných léčebných prostředků a postupů v :

a) symptomatické léčbě akutních příznaků spjatých se sekrečními tumory, jako jsou karcinoid, VIPomy apod.

b) paliativní léčbě hyperinsulinemie, kde selhává diazoxid.

c) léčbě těžkého gastrointestinálního krvácení z peptických vředů, hemoragické gastropatie a jícnových varixů

d) léčbě pankreatických, biliárních a enterálních pištěli.

V indikacích, kde není akutně ohrožen život pacienta, je nutno doložit, že méně nákladné prostředky selhaly.

66824SOMATOSTATIN-UCB 3 MGinf pso Iqf 1×3mgUCBB
118.5H01CB02oktreotidparent.1.00MG3 568.00H
118.6H01CB02oktreotid s podáváním 1× za 28 dnů, s obsahem 10 mgparent.357.00RG814,60O/P
118.7H01CB02oktreotid s podáváním 1× za 28 dnů, s obsahem 20 mgparent.714.00RG1 076,65O/P
118.8H01CB02oktreotid s podáváním 1× za 28 dnů, s obsahem 30 mgparent.1 072.00RG1 269,45O/P

Octreotid je předepisován v :

a) léčbě aktivní akromegalie, kde není jiná léčba možná

b) symptomatické léčbě příznaků spjatých se sekrečními tumory, jako jsou karcinoid, VIPomy, apod., pokud nelze léčbu zvládnout jinými prostředky.

c) léčbě chronických průjmů u závažných celkových onemocnění, které nelze zvládnout jinými prostředky (např. u AIDS).

d) léčbě těžkého gastrointestinálního krvácení z peptických vředů, hemoragické gastropatie a jícnových varixů.

V indikacích, kde není akutně ohrožen život pacienta, je nutno doložit, že méně nákladné prostředky selhaly.

118.9H01CB03lantreotid s obsahem 120mgparent.4.29MG1 457,20O/P
118.10H01CB03lantreotid s obsahem 30mgparent.2.14MG1 283,81O/P
118.11H01CB03lantreotid s obsahem 60mgparent.2.14MG1 076,65O/P
118.12H01CB03lantreotid s obsahem 90mgparent.3.21MG1 269,45O/P

Lanreotid je předepisován:

1) k dlouhodobé léčbě pacientů s akromegalií, kde cirkulující hladiny GH (růstového hormony) anebo IGF-1 (inzulínu podobného růstového faktoru -1) zůstávají abnormální po chirurgické léčbě anebo radioterapii a u pacientů vyžadujících medikamentózní léčbu.

Cílem léčby u akromegalie je snížit nebo je-li to možné, normalizovat hodnoty GH a IGF-1.

2) k úlevě od příznaků spojených s akromegalií

3) k léčbě symptomů spojených s neuroendokrinními tumory.

V indikacích, kde není akutně ohrožen život pacienta, je nutno doložit, že méně nákladné prostředky selhaly.

118.13H01CC01ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu)parent.0.25MG1 040,12O/P
118.14H01CC02cetrorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuliparent.0.25MG1 040,12O/P
118.15H01CC02cetrorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuliparent.0.25MG433,32O/P

Ganirelix a cetrorelix jsou v rámci asistované reprodukce předepisovány lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

119kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
119.0Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedenép.o.BA0,01
119.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.10MG4,65
119.2H02AB01betamethasonp.o.1.50MG3,34
119.3H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.50MG9,08
83994FORTECORTIN 4tbl 20×4mgMECD
119.4H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.50MG3,34
119.5H02AB07prednisonp.o.10.00MG2,85
02963PREDNISON 20 LÉČIVAtbl 20×20mg-blistrZEHCZ
119.6H02AB08triamcinolonp.o.7.50MG2,68
119.7H02AB09hydrokortisonp.o.30.00MG6,78
76205HYDROCORTISON 10 MG JENAPHARMpor tbl nob 20×10mgVJPD
119.8H02AB10kortisonp.o.37.50MG4,95
120kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace
120.0Kortikosteroidy pro celkové použití dále neuvedenéostatní cesty aplikaceBA0,01
120.1H02ABmazipredonparent.30.00MG17,39O
120.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.40MG3,21O
120.3H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.50MG23,94O
120.4H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.50MG1,52O
01673DEXAMEDinj 100×2ml/8mgMOECY
84090DEXAMEDinj 10×2ml/8mgMOECY
120.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20.00MG21,60O
120.6H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.20.00MG11,14O
120.7H02AB04methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.20.00MG16,22O
120.8H02AB06prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10.00MG17,06O
120.9H02AB06prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10.00MG12,23O
120.10H02AB07prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10.00MG16,91
120.11H02AB07prednison (nad 10 do 30 mg včetně)p.rect.10.00MG7,97
120.12H02AB07prednison (nad 30 mg)p.rect.10.00MG4,49
120.13H02AB08triamcinolonparent.7.50MG13,33O
120.14H02AB09hydrokortisonparent.30.00MG10,94O
121hormony štítné žlázy a jódová terapie
121.0Hormony štítné žlázy a jódová terapie dále neuvedenáVeškeréBA0,01
121.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1.00DF2,07
61160JODTHYROXtbl 50MECD
121.2H03AA01levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG1,82
69189EUTHYROX 50tbl 100×50rgMECD
121.3H03AA01levothyroxin sodný (nad 100 rg v1 tabletě)p.o.0.15MG1,07
69191EUTHYROX 150tbl 100×150rgMECD
121.4H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,32
97186EUTHYROX 100tbl 100×100rgMECD
121.5H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG4,30
121.6H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1.00DF1,65
03875THYREOTOMtbl 60×50rgBCED
121.7H03CAjódová terapiep.o.200.00RG1,72
61158JODID 100tbl 100MECD
122Tyreostatika
122.0Tyreostatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
122.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.10GM6,78
14914PROPYCIL 50por tbl nob 100×50mgHPBD
122.2H03BB01karbimazolp.o.15.00MG2,86
00066CARBIMAZOL-SLOVAKOFARMAtbl 100×5mgZEHSK
122.3H03BB02thiamazolp.o.10.00MG2,77
122.4H03BB02thiamazolparent.10.00MG4,40H
122.5H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.20GM1,62
123glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva
123.0Glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
123.1H04AA01glukagonparent.1.00MG395,44L/DIA
123.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1.00MG824.02L/DIA
83741GLUCAGEN 1 MG HYPOKITinj sic 1mg+sol+stŘNOODK
123.3H05AA02teriparatidparent.20.00RG312,79P

Teriparatid je předepisován po schválení Indikační komisí v léčbě pacientů:

1) s postmenopauzální osteoporózou po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající, spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) menší nebo rovné -2,8 SD.

2) s vícečetnými (tj. 2 a více) zlomeninami obřadových těl a současně s T skóre proximálního femuru (buď krček femuru nebo oblast celého proximálního femuru) -3,0 SD.

Léčba teriparatidem je časově omezena na 18 měsíců.

Teriparatid předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

123.4H05BA01kalcitonin (lososí)parent.100.00U107,33L/INT.ORT, END.GER
123.5H05BA01kalcitonin (lososí)inhal.200.00U41.48P

Kalcitonin předepisuje internista, ortoped, revmatolog, gynekolog a endokrinolog u osteoporózy prokázané celotělovým denzitometrem (méně než -2,5 SD) nebo osteoporotické patologické zlomeniny pokud jsou tyto stavy spojené s výrazným algickým (bolestivým) syndromem, nereagujícím na běžnou analgetickou terapii. Po 3 měsících je vyhodnocen efekt léčby. Pokud došlo k ústupu algického syndromu, je možno pokračovat v další léčbě po dobu maximálně 6 měsíců.

včetně)
123.6H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100.00U122,52L/INT,ORT, END.GER
123.7H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100.00U153,82L/INT.ORT, END.GER
123.8H05BX01cinacalcet do 30 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG460,74P
123.9H05BX01cinacalcet nad 30 mg do 60 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG389,68P
123.10H05BX01cinacalcet nad 60 mg do 90 mg v jedné tabletěp.o.60.00MG373,10P

Cinacalcet předepisuje lékař na základě konzultace v IKEM Praha, Vídeňská 9/1958, Praha 4 a schválení endokrinologického nebo dialyzačního pracoviště, které se zabývá léčbou hyperparatyreózy v léčbě :

1) závažných forem sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných pacientů s pokročilým onemocněním ledvin (PTH vyšší než 500 pg/ml a kalcio-fosfátový součin vyšší než 4,4 mmol/l) po vyčerpání ostatních terapeutických možností

2) nekontrolovatelné hyperparatyreózy při nemožnosti operativního řešení

3) hyperkalcémie u pacientů s karcinomem příštítných tělísek.

124ostatní léčiva ze skupiny hormonů
124.0Ostatní léčiva ze skupiny hormonů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
124.1H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.50MG3,34
124.2H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.50MG4,42
86606MEDROL16 MGpor tbl nob 50×16mg-bPMBB
125tetracyklinová a amfenikolová antibiotika
125.0Tetracyklinová a amfenikolová antibiotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
125.1J01AA02doxycyklinp.o.0.10GM3,83
04013DOXYBENE 200 MG TABLETYpor tbl nob 10×200mgMCKD
12737DOXYHEXAL 200 TABStbl 10×200mgSFSD
12738DOXYHEXAL 200 TABStbl 20×200mgSFSD
32953DOXYHEXAL TABStbl 10×100mgSFSD
32954DOXYHEXAL TABStbl 20×100mgSFSD
47718DOXYCYCLIN AL 100tbl 10×100mgAPAD
47719DOXYCYCLIN AL 100tbl 20×100mgAPAD
47720DOXYCYCLIN AL 200tbl 10×200mgAPAD
97654DOXYBENE 100MGcps 10×100mgMCKD
125.2J01AA02doxycyklinparent.0.10GM89,21K
125.3J01AA04lymecyklinp.o.0.60GM3,83
125.4J01AA06oxytetracyklinp.o.1.00GM3,83
125.5J01AA07tetracyklinp.o.1.00GM3,83
125.6J01AA08minocyklinp.o.0.20GM7,66
125.7J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM92,48K
125.8J01AAdoxycyklin v kombinaci s ambroxolemp.o.1.00DF6,03
125.9J01BA01chloramfenikolp.o.3.00GM25,29
125.10J01BA01chloramfenikolparent.3.00GM261,85K
125.11J01BA02thiamphenikolparent.1.50GM172,31K
126peniciliny se širokým spektrem, perorální podání
126.0Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedenáp.o.BA0,01
126.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM13,81
126.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM16,81
126.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 gm v 1 tabletě včetněp.o.1.00GM8,14
15896APO-AMOXI 500por cps dur 30×500mgCMGIRL
17628AMOXIHEXAL 500tbl obd 10×500mgSFSD
17629AMOXIHEXAL 500tbl obd 20×500mgSFSD
19503APO-AMOXI 500por cps dur30×500mgKATNL
32557OSPAMOX500 MGpor tbl flm 14×500mgSZKA
44337AMOXIHEXAL 500tbl obd 10×500mgHHCD
44338AMOXIHEXAL 500tbl obd 20×500mgHHCD
66364OSPAMOX 250MGcps 12×250mgSZKA
66368OSPAMOX500 MGpor tbl flm 12×500mgSZKA
126.4J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 gm v 1 tabletěp.o.1.00GM7,96
17623AMOXIHEXAL 1000tbl obd 10×1000mgSFSD
17624AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20×1000mgSFSD
17625AMOXIHEXAL 1000tbl obd 50×1000mgSFSD
17630AMOXIHEXAL 750tbl obd 10×750mgSFSD
17631AMOXIHEXAL 750tbl obd 20×750mgSFSD
17632AMOXIHEXAL 750tbl obd 50×750mgSFSD
32558OSPAMOX 750 MGpor tbl flm14×750mgSZKA
32559OSPAMOX 1000 MGpor tbl flm 14×1000mgSZKA
44339AMOXIHEXAL 750tbl obd 10×750mgHHCD
44340AMOXIHEXAL 750tbl obd 20×750mgHHCD
44341AMOXIHEXAL 750tbl obd 50×750mgHHCD
44342AMOXIHEXAL 1000tbl obd 10×1000mgHHCD
44343AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20×1000mgHHCD
44344AMOXIHEXAL 1000tbl obd 50×1000mgHHCD
65929AMOXICILLIN AL 1000tbl obd 10×1000mgAPAD
65958AMOXICILLIN AL 1000tbl obd 20×1000mgAPAD
66369OSPAMOX 750 MGpor tbl flm12×750mgSZKA
66370OSPAMOX 1000 MGpor tbl flm 12×1000mgSZKA
126.5J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)p.o.1.00GM7.22
17620AMOXIHEXALpiv sus 1×100mlSFSD
17622AMOXIHEXAL FORTEpiv sus 1×100mlSFSD
44345AMOXIHEXALpiv sus 1×100mlAAGD
44347AMOXIHEXAL FORTEpiv sus 1×100mlAAGD
62050DUOMOX 500tbl 20×500mgYEUNL
66366OSPAMOX 250MG/5MLgra sus 1×60mlSZKA
66367OSPAMOX 375MG/5MLgra sus 1×60mlSZKA
126.6J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)p.o.1.00GM8,79
17626AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12×1000mgSFSD
17627AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24×1000mgSFSD
17633AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12×750mgSFSD
17634AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24×750mgSFSD
44333AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12×750mgHHCD
44334AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24×750mgHHCD
44335AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12×1000mgHHCD
44336AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24×1000mgHHCD
126.7J01CA06bakampicilinp.o.1.20GM16,24
127peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace
127.0Peniciliny se širokým spektrem dále neuvedená dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
127.1J01CA01ampicilinparent.2.00GM42,76K
86197AMPICILIN 0.5 BIOTIKAinj sic 50×500mgBTASK
127.2J01CA09azlocilinparent.12.00GM623,01U/ATB
127.3J01CA12piperacilinparent.14.00GM1 268,52U/ATB
127.4J01CA13tikarcilinparent.15.00GM1 935,95U/ATB
127.5J01CR01ampicilin a enzymový inhibitorparent.2.00GM142,64U/ATB
127.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1.00GM95.22U/ATB
127.7J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15.00GM1 519.94U/ATB
93170TIMENTIN 3.2 GMinj sic 4×3.2gmSKWGB
127.8J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14.00GM1 636.92U/ATB
127.9J01CR50kombinace penicilinůparent.3.00DF70,17U
128peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
128.0Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedenép.o.BA0,01
128.1J01CE02fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)p.o.2.00GM16,62
45996OSPEN 500por tbl flm 30×500kuSZKA
92435V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKApor tbl nob 30×800kuBTASK
92806V-PENICILIN 500 MG SLOVAKOFARMAtbl 30×500mg-blistrZEHSK
128.2J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)p.o.2.00GM17.55
92434V-PENICILIN 0.4 MEGA BIOTIKApor tbl nob30×400kuBTASK
92805V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMAtbl 30×250mg-blistrZEHSK
128.3J01CE02fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)p.o.2.00GM14,66
01881PENBENE1 000 000tbl obd 21×1 muMCKD
05960V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMAtbl 20×750mg-bliZEHSK
44708V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMAtbl 30×750mg-bliZEHSK
45997OSPEN 1000por tbl flm 30×1000kuSZKA
45998OSPEN 1500por tbl flm 30×1500kuSZKA
49513PENBENE1 000 000tbl obd 30×1 muMCKD
57778PENBENE1 500 000tbl obd 21MCKD
65356PENBENE1 000 000tbl obd 12×1 muMCKD
66359OSPEN 1000por tbl flm 12×1000kuSZKA
66360OSPEN 1500por tbl flm 12×1500kuSZKA
92436V-PENICILIN 1.2 MEGA BIOTIKApor tbl nob 30×1.2muBTASK
128.4J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)p.o.2.00GM68,40
128.5J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)p.o.2.00GM25,70
128.6J01CE06penamecilinp.o.1.05GM13,87
56442PENCLENtbl 30×350mg-bliZEHSK
128.7J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilinp.o.2.00GM17,47
49549OSPEN 400sir 1×150mlSZKA
76213OSPEN 750 KRKApor sus 1×60ml/9gmKRKSLO
129peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace
129.0Peniciliny citlivé k betalaktamáze dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
129.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.60GM118,54K
01093PENICILIN G 1.0 DRAS.SOL BIOT.inj sic 10×1 muBTASK
129.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.60GM47,95K
93405PENICILIN G 5.0 DRAS.SOL BIOT.inj sic 10×5muBTASK
129.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2.00MU69,03K
129.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2.00MU25,11K
01764RETARPEN 2.4 M.U.I.inj sic 50×2.4muSZKA
129.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2.00MU77,77K
129.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2.00MU38,67K
01102PROKAIN PENICILIN G 1.5 BIOTIKAinj sic 10×1.5muBTASK
129.7J01CE30kombinaceparent.0.50DF10,08K
02723PENDEPON COMPOSITUMinj sic 10×1.5muBTASK
130peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
130.0Peniciliny rezistentních k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz dále neuvedenép.o.BA0,01
130.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM30.57
130.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM39,07
130.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM30.57
130.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM39,07
130.5J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.00GM25,20
130.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 1 g v 1 tabletě)p.o.1.00GM16,32
130.7J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)p.o.1.00GM22,97
130.8J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg do 1 g v 1 tabletě včetně)p.o.1.00GM21,55
130.9J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1.00GM33,09
130.10J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1.00GM25,06
44793AUGMENTIN DUOpor piv sus 1×140mlSKWGB
84792AUGMENTIN DUOpor piv sus 1×70mlSKWGB
130.11 J01CR04sultamicilin (pevné lékové formy)p.o.1.50GM 64,49
17149UNASYNpor tbl flm 12×375mgPFII
72881UNASYNtbl obd 12×375mgPFITR
130.12J01CR04sultamicilin (tekuté lékové formy)p.o.1.50GM67,59
131jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
131.0Jiná betalaktámová antibiotika dále neuvedenáp.o.BA0,01
131.1J01DB01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM29,36
66357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12×1000mgSZKA
131.2J01DB01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM38,63
66354OSPEXIN 250MG/5MLgra sus 1×60mlSZKA
66355OSPEXIN 375MG/5MLgra sus 1×60mlSZKA
131.3J01DC02cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1.00GM85,74
18499XORIMAX 125 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm 10×125mgSZKA
18523XORIMAX250 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm 10×250mgSZKA
18547XORIMAX500 MG POTAH.TABLETYpor tbl flm 10×500mgSZKA
131.4J01DC02cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM131,64
131.5J01DC04cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.50GM56,15
16450VERCEF 250 MGcps 3×7=21 biiIRIIRL
53153VERCEF 250MGcps 7×3(blistr)RDDIND
131.6J01DC04cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)p.o.1.50GM52,58
131.7J01DC04cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.50GM82,09
131.8J01DC04cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.50GM68,61
131.9J01DB05cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2.00GM29,36
131.10J01DB05cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2.00GM39,99
131.11J01DD08cefiximp.o.0.40GM88,93ATB
131.12J01DD10cefetametp.o.1.00GM88,93ATB
131.13J01DD13cefpodoximp.o.0.40GM85,74ATB
131.14J01DD14ceftibutenp.o.0.40GM85,74ATB
131.15J01DC10cefprozil (pevné lékové formy)p.o.1.00GM85,74
131.16J01DC10cefprozil (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM131,64
132jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace
132.0Jiná betalaktámová antibiotika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
132.1J01CF04oxacilinparent.2.00GM93,63K
132.2J01DD62cefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2.00GM387,99U/ATB
132.3J01DB03cefalotinparent.4.00GM120.61U/ATB
132.4J01DB04cefazolinparent.3.00GM111,41U/ATB
02205CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 25×1 gmLPAF
84018CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 50×1 gmLPAF
132.5J01DC01cefoxitinparent.6.00GM916,50U/ATB
132.6J01DC02cefuroximparent.4.00GM270,25U/ATB
64831AXETINE 1.5GMinj sic 10×1.5gmMOECY
64833AXETINE 1.5GMinj sic 100×1.5gmMOECY
64835AXETINE 750 MGinj sic 10×750mgMOECY
64837AXETINE 750 MGinj sic 100×750mgMOECY
132.7J01DC04cefamandolparent.6.00GM562,21U/ATB
132.8J01DD01cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuliparent.6.00GM397,83U/ATB
15669CEFTAX 1000inj sic 1×1000mgHIKP
49193CEFTAX 1000inj plv sol 10×1000mgHIKP
83050SEFOTAK1Ginj piv sol 1×1 gmICZCZ
132.9J01DD01cefotaxim nad 1 g v jedné ampuliparent.6.00GM430,56U/ATB
132.10J01DD02ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuliparent.6.00GM1 696,77U/ATB
132.11J01DD02ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuliparent.6.00GM1 641,30U/ATB
76353FORTUM 1 Ginj piv sol 1×1 gmGWEI
76354FORTUM 2 Ginj piv sol 1×2gmGWEI
132.12J01DD03cefsulodinparent.6.00GM601,70U/ATB
132.13J01DD04ceftriaxonparent.2.00GM471,31ambulantně: K/P ústavně: U/ATB

Ceftriaxon v ambulantní péči předepisuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog k:

a) léčbě Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

b) léčbě nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

c) v druhé volbě léčby syfilis po vyčerpání možností standardní léčby penicilinem

58756CEFTRIAXON TORREX 2 Ginj piv sol 1×2gmTRXA
132.14J01DD07ceftizoximparent.4.00GM601,70U/ATB
132.15J01DE01cefepimparent.4.00GM1 412,20U/ATB
132.16J01DB08cefapirinparent.4.00GM190,31U/ATB
132.17J01DD12cefoperazonparent.6.00GM1 267,56U/ATB
132.18J01DE02cefpiromparent.4.00GM1 601,21U/ATB
132.19J01DF01aztreonamparent.4.00GM1 608,24U/ATB
132.20J01DH03ertapenemparent.1.00GM1 603,36U/ATB
132.21J01DH02meropenemparent.2.00GM1 946,10U/ATB
132.22J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2.00GM2 118,56U/ATB
133sulfonamidy a trimetoprim
133.0Sulfonamidy a trimetoprim dále neuvedenéVeškeréBA0,01
133.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.40GM10,76
89812TRIPRIM 100MGtbl 10×100mgMCKD
89813TRIPRIM 100MGtbl 20×100mgMCKD
133.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.40GM8,25
89815TRIPRIM 200MGtbl 10×200mgMCKD
89816TRIPRIM 200MGtbl 20×200mgMCKD
133.3J01EB05sulfafurazolp.o.4.00GM13,33
133.4J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM124,16K
133.5J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.1.92GM6,25
75022COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 10×960mgAPAD
75023COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 20×960mgAPAD
133.6J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM16,67
133.7J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM21,88
133.8J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,78
133.9J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM22,55
133.10J01EE04sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,78
133.11J01EE04sulfamoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM22,55
133.12J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,78
134makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy
134.0Makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy dále neuvedenáVeškeréBA0,01
134.1J01FAtelithromycinp.o.800.00MG94,60U/ATB
134.2J01FA01erythromycinparent.1.00GM701,21K
134.3J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1.00GM18,66
134.4J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM32,93
55585MEROMYCINpiv sus 1×100mlMCKD
134.5J01FA02spiramycinp.o.3.00GM41,78
134.6J01FA02spiramycinparent.4.50MU612,82K
17129ROVAMYCINE PLV.PRO INF.1.5MIUpiv inf 1×1.5muAVMF
134.7J01FA05oleandomycinp.o.1.00GM14,26
134.8J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM37,79
134.9J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM30,88
10855ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm 10×150mgMCKD
10857ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 MGpor tbl flm 14×150mgMCKD
10875ROXITH ROMYCI N-RATI OPHARM 300 MGpor tbl flm 10×300mgMCKD
134.10J01FA07josamycin (pevné lékové formy)p.o.2.00GM29,40
134.11J01FA07josamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM39,53
134.12J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.50GM31,66
134.13J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM52,64
134.14J01FA09klaritromycinparent.1.00GM643,67K
134.15J01FA10azithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.30GM49,26
134.16J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM87,73
134.17J01FA10azitromycinparent.0.50GM406,85K
134.18J01FA13dirythromycinp.o.0.50GM41,78
134.19J01FG02quinupristin v kombinaci s dalfopristinemparent1.00DF2 364,70U/ATB
134.20J01RAkombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)p.o.5.00DF31,43
135linkosamidová antibiotika
135.0Linkosamidová antibiotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
135.1J01FF01klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)parent.1.80GM447,51U/ATB
135.2J01FF01klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)parent.1.80GM406,53U/ATB
135.3J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.20GM41,19
135.4J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.20GM126,76
135.5J01FF02linkomycinparent.1.80GM48,05U/ATB
135.6J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.80GM29,56ATB
91997NELORENcps 16×500mgLEKSLO
135.7J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.80GM156,97ATB
136aminoglykosidová antibiotika
136.0Aminoglykosidová antibiotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
136.1 J01GA01 streptomycinparent.1.00GM 90,82
13797STREPTOMYCIN 1GMpiv sol 10×1gm/lahvBAKBG
136.2J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM42,84U/ATB
136.3J01GB01tobramycin (léková forma - inhalační roztok)inhal.0.60GM2 497,50P

Tobramycin v inhalační formě je indikován u pacientů s cystickou fibrózou infikovaných Pseudomonas aeruginosa, starších 6-ti let.

136.4J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM22,50U/ATB
136.5J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM44,15U/ATB
136.6J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)imp.1.00DF148,61U/ATB
136.7J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130.00MG2 290,74U/ATB
136.8J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,07U/ATB
136.9J01GB05neomycinparent.1.00GM119,56U/ATB
136.10J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00GM651,76U/ATB
136.11J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1.00GM350,66U/ATB
136.12J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM508,13U/ATB
136.13J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM297,66U/ATB
136.14J01GB11isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)parent.1.00GM606,19U/ATB
136.15 J01GB11 isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli) parent. 1.00 GM 505,17 U/ATB
137chinolonová chemoterapeutika
137.0Chinolonová chemoterapeutika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
137.1J01MAtrovafloxacinp.o.0.20GM23,94ATB

K léčbě trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

137.2J01MAtrovafloxacinparent.0.20GM207,41U/ATB
137.3J01MA01ofloxacinp.o.0.40GM16.14
137.4J01MA01ofloxacinparent.0.40GM207,41U/ATB
137.5J01MA02ciprofloxacinp.o.1.00GM16.14
15653CIPLOX250tbl obd 10×250mgSDDCZ
15654CIPLOX250tbl obd 50×250mgSDDCZ
15658CIPLOX500tbl obd 10×500mgSDDCZ
15659CIPLOX500tbl obd 50×500mgSDDCZ
44985CIPLOX500tbl obd 10×500mgCIAIND
44986CIPLOX500tbl obd 50×500mgCIAIND
44988CIPLOX250tbl obd 10×250mgCIAIND
44989CIPLOX250tbl obd 50×250mgCIAIND
94453CIPRINOL250tbl obd 10×250mgKRKSLO
96039CIPRINOL500tbl obd 10×500mgKRKSLO
137.6J01MA02ciprofloxacin - infúzeparent.0.50GM207,41U/ATB
15651CIPLOXinf 1×100ml(plast)SDDCZ
56830CIPLOXinf 1×100ml(plast)CIAIND
59830CIPRINOL200MG/100MLinf 1×100ml/200mgKRKSLO
137.7J01MA02ciprofloxacin - injekceparent.0.50GM182,60U/ATB
96040CIPRINOL100MG/10MLinf 5×10m 1/100mgKRKSLO
137.8J01MA03pefloxacinp.o.0.80GM16.14
137.9J01MA03pefloxacinparent.0.80GM91,14U/ATB
137.10J01MA04enoxacinp.o.0.80GM16,14
137.11J01MA06norfloxacinp.o.0.80GM16,14
01660NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MGpor tbl flm 20×400mgMCKD
42549NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400MGpor tbl flm 14×400mgMCKD
44090GYRABLOCK 400por tbl flm 500×400mgMOECY
44091GYRABLOCK 400por tbl flm 1000×400mgMOECY
93465NOLICINtbl obd 20×400mgKRKSLO
137.12J01MA07lomefloxacinp.o.0.80GM16,14
137.13J01MA08fleroxacinp.o.0.40GM16,14
137.14J01MA08fleroxacinparent.0.40GM207,41U/ATB
137.15 J01MA09 sparfloxacin p.o. 0.20 GM 16,14 ATB

K léčbě sparfloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

137.16J01MA12levofloxacinparent0.25GM207,31U/ATB
137.17J01MA12levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetněp.o.0.25GM73,30U/ATB
137.18J01MA12levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletěp.o.0.25GM58,64U/ATB
137.19J01MA14moxifloxacinp.o.0.40GM58,64U/ATB
138ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik
138.0Ostatní antibiotika či chemoterapeutika včetně močových chemoterapeutik dále neuvedenáVeškeréBA0,01
138.1J01XA01vankomycinparent.2.00GM1 266.40U/ATB
138.2J01XA02teikoplaninparent.0.40GM2 135.02U/ATB
138.3J01XB01kolistinp.o.3.00MU41,85U/ATB
138.4J01XB01kolistinparent.3.00MU106,86U/ATB
138.5J01XB02polymyxinparent.0.15GM100,75U/ATB
138.6J01XX08linezolidp.o.1.20GM4 019.08U/ATB
03902ZYVOXIDpor tbl flm10×600mgPMBB
138.7J01XX08linezolidparent1.20GM3 964.11U/ATB
03708ZYVOXIDinf sol 10×300mlFRKN
139imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky
139.0Imidazolová chemoterapeutika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky dále neuvedenéVeškeréBA0,01
139.1G01AX05nifuratelp.o.0.60GM12,22
139.2J01XD01metronidazolp.o.2.00GM12,68
02427ENTIZOLtbl 20×250mgZPFPL
139.3J01XD01metronidazolp.rect.2.00GM8,17
139.4J01XD01metronidazolparent.1.50GM167,02U
81678METRONIDAZOL-SERAGinf sol 1×100mlSWSD
139.5J01XD02tinidazolp.o.2.00GM13,49
139.6J01XD03ornidazolp.o.1.50GM21,50
139.7J01XD03ornidazolparent.1.00GM49,30U
139.8J01XE01nitrofurantoinp.o.0.20GM3,52
140antimykotika pro systémové užití
140.0Antimykotika pro systémové užití dále neuvedenáVeškeréBA0,01
140.1D01BA01griseofulvinp.o.0.50GM9,74
140.2D01BA02terbinafinp.o.0.25GM30,78L/DER
140.3J02AA01amfotericinparent.35.00MG273,02U
140.4J02AA01amfotericin na tukových nosičíchparent.35.00MG1 230,63U/ATB
140.5J02AB01mikonazolparent.1.00GM458,97U
140.6J02AB02ketokonazolp.o.0.20GM14,66
140.7J02AC01flukonazolparent.0.20GM537,52U/P

Parenterální flukonazol je indikován k léčbě těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

58431DIFLAZONinf sol 1×100mlKRKSLO
65989MYCOMAX INFinf 1×100ml/200mgZEHCZ
140.8J02AC01flukonazol - ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletěp.o.0.20GM221,34P
16638MYKOHEXAL100por cps dur 28×100mgSFSD
66032MYCOMAX50cps 7×50mgZEHCZ
66033MYCOMAX50cps 28×50mgZEHCZ
66036MYCOMAX 100cps 28×100mgZEHCZ
66037MYCOMAX 100cps 7×100mgZEHCZ
140.9J02AC01flukonazol - tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupup.o.0.20GM331,57P
140.10J02AC01flukonazol ( pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě)p.o.0.15GM189,25P
10689FORCAN-150por cps dur 1×150mgCIAIND
10743MYCOSYST150 MGcps 4×150mgGEDH
16396FORCAN-150por cps dur 1×150mgSDDCZ
31800MYKOHEXAL150por cps dur 1×150mgSFSD
47439MYCOMAX 150por cps dur 3×150mgZEHCZ
59788DIFLAZON 150cps 1×150mgKRKSLO
59875MYCOSYST150 MGcps 1×150mgGEDH
59876MYCOSYST 150 MGcps 2×150mgGEDH
66039MYCOMAX 150por cps dur 1×150mgZEHCZ
140.11J02AC01flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.20GM395,61P
64950DIFLUCAN 50MG/5MLpiv sus 1×35mlPFCF
140.12J02AC01flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.20GM426,68P
140.13J02AC02itrakonazolparent.0.20GM3 279,90U/ATB
140.14J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)p.o.0.20GM74,76U DER, GYN
140.15J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom baleníp.o.0.20GM61,56L/DER, ONK, INF
140.16J02AC02itrakonazol (tekuté lékové formy)p.o.0.20GM351.74P

Itrakonazol (tekutá léková forma) předepisuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo otorhinolaryngolog k léčbě orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů.

140.17J02AC03vorikonazolp.o.0.40GM2 248.34U/ATB
140.18J02AC03vorikonazolparent.0.40GM9 145,36U/ATB
140.19J02AC04posaconazolp.o.0.80GM2 248,34U/ATB
140.20J02AX01flucytosinp.o.10.00GM838,74P

Perorální flukonazol a flucytosin pro krátkodobou léčbu předepisuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření u:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

b) recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu předepisuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog u:

a) systémových mykóz u imunokompromitovaných pacientů,

b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření,

Profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

140.21J02AX01flucytosinparent.10.00GM 2 649,29 U/P

Parenterální flucytosin je indikován v léčbě těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů včetně pacientů připravovaných k transplantaci.

140.22J02AX04caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulceparent.1.00DF14 789,05U/ATB
140.23J02AX04caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulceparent.1.00DF20 176,41U/ATB
141ostatní antimykobakteriální látky
141.0Ostatní antimykobakteriální látky dále neuvedenáVeškeréBA0,01
141.1J04AB02rifampicinp.o.0.60GM12,05
48463ARFICIN 300 MGcps 100×300mgBUOSK
141.2J04AB03rifamycinparent.0.60GM238,85
141.3J04AB04rifabutinp.o.0.15GM103,53P

Rifabutin předepisuje pneumolog nebo infekcionista v léčbě tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

91946MYCOBUTIN 150cps 30×150mgPHAI
141.4J04AB30kapreomycinparent.1.00GM540,55
141.5J04AC01Isoniazidp.o.0.30GM2,08
141.6J04AK01pyrazinamidp.o.1.50GM12,07
141.7J04AK02ethambutolp.o.1.20GM11,98
141.8J04BA02dapsonp.o.50.00MG1,34
142systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí
142.0Systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí dále neuvedenáVeškeréBA0,01

Famciklovir, valaciklovir, brivudin a parenterální aciklovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách v:

a) léčbě iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčbě herpes zoster a herpes genitalis u imunokompromitovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) profylaxi po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Ganciklovir a valganciclovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech v:

a) léčbě a sekundární profylaxi závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Famciklovir předepisují lékaři výše uvedených odborností u herpetických infekcí vyvolaných HVH 1 a 2 a HVZ jako alternativu léčby aciklovirem/valaciklovirem u pacientů, u nichž došlo k selhání léčby uvedenými přípravky nebo k nim byla prokázána rezistence.

142.1J05AB01aciklovirparent.4.00GM1 405,65U/P
142.2J05AB01aciklovir do 200 mg včetněp.o.4.00GM195,17
142.3J05AB01aciklovir nad 200 mgp.o.4.00GM171,52
142.4J05AB01aciklovir, tekuté lékové formy (suspense)p.o.4.00GM265,83P

Aciklovir suspenze je předepisován u dětí do 6 let věku v indikaci herpes zoster.

142.5J05AB04ribavirinp.o.1.00GM511,40P

Ribavirin předepisuje hepatolog, gastroenterolog a infekcionista v kombinaci s interferonem alfa-2b a interferonem alfa-2a (nebo s jejich pegylovanými formami) v léčbě:

a) dospělých nemocných s chronickou hepatitidou C, v minulosti reagujících na léčbu interferonem alfa (s normalizovanou ALT na konci léčby), avšak s následnou recidivou

b) dříve neléčených nemocných, s pozitivní sérovou HCV-RNA v kombinaci sfibrózou nebo vysokou zánětlivou aktivitou.

U genotypu 1 trvá léčba 48 týdnů; u genotypů 2,3 trvá léčba 24 týdnů.

142.6J05AB06ganciklovirp.o.3.00GM1 819,79P
142.7J05AB06ganciklovirparent.0.50GM1 438,82U/P
02064CYMEVENEinf sic 1×500mgHLRCH
16547CYMEVENEinf sic 1×500mgRCECZ
142.8J05AB09famciklovirp.o.0.75GM216,84P
142.9J05AB11valaciklovirp.o.3.00GM188,94P
142.10J05AB12cidofovirparent.375.00MG22 880,63 U/P
142.11J05AB14valganciklovirp.o.0.90GM1 485,01P
97249VALCYTE 450 MGpor tbl flm 60×450mgHLRD
142.12J05AB15brivudinp.o.125MG188,94P
142.13J05AH01zanamivirinhal.20.00MG118,25P

Zanamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou

2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

142.14J05AH02oseltamivirp.o.150.00MG118,25P

Oseltamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou

2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě

3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci

4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

142.15J05AX05inosin pranobexp.o.1.00GM25,30P

Inosin pranobex předepisuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

16591ISOPRINOSINEtbl 50×500mgEWPCZ
143Antiretrovirotika
143.0Antiretrovirotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01

Antiretrovirová léčiva (atazanavir, zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indinavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin, abacavir, tenofovir disoproxil, fosamprenavir a emtricitabin) předepisuje infekcionista specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku.

Léčbu lamivudinem dále předepisuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

143.1J05AEinhibitory proteáz (lopinavir,ritonavir v kombinaci)p.o.6.00DF440,14P
143.2J05AE08atazanavirp.o.0.3GM352,27P
143.3J05AE01saquinavirp.o.1.80GM352,27P
25493FORTOVASE 200 MGpor cps mol 180×200mgRRGGB
143.4J05AE02indinavirp.o.2.40GM352,27P
143.5J05AE03ritonavirp.o.1.20GM352,27P
143.6J05AE04nelfinavirp.o.2.25GM352,27P
143.7J05AE07fosamprenavirp.o.1.40GM352,27P
143.8J05AE09tipranavirp.o.1.00GM352,27P

Tipranavir předepisuje infekcionista specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u HIV pozitivních pacientů, u nichž se vyvinula rezistence vůči současně dostupným inhibitorům proteázy.

143.9J05AF01zidovudinp.o.1.50GM637,58P
143.10J05AF01zidovudinparent.1.00GM2 375,49U/P
46406RETROVIRinf cnc 5×20ml/200mgGWBGB
86100RETROVIRinf cnc 5×20ml/200mgGOKGB
143.11J05AF02didanosinp.o.0.40GM216,58P
143.12J05AF03zalcitabinp.o.2.25MG229,91P
143.13J05AF04stavudinp.o.80.00MG247,54P
143.14J05AF05lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetněp.o.0.30GM218,16P
02087ZEFFIX5MG/MLsol 1×240ml/1.2gGWLGB
27035ZEFFIX 100 MGpor tbl flm 28×100mgGLAGB
27036ZEFFIX 100 MGpor tbl flm 84×100mgGLAGB
27037ZEFFIX 5MG/MLsol 1×240ml/1.2gGLAGB
94802ZEFFIX 5MG/MLsol 1×240ml/1.2gGWED
143.15J05AF05lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitrup.o.0.30GM213,56P
143.16J05AF06abacavirp.o.600.00MG282,00P
26863 ZIAGENpor tbl flm 60×300mgGLAGB
143.17J05AF07tenofovir disoproxilp.o.245.00MG402,89P
143.18J05AF08adefovir dipivoxilp.o.10.00MG520,04P

Adefovir dipivoxil předepisuje infektolog, hepatolog a gastroenterolog v léčbě pacientů s chronickou hepatitidou B nebo jaterní cirhózou B s rezistencí na lamivudin a biochemicky či morfologicky aktivní jaterní lézí. Rezistencí na lamivudin se rozumí opětovná významná replikace HBV DNA i při podávání lamivudinu. Terapii musí zahájit lékař se zkušenostmi v léčbě chronické hepatitidy.

143.19J05AF09emtricitabinp.o.200.00MG232,05P
143.20J05AF30abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinacip.o.2.00DF618,92P
26808TRIZIVIRpor tbl flm 60GLAGB
26809TRIZIVIRpor tbl flm 60GLAGB
30158TRIZIVIRpor tbl flm 60GOWGB
143.21J05AF30jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)p.o.2.00DF451,48P
143.22J05AG01nevirapinp.o.0.40GM305,68P
143.23J05AG03efavirenzp.o.0.60GM342,80P
143.24J05AX07enfuvirtidparent.180.00MG1 643,80H
144Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím
144.0Zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím dále neuvedenéVeškeréBA0,01
144.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.plněK/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím předepisuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

144.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent.plněK
94269POLYSTAFANAinj 10×0.5ml/5.4utSVFCZ
145Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu
145.0Zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
145.1 J06AA01 sérum proti záškrtuparent.plněK/P

Sérum proti záškrtu předepisuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

146Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu
146.0Zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
146.1 J06AA03 sérum proti hadímu jeduparent. plněK/P

Sérum proti hadímu jedu předepisuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

13790VIPER VENOM ANTITOXINinj 1×5ml/500utBIMPL
147Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu
147.0Zvířecí imunoglobuliny proti botulismu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
147.1 J06AA04 sérum proti botulinuparent.plněK/P

Sérum proti botulismu předepisuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

148Zvířecí inunoglobuliny proti plynaté sněti
148.0Zvířecí imunoglobuliny proti plynaté sněti dále neuvedenéVeškeréBA0,01
148.1J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.plněK/P

Sérum proti plynaté sněti předepisuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

149Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině
149.0Zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedenéVeškeréBA0,01
149.1J06AA06sérum proti vztekliněparent.plněK/P

Sérum proti vzteklině předepisuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

42843FAVIRABinj sol 1×5ml/2kuAVSF
150imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci
150.0Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci dále neuvedenéVeškeréBA0,01
150.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravaskulární aplikaci nad 320 mg v jedné ampuliparent.800mg586,38O
150.2J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravaskulární aplikaci do 320 mg v jedné ampuli včetněparent.800mg602,07O
57669PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16inj 1×2ml/320mgGFOE
150.3J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, pro subkutánní aplikaciparent.1GM964,90
151imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci
151.0Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci dále neuvedenéVeškeréBA0,01
151.1J06BAimunoglobuliny, norm. lidské ( k extravaskulární aplikaci), kombinace s histaminemparent.1.00DF81,94O
87736HISTAGLOBINinj 3×12mg+sol.BBLCH
151.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1.00GM964,90B
151.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1.00GM1 746,63U
151.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci se sníženým obsahem IgAparent.1.00GM1 224,60B/P

Jako lék druhé volby s přítomností prokázaných protilátek proti IgA.

152lidské imunoglobuliny proti teta nu
152.0Lidské imunoglobuliny proti tetanu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
152.1J06BB02imunoglobulin proti tetanuparent.plněB
57804PASTEURISED HUMANTITET.IG.GRIFinj 1×1ml/250ut-strGFOE
57805PASTEURISED HUMANTITET.IG.GRIFinj 1×2ml/500ut-strGFOE
83607TETABULIN S/Dinj sol 1×1ml/250ut+sBXGA
153lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
153.0Lidské imunoglobuliny proti hepatitidě dále neuvedenéVeškeréBA0,01
153.1J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.plněK
48851PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj sol 1×0.5ml/100utGFOE
57419PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1×3ml/600utGFOE
57420PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFOinj 1×5ml/1000utGFOE
97558NEOHEPATECTinf sol 1×2ml/100utBTPD
97559NEOHEPATECTinf sol 1×10ml/500utBTPD
97560NEOHEPATECTinf sol 1×40ml/2kuBTPD
97897HEPATECTinj 1×2mlBTPD
97898HEPATECTinj 1×10mlBTPD
154lidské imunoglobuliny proti vzteklině
154.0Lidské imunoglobuliny proti vzteklině dále neuvedenéVeškeréBA0,01
154.1J06BB05imunoglobulin proti rabiesparent.plně K/P
155ostatní lidské specifické imunoglobuliny
155.0Ostatní lidské specifické imunoglobuliny dále neuvedenéVeškeréBA0,01
155.1J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)parent.250.00RG1 376,00K
155.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)parent.250.00RG1 096,09K
57573PARTOBULIN S/Dinj 1×1ml/250rgBXGA
155.3J06BB03imunoglobulin proti a pásovému oparuneštovicímparent.1.00KU31 981,17K/P

Imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr u:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozence a jeho matky po kontaktu s varicellou,

c) imunokompromitovaného pacienta po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

155.4J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1.00GM3 889,63U/P

Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr u:

a) novorozence s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizované cytomegalovirové infekce u imunokompromitovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

94862CYTOTECT BIOTESTinf sol 1x10ml-ampBTPD
94863CYTOTECT BIOTESTinf sol 1×20ml-ampBTPD
94864CYTOTECT BIOTESTinf sol 1×50ml-lahBTPD
155.5J06BB12protiencefalický globulinparent.1.00ML293,83K
155.6J06BB16palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetněparent1.00DF17 245,57B/P
155.7J06BB16palivizumab nad 50 mg v jedné ampuliparent.1.00DF28 281,56B/P

Palivizumab předepisuje neonatolog na základě schválené žádosti perinatologického centra s doloženou kopií z centrálního registru vytvořeného výborem České neonatologické společnosti JEP, jehož vedením je pověřeno Novorozenecké oddělení s JIRP, FN v Motole, u:

1) nedonošených novorozenců narozených ve 28. týdnu těhotenství nebo dříve, kteří před začátkem RSV sezóny dosáhli postkoncepčního stáří 36 postkoncepčních týdnů a vyžadují oxygenoterapii, případně ventilační či distenční léčbu

2) novorozenců, u kterých je rentgenologicky potvrzena bulózně-emfyzematózní forma bronchopulmonální dysplazie.

Pro všechny tyto pacienty platí věkový limit 1 rok (nekorigovaný) v době začátku RSV sezóny nebo 12 měsíců po propuštění z neonatologického centra.

27636SYNAGIS 100 MGinj pso Iqf 1×100mgABBGB
156očkovací látky proti tetanu
156.0Očkovací látky proti tetanu dále neuvedenéVeškeréBA0,01
156.1J07AM01tetanový toxoidparent.plněK
83443TETAVAXinj 1×0.5ml-stř.AVSF
83444TETAVAXinj 20×0.5ml-stř.AVSF
83445TETAVAXinj 1×10ml-lahv.AVSF
83447TETAVAXinj 10×20ml-lahv.AVSF
83525TETAVAXinj 20×0.5ml-amp.AVSF
83526TETAVAXinj 10×10ml-lahv.AVSF
83622ALTEANAinj 10×0.5ml/40utSVFCZ
156.2J07AM51tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtuparent.1.00DF11,41O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

157jiné bakteriální vakcíny
157.0Jiné bakteriální vakcíny dále neuvedenéVeškeréBA0,01

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

157.1J07AG01hemofilus influenze B, čištěný purifikovaný antigenparent.1.00DF207,48O/P
157.2J07AL01pneumokoková vakcínaparent.1.00DF228,93O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

85534PNEUMO 23inj 1×0.5ml+střík.AVSF
157.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)parent.1.00DF201,34O
157.4J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1.00DF25,56K
157.5J07AXjiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)parent.1.00DF274,10O
158očkovací látky proti tuberkulóze
158.0Očkovací látky proti tuberkulóze dále neuvedenéVeškeréBA0,01
158.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1.00DF171,01H
58227BCGVACCINESSIinj sic 10×10dáv+soSSTDK
159očkovací látky proti vzteklině
159.0Očkovací látky proti vzteklině dále neuvedenéVeškeréBA0,01
159.1 J07BG01 inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.plněK
75379RABIPURinj sic 1×2.5ut+solCBGD
90996RABIPURinj sic 5×2.5ut+solCBGD
93706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlAVSF
160ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci
160.0Ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci dále neuvedenáVeškeréBA0,01
160.1J07AH03meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigenparent.1.00DF98,90O/P
76063MENINGOCOCCAL POLYSA+C VACCI NEinj sic 1×1dav+strAVSF
160.2J07AH07meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovanýparent.1.00DF392,11O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk. Meningokokus, bivalentni polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

160.3 J07BB02 chřipka, čištěný antigenparent.1.00DF 132,47 P

Vakcína je indikována u pacientů nad 65 let věku a u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhl. MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

160.4J07BF03dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virusparent.1.00DF93,14O/P
160.5J07BJ01zarděnky, živý oslabený virusparent.1.00DF72,32O/P

Vybrané vakcíny jsou indikovány u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentni polysacharidový antigen a meningokokus C, purifikovaný polysacharidový antigen konjugovaný je hrazen po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

161ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek
161.0Ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek dále neuvedenáVeškeréBA0,01
161.1J01MB05kyselina oxolinováp.o.1.00GM8,80
162cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
162.0Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedenáp.o.BA0,01
162.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.10GM4,98
94174CYCLOPHOSPHAMIDE ORIONtbl obd 50×50mgONASF
162.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG4,54
162.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG3,64
162.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG4,20
162.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG2,81
162.6 L01AB01 busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě) p.o. 1.0MG 4,78 L/ONK,HEM
163cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace
163.0Cytostatika ze skupiny alkylačních látek dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
163.1L01AA01cyklofosfamidparent.10.00MG3,44B
84230ENDOXAN 500 MGinj piv sol 1×500mgBXHD
84231ENDOXAN1Ginj piv sol 1×1 gmBXHD
163.2L01AA03melfalanparent.1.00MG12,32B/ONK,HEM
163.3L01AA05chlormethinparent.1.00MG33,44B/ONK,HEM
163.4L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG1,27B/ONK,HEM
163.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG1,13B/ONK,HEM
49984HOLOXAN 2 Ginj piv sol 1×2gmBXHD
163.6L01AB01busulfánparent.1.00MG143,21B/ONK,HEM
163.7L01AX04dakarbazinparent.10.00MG7,61B/ONK,HEM
164antimetabolity- analoga listové kyseliny, perorální podání
164.0Antimetabolity -analoga kyseliny listové dále neuvedenáp.o.BA0,01
164.1 L01BA01 metotrexát p.o. 1.00MG 1,53
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100×10mgPVLCZ
165antimetabolity- analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace
165.0Antimetabolity -analoga kyseliny listové dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
165.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG8,88B
165.2L01BA01metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG2,97B
11191METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×2ml/50mg-lahPHMNL
11192METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 5×2ml/50mg-ampPHMNL
11193METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×4ml/100mg-lahPHMNL
11194METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×8ml/200mg-lahPHMNL
11195METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1×20ml/500mg-laPHMNL
64784METHOTREXAT EBEWEinf 1×5ml/500mgEBPA
87564METHOTREXAT LACHEMA 50inj sic 10×50mgPVLCZ
93964METHOTREXAT LACHEMA 50inj 10×5ml/50mgPVLCZ
165.3L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10.00MG4,58B
165.4L01BA03raltitrexedparent.1.00DF6 199,06B/P

Raltitredex předepisuje onkolog v 2. linii paliativní chemoterapie kolorektálního karcinomu jako alternativní režim k irinotekanu či oxaliplatině v monoterapii a ke kombinované chemoterapii irinotekanem/ Fu/Lv či oxaliplatinou/ Fu/Lv.

165.5L01BA04pemetrexedparent.500.00MG38 840,03B/P

Pemetrexed předepisuje onkolog specializovaného pneumoonkologického pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v :

1) kombinační léčbě s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury

2) 2.linii u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinom plic po předcházející chemoterapii

166antimetabolity-analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
166.0Antimetabolity -analoga purinů a pyrimidinů dále neuvedenáp.o.BA0,01
166.1L01BB02merkaptopurinp.o.10.00MG6,07L/ONK,HEM
166.2L01BB03tioguaninp.o.10.00MG9,13L/ONK,HEM
166.3L01BB05fludarabinp.o.1.00MG74,89L/ONK,HEM
58897FLUDARAtbl obd 15×10mgSAGD
58898FLUDARAtbl obd 20×10mgSAGD
166.4L01BCazaribinp.o.1.00MG8,31L/ONK,HEM
166.5L01BC02fluorouracilp.o.10.00MG1,44L/ONK,HEM
166.6L01BC03tegafurp.o.10.00MG1,05L/ONK,HEM
10407FTORAFURcps 100×400mgGRXLV
166.7L01BC06capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF33,91P
166.8L01BC06capecitabin nad 150 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF96,41P

Capecitabin předepisuje onkolog u nemocných s:

1) metastazujícím kolorektálním karcinomem v monoterapii nebo v kombinacích s irinotekanem, oxaliplatinou, bevacizumabem.

2) kolorektálním karcinomem stadia III. (Dukes C) bez N2 postižení uzlin (tři nebo méně uzlin lymfatické uzliny) vadjuvantní léčbě v monoterapii

3) karcinomem rekta Dukes B,C v kombinaci s radioterapii předoperačně

4) lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání adjuvantní chemoterapie v kombinaci (docetaxel,vinorelbin). Předchozí terapie by měla zahrnovat antracyklin.

5) lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu v monoterapii - po selhání chemoterapie zahrnující taxany a antracykliny nebo u pacientů, u kterých není další léčba antracykliny indikovaná.

167antimetabolity- analoga purinů, ostatní cesty aplikace
167.0Antimetabolity -analoga purinů dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
167.1L01BB04cladribinparent.1.00MG994,45B/ONK,HEM
167.2L01BB05fludarabinparent.1.00MG98,73B/ONK,HEM
59058FLUDARAinj sic 5×50mgSHI I
77008FLUDARAinj sic 5×50mgSAG D
168antimetabolity- analoga pyrimidinů
168.0Antimetabolity -analoga pyrimidinů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
168.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG1,07B/ONK,HEM
08796CYTOSAR 100 MGinj sic 1×100mg+solPPUB
13874ALEXAN 100MG/5MLinf cnc sol 10×5mlEBPA
13875ALEXAN 40MG/2MLinf cnc sol 30×2mlEBPA
13876ALEXAN 40MG/2MLinf cnc sol 10×2mlEBPA
168.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG0,92B/ONK,HEM
13872ALEXAN 500MG/10MLinf cnc sol 1×10mlEBPA
13873ALEXAN 1000MG/20MLinf cnc sol 1×20mlEBPA
65423CYTOSAR 1 Ginj sic 1×1 gmPPUB
85837CYTOSAR 500 MGinj sic 1×500mg+solPPUB
168.3L01BC02fluorouracilparent.10.00MG1,45B/ONK,HEM
11171FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1×5ml/250mgPHMNL
11173FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1×10ml/500mgPHMNL
11175FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1×20m 1/1000mgPHMNL
11393LA-FU 50 MG/MLinj sol 1×10mlPVLCZ
11394LA-FU 50 MG/MLinj sol 10×10mlPVLCZ
126655-FLUOROURACIL EBEWEinj 1×10ml/500mgEBPA
126665-FLUOROURACIL EBEWEinj 1×20ml/1000mgEBPA
126675-FLUOROURACIL EBEWEinj 1×100ml/5000mgEBPA
32752FLUORO-URACIL ICNinj sol 5×20ml/1gmIABCH
32753FLUORO-URACIL ICNinj sol 1×100ml/5gmIABCH
32761FLUOROURACIL-TEVAinj sol 1×100ml/5gmPHMNL
560555-FLUOROURACIL EBEWEinj 1×5ml/250mgEBPA
168.4L01BC03tegafurparent.10.00MG2,77B/ONK,HEM
168.5L01BC05gemcitabinparent.1.00MG4,99B/P

Gemcitabin předepisuje onkolog v:

1) 1. linii léčby:

- lokálně pokročilého či metastatického karcinomu pankreatu

- uroteliálního karcinomu

- nemalobuněčného karcinomu plic

2) 2. linii léčby:

- ovariálního karcinomu

- metastazujícího karcinomu prsu po selhání léčby antracykliny (NE v kombinaci s trastuzumabem)

84335GEMZAR 200 MGinf piv sol 1×200mgLILF
84336GEMZAR1Ginf piv sol 1×1 gmLILF
169alkaloidy z rodu vinca a analoga
169.0Alkaloidy z rodu vinca a analoga dále neuvedenáVeškeréBA0,01
169.1L01CA01vinblastinparent.1.00MG25,94B/ONK,HEM
169.2L01CA02vinkristinparent.1.00MG154,28B/ONK,HEM
11420VINCRISTINE-TEVAinj 1×1ml/1mgPHMNL
11421VINCRISTINE-TEVAinj 1×2ml/2mgPHMNL
11422VINCRISTINE-TEVAinj 1×5ml/5mgPHMNL
169.3L01CA04vinorelbinp.o.1.00MG102,19P
169.4L01CA04vinorelbinparent.1.00MG93,00B/P

Vinorelbin předepisuje onkolog v léčbě:

1) 1. a 2. linie metastatického karcinomu prsu

2) 1. linie nemalobuněčného karcinomu plic.

170deriváty podofylotoxinu, perorální podání
170.0Deriváty podofylotoxinu dále neuvedenép.o.BA0,01
170.1L01CB01etoposidp.o.1.00MG2,68L/ONK,HEM
93696LASTET 25cps 40×25mgNKUJ
93697LASTET 50cps 20×50mgNKUJ
93698LASTET 100cps 10×100mgNKUJ
171deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
171.0Deriváty podofylotoxinu dále neuvedenéOstatní cesty aplikaceBA0,01
171.1L01CB01etoposidparent.1.00MG2,78B/ONK,HEM
11390ETOPOSIDE-TEVAinf cnc 1×10ml/200mgPHMNL
171.2L01CB02teniposidparent.1.00MG5,92B/ONK,HEM
172taxany
172.0Taxany dále neuvedenéVeškeréBA0,01
172.1L01CD01paclitaxel do 30 mg v 1 ampuli včetněparent.1.00MG124,62B/P
16069ONXOLinf cnc sol 1×25mlIXPCZ
27309PAXENEinf cnc sol 1×25mlNRTGB
45155PAXENEinf cnc sol 1×25mlIXPCZ
172.2 L01CD01 paclitaxel nad 30 mg v 1 ampuliparent.1.00MG 100,00 B/P

Paclitaxel předepisuje onkolog u pacientů:

1.

a) v primární kombinované chemoterapii časných stadií karcinomu ovaria zvýšeného rizika (l.a.b, G3, Ic, G2-3) nebo pokročilých stadií karcinomu ovaria

b) po selhání primární léčby karcinomů ovaria senzitivních k cisplatině (při recidivě v odstupu delším než 6 měs.)

2.

a) s generalizovaným karcinomem prsu v další linii po selhání standardní léčby

b) v první volbě pro kombinovanou chemoterapii generalizovaného karcinomu prsu s postižením jedné metastatické lokalizace (játra, plíce) u premenopauzálních žen ER neg.

c) v adjuvantním podání v případě postižených lymfatických uzlin u pre- a perimenopauzálních pacientek s neg. estrogen. receptory

3. v terapii nemalobuněčného karcinomu plic u chemoterapií nepředléčených nemocných při radikálním léčebném záměru

05953PAXENEinf cnc sol 1×50mlIXPCZ
16070ONXOLinf cnc sol 1×50mlIXPCZ
28068PAXENEinf cnc sol 1×50mlNRTGB
172.3L01CD02docetaxelparent.1.00MG195,00B/P

Docetaxel předepisuje onkolog:

1) v 1. linii u metastatického karcinomu prsu

2) u karcinomu prsu vysoce rizikových pacientek (N1-2) v kombinaci TAC (docetaxel, doxorubicin, cyklofosfamid) jako adjuvantní terapie

3) v 2. linii u lokálně pokročilého nebo metastázujícího nemalobuněčného karcinomu plic po selhání předchozí chemoterepie

4) v 1.linii v kombinaci scisplatinou v léčbě neresekovatelného, lokálně pokročilého nebo metastázujícího nemalobuněčného karcinomu plic, kteří pro toto onemocnění nebyly dosud léčeni chemoterapií

5) v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem u metastazujícího hormonorezistentního karcinomu prostaty

173antracykliny a jejich deriváty
173.0Antracykliny a jejich deriváty dále neuvedenéVeškeréBA0,01
173.1L01DA01daktinomycinparent.1.00MG649,76B/ONK,HEM
173.2L01DB01doxorubicinparent.1.00MG26,83B/ONK,HEM
32975DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1×10mg/5mlPHMNL
32977DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1×50mg/25mlPHMNL
32978DOXORUBICIN-TEVA 0.2%inj sol 1×200mg/100mlPHMNL
173.3L01DB01doxorubicin liposomálníparent.1.00MG26,83B/ONK,HEM
173.4L01DB02daunorubicinparent.1.00MG18,77B/ONK,HEM
173.5L01DB03epirubicinparent.1.00MG31,95B/ONK,HEM
58289FARMORUBICIN PFSinj 1×25ml/50mgPUHI
173.6L01DB04aklarubicinparent.1.00MG18,77B/ONK,HEM
173.7L01DB05zorubicinparent.1.00MG18,77B/ONK,HEM
173.8L01DB06idarubicinp.o.1.00MG227,65P

Idarubicin předepisuje onkolog a hematolog u akutních leukémií.

173.9L01DB06idarubicinparent.1.00MG589,05B/ONK,HEM
173.10L01DB07mitoxantronparent.1.00MG51,93B/ONK,HEM
173.11L01XX32bortezomibumparent.3.50MG35 621,00B/P

Bortezomib předepisuje onkolog a hematolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s mnohočetným myelomem v relapsu onemocnění.

Léčbě bortezomibem předchází léčba thalidomidem, je-li dostupný a není-li kontraindikovaný.

V případě dosažení nejméně parciální remise po 3 cyklech léčby lze pokračovat až do 8.cyklu léčby. V případě kompletní remise onemocnění před 6.cyklem léčby je lze podat maximálně dva cykly bortezomibu navíc (tj. např.nemocný, který dosáhne po 3. cyklu kompletní remise dostane maximálně dva cykly léčby navíc, tj.maximálně 5 cyklů).

Léčba bortezomibem se ukončí, pokud před 5. cyklem kombinované léčby nedojde k parciální léčebné odpovědi dle kritérií EBMT (pokles paraproteinu nejméně o 50 % od hodnoty při zahájení léčby) nebo v případě zjevné progrese po 3 měsících léčby.

174ostatní cytotoxická antibiotika
174.0Ostatní cytotoxická antibiotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
174.1L01DC01bleomycinparent.1.00MG48,95B/ONK,HEM
03404BLEOCIN NKU Jinj sic 1×15mgNKUJ
174.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG59,65B/ONK,HEM
174.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG49,14B/ONK,HEM
83440MITOMYCIN C KYOWAinj piv sol 5×20mgKYAJ
175platinová cytostatika
175.0Platinová cytostatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
175.1L01XA01cisplatinaparent.1.00MG6,42B/ONK,HEM
92302CISPLATIN EBEWEinf cnc sol 1×100mlEBPA
96454PLATIDIAM 25inf cnc sol 5×50mlPVLCZ
175.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.00MG4,10B/ONK,HEM
90777CYCLOPLATIN 50inf piv sol 10×50mgPVLCZ
175.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG3,11B/ONK,HEM
10830CARBOPLATIN-TEVAinj 1×45ml/450mgPHMNL
14327CARBOPLATIN-TEVAinj sol 1×60ml/600mgPHMNL
175.4 L01XA03 oxaliplatinaparent.1.00MG 98,53 B/P

Oxaliplatinu předepisuje onkolog v léčbě metastazujícího karcinomu tlustého střeva v kombinaci s fluoropyrimidiny. V monoterapii pouze u pacientů, kteří nemohou být fluoropyrimidiny léčeni.

176ostatní cytostatika, perorální podání
176.0Ostatní cytostatika dále neuvedenáp.o.BA0,01
176.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG5,59L/ONK,HEM
176.2L01AD02lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.00MG5,36L/ONK,HEM
64652CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40 MGcps 20×40mgBMSI
176.3L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG4,04L/ONK,HEM
64653 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100 MGcps20×100mg BMS I
176.4L01AX03temozolomid méně než 100 mg v jedné tabletěp.o.370.00MG11 905,56P
27705TEMODAL 20 MGpor cps dur 5×20mgSBSB
176.5L01AX03temozolomid 100 mg a více v jedné tabletěp.o.370.00MG10 823,30P

Temozolomid předepisuje onkolog :

1. v léčbě glioblastomu, anaplastického astrocytomu při konkomitantní radiochemoterapii a bezprostředně navazující chemoterapii.

2. při samostatné chemoterapii v druhé linii léčby.

Preparát není určen pro léčbu mozkových metastáz solidních tumorů.

27707TEMODAL100 MGpor cps dur 5×100mgSBSB
27709TEMODAL 250 MGpor cps dur 5×250mgSBSB
176.6L01XB01prokarbazinp.o.10.00MG2,38L/ONK,HEM
176.7L01XX05hydroxymočovinap.o.0.10GM1,76L/ONK,HEM, URN
176.8L01XX14tretinoinp.o.10.00MG88,07L/ONK,HEM, URN
176.9L01XX25bexarotenp.o.75.00MG365,38P

Bexaroten předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v další linii pokročilého stadia kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), resistentního vůči nejméně jedné celkové léčbě.

176.10L01XX28imatinibp.o.400.00MG2 514,87P

Imatinib předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) u dospělých pacientů:

a) s CML v chronické fázi jako lék 2. volby u nemocných neodpovídajících na jinou léčbu, či v léčbě akcelerované fáze či blastické krizi

b) s Ph-pozitivní ALL před nebo po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk před podáním dárcovských lymfocytů.

Očekává se dosažení remise do 3 měsíců od zahájení léčby.

2) u pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem C-KIT pozitivním po selhání léčby 1. linie do progrese onemocnění.

176.11 L01XX33celecoxibp.o.400.00MG 42,99P

Celecoxib předepisuje gastroenterolog, onkolog nebo chirurg v indikaci snížení počtu adenomatosních střevních polypů u familiární adenomatosní polyposy (FAP) jako přídatnou léčbu po chirurgickém výkonu.

176.12L01XX34erlotinibp.o.1.00MG15,48P

Erlotinib předepisuje onkolog specializovaného pneumoonkologického pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastázujícím nemalobuněčným karcinomem plic v přípradě selhání předchozí chemoterapeutické léčby. Použití je vhodné u pacientů v celkovém stavu (PS) 01.

176.13L01XX35anagrelidp.o.1.00DF140,00P

Anagrelid předepisuje hematolog a onkolog k léčbě esenciální trombocytémie a trombocytémie doprovázející jiná myeloproliferativní onemocnění u pacientů, u nichž selhala neboje kontraindikována léčba hydroxyureou při potvrzení diagnózy a na základě doporučení některého z uvedených pracovišť (ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, Praha 2, Hemato-onkologické odd. FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, Interní hemato-onkologické kliniky FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, Interní hematoonkologické kliniky FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, Brno, Hematoonkologické kliniky FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc, FN KV Praha, Šrobárova 50, Praha 10).

177ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace
177.0Ostatní cytostatika kromě platinových dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
177.1L01AC01thiotepaparent.1.00MG20,83B/ONK,HEM
177.2L01AD01karmustinparent.1.00MG9,19B/ONK,HEM
53666BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)inj sic 1×100mg+solBQBI
177.3L01AD04streptozocinparent.10.00MG14,47B/ONK,HEM
177.4L01AD05fotem ustinparent.1.00MG80,06B/P

Fotemustin předepisuje onkolog jako chemoterapii druhé linie u pacientů s generalizovaným maligním melanomem.

55407MUSTOPHORANinj pso lqf 1×208mg+soTHNB
177.5L01XC02rituximab do 100 mg včetně v jedné lahvičceparent.10.00MG854,98B/P
177.6L01XC02rituximab nad 100 mg v jedné lahvičceparent.10.00MG825,12B/P

Rituximab předepisuje onkolog a hematolog:

1) v 1. linii v kombinaci s chemoterapií CVP u nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia

2) u difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20 pozitivní v 1. linii s režimem CHOP

3) u nemocných sfolikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia, kteří se nacházejí ve druhém či dalším relapsu po chemoterapii nebo jejichž nádor je chemoresistentní.

177.7 L01XC03trastuzumabparent.1.00DF 18 901,26B/P

Trastuzumab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s nádory se zvýšenou HER2 expresí, nebo pacientům, jejichž nádory vykazují amplifikaci genu HER2 zjištěnou a vyhodnocenou odpovídající metodou:

1) u pacientů s metastatickým karcinomem prsu HER 2 negativní, FISH pozitivní. Při předchozí léčbě antracykliny je vhodná monoterapie nebo kombinace s taxany (NE gemcitabin, carboplatina).

2) v kombinaci s paclitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádor.onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhodná

3) v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádorového onemocnění onemocnění.

4) u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) nebo radioterapii.

Všechny léčené pacientky jsou registrovány v Masarykově onkologickém ústavu, Žlutý kopec 7, Brno, musí mít pozitivní FISH vyšetření z referenční laboratoře. HER-2/neu IHC posit. na 3+ lze akceptovat jen pokud FISH nelze provést z technických důvodů.

177.8L01XC04alemtuzumabparent.1.00MG402,90B/P

Alemtuzumab předepisuje hematolog a onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku, u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL), u kterých nebylo dosaženo kompletní nebo parciální remise po předchozí chemoterapii, nebo u kterých bylo dosaženo pouze krátkodobé remise (méně než 6 měsíců) po léčbě fludarabiniumdihydrogenfosfátem.

Léčba alemtuzumabem se ukončí:

a) nedojde-li během prvních 4 týdnů k terapeutické odpovědi

b) při kompletní odpovědi

c) při částečné odpovědi, po které následuje plateau bez dalšího lepšení po dobu 4 týdnů.

177.9L01XC06cetuximabparent.1.00MG68,23B/P

Cetuximab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v kombinaci s irinotekanem k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, který exprimuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan (3. linie léčby).

177.10L01XC07bevacizumabparent.1.00MG102,14B/P

Bevacizumab předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo rekta, kteří mohou být zároveň léčeni chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin (např. v kombinaci s irinotekanem) a pro které platí zároveň všechna níže uvedená kritéria:

- PS (ECOG) mají do 1 včetně

- jsou bez CNS metastáz

- jsou bez signifikantního kardiovaskulárního onemocnění (IM před 6 měsíci, CMP před 6 měsíci, nestabilní angina pectoris, městnavá srd. nedostatečnost - dle klasifikace NYHA st. II, závažné formy arytmie)

- bez závažných tromboemholických příhod v anamnéze. Léčba se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby.

V případě odpovědi na léčbu a následném operačním výkonu (resekce), lze v léčbě bevacizumabem pokračovat.

177.11L01XD02verteporfinparent.15.00MG35 104,24K/P

Verteporfin kfotodynamické terapii /PDT7 předepisuje oftalmolog u nemocných se subfoveálně lokalizovanou převážně klasickou chorioideální neovaskularizací objektivizovanou angiografickým vyšetřením .

Standardní postup PDT je indikován u klasických a čistě okultních subfoveálních chorioideálních neovaskulárních membrán (CHNVM), u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), dále u patologické myopie, angioidních pruhů, po traumatech, u syndromu histoplasmózy, u zánětlivých a idiopatických membrán, i při komplikacích makulárních dystrofií (morbus Best).

PDT je indikována i tam, kde by další pokles ZO jediného prakticky vidoucího oka pod 0,1 měl nepříznivý dopad na kvalitu života nemocného u komplikovaných případů nemocných se subfoveální CHNVM u VPMD, patologické myopie. Velikost léze je omezena: největší průměr je 5,4 mm. Funkce oka musí být rovna nebo lepší než 0,1. Podkladem pro indikaci je podrobné biomikroskopické a angiografické vyšetření (fluorescenční, event. indocyaninová angiografie), někdy i optická koherentní tomografie (OCT).

Indikace k PDT musí být potvrzena vedoucím příslušného pracoviště. PDT bude prováděna na pracovištích, která splní nutné personální i přístrojové podmínky k zajištění dostupnosti pro nemocné.

177.12L01XD03methylaminolevulinátlok.2.00GM7 919,76O/P

Methylaminolevulinát předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku jako součást léčebného výkonu v léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu jako poslední možnost po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými prostředky nebo postupy a po léčbě imiquimodem.

177.13L01XX01amsakrinparent.1.00MG25,21B/ONK,HEM
177.14L01XX02asparaginázaparent.1.00MG2 721,33B/ONK,HEM
177.15L01XX09miltefosinlok.60.00MG9,56
177.16L01XX11estramustinparent.1.00MG0,86B/ONK,HEM, URN
58800ESTRACYTinj sic 10×300mg+soPIRI
177.17L01XX17topotekanparent.1.00MG2 339,20B/P

Topotekan předepisuje onkolog:

- u pacientek s metastazujícím karcinomem vaječníku ve 2. linii po selhání platinových derivátů a taxanů při recidivě v odstupu delším než 6 měsíců od skončení primární léčby, kde je dostatečná dřeňová rezerva.

- u pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakování léčby režimem první volby považované za vhodné.

177.18L01XX19irinotekanparent.1.00MG46,97B/P

Irinotekan předepisuje onkolog v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem v klin. stadiu IV:

a) v monoterapii při rezistenci na 5-fluorouracil

b) v kombinaci FOLFIRI

c) v možné kombinaci s cetuximabem

d) v možné kombinaci s bevacizumabem

177.19L01XX27oxid arsenitýparent.1.00DF9 735,89B/P

Oxid arsenitý předepisuje onkolog a hematolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v další linii léčby dospělých pacientů s relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií , která je charakterizovaná přítomností translokace t(15;17) anebo přítomností genu promyelocytární leukémie alfa receptoru tretinoinu (gen PML/RAR-alfa), po předcházející léčbě retinoidy a chemoterapii.

178hormonální léčiva s cytostatickým účinkem
178.0Hormonální léčiva s cytostatickým účinkem dále neuvedenáVeškeréBA0,01
178.1L01XX11Estramustinp.o.10.00MG2,89L/ONK,HEM,URN
58742ESTRACYTcps 100×140mgPIKI
178.2L02AB01megestrol (pevné lékové formy)p.o.160.00MG37,32L/ONK,HEM,URN GYN.SEX
32103MEGAPLEX 160 MGpor tbl nob 30×160mgPHMNL
58936MEGACE 160 MGtbl 100×160mgHAGD
178.3L02AB01megestrol (tekuté lékové formy)p.o.160.00MG66,22P

Indikován v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

53145MEGACE SUSP.sus por 1×240mlBYEE
178.4L02AB02m ed roxy progesteronp.o.1.00GM127,12L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
32121MEDROPLEX100 MGpor tbl nob 100×100mgPHMNL
178.5 L02AB02 medroxyprogesteronparent.1.00GM 624,49 L/ONK,GYN,SEX
87805DEPO-PROVERAinj sus 1×1ml-lagPMBB
178.6L02AB03Gestonoronparent.1.00MG1,09L/ONK,GYN,SEX
178.7L02AE01Buserelininhal.1.00MG227,99P
178.8L02AE01buserelinparent.1.00MG247,26K/P
178.9L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1.00MG1 680,76K/P
178.10L02AE01buserelin (depotní lékové formy aplikované 1xza tři měsíce)parent.1.00MG1 540,91K/P
178.11L02AE02leuprorelinparent.1.00MG247,26K/P
178.12L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1.00DF4 098,66K/P
178.13L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy aplikované 1xza tři měsíce)parent.1.00DF12 056,58K/P
178.14L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1.00DF4 098,66K/P
178.15L02AE03goserelin (depotní lékové formy aplikované 1xza tři měsíce)parent.1.00DF12 056,58K/P
178.16L02AE04Triptorelinparent.1.00DF221,55K/P
178.17L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1x měsíčně)parent.1.00DF4 098,66K/P
178.18L02AE04triptorelin (depotní lékové formy aplikované 1xza tři měsíce)parent.1.00DF12 056,58K/P

Buserelin, leuprorelin, goserelin a triptorelin předepisuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog k:

a) léčbě karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen jen po dobu adjuvantní chemo a radioterapie (goserelin);

b) léčbě karcinomu prostaty (buserelin, leuprorelin, goserelin, triptorelin);

c) léčbě myomatosy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu (leuprorelin, goserelin, triptorelin);

d) léčbě těžkýchjinak konzervativně nereagujících forem endometriózy (leuprorelin, goserelin, triptorelin);

e) léčbě pubertas praecox (leuprorelin, triptorelin);

f) indukci ovulace při in vitro fertilizaci .V rámci asistované reprodukce (goserelin, triptorelin) jsou přípravky předepisovány lékařem specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v množství potřebném k zabezpečení výkonů asistované reprodukce dle podmínek uvedených v Metodickém návodu MZ ČR, metodické opatření č. 13, Věstník MZ 1997, částka 10.

179antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii
179.0Antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii dále neuvedenáVeškeréBA0,01
179.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10.00MG3,24L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
179.2L02AA01diethylstilbestrolparent.10.00MG6,40B/ONK,HEM, URN,SEX
179.3L02AA02polyestradiol fosfátparent.1.00MG3,11B/ONK,HEM, URN,SEX
179.4L02AA03Ethinylestradiolp.o.1.00MG3,97L/ONK,HEM,URN GYN.SEX
179.5L02AA04Fosfestrolp.o.0.10GM3,24L/ONK,HEM,URN GYN.SEX
179.6L02AA04Fosfestrolparent.0.10GM4,68B/ONK,HEM, URN,SEX
179.7L02BA01tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)p.o.20.00MG3,35
10703TAMIFEN 10por tbl nob 100×10mgMOECY
31581TAMOPLEX 10 MGpor tbl nob 100×10mg-lPHMNL
31586TAMOPLEX20 MGpor tbl nob 100×20mg-lPHMNL
44056TAMOXIFEN EBEWE 10 MGpor tbl nob 30×10mgEBPA
44057TAMOXIFEN EBEWE 20 MGpor tbl nob 30×20mgEBPA
67039TAMIFEN 10por tbl nob 30×10mgMOECY
88392TAMOXIFEN LACHEMA 10tbl 100×10mgPVLCZ
179.8L02BA01tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)p.o.20.00MG3,34
44058TAMOXIFEN EBEWE 30 MGpor tbl nob 30×30mgEBPA
44059TAMOXIFEN EBEWE 40 MGpor tbl nob 30×40mgEBPA
179.9L02BA02Toremifenp.o.60.00MG9,73L/ONK
179.10L02BA03Fulvestrantparent8.30MG435,52B,P

Fulvestrant předepisuje onkolog po vyčerpání předchozí léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy ve 3.linii léčby postmenopauzálních žen s hormonálně dependentním, lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu při relapsu onemocnění v průběhu nebo po adjuvantní antiestrogenové terapii nebo progresi onemocnění při léčbě antiestrogeny.

179.11L02BB01Flutamidp.o.0.75GM63,98L/ONK,URN,SEX, END
16036APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgCMGIRL
16579APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgKATNL
31736FLUTAPLEXpor tbl nob 100×250mgPHMNL
54521ANDRAXANtbl obd 100×250mgMCICZ
58741APO-FLUTAMIDEtbl obd 100×250mgAPTCND
179.12L02BB02Nilutamidp.o.0.30GM154,71L/ONK,URN,SEX
179.13L02BB03bicalutamid do 50 mg včetněp.o.50.00MG114,35P
179.14L02BB03bicalutamid nad 50 mgp.o.50.00MG91,45P

Bicalutamid 50 mg je indikován u pacientů s karcinomem prostaty, u kterých léčba flutamidem vede k rozvoji závažných nežádoucích účinků.

Bicalutamid 150 mg předepisuje urolog a onkolog jako časnou adjuvantní léčbu nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty po radikální prostatektomii s rizikovými faktory (Gleason skoré ≥ 7, perineurální šíření nádoru, pozitivní chirurgické okraje), nebo u nemocných s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty jako konkomitantní a adjuvantní léčba k radioterapii.

180inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii
180.0Inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii dále neuvedenéVeškeréBA0,01
180.1L02BG01Aminogluthetimidp.o.1.00GM61,03L/ONK.END
180.2L02BG03Anastrozolp.o.1.00MG137,63P
180.3L02BG04Letrozolp.o.2.50MG137,63P

Letrozol předepisuje onkolog v léčbě postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu:

a) po selhání tamoxifenu u pokročilého onemocnění jako druhá řada hormonoterapie

b) při prokazatelné a zdokumentované kontraindikaci tamoxifenu.

c) v prodloužené adjuvantní léčbě časného stadia karcinomu prsu po prodělané předchozí standardní adjuvantní léčbě tamoxifenem.

56509FEMARApor tbl flm 30×2.5mgNPACH
180.4L02BG06Exemestanp.o.25.00MG137,63P

Anastrozol a exemestan předepisuje onkolog v léčbě postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu:

a) po selhání tamoxifenu u pokročilého onemocnění jako druhá řada hormonoterapie

b) při prokazatelné a zdokumentované kontraindikaci tamoxifenu

c) v prodloužené adjuvantní léčbě časného stádia karcinomu prsu

181Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů
181.0Imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
181.1L03AA02Filgrastimparent.1.00MG6 860,05B/P

Filgrastim předepisuje onkolog, hematolog a neonatolog ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u pacientů léčených zavedenou cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů) a ke zkrácení období neutropenie u pacientů léčených myeloablativní terapií následovanou transplantací kostní dřeně, kteří jsou považováni za zvýšeně ohrožené těžkou prolongovanou neutropenií:

a) u přípravných režimů pro sběr kmenových buněk z periferní krve před plánovanou transplantací

b) v léčbě febrilní neutropenie či jiných závažných infekčních komplikací neutropenických pacientů.

c) při eliminaci neutropenie během chemoterapie s cílem dodržení termínů a dávek chemoterapie pro nádory s vysokým rizikem

d) u cyklické neutropenie a těžké chronické neutropenie u dětí a dospělých, není-li možno postupovat jiným způsobem

e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod 0,5 x 10 na devátou/l nebo počet leukocytů pod 1 x 10 na devátou/l.

181.2L03AA13Pegfilgrastimparent.1.00MG5 211,00B/P

Pegfilgrastim předepisuje hematolog, onkolog a neonatolog ke zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu).

181.3L03AB01interferon alfa naturalparent.1.00MU192,36B/P

Interferon alfa přirozený předepisuje hepatolog a infekcionista pouze v případě:

a) tzv. "breakthrough fenomén" v průběhu léčby chronické HCV infekce dvojkombinační terapií (rekombinantní interferon alfa a ribavirin).

"Breakthrough fenomén" je stav, kdy je léčbou dosaženo kompletní odpovědi (tj. negativní sérová HCV-RNA a současně normální ALT) a v dalším průběhu léčby dojde k novému vzplanutí, tj. objeví se opět elevace ALT a/nebo pozitivní sérová HCV-RNA.

b) chronické hepatitis typu B (k léčbě dospělých pacientů s aktivní chronickou hepatitidou B s markery virové replikace, například pozitivní HBV-DNA.DNA polymeráza, HBeAg)

181.4L03AB03interferon gammaparent.1.00MU1 268,35B/P

Interferon gama je indikován ke snížení frekvence závažných infekčních komplikací u pacientů s chronickou granulomatózní chorobou (CGD).

181.5L03AB04interferon alfa-2a - aplikační forma "pera"parent.1.00MU192,36B/P
181.6L03AB04interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. -jiné aplikační formyparent.1.00MU192,36B/P
181.7L03AB04interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. -jiné aplikační formyparent.1.00MU178,11B/P

Interferon alfa 2a předepisuje onkolog a hematolog v:

1) onkologických indikacích u:

a) leukémie z "vlasatých buněk" (trichocelulární) při kontraindikaci cladribinu

b) chronické myeloidní leukémie

c) kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, u kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční terapie není vhodná

d) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. III. (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů; paliace dle Leghyo 2×, přešetření a při efektu ještě 2×

e) u metastazujícího Grawitzova nádoru jako individualizovaná paliativní terapie v kombinaci

- dle Atzpodiena u pac, kde je performans status menší než 2, po 2 cyklech a přešetření a při stabilizaci nemoci lze schválit ještě 2 cykly, nebo

- interferon alfa 5-10 MU 3x týdně do progrese či do toxicity. Udržovací terapie přesně dle schématu interferon alfa 1., 2. a 5. den v kombinaci s interleukinem 2 - 3., 4. a 5. den v intervalu 8 týdnů. V udržovací terapii je nutno podávat oba preparáty, při intoleranci jednoho z nich se terapie ukončuje.

e) u folikulárních nehodgkinských lymfomů

2) v hepatologických indikacích předepisuje hepatolog a infektolog u aktivní chronické hepatitidy jen u pacientů trpících hepatitidou B nebo C, jejichž jaterní funkce jsou kompenzovány, kteří nemají porušenou imunitu a jeví známky aktivity onemocnění. Diagnózu nutno ověřit histologicky a histochemicky. Pozitivita HBV-DNA musí být ověřena metodou PCR, resp. HCV-RNA rovněž metodou PCR.

181.8L03AB05interferon alfa-2b - aplikační forma "pera"parent.1.00MU192,36B/P
181.9L03AB05interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formyparent.1.00MU192,36B/P
16555 ROFERON-A 9 MIU/0.5ML sol inj 5×9mu/0.5ml RCE CZ
181.10L03AB05interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli -jiné aplikační formyparent.1.00MU178,11B/P

Interferon alfa 2b předepisuje onkolog a hematolog v:

1) onkologických indikacích u:

a) leukémie z "vlasatých buněk" (trichocelulární) při kontraindikaci cladribinu

b) chronické myeloidní leukémie

c) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. III. (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů; paliace dle Leghyo 2x, přešetření a při efektu ještě 2x

d) mnohočetného myelomu jako udržovací léčba u nemocných, u nichž bylo dosaženo objektivní remise, a to následně po iniciální indukční chemoterapii

e) folikulárního lymfomu s vysokým stupněm malignity jako adjuvans vhodné kombinované indukční chemoterapie (schéma CHOP)

f) u karcinoidního tumoru

2) v hepatologických indikacích předepisuje hepatolog a infektolog u aktivní chronické hepatitidy jen u pacientů trpících hepatitidou B nebo C, jejichž jaterní funkce jsou kompenzovány, kteří nemají porušenou imunitu a jeví známky aktivity onemocnění. Diagnózu nutno ověřit histologicky a histochemicky. Pozitivita HBV-DNA musí být ověřena metodou PCR, resp. HCV-RNA rovněž metodou PCR.

181.11L03AB07interferon beta - 1a do 22 rg v 1 amp. Včetněparent.1.00MU367,98B/P
181.12L03AB07interferon beta - 1a nad 22 rg do 44 rg v 1 amp. Včetněparent.1.00MU250,00B/P
181.13L03AB07interferon beta-1a výhradně pro intramuskulární podáníparent.1.00MU922,00B/P
181.14L03AB08interferon beta-1bparent.1.00MU213,00B/P

Interferon beta -1a a interferon beta-1b předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní vremitentním stadium choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

Efekt, vedlejší účinky a spolupráce pacienta jsou monitorovány každé 3 měsíce podle závazného celostátního protokolu. Léčba je ukočena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztrátě schopnosti chůze). U nízkého stupně EDSS (do 2,5) se léčba zahajuje interferonem beta -1a pro intramuskulární podání, při jeho kontraindikaci glatirameracetát kopolymerem.

U vyššího stupně EDSS (2,5 - 4,5) lze léčbu zahájit interferonem beta -1b nebo interferonem beta -1a (22 mcg) nebo glatirameracetátem kopolymerem. Při nedostatečném efektu je indikován přechod na přípravky s vyšší dávkou. Při vedlejších účincích je indikována změna preparátu.

Dlouhodobou léčbu (déle než 2-4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař výše uvedeného pracoviště.

181.15L03AB09interferon alfacon -1parent.1.00MU192,36B/P
181.16L03AB10peginterferon alfa- 2bparent.1.00RG57,89B/P
181.17L03AB11peginterferon alfa- 2aparent.1.00RG38,97B/P

Peginterferon předepisuje po dobu maxim. 48 týdnů hepatolog a infektolog v léčbě hepatitidy C v kombinaci s ribavirinem u:

1) dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C v minulosti reagujících na léčbu interferonem alfa (s normalizovanou ALT na konci léčby), avšak s následnou recidivou dříve neléčených pacientů, s pozitivní sérovou HCV-RNA v kombinaci s fibrózou nebo vysokou zánětlivou aktivitou

181.18L03AC01Aldesleukinparent.1.00MG6 538,36B/P

Aldesleukin předepisuje onkolog v:

1) léčbě metastazujícího karcinomu ledvin:

a) jako součást schématu dle Atzpodiena, kde performans status je menší než 2, s přešetřením po dvou cyklech.

b) udržovací terapie v kombinaci s interferonem alfa. V udržovací terapii je nutno podávat oba preparáty najednou, při intoleranci jednoho z nich se terapie ukončuje

2) v paliativní léčbě maligního melanomu dle Leghyo, s přešetřením po dvou cyklech.

Užití je účelné pouze v rámci komplexní terapie na onkologickém pracovišti.

182ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva
182.0Ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
182.1L03AXbac. propionibacterii acnesparent.1.00MG71,18O/ONK
182.2L03AXdialyzát lidských leukocytůparent.1.00DF787,79P

Dialyzát lidských leukocytů předepisuje lékař odbornosti alergolog a klinický imunolog nemocným se středně těžkou a těžkou primární nebo sekundární poruchou celulární imunity, prokázanou laboratorním imunologickým vyšetřením.

182.3L03AXdialyzát vepřových leukocytůp.o.1.00BA50%L/ALG,IMU
182.4L03AXlaktobacillus acidophilusparent.3.00DF574,23O/GYN
86711SOLCOTRICHOVACinj sus 3×0.5mlIABCH
182.5L03AXsměs bakteriálních lyzátůlok.1.00BA50%L/ALG.ORL
182.6L03AXsměs bakteriálních lyzátůp.o.1.00BA50%
182.7L03AXthymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)parent.1.00MG63,39B/P
182.8L03AXthymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.1.00MG44,28B/P
182.9L03AXvaccin. staphyl. phagolys.lok.1.00ML35,68L/ALG,ORL
182.10L03AXvaccin. staphyl. phagolys.parent.1.00DF71,32O
182.11L03AX03BCG vakcínalok.1.00MG36,37O/ONK.URN
182.12L03AX13glatirameracetátparent.20.00MG892,02B/P

Glatirameracetát předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadium choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

Efekt, vedlejší účinky a spolupráce pacienta jsou monitorovány každé 3 měsíce podle závazného celostátního protokolu. Léčba je ukočena při neefektivitě (2 těžké relapsy za rok, zvýšení EDSS o 1 stupeň během 12 měsíců, ztráta schopnosti chůze). U nízkého stupně EDSS (do 2,5) se léčba zahajuje interferonem beta -1a pro intramuskulární podání, při jeho kontraindikaci glatirameracetátem.

U vyššího stupně EDSS (2,5 - 4,5) lze léčbu zahájit interferonem beta -1b nebo interferonem beta -1a (22 mcg) nebo glatirameracetátem. Při nedostatečném efektu je indikován přechod na přípravky s vyšší dávkou. Při vedlejších účincích je indikována změna preparátu.

Dlouhodobou léčbu (déle než 2-4 roky dle SPC) musí schválit a garantuje vedoucí lékař výše uvedeného pracoviště.

183imunosupresivní léčiva, perorální podání
183.0Imunosupresiva dále neuvedenáp.o.BA0,01
183.1L04AA01cyklosporinp.o.250.00MG223,49P

Cyclosporin je předepisován u transplantací, autoimunních chorob a chorob spojených s poruchami imunity.

183.2L04AA05tacrolimus do 0,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.5.00MG395,68P
183.3L04AA05tacrolimus nad 0,5 mg v jedné tabletěp.o.5.00MG294,05P

Léčbu tacrolimem předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci transplantace ledvin, srdce a jater

183.4L04AA06kyselina mykophenolováp.o.2.00GM399,73P

Léčbu mykofenolovou kyselinou předepisuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu hostitelem pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin nebo transplantace srdce. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

183.5L04AA10sirolimusp.o.6.00MG615,89P

Sirolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin jako profylaktickou imunosupresi s prednisonem a redukovanou dávkou cyklosporinu nebo bez něj nebo v případě nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů jako jejich náhrada.

183.6L04AA13leflunomidp.o.20.00MG75,15P

Léčbu leflunomidem předepisuje revmatolog u pacientů s těžkou formou:

a) revmatoidní artritidy se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení a přetrvávající aktivitou nemoci při dostatečné dávce sulfasalazinu nebo metotrexátu, které jsou podávány nejméně po dobu 6 měsíců,

b) psoriatické artritidy.

183.7L04AA18everolimusp.o.1.50MG237,84P

Everolimus předepisují lékaři transplantačních center u transplantací ledvin a srdce.

183.8L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10.00MG1,72
14317IMURAN 25 MGtbl obd 100×25mgHNND
23322AZAPRINE 25 MGpor tbl flm 100×25mgIXPCZ
49023IMURAN 25 MGtbl obd 100×25mgGAEPL
183.9L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10.00MG1,06
23323AZAPRINE 50 MGpor tbl flm 100×50mgIXPCZ
183.10L04AX02thalidomidum do 50mg v jedné tabletě včetněp.o.100.00MG167,91P
183.11L04AX02thalidomidum nad 50mg v jedné tabletěp.o.100.00MG116,40P

Thalidomid předepisuje onkolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku pacientům s mnohočetným myelomem v prvním relapsu onemocnění nebo v případě rezistence na vstupní léčbu obsahující vysokodávkový kortikoid.

Je podáván do dosažení maximální léčebné odpovědi a maximálně 2 měsíce léčby navíc. Následně může být podáván jako udržovací léčba až do dalšího relapsu onemocnění nebo do vysazení pro nežádoucí účinky. Léčba není nadále indikovaná v případě zjevné progrese po třech měsících léčby nebo při toxicitě vyšší než stupeň III dle WHO související s použitím léku.

184imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika
184.0Imunosupresiva (kromě p.o.) a ostatní cytostatika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
184.1L04AA01cyklosporinparent.1.00MG2,23U/J10
15643SANDIMMUNinf cnc sol 10×5mlNAICZ
88514SANDIMMUNinf cnc sol 10×5mlNPACH
184.2L04AA02muromonab-CD3parent.5.00MG9 861,06U/J10
184.3L04AA03antilymfocytární IGparent.10.00MG100,10U/J10
184.4L04AA04antithymocytární IG (infuze)parent.1.00MG55,47U/J10
184.5L04AA04antithymocytární IG (injekce)parent.1.00MG114,72U/J10
184.6 L04AA05 tacrolimus parent. 5.00 MG 1 337,51 H
57631PROGRAF 5 MG/MLinf cnc soh 10×1 ml/5mgFUJIRL
184.7L04AA08daclizumabparent.350.00MG115 108,68U/J10
184.8L04AA09basiliximabparent.20.00MG40 614,02H
184.9L04AA11etanerceptumparent.7.00MG1 269,90B/P

Etanercept předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) v léčbě aktivní revmatoidní artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků, v kombinaci s methotrexátem (pokud není kontraindikován) nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi;

2) k léčbě aktivní polyartikulární juvenilní chronické artritidy u dětí ve věku od 4 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž nebyl methotrexát tolerován.

3) k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

4) k léčbě dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi konvenční léčbou.

5) k léčbě dospělých s těžkou psoriázou, postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a je zároveň splněno alespoň jedno z následujících kritérií:

a) nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, methotrexát, cyklosporin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, methotrexát, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba podle písmen a) až c) trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.10L04AA12infliximabparent.375.00MG57 218,83B/P

Infliximab předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) k léčbě těžké a aktivní Crohnovy choroby s komplikovaným průběhem nereagující na konvenční terapii.

2) k léčbě revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní chorobou, jestliže odpověď na léčiva modifikující chorobu, včetně metothrexátu, nebyla postačující.

3) k léčbě ankylozující spondylitidy u pacientů se závažnými axiálními symptomy, zvýšenými serologickými markery zánětlivé aktivity a kteří nereagují na adekvátní konvenční léčbu.

4) k léčbě psoriatické arthritidy v kombinaci s methotrexátem

5) k léčbě těžké psoriázy postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a zároveň splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a) kde nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, metotrexát, cyklospirin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) kde pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, metotrexát, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.11L04AA17adalimumabparent.2DF34 114,92B/P

Adalimumab předepisuje lékař specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku:

1) k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní arthritidy u dospělých pacientů, jestliže odpověď na chorobu modifikující antirevmatické léky včetně methotrexátu není dostatečná. Přípravek je možné podávat v monoterapii při nesnášenlivosti methotrexátu nebo v případech, kdy pokračování v léčbě methotrexátem není možné.

2) k léčbě aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, u kterých odpověď na předchozí léčbu chorobu modifikujícím antirevmatickým přípravkem nebyla dostatečná.

184.12L04AA21efalizumabparent.1.00MG63,85B/P

Efalizumab předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s těžkou psoriázou postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI více než 10 a zároveň splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

a) nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin, metotrexát, cyklospirin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace

b) pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin, metotrexát, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity

c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby

Léčba trvá maximálně 2 roky a ukončí se pokud po 3 měsících nedojde k zlepšení o 50 -70%.

184.13L04AX01azathioprinparent.1.00MG9,60U/J10
185nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání
185.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové dále neuvedenáp.o.BA0,01
185.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3.00DF3,07
185.2M01AA05klofezonp.o.0.60GM3,07
185.3M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70.00MG1,63
185.4M01AB01indometacinp.o.0.10GM2,61
185.5M01AB02sulindacp.o.0.40GM4,04
185.6M01AB03tolmetinp.o.0.70GM4,04
185.7M01AB05diklofenakp.o.0.10GM3,34
75605DICLOFENAC AL 25tbl obd 100×25mgAPAD
185.8M01AB05diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinkup.o.0.10GM3,52
185.9M01AB06alclofenakp.o.1.25GM3,34
185.10M01AB09lonazolakp.o.0.60GM3,34
185.11M01AB16aceklofenakp.o.0.20GM3,34
186nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání
186.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů dále neuvedenáp.o.BA0,01
186.1M01AE01ibuprofenp.o.1.20GM1,53
15301APO-IBUPROFEN 400 MGtbl obd 100×400mgCMGIRL
17907APO-IBUPROFEN 400 MGtbl obd 100×400mgKATNL
186.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.20GM18,15
186.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.50GM3,34
186.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy),p.o.0.50GM12,21
186.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM3,34
186.6M01AE07suprofenp.o.0.40GM3,34
186.7M01AE08pirprofenp.o.0.80GM3,34
186.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.20GM3,34
186.9M01AE10indoprofenp.o.0.60GM3,34
186.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.60GM3,34
186.11M01AE12oxaprozinp.o.0.90GM7,66P

Oxaprozin se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

186.12M01AE17dexketoprofenp.o.75.00MG4,20
186.13M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.30GM4,77P

Kyselina tolfenámová je indikována k léčbě záchvatu migrény u dospělých nemocných.

187ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání
187.0Ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáp.o.BA0,01
187.1M01AC01piroxikamp.o.20.00MG1,80
14997APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgCMGIRL
17159APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgKATNL
97710APO-PIROXICAM 20cps 100×20mgAPTCND
187.2M01AC02tenoxikamp.o.20.00MG1,80
187.3M01AC05lornoxikamp.o.12.00MG1,80
187.4M01AC06meloxikamp.o.15.00MG6,35
13280RECOXA15por tbl nob 10×15mgZEHCZ
13281RECOXA 15por tbl nob 20×15mgZEHCZ
187.5M01AH01celecoxibp.o.0.20GM19,97P
187.6M01AH03valdecoxib 10 mgp.o.1.00DF19,97P
187.7M01AH03valdecoxib 20 mgp.o.1.00DF27,95P
187.8M01AH03valdecoxib 40 mgp.o.1.00DF26,39P
187.9M01AH05etoricoxib 120 mg v 1 tblp.o.60.00MG25,03P
187.10M01AH05etoricoxib 60 mg v 1 tblp.o.1.00DF19,97P
187.11 M01AH05 etoricoxib 90 mg v 1 tbl p.o. 1.00 DF 27,95 P

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů předepisuje revmatolog nebo ortoped osobám s níže uvedeným rizikem:

a) krvácení z gastrointestinálního traktu v anamnéze

b) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života

c) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo

d) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace,

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně.

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě jejich indikování u pacientů trpících hypertenzí, hyperlipidémií, diabetem mellitus, periferním onemocněním tepen i kuřáků. Podávání COX-2 inhibitorů je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku. Etoricoxib je navíc kontraindikován u nekompenzované hypertenze.

V indikaci osteoartróza a revmatoidní artritida je předepisována denní dávka valdecoxibu do 20 mg včetně, v indikaci primární dysmenorea denní dávka valdecoxibu v prvním dni do 80 mg včetně a následující dny do 40 mg včetně.

Etoricoxib v síle 120 mg v 1 tbl je hrazen při akutním dnavém záchvatu.

187.12M01AX01nabumetonp.o.1.00GM6,35P

Nabumeton se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

187.13M01AX04azapropazonp.o.0.75GM6,35
187.14M01AX13proquazonp.o.0.90GM6,35
187.15M01AX17nimesulidp.o.0.20GM6,35
188nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace
188.0Nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, propionové a fenamátů dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
188.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1.00DF6,73
188.2M01AB01indometacinp.rect.0.10GM3,20
188.3M01AB01indometacinparent.0.10GM12,37
188.4M01AB03tolmetinp.rect.0.70GM10,32
188.5M01AB05diklofenakp.rect.0.10GM7,48
188.6 M01AB05 diklofenak parent. 0.10 GM 9,24
67548ALMIRALinj 100×3ml/75mgMOECY
188.7M01AB09lonazolakp.rect.0.60GM10,32
188.8M01AC01piroxikamp.rect.20.00MG7,48
188.9M01AC01piroxikamparent.20.00MG11,46
188.10M01AC02tenoxikamp.rect.20.00MG10,51
188.11M01AC02tenoxikamparent.20.00MG11,46
188.12M01AC05lornoxikamparent.12.00MG11,46
188.13M01AC06meloxikamp.rect.15.00MG12,70P
188.14M01AC06meloxikamparent.15.00MG38,11P

Meloxikam se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

Meloxikam parenterální se podává při léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena a to v případě, že nelze použít tabletovou a čípkovou formu.

188.15M01AE01ibuprofenp.rect.1.20GM9,17
188.16M01AE01ibuprofenparent.1.20GM13,42
188.17M01AE02naproxenp.rect.0.50GM10,51
188.18M01AE02naproxenparent.0.50GM13,42
188.19M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM8,18
188.20M01AE03ketoprofenparent.0.15GM15,10
76657KETONALinj 10×2m 1/100mgLEKSLO
188.21M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.60GM10,51
188.22M01AGetofenamatparent.1.00GM13,42
188.23M01AH04parecoxib do 3 amp v 1 bal. včetněparent.80.00MG320,99P
188.24M01AH04parecoxib nad 3 amp v 1 bal.parent.80.00MG320,99O/P

Léčiva skupiny specifických COX-2 inhibitorů předepisuje revmatolog nebo ortoped osobám s níže uvedeným rizikem:

a) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo

b) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo

c) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění,

b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace,

Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a neúplně kompenzovanou hypertenzí. Jejich podávání je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku. Parecoxib je indikován v léčbě pooperační bolesti u pacientů s nesnášenlivostí opioidních analgetik nebo u pacientů s vředovou chorobou nebo krvácením do GIT v anamnéze.

188.25M01AX17nimesulidp.rect.0.20GM12,70P

Nimesulid k p.rect. aplikaci je indikován k léčbě akutní a chronické bolesti a zánětu u muskuloskeletálních onemocnění u pacientů, kteří prokazatelně v minulosti měli subjektivně příznaky NSA indukované gastropatie po 2 různých COX neselektivních NSA, kvůli kterým musela být léčba přerušena.

189specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému
189.0Specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskoskeletárního systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
189.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.40MG3,82L/REV
02780TAUREDON 50inj sol 10×0.5ml/50mgAKZD
02781TAUREDON 20inj sol 10×0.5ml/20mgAKZD
189.2M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.50GM26,66
66755METALCAPTASE 150tbl obd 50×150mgHELD
189.3M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.50GM22,05
66753METALCAPTASE 300tbl obd 50×300mgHELD
189.4N02BAlysin acetylsalicylátparent.3.00GM39,45
189.5N02BAlysin salicylátparent.3.00GM40,84
189.6N02BA04salicylát sodnýparent.3.00GM37,70
190lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva
190.0Lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
190.1M02AAketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.2M02AAkombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.3M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.4M02AA05benzydaminlok.1.00GM0,75
190.5M02AA06etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.6M02AA06etofenamát nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.7M02AA07piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.8M02AA07piroxikam nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.9M02AA10ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.10M02AA10ketoprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.11M02AA10ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)lok.150.00MG4,84
190.12M02AA12naproxen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.13M02AA12naproxen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.14M02AA13ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.15M02AA13ibuprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.16M02AA15diklofenak (transdermální lékové formy)transd.2.00DF4,46
190.17M02AA15diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.18M02AA15diklofenak nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
16580DOLMINA GELdrm gel 1×100gmZEHCZ
67550ALMIRAL GELgel 1×250gmMOECY
190.19M02AA17kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.20M02AA21tolectin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.21M02AA21tolectin nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.22M02AA23indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1.00GM0,75
190.23M02AA23indomethacin nad 50 g masti v jednom balenílok.1.00GM0,60
190.24M02AA23indomethacin spraylok.1.00ML0,75
190.25M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1.00GM0,75
190.26M02AXjiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1.00GM0,75
190.27 M02AX10 různé lok. 1.00 GM 0,21
83872UNGUENTUM CAMPHOR.VASEL.10% MVMdrm ung 1×1000gmMVMCZ
191svalová relaxancia
191.0Svalová relaxancia dále neuvedenáVeškeréBA0,01
191.1M03AA01alkuroniumparent.20.00MG68,83H
191.2M03AA02tubokurarinparent.30.00MG54,55H
191.3M03ABdecamethoniumparent.10.00MG23,22H
191.4M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100.00MG62,39H
191.5M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100.00MG39,60H
191.6M03AC02gallaminparent.100.00MG42,13H
191.7M03AC01pankuroniumparent.10.00MG104,14H
191.8M03AC03vekuroniumparent.10.00MG104,14H
191.9M03AC04atrakuriumparent.50.00MG96,34H
191.10M03AC06pipekuroniumparent.10.00MG100,99H
191.11M03AC09rokuroniumbromidparent.50.00MG187,11H
191.12M03AC10mivacuroniumparent.10.00MG114,77H
42587MIVACRONinj 5×10ml/20mgWFD GB
42588MIVACRONinj 5×10ml/20mgGAK I
42589MIVACRONinj 5×5ml/10mgGAK I
42590MIVACRONinj 5×5ml/10mgWFDGB
191.13M03AC11cisatracuriumparent.10.00MG124,06H
18771NIMBEX FORTEinj sol 1×30ml/150mgGXM I
18772NIMBEXinj sol 5×2.5ml/5mgGXM I
18773NIMBEXinj sol 5×10ml/20mgGXM I
56517NIMBEX FORTEinj sol 1×30ml/150mgGWE GB
99581NIMBEX FORTEinj sol 1×30ml/150mgGAK I
191.14M03AX01botulotoxin (do 100 Uv jedné ampuli včetně)parent.100.00U7 392,78O/P
191.15M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100.00U1 725,51O/P

Botulotoxin předepisuje neurolog specializovaného pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku v léčbě:

1) Fokální dystonie: cervikální dystonie, idiopatický blefarospasmus, idiopatický grafospasmus aj.profesionální dystonické spasmy; fokální dystonie končetin; laryngeální dystonie

2) Další dystonické poruchy: hemispasmus facialis; postparalytický spasmus n.facialis; postparalytická synkinéza n.facialis

191.16M03CA01dantrolenparent.0.10GM5 652,51T
192antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin
192.0Antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin dále neuvedenéVeškeréBA0,01
192.1M04AA01allopurinolp.o.0.40GM3,21
192.2M04AB02sulfinpyrazonp.o.0.30GM4,96
192.3M04AB03benzbromaronp.o.0.10GM1,82
192.4 M04AC01 kolchicin p.o. 1.00 MG 5,46
62380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50×500rgSVPD
193léčiva působící na mineralizaci kostí
193.0Léčiva působící na mineralizaci kostí dále neuvedenáVeškeréBA0,01
193.1G03XC01raloxifenp.o.60.00MG28,78P

Raloxifen předepisuje internista, endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog v 2. volbě při nesnášenlivosti bifosfonátů u nemocných s osteoporózou prokázánou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD) nebo u nemocných s osteoporotickou zlomeninou. Terapie delší než dva roky pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.2M05BA02kyselina klodronováparent.1.50GM2 097,49O/P
94548BONEFOSinf cnc 5×5ml/300mgSOTSF
193.3M05BA02kyselina klodronová do 400 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM182,50P
94460BONEFOS 400 MGcps 100×400mgSOTSF
193.4M05BA02kyselina klodronová nad 400 mg do 520 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM280,79P
193.5M05BA02kyselina klodronová nad 520 mg do 800 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.60GM182,50P

Kyselinu klodronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

a) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,

b) mnohočetným myelomem.

56638BONEFOS 800 MGtbl obd 60×800mgSOTSF
193.6M05BA03kyselina pamidronováparent.60.00MG3 152,70O/P

Kyselinu pamidronovou předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog u pacientů s:

a) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich,

b) mnohočetným myelomem,

c) manifestní Pagetovou chorobou.

193.7M05BA04kyselina alendronová s obsahem do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.10.00MG8,27P
32656LINDRONpor tbl nob 28×10mgKRKSLO
193.8M05BA04kyselina alendronová s obsahem nad 10 mg v jedné tabletěp.o.10.00MG19,60P

Kyselinu alendronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.9M05BA06kyselina ibandronováparent.2.00MG2 208,23O/P
26244BONDRONAT 6 MG/6 MLinf cnc sol 1×6mlRRGGB
193.10M05BA06kyselina ibandronová s obsahem do 2,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF8,27P
193.11M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 50 mg v jedné tabletěp.o.1DF262,80P
193.12M05BA06kyselina ibandronová s obsahem 150 mg v jedné tabletěp.o.1DF586,50P

Kyselinu ibandronovou parent. a v p.o. tabletě o síle 50 mg, předepisuje onkolog, hematolog, internista, ortoped u pacientů s:

a) destrukcí kostí a hyperkalcémií provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich,

b) mnohočetným myelomem.

Kyselinu ibandronovou p.o. s obsahem účinné látky 5 mg, 35 mg a 150 mg v 1 tabletě předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u nemocných s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.13M05BA07kyselina risedronová do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.00MG8,27P
193.14M05BA07kyselina risedronová nad 5 mg v 1 tabletě p.o.5.00MG19,60P

Kyselinu risedronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou, Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

193.15M05BA08kyselina zoledronová do 4 mg v 1 amp. včetněparent.4.00MG7 965,00O/P
193.16M05BA08kyselina zoledronová nad 4 mg v 1 amp.parent.4.00MG9 729,90 O/P

Kyselinu zoledronovou předepisuje onkolog, hematolog, urolog a pneumolog u pacientů:

a) v 1. linii léčby osteoblastických a smíšených kostních metastáz solidních tumorů a ve 2. linii léčby osteolytických lesí mnohočetného myelomu,

b) s hyperkalcémií vyvolanou nádorovým onemocněním nereagujícím dostatečně na předchozí aplikaci jiných bisfosfonátů.

Kyselinou zoledronovou předepisuje internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog u pacientů s Pagetovou chorobou.

193.17M05BX03stroncium-ranelátp.o.2.00GM39,75P

Stroncium-ranelát předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog a gynekolog u nemocnýchp:

a) s komplikovanou osteoporosou, definovanou jako T-skore -2,5 na standardních měřených místech (bederní páteř, proximální femur, event. předloktí) metodou dvoufotonové kostní densitometrie a pokud má nemocný osteoporotickou frakturu,

b) u kterých jsou kontraindikované bisfosfonáty nebo raloxifen,

c) nesnášejících jiná antiresorpční léčiva nebo při projevech závažných nežádoucích účinků na této léčbě. Léčba delší než 2 roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní density.

193.18M05BKys. alendronová v kombinaci s vitamínem D3 (na kys. alendronovou)p.o.10.00MG21,56P

Kyselinu alendronovou v kombinaci s vitamínem D3 předepisuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog, gynekolog u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou,

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

194ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního systému
194.0Ostatní léčiva používaná u nemocí muskoskeletárního systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
194.1M01AX05glukosamin sulfátp.o.1,50GM11,17L/REV, ORT
194.2M01AX21diacereinp.o.100.00MG14,89L/REV, ORT
194.3M01AX25chondroitin sulfátp.o.1.60GM14,33L/REV, ORT
194.4M03BA52carisoprodol a paracetamol v kombinacip.o.3.00DF2,44
194.5M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50.00MG9,74
194.6M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50.00MG6,17
194.7M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12.00MG21,01L/NEU,ORT,REV
194.8M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12.00MG15,48L/NEU,ORT,REV
194.9M03BX04tolperisonp.o.200.00MG4,28
194.10M03BX04tolperisonparent.200.00MG9,36
194.11M03BX05thiocolchicosidp.o.12.00MG9,74
194.12M03BX05thiocolchicosidparent.12.00MG38,21
194.13M03BX07tetrazepamp.o.0.10GM9,74
194.14M09AB52multienzymy (obsahující pankreatin, trypsin, chymotrypsin, bromelain, papain, amylasu, lipasu, rutosid)p.o.6.00DF7,72P

Multienzymové přípravky předepisuje onkolog, chirurg, internista nebo dermatolog u lymfedémů v souvislosti s radikální operací nebo s radioterapií pro malignitu, za podmínky, že ke kontrole lymfedémů nedostačuje fyzikální léčba, nebo tuto nelze aplikovat.

194.15N02BB02metamizol sodný (do 1 gv 1 ampuli včetně)parent.3.00GM43,52O
194.16N02BB02metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3.00GM18,06O
194.17N02BB73aminophenazon v kombinaci s psycholeptikyparent.1.00DF7,92O
194.18N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3.00GM72,33
86009BEN-U-RON 125MGsup 5×125mgBNCD
194.19N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3.00GM13,94
86014BEN-U-RON 500MGsup 10×500mgBNCD
86015BEN-U-RON 10OOMGsup 10×1000mgBNCD
194.20N02BE01paracetamolparent.3.00GM43,52H
194.21N02BE05propacetamolparent.1.00GM40,89O
194.22M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.60MG190,54P

Kyselinu hyaluronovou předepisuje ortoped nebo revmatolog jako součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

195lokální anestetika ze skupiny esterů
195.0Lokální anestetika ze skupiny esterů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
195.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100.00GM15,10H
195.2N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100.00ML19,11O
195.3N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1.00ML1,34O
195.4N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1.00ML0,29O
69670INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×250ml/500mgARDCZ
69671INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×500ml/1gmARDCZ
69673INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×250ml/1.25gmARDCZ
69674INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×500ml/2.5gmARDCZ
69676INJECTIO PROCAIN.CHLOR. 1% ARD.inj 1×250mlARDCZ
69677INJECTIO PROCAIN.CHLOR. 1% ARD.inj 1×500ml/5gmARDCZ
89212INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARDinj 1×200mlARDCZ
89214INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARDinj 1×200mlARDCZ
89216INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.inj 1×200mlARDCZ
196lokální anestetika ze skupiny amidů
196.0Lokální anestetika ze skupiny amidů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
196.1N01BBtrimekainlok.1.00GM1,15O
196.2N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1.00ML0,71O
69705INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1×250ml 0.5%ARDCZ
69706INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1×500ml 0.5%ARDCZ
196.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1.00ML1,40O
196.4N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1.00ML0,27O
69708INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1×250ml 1%ARDCZ
69709INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1×500ml 1%ARDCZ
196.5N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1.00ML1,19O
196.6N01BBtrimekain/adrenalinparent.1.00ML2,30O
196.7N01BB01bupivakainparent.1.00ML2,35O
06623BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 1×50mlSLHD
06624BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 10×50mlSLHD
06625BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.25%inj sol 50×50mlSLHD
06634BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%inj sol 10×50mlSLHD
06635BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE 0.5%inj sol 50×50mlSLHD
196.8N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1.00ML30,82O
196.9N01BB02lidokainparent.1.00ML1,19O
196.10N01BB02lidokain (obsah 11 ml)lok.1.00ML3,81P
196.11N01BB02lidokain (obsah 6 ml)lok.1.00ML5,47P

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči.

196.12N01BB03mepivakainparent.1.00ML2,35O
196.13N01BB08artikainparent.1.00ML4,06O
196.14N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.1.00ML9,64O
196.15N01BB09levobupivacainparent.1.00ML5,25O
17962NAROPIN 2 MG/MLinf sol 5×100ml/200mgAZCD
46610NAROPIN 2 MG/MLinf sol 5×100ml/200mgAZCS
56038NAROPIN 2 MG/MLinj sol 5×10ml/20mgAZCS
196.16N01BB10ropivacainparent.1.00ML5,25O
03755CHIROCAINE 2.5 MG/MLinj sol 10×10mlABBI
196.17N01BB51bupivakain/adrenalinparent.1.00ML3,72O
197lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou
197.0Lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vasokonstrikční látkou dále neuvedenáVeškeréBA0,01
197.1N01BB52lidokain/adrenalinparent.1.00ML2,30O
197.2N01BB58artikain/adrenalinparent.1.00ML4,47O
93109SUPRACAIN 4%inj 10×2mlZEHCZ
197.3N01BX01ethylchloridlok.100.00ML91,24O
198analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání
198.0Analgetika -anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu dále neuvedenáp.o.BA0,01
198.1N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM40,57
80408VENDAL RETARD 100MGtbl obd 30×100mgLARA
94312MST CONTINUS 100MGtbl ret 60×100mgNPPGB
198.2N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM63,38
198.3N02AA01morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.10GM47,10
80406VENDAL RETARD 30MGtbl obd 30×30mgLARA
198.4N02AA01morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.10GM44,87
80407VENDAL RETARD 60MGtbl obd 30×60mgLARA
94311MST CONTINUS 60MGtbl ret 60×60mgNPPGB
198.5N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)p.o.0.10GM52,68
198.6N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.10GM60,20
198.7N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.10GM57,04
198.8N02AA01morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)p.o.0.10GM38,21
198.9N02AA01morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)p.o.0.10GM17,20
198.10N02AA03hydromorfon do 4 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG96,04
198.11N02AA03hydromorfon nad 4 mg do 8 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG89,01
198.12N02AA03hydromorfon nad 8 mg do 24 mg v 1 tbl včetněp.o.20.00MG81,59
198.13N02AB02pethidinp.o.0.40GM40,36
199analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání
199.0Analgetika -anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedenáp.o.BA0,01
199.1N02AA05oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG119,47
199.2N02AA05oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetněp.o.75.00MG111,11
199.3N02AA05oxycodon více než 40 mg v jedné tabletěp.o.75.00MG100,48
199.4N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.15GM27,21
10123DHC CONTINUS 60 MGpor tbl ret 60×60mg bNPPGB
199.5N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.15GM23,31
199.6N02AC05benzitramidp.o.10.00MG12,42
199.7N02AD01pentazocinp.o.0.20GM21,58
08968FORTRALtbl 100×50mgKRKSLO
199.8N02AX01tilidinp.o.0.20GM19,33
199.9N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)p.o.0.30GM13,83
199.10N02AX02tramadol hydrochlorid ( tekuté lékové formy)p.o.0.30GM21,50
199.11N02AX02tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)p.o.0.30GM20,69
199.12N02AX52tramadol hydrochlorid v kombinaci s paracetamolemp.o.1.00DF4,80
200analgetika -anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace
200.0Analgetika -anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
200.1N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1.00MG134,67O
30101FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5×2ml/100rgTRXA
200.2N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1.00MG99,18O
30102FENTANYL TORREX 50MCG/MLinj 5×10ml/500rgTRXA
200.3N01AH02alfentanylparent.1.50MG45,83H
87721RAPIFENinj sol 5×2ml/1mgJANB
200.4N01AH03sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)parent.0.60MG1 312,26H
93701SUFENTAinj 5×2ml/10rgJANB
200.5N01AH03sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)parent0.60MG581,77H
21043SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol 10×10ml/50rgTRXA
21044SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol 20×10ml/50rgTRXA
30779SUFENTANIL TORREX 5 MCG/MLinj sol 5×10ml/50rgTRXA
85526SUFENTA FORTEinj 5×1ml/50rgJANB
200.6N01AH03sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)parent.0.60MG539,08H
21088SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 5×5ml/250rgTRXA
21089SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 10×5ml/250rgTRXA
21090SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 20×5ml/250rgTRXA
21091SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 10×20ml/1mgTRXA
21092SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 20×20ml/1mgTRXA
30783SUFENTANIL TORREX 50 MCG/MLinj sol 5×20ml/1mgTRXA
93702SUFENTA FORTEinj 5×5ml/250rgJANB
200.7N01AH06remifentanylparent.1.00MG213,10H
17712ULTIVA 2 MGinj piv sol 5×2mgGXMI
17713ULTIVA 5 MGinj piv sol 5×5mgGXMI
86162ULTIVA 2 MGinj piv sol 5×2mgGWBGB
86163ULTIVA 5 MGinj piv sol 5×5mgGWBGB
200.8N01AH51fentanyl v kombinacíchparent.4.00ML37,35H
200.9N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30.00MG15,77O
200.10N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30.00MG9,53O
200.11 N02AB02 pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně) parent. 0.40GM 54,42 O
200.12N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.40GM33,66O
200.13N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF629,87P
200.14N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF195,20P
17315FENTAHEXAL25drm emp tdr 3×2.5mgHHOD
200.15N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF363,20P
17303FENTAHEXAL 50drm emp tdr 3×5mgHHOD
17304FENTAHEXAL 50drm emp tdr 5×5mgHHOD
200.16N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF522,55P
200.17N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 12 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF139,40P

Fentanyl s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

200.18N02AC03piritramidparent.300.00MG92,29O
200.19N02AD01pentazocinparent.0.20GM85,37O
08966FORTRALinj 10×1ml/30mgKRKSLO
200.20N02AE01buprenorfinsubling.1.20MG78,18
200.21N02AE01buprenorfinparent.1.20MG195,85O
200.22N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 35 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF218,79P
200.23N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 50,5 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF314,85P
200.24N02AE01buprenorfin (s řízeným uvolňováním 70 mikrogramů za hodinu)transd.1.00DF388,93P

Buprenorfin s řízeným uvolňováním ve formě náplasti je indikován v případě, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

200.25N02AF01butorfanolparent.12.00MG81,21O
200.26N02AF02nalbufinparent.80.00MG66,43O
200.27N02AX01tilidinparent.0.20GM16,00O
200.28N02AX02tramadol hydrochloridp.rect.0.30GM40,66
12822TRAMADOL LANNACHER100 MGsup 5×100mgLARA
32084TRALGIT SUPP.ret sup 10×100mgZEHSK
200.29N02AX02tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.30GM80,43O
12477TRAMABENE 50 INJEKCEinj 5×1ml/50mgMCKD
32090TRALGIT 50 INJinj sol 5×1ml/50mgZEHSK
32091TRALGIT 50 INJinj sol 10×1ml/50mgZEHSK
92363TRAMADOL LANNACHER 50 MG/1 MLinj 5×1ml/50mgLARA
200.30N02AX02tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.30GM41,58O
12478TRAMABENE 100 INJEKCEinj 5×2ml/100mgMCKD
32087TRALGIT 100 INJinj sol 5×2ml/100mgZEHSK
32088TRALGIT 100 INJinj sol 10×2m 1/100mgZEHSK
92364TRAMADOL LANNACHER 100MG/2MLinj 5×2ml/100mgLARA
201analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání
201.0Analgetika antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové dále neuvedenáp.o.BA0,01
201.1N02BAlysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3.00GM8,45
201.2N02BAlysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.3.00GM6,30
201.3 N02BA01kyselina acetylsalicylová p.o. 3.00 GM 6,34
00011ACYLPYRINtbl 10×500mgSLOSK
201.4N02BA02aloxiprinp.o.3.00GM6,30
201.5N02BA03cholin salicylátp.o.3.00GM8,45
201.6N02BA11diflunisalp.o.0.75GM5,59
202ostatní analgetika-antipyretika, perorální podání
202.0Ostatní analgetika -antipyretika dále neuvedenáp.o.BA0,01
202.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3.00GM8,82
202.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3.00GM4,33
03837PARALEN 500tbl 10×500mgZEHCZ
15385APO-ACETAMINOPHEN 500 MGtbl 100×500mgCMGIRL
83608APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100×500mgAPTCND
202.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3.00GM 8,45
203antimigrenika
203.0Antimigrenika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
203.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4.00MG1,20
203.2N02CA01dihydroergotaminparent.4.00MG108,99
203.3N02CA01dihydroergotamin nosní sprayinhal.1.00MG48,87
203.4N02CA07lisuridp.o.75.00RG0,71
203.5N02CA52ergotamin, kombinacep.o.4.00DF9,17
203.6N02CC01šumat riptanparent.1.00DF861,95P

Sumatriptan předepisuje lékař neurolog u nemocných s opakovanými, těžkými záchvaty migrény nebo cluster headaches v další linii po vyčerpání všech ostatních léčebných možností.

203.7N02CC01sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.50.00MG92,35
203.8N02CC01sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.50.00MG69,26
203.9N02CC01sumatriptan (nosní sprej)inhal.1.00DF210,86P

Inhalační sumatriptan a zolmitriptan předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

79382IMIGRAN 10 MGnas spr sol 2×0.1 mlGXM
93078IMIGRAN 10 MGspr nas 2×0.1 mlGWE
203.10N02CC02naratriptanp.o.2.50MG92,35
203.11N02CC03zolmitriptanp.o.2.50MG92,35
203.12N02CC03zolmitriptan (nosní sprej)inhal.1.00DF210,86P

Inhalační sumatriptan a zolmitriptan předepisuje neurolog k terapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

203.13N02CC04rizatriptanp.o.10.00MG92,35
203.14N02CC06eletriptanp.o.40.00MG92,35
203.15N02CC07frovatriptanp.o.2.5MG92,35
203.16N02CXlysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidemp.o.1.00DF21,17
203.17N02CXpipethiadenp.o.3.00DF2,48
203.18N02CX01pizotifenp.o.1.50MG5,74
203.19N02CX06oxetoronp.o.0.12GM5,74
204antiepileptika ze skupiny barbiturátů
204.0Antiepileptika ze skupiny barbiturátů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
204.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr.p.o.0.10GM2,00
204.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.10GM5,94
68578PHENAEMALETTENtbl 50×15mgDETD
204.3N03AA02fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.0.10GM123,38O
204.4N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.10GM2,18
68579PHENAEMAL 0.1tbl 50×100mgDETD
204.5 N03AA02 fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli) parent.0.10GM 13,15
84449LUMINALinj 5×1ml/200mgDETD
204.6N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM11,49
13731LISKANTINtbl 100×250mgDETD
204.7N03AA03primidon (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM44,48
205antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
205.0Antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
205.1N03AB02fenytoinp.o.0.30GM2,19
00297SODANTONtbl 20×100mgZEHSK
62234EPILAN D GEROTtbl 100×100mgGERA
205.2N03AB02fenytoinparent.0.30GM113,41O
205.3N03AB04mefenytoinp.o.0.40GM2,38
205.4N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3.00DF2,35
02625SANEPILtbl 20 (blistr)ZEHSK
205.5N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM16,40
92041PETINIMIDpor cps mol 100×250mgGERA
205.6N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM22,17
02035SUXILEPgtt 50gm 50%GMDD
11037SUXILEPgtt 50gm 50%PHWD
205.7N03AD03mesuximidp.o.0.90GM24,22
206antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
206.0Antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
206.1N03AE01klonazepamparent.8.00MG225,09O
14989RIVOTRILinj 5×1 ml/1 mg+solv.RCECZ
206.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8.00MG23,60
14957RIVOTRIL 0.5 MGtbl 50×0.5mgRCECZ
206.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8.00MG12,42
206.4N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8.00MG32,84
14000RIVOTRIL 2.5MG/MLpor gtt sol 1×10mlROXI
206.5N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1.00GM11,50
15305APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgCMGIRL
17999APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgKATNL
62309APO-CARBAMAZEPINEtbl 100×200mgAPTCND
98080NEUROTOPtbl 50×200mgGERA
206.6N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1.00GM16,07
16444TEGRETOL CR 200tbl ret 50×200mgNAICZ
16445TEGRETOL CR 400tbl ret 30×400mgNAICZ
92039TEGRETOL CR 200tbl ret 50×200mgNPACH
93619TEGRETOL CR 400tbl ret 30×400mgNPACH
96305NEUROTOP RETARD 300tbl ret 50×300mgGERA
96306NEUROTOP RETARD 600tbl ret 50×600mgGERA
206.7N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1.00GM41,55
206.8N03AF02oxcarbazepinp.o.1.00GM10,85
207antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
207.0Antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin dále neuvedenáVeškeréBA0,01
207.1N03AG01natrium valproátparent.1.50GM1 081,83K
54238ORFIRIL 100 MG/ML INJEKTIONSLӦ.inj sol 5×3ml/300mgDETD
207.2N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM27,81
207.3N03AG01natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM25,61
207.4N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.50GM16,83
08768CONVULEX 150por cps dur 100×150mgGERA
207.5N03AG01natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.50GM14,61
207.6N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.50GM23,78
207.7N03AG01natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)p.o.1.50GM23,80
58787CONVULEX CR 500 MGtbl ret 50×500mgGERA
207.8N03AG01natrium valproát (tekuté lékové formy)p.o.1.50GM24,40
08770CONVULEXgtt 100mlGERA
207.9N03AG02valpromidp.o.1.50GM23,77L/PSY, NEU
207.10N03AG04vigabatrinp.o.2.00GM110,33P
207.11N03AG06tiagabinp.o.30.00MG110,33P

Tiagabin a vigabatrin předepisuje neurolog či psychiatr v léčbě epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin, lamotrigin, valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

208ostatní antiepileptika
208.0Ostatní antiepileptika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
208.1N03AX03sultiamp.o.0.40GM15,39L/PSY, NEU
55852OSPOLOTtbl obd 50×200mgDETD
208.2N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM81,24P
208.3N03AX09lamotrigin (disperzní forma od 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM118,99P
41870LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUSpor tbl sus 30×100mgSFSD
41886LAMOTRI HEXAL 100 TAB SUSpor tbl sus 50×100mgSFSD
208.4N03AX09lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM488,65P
208.5N03AX09lamotrigin (disperzní forma nad 2 mg do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM165,40P

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být léčeny tabletovou formou.

208.6N03AX09lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM47,30L/PSY, NEU
17761LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob 30×50mgKPTE
18618PLEXXO 50 MGpor tbl nob 30×50mgDETCZ
19873LAMOTRIGIN ACTAVIS 50 MGpor tbl nob 30×50mgAHFIS
23775EPIRAL 50por tbl nob 30×50mgZEHCZ
48952LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob 30×50mgSXPGR
48971LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob 30×50mgSXQP
48990LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl nob 30×50mgMCKD
208.7N03AX09lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM55,33L/PSY, NEU
208.8N03AX09lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM45,28L/PSY, NEU
17780LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl nob 30×100mgKPTE
18623PLEXXO 100 MGpor tbl nob 30×100mgDETCZ
18627PLEXXO 100 MGpor tbl nob 100×100mgDETCZ
19197EPIMIL 100 MGpor tbl nob 30×100mgIXPCZ
19888LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tbl nob 30×100mgAHFIS
19898LAMOTRIGIN ACTAVIS 100 MGpor tbl nob 100×100mgAHFIS
23776EPIRAL 100por tbl nob 30×100mgZEHCZ
23777EPIRAL 100por tbl nob 100×100mgZEHCZ
49209LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl nob 30×100mgSXPGR
49228LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl nob 30×100mgSXQP
49247LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl nob 30×100mgMCKD
208.9N03AX10felbamatp.o.2.40GM268,31L/PSY, NEU
208.10N03AX11topiramat tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM136,92P
208.11N03AX11topiramat tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM108,07P
208.12N03AX11topiramat tobolky (do 15 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.30GM278,53P
208.13N03AX11topiramat tobolky (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolce)p.o.0.30GM171,76P
208.14N03AX11topiramat tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.30GM121,56P

Topiramat předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Topiramat předepisuje neurolog k profylaktické léčbě těžké migrény (více než 3 záchvaty za měsíc), nebo komplikované migrény u pacientů, kde nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (redukce počtu a intenzity záchvatů o 50%) nebo, kde pacienti netolerovali léky prvé volby (betablokátory, blokátory kalciových kanálů, valproáty, amitriptylin).

Topiramat - léková forma tobolky: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15 let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

208.15N03AX12gabapentinp.o.1.80GM79,89L/PSY, NEU
208.16N03AX16pregabalinp.o.300.00MG91,58P
208.17N03AX14levetiracetamp.o.2.00GM115,97P

Levetiracetam a pregabalin předepisuje neurolog či psychiatr pro léčbu epileptických záchvatů u pacientů splňujících nejméně jedno z následujících kritérií:

1. nedostatečná terapeutická odpověď nebo intolerance antiepileptik první volby (karbamazepin,lamotrigin,valproát),

2. vysoké riziko nežádoucích účinků nebo kontraindikace použití antiepileptik první volby,

3. specifický epileptický syndrom (např. Lennox-Gastautův, Westův).

Pregabalinem předepisuje také neurolog u neuropatické bolesti u pacientů, u kterých nebylo dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi (tj. nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) po nejméně 6 týdnů trvající léčbě látkami první volby (amitriptylin, karbamazepin, gabapentin). Kontrola účinnosti léčby pregabalinem je provedena nejpozději po 6 týdnech; pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

209Anticholinergní antiparkinsonika
209.0Anticholinergní antiparkinsonika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
209.1N04AAhydrochlorid diethaziniap.o.0.25GM6,99
209.2N04AA02biperidenp.o.10.00MG11,94
209.3N04AA02biperidenparent.10.00MG55,60O
01973AKINETONinj 5×1ml/5mgEBPA
209.4N04AA03metixenp.o.40.00MG17,68
209.5N04AA04procyklidinp.o.25.00MG8,05
03481KEMADRINpor tbl nob 100×5mgGWED
03483KEMADRINpor tbl nob 100×5mgWFDGB
209.6N04AA08dexetimidparent.0.12MG1,67O
209.7N04AC01benzatropinp.o.2.00MG3,05
210dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
210.0Dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
210.1N04BA01levodopap.o.3.50GM24,08
210.2N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)p.o.0.60GM32,01
14955MADOPAR HBSpor cps dur 30×125mgRCECZ
210.3N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)p.o.0.60GM25,99
210.4N04BA02levodopa/benserazidp.o.0.60GM20,39
15050MADOPAR 250por tbl nob 100×250mgRCECZ
210.5N04BA02levodopa/karbidopa (do 125 mg v1 tabletě včetně)p.o.0.60GM28,95
210.6N04BA02levodopa/karbidopa (nad 125 mg v1 tabletě)p.o.0.60GM17,80
45244ISICOM250 MGtbl 100×275mgDETD
210.7N04BA03levodopa/karbidopa a entacapon (do 125 mg v 1 tabletě)p.o.1.00DF33,10P
210.8N04BA03levodopa/karbidopa a entacapon (nad 125 mg v 1 tabletě)p.o.1.00DF35,50P

Kombinaci entakaponu s levodopou a karbidopou předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.

211antiparkinsonika z ostatních skupin
211.0Antiparkinsonika z ostatních skupin dále neuvedenáVeškeréBA0,01
211.1N04BB01amantadinparent.0.20GM4,15H
211.2N04BB01amantadin hydrochloridp.o.0.20GM5,39L/NEU,PSY,GER
211.3N04BB01amantadin sulfátp.o.0.20GM7,16L/NEU,PSY,GER
211.4N04BC03dihydroergokriptinp.o.10.00MG14,20P
211.5N04BC04ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetněp.o.6.00MG62,93P
211.6N04BC04ropinirol nad 2 mg v jedné tabletěp.o.6.00MG56,03P
211.7N04BC05pramipexolp.o.2.50MG93,54P

Ropirinol, dihydroergokryptin, pergolid a pramipexol předepisuje neurolog u nemocných s Parkinsonovou nemocí:

1) v monoterapii u nemocných bez kognitivního deficitu s cílem zmírnit příznaky nemoci a oddálit nástup pozdních hybných komplikací

2) v kombinované terapii s preparáty levodopy v pozdní fázi onemocnění k ovlivnění pozdních hybných komplikací či polékové dyskineze

211.8N04BD01selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.00MG5,26L/NEU,PSY,GER
03073APO-SELEGpor tbl nob 100×5mgAPTCND
03074APO-SELEGpor tbl nob 50×5mgAPTCND
13017NIARpor tbl nob 30×5mgAAWD
15307APO-SELEGpor tbl nob 100×5mgCMGIRL
15308APO-SELEGpor tbl nob 50×5mgCMGIRL
17408APO-SELEGpor tbl nob 100×5mgKATNL
17409APO-SELEGpor tbl nob 50×5mgKATNL
59279SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MGpor tbl nob 50×5mgMCKD
211.9N04BD01selegilin nad 5 mg v 1 tabletěp.o.5.00MG4,98L/NEU,PSY,GER
211.10N04BD02rasagilinp.o.1.00MG4,98L/NEU,PSY,GER
211.11N04BX01tolkaponp.o.0.45GM156,13P

Tolkapon předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.

S ohledem na riziko možného akutního fatálního poškození jater, nelze tolkapon zvažovat jako lék první volby do kombinace levodopa/benserazid nebo levodopa/karbidopa. Pokud se do tří týdnů neprojeví klinicky výrazně příznivý účinek léčby, je nutné tento přípravek vysadit.

211.12N04BX02entacaponp.o.1.00GM132,43P

Entakapon předepisuje neurolog u pacientů s Parkinsonovou nemocí jen v kombinaci s preparáty levodopy k léčbě pozdních hybných komplikací.

212antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
212.0Antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT dále neuvedenáVeškeréBA0,01
212.1N04BC02pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3.00MG147,99P
13531HIZEST 0.05 MGpor tbl nob 30×0.05mgIXPCZ
13532HIZEST 0.05 MGpor tbl nob 100×0.05mgIXPCZ
212.2N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3.00MG127,76P
13533HIZEST 0.25 MGpor tbl nob 30×0.25mgIXPCZ
13534HIZEST 0.25 MGpor tbl nob 100×0.25mgIXPCZ
212.3N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)p.o.3.00MG106,61P

Ropirinol, dihydroergokryptin, pergolid a pramipexol předepisuje neurolog u nemocných s Parkinsonovou nemocí:

1) v monoterapii u nemocných bez kognitivního deficitu s cílem zmírnit příznaky nemoci a oddálit nástup pozdních hybných komplikací

2) v kombinované terapii s preparáty levodopy v pozdní fázi onemocnění k ovlivnění pozdních hybných komplikací či polékové dyskineze

13535HIZEST 1 MGpor tbl nob 30×1mgIXPCZ
13536HIZEST 1 MGpor tbl nob 100×1mgIXPCZ
213antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny, perorální podání
213.0Antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny dále neuvedenáp.o.BA0,01
213.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM12,00
213.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM6,42
62313PLEGOMAZIN 100 MGpor tbl obd 30×100mgEGIH
213.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM61,34
213.4N05AA02levomepromazinp.o.0.30GM16,56
213.5N05AA03promazinp.o.0.30GM13,18
213.6N05AB03perfenazinp.o.30.00MG1,79
213.7N05AB04prochlorperazinp.o.0.10GM12,14
213.8N05AB06trifluoperazinp.o.20.00MG6,83
213.9N05AB08thioproperazinp.o.75.00MG6,55
213.10N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50.00MG5,59L/NEU,PSY,GER
213.11N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50.00MG5,07L/NEU,PSY,GER
213.12N05AC02thioridazinp.o.0.30GM9,80
214neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání
214.0Neuroleptika -butyrofenony a idolové deriváty dále neuvedenáp.o.BA0,01
214.1 N05AD01 haloperidol (pevné lékové formy) p.o. 8.00MG 6,21
10575APO-HALOPERIDOL 5por tbl nob 100×5mgAPTCND
15310APO-HALOPERIDOL 5por tbl nob 100×5mgCMGIRL
15311APO-HALOPERIDOL 1por tbl nob 100×1 mgCMGIRL
98291APO-HALOPERIDOLtbl 100×1 mgAPTCND
214.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8.00MG10,33
214.3N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2.00MG3,82
214.4N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2.00MG7,54
214.5N05AD03melperonp.o.0.30GM24,37
214.6 N05AE03 sertindol p.o. 1.00 DF 101,26 P
13039SERDOLECT 4 MGpor tbl flm 30×4mgLUNDK
214.7N05AE04ziprasidonp.o.80.00MG101,26P

Ziprasidon, sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

215neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání
215.0Neuroleptika -thioxantheny, difenylbutylpiperidi ny dále neuvedenáp.o.BA0,01
215.1N05AFoxyprotepinp.o.20.00MG17,87
215.2N05AF01flupentixolp.o.6.00MG15,34
88143FLUANXOL1 MGdrg 100×1 mgLUNDK
215.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM25,79
215.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM7,99
215.5N05AF03chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM13,51
215.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30.00MG9,23
57823CISORDINOL 10 MGpor tbl flm 50×10mgLUNDK
57827CISORDINOL25 MGpor tbl flm 50×25mgLUNDK
215.7N05AG02pimozidp.o.4.00MG10,52
215.8N05AG03penfluridolp.o.6.00MG5,87
216neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání
216.0Neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy dále neuvedenáp.o.BA0,01
216.1N05AH01loxapinp.o.0.10GM51,02L/PSY
216.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM55,86L/PSY, NEU
42824CLOZAPIN DESITIN 25 MGpor tbl nob 30×25mgSBVNL
216.3N05AH02klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.30GM49,06L/PSY, NEU
216.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.30GM44,99L/PSY
42825CLOZAPIN DESITIN 100 MGpor tbl nob 30×100mgSBVNL
216.5N05AH03olanzapinp.o.10.00MG101,26P

Olanzapin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů k léčbě schizofrenie nebo bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.6N05AH04quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletěp.o.0.40GM222,39P

Quetiapin v dávce do 25 mg v jedné tabletě předepisuje neurolog nebo psychiatr u dospělých pacientů s psychotickými komplikacemi (organická halucinóza, syndrom s bludy) dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

216.7N05AH04quetiapin nad 25 mg v jedné tabletěp.o.0.40GM101,26P

Quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenní nebo manickou epizodou bipolární afektivní poruchy při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.8N05AL01sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.80GM31,08
11468PROSULPIN 50 MGtbl 60×50mgPMPCZ
46751SULPIROL 50por cps dur 100×50mgSFSD
48877SULPIROL 50por cps dur 100×50mgHPZPL
1216.9 N05AL01sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.80GM 16,00 L/PSY,NEU
07387prosulpin 200 mgpor tbl nob 30×200mgpmpcz
11149prosulpin 200 mgpor tbl nob 60×200mgpmpcz
46741sulpirol 200por tbl nob 20×200mghexD
46743sulpirol 200por tbl nob 100×200mghexD
46746sulpirol 200por tbl nob 100×200mgsfsD
46748sulpirol 200por tbl nob 20×200mgsfsD
48872sulpirol 200por tbl nob 20×200mghpzpl
48874sulpirol 200por tbl nob 100×200mghpzpl
216.10N05AL03tiaprid (pevné lékové formy)p.o.0.40GM13,68
99926TIAPRApor tbl flm 50×100mgzehSK
216.11N05AL03tiaprid (tekuté lékové formy)p.o.0.40GM36,84
216.12N05AL05amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletěp.o.400.00MG68,42P

Ziprasidon, sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

216.13N05AL05amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF10,55
217ostatní antipsychotika, perorální podání
217.0Ostatní antipsychotika dále neuvedenáp.o.BA0,01
217.1N05AX08risperidon (s obsahem do 1 mg včetně)p.o.5.00MG25,13L/PSY, NEU, GER, INT
10527RISPEN 1por tbl flm 20×1 mgZEHCZ
42525RISPEN 1por tbl flm 50×1 mgZEHCZ
48799RISPERIDON-RATIOPHARM 1MGpor tbl flm 20×1 mgAHFIS
48805RISPERIDON-RATIOPHARM 1MGpor tbl flm 50×1 mgAHFIS
217.2N05AX08risperidon (s obsahem nad 1 mg )p.o.5.00MG30,30L/PSY, NEU, GER INT
10528RISPEN 2por tbl flm 20×2mgZEHCZ
10529RISPEN 3por tbl flm 20×3mgZEHCZ
10530RISPEN 4por tbl flm 20×4mgZEHCZ
42527RISPEN 2por tbl flm 50×2mgZEHCZ
42529RISPEN 3por tbl flm 50×3mgZEHCZ
42531RISPEN 4por tbl flm 50×4mgZEHCZ
48767RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MGpor tbl flm 20×2mgAHFIS
48773RISPERIDON-RATIOPHARM 2 MGpor tbl flm 50×2mgAHFIS
48815RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MGpor tbl flm 20×3mgAHFIS
48821RISPERIDON-RATIOPHARM 3 MGpor tbl flm 50×3mgAHFIS
217.3N05AX08risperidon (tekuté lékové formy)p.o.5.00MG95,53L/PSY, NEU, GER, INT
217.4N05AX11zotepinp.o.0.20GM68,42P

Ziprasidon, sertindol, amisulprid a zotepin předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při nevhodnosti léčby risperidonem pro neúčinnost nebo nežádoucí účinky.

217.5N05AX12aripiprazol do 15 mg v jedné tabletě včetněp.o.1DF115,64P

Aripriprazol předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií při neúčinnosti či nesnášenlivosti léčby alespoň dvěma antipsychotiky 2.generace. V této indikaci bude indikována pouze 1 tableta denně v síle 10 mg nebo 15 mg nebo 30 mg.

218Lithium
218.0Lithium dále neuvedenéVeškeréBA0,01
218.1N05AN01lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletěp.o.1.00GM4,60
02481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100×300mgZEHSK
218.2 N05AN01llithium nad 0,3 g v jedné tabletěp.o.1.00GM 3,06
04385CONTEMNOLtbl ret 100×500mgZEHSK
219antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - nedepotní přípravky
219.0Antipsychotika, neuroleptika-nedepotní přípravky dále neuvedenaOstatní cesty aplikaceBA0,01
219.1N05AA01chlorpromazinparent.0.10GM24,79O
219.2N05AA02levomepromazinparent.0.10GM30,19O
219.3N05AD01haloperidolparent.8.00MG16,34O
219.4N05AD02trifluperidolparent.2.00MG5,39O
219.5N05AD03melperonparent.0.30GM48,96O
219.6N05AD08droperidolparent.25.00MG48,96O
219.7N05AE04ziprasidonparent.40.00MG172,98H
219.8N05AFoxyprotepinparent.1.00MG2,49O
219.9N05AF03chlorprothixenparent.50.00MG2,96O
219.10N05AF05zuklopenthixolparent.30.00MG76,78O
93253CISORDINOL-ACUTARDinj 10×2m 1/100mgLUNDK
219.11N05AH02klozapinparent.0.30GM84,26H
219.12N05AH03olanzapinparent.10.00MG161,16H
25937ZYPREXA 10 MGinj piv sol 1×10mgELHNL
32601ZYPREXA INTRAMUSCULARinj piv sol 1×10mgLPFD
219.13N05AL01sulpiridparent.0.80GM69,71O/PSY, NEU
219.14N05AL03tiapridparent.0.40GM40,93O
99929TIAPRA 100MG/2MLinj sol 10×2mlZEHSK
220antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - depotní přípravky
220.0Antipsychotika, neuroleptika-depotní přípravky dále neuvedenaOstatní cesty aplikaceBA0,01
220.1 N05AB02 flufenazin parent. 1.00 MG 3,83O
03514MODITEN DEPOTinj 5×1ml/25mgBTASK
220.2N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.30MG9,60O
220.3N05AF01flupentixolparent.4.00MG13,66O
91830FLUANXOL DEPOTinj 10×2ml/40mgLUNDK
220.4N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15.00MG10,77O
220.5N05AG01fluspirilenparent.0.70MG12,11O
220.6N05AX08risperidon s obsahem do 25 mg v jedné ampuli včetněparent.1.80MG269,52P
220.7N05AX08risperidon s obsahem nad 25 mg do 49 mg v jedné ampuli včetněparent.1.80MG242,20P
220.8N05AX08risperidon s obsahem 50 mg a více v 1 amp.parent.1.80MG227,21P

Risperidon ve formě depotní injekce předepisuje psychiatr u dospělých pacientů se schizofrenií s dobrou prognózou, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky zároveň:

a) negativní skóre v dotazníku DAI-10 a je u nich potvrzena non-adherence k léčbě,

b) byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby,

c) byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo antipsychotikum atypické.

Léčba pacienta splňujícího výše uvedené je ukončena, pokud relabuje během 12 měsíců od zahájení léčby injekčním risperidonem, nebo pokud léčbu není možné řádně dávkovat pro pokračující nespolupráci pacienta.

221anxiolytika, perorální podání
221.0Anxiolytika dále neuvedenáp.o.BA0,01
221.1N05BA01diazepamp.o.10.00MG0,67
02478DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MGtbl 20×10mgZEHSK
221.2N05BA02chlordiazepoxidp.o.30.00MG0,67
221.3N05BA03medazepamp.o.20.00MG0,67
221.4N05BA04oxazepamp.o.50.00MG0,67
221.5N05BA05klorazepát draselnýp.o.20.00MG0,67
221.6N05BA06lorazepamp.o.2.50MG0,67
221.7N05BA08bromazepamp.o.10.00MG0,67
221.8N05BA09klobazamp.o.20.00MG0,67
221.9N05BA11prazepamp.o.30.00MG0,67
221.10 N05BA12 alprazolam (1 mg v jedné tabletě) p.o. 1.00 MG 2,43 P
40634NEUROLSR 1.0por tbl pro 30×1 mgZEHCZ
221.11N05BA12alprazolam (méně než 1 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG0,67
221.12N05BA12alprazolam (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.1.00MG1,82P

Alprazolam předepisuje psychiatr, neurolog nebo internista v léčbě panické úzkosti.

40649NEUROLSR 2.0por tbl pro 30×2mgZEHCZ
221.13N05BA23tofisopamp.o.0.15GM0,67
221.14N05BB01hydroxyzinp.o.75.00MG0,67
221.15N05BC01meprobamatp.o.1.20GM0,67
221.16N05BE01buspironp.o.30.00MG2,45
221.17N05BX01mefenoxalonp.o.1.20GM16,01
222 anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace
222.0Anxiolytika a hypnotika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
222.1 N05BA01 diazepam parent.10.00MG 6,45
30097DIAZEPAM BIOTIKAinj sol 10×2ml/10mgBTASK
96610APAURINinj sol 10×2ml/10mgKRKSLO
222.2N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10.00MG105,70L/NEU,PSY,PED
04326STESOLID 5 MGenm 5×2.5ml/5mgALON
222.3N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10.00MG65,62L/NEU,PSY,PED
04327STESOLID 10 MGenm 5×2.5ml/10mgALON
222.4N05BA05klorazepát draselnýparent.20.00MG14,33
222.5N05CA01pentobarbitalparent.0.10GM22,79H
222.6N05CM18dexmedetomidinparent.500.00RG1 142,01H
223Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
223.0Antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedenáp.o.BA0,01
223.1N06AA01desipraminp.o.0.10GM16,72
223.2N06AA02imipraminp.o.0.10GM9,68
223.3N06AA04klomipraminp.o.0.10GM14,16
08557ANAFRANIL 25por tbl obd 30×25mgNPACH
16028ANAFRANIL SR 75tbl ret 20×75mgNAICZ
16029ANAF RANIL 25tbl obd 30×25mgNAICZ
93828ANAFRANIL SR 75por tbl ret 20×75mgNPACH
223.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM11,75
223.5N06AA07lofepraminp.o.105.00MG14,33
223.6N06AA08dibenzepinp.o.0.30GM14,56
02641NOVERIL240por tbl ret 20×240mgNPACH
16313NOVERIL240por tbl ret 20×240mgNAICZ
223.7N06AA09amitriptylinp.o.75.00MG2,52
87167AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMAtbl obd 50×28.3mgZEHSK
223.8N06AA10nortriptylinp.o.75.00MG8,82
12343NORTRILENtbl 50×25mgLUNDK
223.9N06AA16dosulepinp.o.150.00MG9,56
04207PROTHIADEN 25drg 30×25mgZEHCZ
223.10N06AA21maprotilinp.o.100.00MG12,00
04257LUDIOMIL75drg 20×75mgNPACH
16312LUDIOMIL75drg 20×75mgNAICZ
45757MAPROTIBENE 25 MGpor tbl flm 20×25mgMCKD
224Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
224.0Antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů dále neuvedenáp.o.BA0,01
224.1N06AB03fluoxetinp.o.20.00MG11,14
15302APO-FLUOXETINEcps 30×20mgCMGIRL
15303APO-FLUOXETINEcps 100×20mgCMGIRL
17116APO-FLUOXETINEcps 30×20mgKATNL
17118APO-FLUOXETINEcps 100×20mgKATNL
44397APO-FLUOXETINEcps 30×20mgAPTCND
44398APO-FLUOXETINEcps 100×20mgAPTCND
48878FLUOXINpor cps dur 20×20mgHPZPL
48879FLUOXINpor cps dur 50×20mgHPZPL
48880FLUOXINpor cps dur 100×20mgHPZPL
54422MAGRILANcps 10×20mgMOECY
54423MAGRILANcps 30×20mgMOECY
59274FLUMIREXcps 30×20mgCHNH
64656FLUOXINpor cps dur 20×20mgSFSD
64657FLUOXINpor cps dur 50×20mgSFSD
64658FLUOXINpor cps dur 100×20mgSFSD
95457FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor cps dur 30×20mgMCKD
95458FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor cps dur 100×20mgMCKD
98791DEPREX LÉČIVApor cps dur 30×20mgZEHCZ
224.2N06AB04citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.20.00MG12,53
03976CITALEC 10tbl obd 30×10mg-bliZEHCZ
15778ZYLORAM 10 MG TABLETYpor tbl flm 28×10mgIRIIRL
48469CITA10MGpor tbl flm 28×10mgARND
48472CITA10MGpor tbl flm 56×10mgARND
95925CITALOPRAM PLIVA 10 MGpor tbl flm 28×10mgAWDD
95926CITALOPRAM PLIVA 10 MGpor tbl flm 28×10mgKRZPL
95927CITALOPRAM PLIVA 10 MGpor tbl flm 28×10mgPPLGB
224.3N06AB04citalopram nad 10 mg v jedné tabletěp.o.20.00MG11,14
03978CITALEC 20tbl obd 30×20mg-bliZEHCZ
15170CITALON 20 MGpor tbl flm 28×20mgSZGD
15788ZYLORAM 20 MG TABLETYpor tbl flm 28×20mgIRIIRL
16107ZYLORAM 40 MG TABLETYpor tbl flm 28×40mgIRIIRL
48493CITA 20 MGpor tbl flm 28×20mgARND
48496CITA 20 MGpor tbl flm 56×20mgARND
48517CITA 40 MGpor tbl flm 28×40mgARND
95928CITALOPRAM PLIVA 20 MGpor tbl flm 28×20mgAWDD
95929CITALOPRAM PLIVA 20 MGpor tbl flm 28×20mgPPLGB
95930CITALOPRAM PLIVA 20 MGpor tbl flm 28×20mgKRZPL
95931CITALOPRAM PLIVA 40 MGpor tbl flm 28×40mgAWDD
95932CITALOPRAM PLIVA 40 MGpor tbl flm 28×40mgPPLGB
95933CITALOPRAM PLIVA 40 MGpor tbl flm 28×40mgKRZPL
224.4N06AB04citalopram, tekuté lékové formyp.o.20.00MG12,81
224.5N06AB05paroxetinp.o.20.00MG11,14
10479PAROLEX40por tbl flm 30×40mg-bHPZPL
10482PAROLEX20por tbl flm 60×20mg-bHPZPL
10488PAROLEX20por tbl flm 30×20mg-bHPZPL
13854PAROLEX20por tbl flm 60×20mg-bSFSD
13860PAROLEX20por tbl flm 30×20mg-bSFSD
13868PAROLEX40por tbl flm 30×40mg-bSFSD
15312APO-PAROXpor tbl flm 30×20mgCMGIRL
15313APO-PAROXpor tbl flm 100×20mgCMGIRL
17112APO-PAROXpor tbl flm 30×20mgKATNL
17113APO-PAROXpor tbl flm 100×20mgKATNL
30860APO-PAROXpor tbl flm 30×20mgAPTCND
30861APO-PAROXpor tbl flm 100×20mgAPTCND
41158PAROLEX20por tbl flm 60×20mg-bHEDDK
46384PAROXETIN-RATIOPHARM 20 MGpor tbl flm 30×20mgMCKD
96215PAROLEX20por tbl flm 30×20mg-bHEDDK
96217PAROLEX40por tbl flm 30×40mg-bHEDDK
224.6N06AB06sertralinp.o.50.00MG11,14
02352SERTRALIN HEXAL 50por tbl flm 28×50mg bHEDDK
02398SERTRALIN HEXAL 50por tbl flm 28×50mg bSFSD
03049SERTRALIN HEXAL 100por tbl flm 28×100mg-bHEDDK
03060SERTRALIN HEXAL 100por tbl flm 28×100mg-bSFSD
15448SERTRALIN HEXAL 50por tbl flm 28×50mg bGEADK
15465SERTRALIN HEXAL 100por tbl flm 28×100mg-bGEADK
15817SERLIFT 50 MGpor tbl flm 30×50mgIRIIRL
15819SERLIFT 100 MGpor tbl flm30×100mgIRIIRL
16116SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgMCKD
16136SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgAHKIS
16137SERTRALIN-RATIOPHARM 50 MGpor tbl flm 30×50mgAHFIS
16216SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm 30×100mgAHFIS
16217SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm 30×100mgAHKIS
16218SERTRALIN-RATIOPHARM 100 MGpor tbl flm 30×100mgMCKD
17716SERLIFT 100 MGpor tbl flm 30×100mgVUMSK
17718SERLIFT 50 MGpor tbl flm 30×50mgVUMSK
17901APO-SERTRAL 100por cps dur 30×100mgKATNL
17904APO-SERTRAL 50por cps dur 30×50mgKATNL
17906APO-SERTRAL 50por cps dur100×50mgKATNL
17909APO-SERTRAL 50por cps dur 30×50mgCMGIRL
17911APO-SERTRAL 50por cps dur 100×50mgCMGIRL
17912APO-SERTRAL 100por cps dur 30×100mgCMGIRL
17964ASENTRA 50por tbl flm 56×50mgKRKSLO
17965ASENTRA 50por tbl flm 84×50mgKRKSLO
17966ASENTRA100por tbl flm 56×100mgKRKSLO
17967ASENTRA 100por tbl flm 84×100mgKRKSLO
23778STIMULOTON 100 MGpor tbl flm 28×100mgEGIH
31866ASENTRA 50por tbl flm 28×50mgKRKSLO
31867ASENTRA 100por tbl flm 28×100mgKRKSLO
32660STIMULOTON 50 MGpor tbl flm 30×50mgEGIH
32743SERTRALIN IREX50 MGpor tbl flm 28×50mgOMAIS
47325SERTRALIN IREX100 MGpor tbl flm 28×100mgOMAIS
59556SERLIFT 50 MGpor tbl flm 30×50mgRXYIND
59560SERLIFT 100 MGpor tbl flm 30×100mgRXYIND
224.7N06AB08fluvoxamin ( do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.100.00MG12,53
224.8N06AB08fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.100.00MG11,14
224.9N06AB10escitalopramp.o.10.00MG11,14
225Antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva, perorální podání
225.0Antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva dále neuvedenáp.o.BA0,01
225.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15.00MG4,20L/PSY,SEX, NEU,
225.2N06AF04tranylcyprominp.o.10.00MG4,92L/PSY,SEX,NEU
225.3N06AG02moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetněp.o.0.30GM12,53L/PSY,SEX,NEU, INT.GER
15226APO-MOCLOB 150por tbl flm 30×150mgCMGIRL
15228APO-MOCLOB 150por tbl flm 100×150mgCMGIRL
18703APO-MOCLOB 150por tbl flm 30×150mgKATNL
18705APO-MOCLOB 150por tbl flm 100×150mgKATNL
225.4N06AG02moklobemid nad 150 mg v jedné tabletěp.o.0.30GM11,14L/PSY,SEX,NEU,INT,GER
15229APO-MOCLOB 300por tbl flm 30×300mgCMGIRL
15231APO-MOCLOB 300por tbl flm 100×300mgCMGIRL
18706APO-MOCLOB 300por tbl flm 30×300mgKATNL
18708APO-MOCLOB 300por tbl flm 100×300mgKATNL
225.5N06AX03mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetněp.o.60.00MG12,53
45769MIABENE 10 MGpor tbl flm 20×10mgMCKD
225.6N06AX03mianserin nad 10 mg v jedné tabletěp.o.60.00MG11,14
45771MIABENE 30 MGpor tbl flm 20×30mgMCKD
225.7N06AX05trazodonp.o.0.30GM11,14
225.8N06AX05trazodon, tablety s řízeným uvolňovánímp.o.0.30GM13,18
225.9N06AX06nefazodon hydrochloridp.o.400.00MG17,29L/PSY,SEX,NEU
225.10N06AX09viloxazinp.o.0.20GM11,88L/PSY,SEX,NEU
225.11N06AX11mirtazapinp.o.30.00MG11,14
16647MIRZATEN 45por tbl flm 30×45mgKRKSLO
17664MIRZATEN 15por tbl flm 30×15mgKRKSLO
17685MIRZATEN 30por tbl flm 30×30mgKRKSLO
49805ESPRITAL 15por tbl flm 30×15mgZEHCZ
49806ESPRITAL 30por tbl flm 30×30mgZEHCZ
49807ESPRITAL 45por tbl flm 30×45mgZEHCZ
225.12N06AXbupropionp.o.200.00MG13,55L/PSY,SEX,NEU
225.13N06AX14tianeptinp.o.37.50MG11,14
225.14N06AX16venlafaxinp.o.100.00MG16,71L/NEU,PSY,SEX
225.15N06AX17milnacipranp.o.100.00MG16,71L/NEU,PSY,SEX
225.16N06AX18reboxetinp.o.8.00MG11,14
225.17 N06AX21 duloxetin p.o. 60.00 MG 58,64 P

Duloxetin předepisuje neurolog k léčbě diabetické neuropatické bolesti u pacientů, kteří neměli dostatečnou terapeutickou odpověď (nedošlo ke zmírnění bolesti alespoň o 50% dle VAS) nebo netolerovali léky první volby (amitritylin, karbamazepin). Kontrola účinnosti léčby duloxetinem v této indikaci je provedena nejpozději po 6 týdnech a pokud nedošlo k dostatečné terapeutické odpovědi, není léčba dále indikována.

225.18V11hyperici extractum siccum (LI 160)p.o.900.00MG6,35
225. 19V11hyperici extractum siccum normatum (ostatní)p.o.900.00MG1,95
226Antidepresiva, ostatní cesty aplikace
226.0Antidepresiva dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
226.1N05CD03flunitrazepamparent.1.00MG6,46O
226.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15.00MG57,65O
226.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15.00MG38,09O
226.4N06AA01desipraminparent.0.10GM94,25O
226.5N06AA02imipraminparent.0.10GM47,29O
226.6N06AA04klomipraminparent.0.10GM93,59O
02884ANAFRANILinj 10×2ml/25mgNPACH
15618ANAFRANILinj sol 10×2ml/25mgNAICZ
226.7N06AA08dibenzepinparent.0.30GM94,25O
226.8N06AA09amitriptylinparent.75.00MG30,09O
226.9N06AA21maprotilinparent.100.00MG106,17O
226.10N06AB04citalopramparent.20.00MG207,33O/PSY, SEX
60113SEROPRAMinf cnc sol 10×1 mlLUNDK
227stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence
227.0Stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence dále neuvedenáVeškeréBA0,01
227.1N06BA04methylphenidatp.o.30.00MG8,40L/NEU,PSY,PED, SEX
15622RITALINpor tbl nob 30×10mgNAICZ
83328RITALINtbl 30×10mgNPACH
227.2N06BA07modafinilp.o.300.00MG301,91P

Modafinil předepisuje ošetřující lékař specializovaného pracoviště pro poruchy spánku, resp. spánkové laboratoře u pacientů:

a) u kterých je kontraindikována (glaukom, arytmie, závažná hypertense) léčba methylphenidatem,

b) u nichž není možné dosáhnout dostatečné kompenzace ani vysokými dávkami methylphenidatu (až 60mg denně), tj.: denní usínání je vyřazuje z jinak možného zapojení do pracovního procesu.

Pokud po 3 měsících není dosaženo zásadní změny a uspokojivého výsledku (nemocný je schopen zapojení do pracovního procesu), není léčba modafinilem dále indikována.

227.3N06BX01meklofenoxatparent.0.50GM81,63H
227.4N06BX02pyritinolparent.0.30GM55,95H
227.5N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.30GM3,42
227.6N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.30GM17,40P

Pyritinol, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr u dětí.

U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

a) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,

b) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

c) vaskulární demence,

d) kortikální myoklonus

227.7N06BX03piracetamparent.6.00GM55,95H
11337GERATAM 3 Ginj 4×15ml/3gmUCBB
227.8N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.40GM3,07
227.9N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.40GM17,40P

Piracetam, tekuté lékové formy, předepisuje neurolog a psychiatr u dětí.

U dospělých neurolog, psychiatr a geriatr pouze při současné poruše polykání, s nejméně jednou z následujících diagnóz:

a) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,

b) stav po kraniocerebrálních traumatech - poúrazové kognitivní a psychické dysfunkce,

c) vaskulární demence,

d) kortikální myoklonus.

227.10N06BX18vinpocetinp.o.15.00MG3,42
227.11N06BX18vinpocetinparent.15.00MG24,41H
227.12N06DX01memantinp.o.20.00MG85,38P

Memantin předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí 17-6 bodů.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání memantinu je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba memantinem je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby memantinem. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba memantinem není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE pod 6 bodů škály. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

227.13N06DX02extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté lékové formy)p.o.120.00MG3,96
228parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání
228.0Parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy dále neuvedenáp.o.BA0,01
228.1N06DA02donepezil do 5mg v jedné tabletě včetněp.o.1.00DF44,79P
228.2N07AA03distigminp.o.5.00MG4,45
02130UBRETID 5 MGpor tbl nob 50×5mgNYCA
02360UBRETID 5 MGpor tbl nob 20×5mgNYCA
228.3N06DA02donepezil nad 5 mg v jedné tabletěp.o.1.00DF85,38P
228.4N06DA03rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00DF44,79P
228.5N06DA03rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletěp.o.2.00DF85,38P
228.6N06DA04galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetněp.o.2.00DF44,79P
228.7N06DA04galantamin nad 4 mg v jedné tabletěp.o.2.00DF85,38P
228.8N06DA04galantamin retardované lékové formy, do 8 mg v jedné kapsli včetněp.o.1.00DF44,79P
228.9N06DA04galantamin retardované lékové formy, nad 8 mg v jedné kapslip.o.1.00DF85,38P

Inhibitory acetylcholinesterázy (lachE) předepisuje neurolog, psychiatr nebo geriatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20-13 bodů včetně.

Po 12. týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání lAchE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba lAchE je indikována při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby lAchE. Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba lAchE není indikována u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvající v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

228.10N07AA01neostigminp.o.60.00MG18,84
53940SYNTOSTIGMINtbl 20×15mg(blistr)ZEHSK
228.11N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180.00MG18,89
228.12N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180.00MG17,25L/NEU
229parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace
229.0Parasympatomimetika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
229.1N07AA01neostigminparent.2.00MG18,76
00612SYNTOSTIGMINinj 10×1ml/0.5mgHBSSK
229.2N07AA02pyridostigminparent.10.00MG110,63
229.3N07AA02distigminparent.0.25MG5,49
230léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému
230.0Léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
230.1 N07AA30 ambenonium p.o. 60.00 MG 18,13
20327MYTELASEpor tbl nob 50×10mgSXQP
230.2N07CA01betahistinp.o.24.00MG7,70
230.3N07CA02cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.90.00MG1,82
230.4N07CA02cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.90.00MG1,52
230.5N07CA03flunarizinp.o.10.00MG4,68
230.6N07CA52cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem)p.o.3.00DF4,68
231ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému
231.0Ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
231.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75.00MG5,31H
231.2A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50.00MG5,31H
92502THIABENEinj 6×2ml/100mgMCKD
231.3A11DBkombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)parent.10.00ML70,49H
11485MILGAMMA Ninj 5×2mlSLHD
11486MILGAMMA Ninj 25×2mlSLHD
11487MILGAMMA Ninj 100×2mlSLHD
11488MILGAMMA Ninj 500×2mlSLHD
231.4A11HA02pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6)parent.0.16GM16,20H
231.5A11HA03tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.20GM68,31H
231.6A11HA03tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)parent.0.20GM7,41H
231.7A11HA04riboflavin (vitamin B2)parent.20.00MG5,97H
231.8N01AB01halotaninhal.100.00ML298,04H
231.9N01AB06isofluraninhal.100.00ML1 305,34H
55405AERRANEinh sol 1×250mlBXIB
231.10N01AB07desfluraninhal.100.00ML970,10H
231.11N01AB08sevofluoraninhal.100.00ML2 114,30H
231.12N01AF01metohexitalparent.0.50GM139,39H
231.13N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.50GM59,04H
231.14N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.50GM37,97H
231.15N01AX03ketamin (koncentrace nad 1%)parent.1.00GM228,73O
231.16N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.1.00GM234,74O
231.17N01AX04propanididparent.1.00GM31,38O
231.18N01AX07etomidátparent.50.00MG159,03O
231.19N01AX10propofol - 2% koncentraceparent.10.00ML121,68O
231.20N01AX10propofol - koncentrace do 1 % včetněparent.10.00ML54,53O
32497PROPOFOL 1% FRESENIUSinj/inf eml 1×100mlFRKA
32498PROPOFOL 1% FRESENIUSinj/inf eml 10×100mlFRKA
45370PROPOFOLABBOTTinj eml 5×20ml-amABBE
45371PROPOFOL ABBOTTinj eml 5×20mlABBE
45408PROPOFOL ABBOTTinj eml 1×100mlABBE
53441PROPOFOL ABBOTTinj eml 5×20ml-amABNUSA
53442PROPOFOL ABBOTTinj eml 5×20ml-laABNUSA
53444PROPOFOLABBOTTinj eml 1×100mlABNUSA
56664PROPOFOL GENTHON10 MG/MLinj eml 5×20ml/200mgGNND
231.21N07XX01tirilazadparent.150.00MG5 107,80H
231.22N07XX02riluzolp.o.100.00MG290,00P

Riluzol předepisuje neurolog u nemocných s amyotrofickou laterální sklerózou pouze u nemocných tam, kde projevy onemocnění trvají méně než 5 let a funkční vitální kapacita plic je vyšší než 60%. Léčba není vhodná u nemocných s tracheostomií a nutností podpůrné ventilace. Bulbární forma ALS je vhodná k léčbě riluzolem jen v případě splnění uvedených kritérií. Léčba riluzolem není vhodná u nemocných s jinými chorobami předních rohů míšních než ALS a s jinými nevyléčitelnými život ohrožujícími chorobami.

232Antimalarika
232.0Antimalarika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
232.1P01BA01chlorochinp.o.0.50GM2,24
00098DELAGILtbl 30×250mgIHUH
232.2P01BA02hydroxychlorochinp.o.0.40GM17,26P

Hydroxychlorochin předepisuje revmatolog a dermatolog u:

a) systémového lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juveni lni chronické arthritis,

d) diskoidní formy lupus erythematodes fotodermatóz

232.3P01BC02meflochinp.o.1.00GM301,40P

Meflochin předepisuje infekcionista v léčbě tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

92441MEPHAQUINtbl obd 6×250mgMHACH
232.4P01BD01pyrimethaminp.o.75.00MG15,57
232.5P01BD51pyrimethamin, kombinacep.o.75.00MG49,68
233Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí
233.0Anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí dále neuvedenáVeškeréBA0,01
233.1P01CX01pentamidin isethionátparent.0.28GM1 023,36H
233.2P02CA01mebendazolp.o.0.20GM13,29
233.3P02CA02tiabendazolp.o.3.00GM122,57
233.4P02CA03albendazolp.o.0.40GM58,42
91146ZENTELtbl obd 2×200mgSKMF
233.5P02CB01piperazinp.o.2.00GM3,87
233.6P02CE01levamizolp.o.0.15GM28,88
233.7P02CX01pyrviniump.o.0.30GM17,96
233.8P02DA01niklosamidp.o.2.00GM128,21
233.9P03AB02Lindan (lékové formy gelu)lok.1.00GM2,48
233.10 P03AB02 Lindan (lékové formy lotia) lok. 1.00 ML 1,00
97547JACUTINeml 1×200ml/600mgHEMD
233.11P03AB02Lindan (lékové formy spreje)lok.1.00ML1,14
233.12P03ACesdepallethrinlok.1.00ML1,14
233.13P03AC04permerthrinlok.1.00ML1,14
234nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
234.0Nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
234.1R01AC01natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)lok.40.00MG12,79L/ALG,TRN,ORL
42545CROMOSOLnas spr sol 1×28mlICNPL
49933CROMOHEXALnas spr sol 1×30mlSFSD
97616CROMOHEXALnas spr sol 1×30mlSFSD
234.2R01AC01natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)lok.40.00MG12,81L/ALG,TRN,ORL
12582ALLERGOCROMspr nas 1×15mlURSD
49932CROMOHEXALnas spr sol 1×15mlSFSD
53742ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJspr nas 1×15mlURSD
76418CROMOBENE NOSNÍ SPRAYspr nas 1×15mlMCKD
97615CROMOHEXALnas spr sol 1×15mlSFSD
234.3R01AC02levokabastinlok.0.60MG10,55
234.4R01AC03azelastinlok.0.56MG10,55
234.5R01AD01beclomethason dipropionátlok.0.40MG3,74
66006BECLOMET NASÁL AQUAnas spr sus 23ml/200dOKUSF
234.6R01AD04flunisolidlok.0.15MG5,96
234.7R01AD05budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetnělok.0.30MG5,96
55427TAFEN NASÁL 50 MCGnas spr sus 200dávLEKSLO
234.8R01AD05budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávcelok.0.30MG5,38
234.9R01AD08flutikason - léková forma nosní kapkylok.0.20MG5,96
234.10R01AD08flutikason - léková forma vodní nosní sprejlok.0.20MG5,96
234.11R01AD09momethasonlok.200.00RG9,77L/ALG,TRN,ORL
234.12R01AD11triamcinolon acetonidlok.220.00RG7,04L/ALG,TRN,ORL
234.13R01AX03ipratropium bromidlok.240.00RG8,01L/ALG,TRN,ORL
235inhalační sympatomimetika včetně kombinací
235.0Inhalační sympatomimetika včetně kombinací dále neuvedenáVeškeréBA0,01
235.1R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)inhal.0.80MG7,07
235.2R03AC02bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.80MG3,39
235.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.80MG7,07
83047VENTODISKS 400inhplvdosl 5×8dávekGWEF
235.4R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10.00MG12,57
235.5R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2.00MG3,44
235.6R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2.00MG7,07
235.7R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)inhal.0.60MG3,77
64881BEROTEC N 100 MCGinh sol pss 200dávBGPD
235.8R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.60MG2,68
235.9R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.60MG7,07
235.10R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4.00MG24,08
235.11R03AC06hexoprenalin (lékové formy aerosolu)inhal.1.50MG2,68
235.12R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.10MG20,16P
235.13R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávceinhal.0.10MG25,26P
235.14R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávceinhal.0.10MG23,06P
235.15R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávceinhal.24.00RG25,26P
235.16R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávceinhal.24.00RG23,06P
15708FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCGinh cps 60×12rg+aplMCKD
235.17R03AC13formoterol (lékové formy aerosolu)inhal.24.00RG20,16P

Inhalační salmeterol a formoterol předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidů ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Inhalační salmeterol a formoterol předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od středního stadia (stadium II) u symptomatických nemocných léčených inhalačními bronchodilatancii s krátkodobým účinkem a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.

235.18R03AK03bezfreonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6.00DF6,16
235.19R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3.00DF13,34
235.20R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4.00ML21,17
235.21R03AK03fenoterol kombinace s kromoglykátem (lékové formy aerosolu)inhal.1.00DF1,28L/ALG,TRN
235.22R03AK03freonový fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)inhal.6.00DF4,95
235.23R03AK04salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropiainhal.6.00DF7,53L/ALG,TRN
235.24R03AK04salbutamol v kombinaci s kromoglykáteminhal.8.00DF12,04L/ALG,TRN
235.25R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100inhal.2.00DF28,40P
235.26R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250inhal.2.00DF38,69P
235.27R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500inhal.2.00DF55,01P

Inhalační fixní kombinaci (salmeterol/flutikason) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale (jako lék 2. volby), od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidů ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Inhalační fixní kombinaci (salmeterol/flutikason v dávce 50/500Lig) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

235.28R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu, 25/50inhal.4.00DF28,80P
235.29R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/125inhal.4.00DF29,71P
235.30R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma aerosolu) 25/250inhal.4.00DF39,25P

Inhalační fixní kombinaci salmeterol a flutikason předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3), tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidů ve střední dávce a při dobré spolupráci pacienta.

235.31R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6inhal.2.00DF19,40P
235.32R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6inhal.2.00DF25,00P
235.33R03AK07formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 400/12inhal.2.00DF44,93P

Inhalační fixní kombinaci (budesonid/formoterol) předepisuje alergolog/klinický imunolog a pneumolog (ALG,TRN) u nemocných s diagnózou asthma bronchiale, od středně těžkého perzistujícího stupně (stupeň 3) tam, kde astma není pod dobrou kontrolou při podávání inhalačního kortikosteroidů ve střední dávce a dobré spolupráci pacienta.

Inhalační fixní kombinaci (budesonid/formoterol) předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN od těžkého stadia (stadium III) u symptomatických nemocných a u nemocných se 2 a více exacerbacemi za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření. Pokud nepřinese léčba fixní kombinací do 3 měsíců klinické zlepšení, není doporučeno v této léčbě dále pokračovat.

236inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol
236.0Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol,dále neuvedenáVeškeréBA0,01
236.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 50 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG12,41
47374ECOBEC 50 MCGinh sol pss 200dávIXPCZ
236.2R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG4,95
47743CLENIL SPRAY 250 MCGinh sol pss 1×50mgCHSI
236.3R03BA01beklomethason (aplikační forma aerosolu bezfreonové JET) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG8,70
236.4R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 50 rg do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG6,08
47742ČLENIL SPRAY 100 MCGinh sol pss 1×20mgCHSI
236.5R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG6,21
236.6R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávceinhal.0.80MG5,08
236.7R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.80MG20,95
236.8R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.80MG19,86
236.9R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.80MG15,56
236.10R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu vdechem bezfreonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.80MG16,99
236.11R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.80MG10,26
236.12R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 mlinhal.0.80MG20,30
236.13R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.inhal.0.80MG16,43
236.14R03BA03flunisolid (lékové formy aerosolu)inhal.1.00MG10,26
236.15R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.60MG10,26
236.16R03BA08ciclesonidinhal.160RG10,55
236.17R03BB01bromid ipratropia (bezfreonové lékové formy)inhal.0.12MG5,28
236.18R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG4,73
236.19 R03BB01 bromid ipratropia (lékové formy roztoku) inhal. 4.00 ML 32,58 L/ALG,TRN,ORL
237inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy
237.0Inhalační kortikosteroidy a anticholinergika dále neuvedenáOstatní lékové formyBA0,01
237.1R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG20,30
237.2R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávceinhal.0.80MG14,07
237.3R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávceinhal.0.80MG17,20
237.4R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.80MG20,30
237.5R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)inhal.0.80MG17,20
17706PULMAX200 MCGinh piv 100×200rgNWIIRL
17707PULMAX200 MCGinh piv 200×200rgNWIIRL
237.6R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)inhal.0.80MG14,07
17709PULMAX400 MCGinh piv 100×400rgNWIIRL
237.7R03BA03flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.1.00MG20,30
237.8R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.60MG29,32
237.9R03BA05flutikason (lék. formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)inhal.0.60MG26,14
237.10R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 rg v jedné dávce)inhal.0.60MG21,79
237.11R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,07
75847ATROVENT INHALETTENcps inh 100×0.2mgBGPD
237.12R03BB04tiotropiuminhal.18.00RG43,95P

Tiotropium předepisuje pneumolog (TRN) u nemocných s diagnózou CHOPN stadia II., III. a IV., kteří dodržují léčebný režim včetně zákazu kouření.

238ostatní inhalační antiastmatika
238.0Ostatní inhalační antiastmatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
238.1R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu vdechem aktivované)inhal.40.00MG21,16
238.2R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)inhal.40.00MG17,10
238.3R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.80.00MG21,16
238.4R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci)lok.40.00MG18,68
238.5R03BC01natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)inhal.80.00MG13,18
238.6R03BC03nedokromilinhal.8.00MG23,56L/ALG.TRN
56242TI LADE Ml NTaer 2×(112×2mg/dáv)FPRGB
239antiastmatika, perorální podání
239.0Antiastmatika dále neuvedenáp.o.BA0,01
239.1R03CA02efedrinp.o.50.00MG1,39
239.2R03CB03orciprenalinp.o.60.00MG6,40
239.3R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12.00MG5,93
91085SALBUTAMOL WZF POLFA 4 MGpor tbl nob 30×4mgWZFPL
239.4R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12.00MG12,80
239.5R03CC03terbutalinp.o.15.00MG6,05
239.6R03CC05hexoprenalinp.o.1.50MG6,05
239.7R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.10MG6,01
94493LONTERMINtbl 20×0.05mgLEKSLO
239.8R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.10MG15,10
239.9R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,22
239.10R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG20,78
240antiastmatika, ostatní cesty aplikace
240.0Antiastmatika dále neuvedenáOstatní lékové formyBA0,01
240.1R03CA02efedrinparent.50.00MG5,26O
00447EPHEDRIN BIOTIKAinj 10×1ml/50mgHBSSK
240.2R03CB03orciprenalinparent.0.50MG7,11O
240.3R03CC03terbutalinparent.0.50MG19,39O
240.4R03CC05hexoprenalinparent.5.00RG19,39O
241ostatní antiastmatika, perorální podání
241.0Ostatní antiastmatika dále neuvedenáp.o.BA0,01
241.1R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.40GM4,26
76650AFONILUM SR 250 MGpor cps pro50×250mgAAWD
241.2R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.0.40GM3,95
241.3R03DA04teofylin (retardované lékové formy první skupiny)p.o.0.40GM2,32
98064SPOPHYLLIN RETARD 250MGtbl ret 50×250mgZEHSK
241.4R03DA05aminofylinp.o.0.60GM4,30
241.5R03DA05aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)p.o.0.60GM9,69
241.6R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)p.o.0.60GM4,68
241.7R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)p.o.0.60GM4,62
241.8R03DC01zafirlukastp.o.40MG38,40P
241.9R03DC03montelukastp.o.1.00DF41,55P

Antileukotrieny indikuje alergolog nebo pneumolog a předepisuje i pediatr a praktický lékař pro děti a dorost u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích:

a) aspirin - senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma),

b) astma v kombinaci s nosní polypózou,

c) námahou indukované astma,

d) astma s prokázanou dobrou odpovídavostí na léčbu antileukotrieny v dětském věku,

e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci.

V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

Zafirlukast s obsahem 10 a 20mg účinné látky v 1 tabletě je předepisován dospělým a dětem nad 5 let jejich věku.

Montelukast s obsahem účinné látky v 1 tabletě:

- 4 mg je předepisován dětem od 3-5 let

- 5 mg je předepisován dětem od 6 let

- 10 mg je předepisován nemocným od 15 let

242ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace
242.0Ostatní antiastmatika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
242.1R03DA05aminofylinp.rect.0.60GM6,21
242.2R03DA05aminofylinparent.0.60GM23,88O
93129AMINOPHYLLINUM LEKinj 10×10ml/250mgLEKSLO
96371AMINOPHYLLINUM LEKinj 50×10ml/250mgLEKSLO
243Expektorancia kromě kombinací, perorální podání
243.0Expektorancia kromě kombinací dále neuvedenáp.o.BA0,01
243.1R05CB01acetylcysteinp.o.0.50GM2,20
243.2R05CB02bromhexinp.o.24.00MG2,03
243.3R05CB03karbocysteinp.o.1.50GM3,52
243.4R05CB06ambroxolp.o.0.15GM4,25
43950AMBROXOL AL 30tbl 20×30mgAPAD
243.5R05CB15erdosteinp.o.600.00MG3,05
244Expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace
244.0Expektorancia kromě kombinací dále neuvedenáOstatní cesty aplikace BA0,01
244.1R05CB01acetylcysteininhal.1.60GM11,80
244.2R05CB01acetylcysteinparent.0.50GM15,14
88941ACC INJEKTinj sol 100×3ml/300mgHEXD
244.3R05CB02bromhexininhal.24.00MG3,39
244.4R05CB02bromhexinparent.24.00MG39,45
244.5R05CB06ambroxolparent.0.15GM220,89
244.6R05CB06ambroxol (koncentrát k infuzi)parent.1.00DF329,06H
244.7R05CB13alfadornázainhal.2.50MG754,73P

Alfadornázu předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

244.8 R05CB15erdosteininhal.450.00MG 8,12
245antitusika ze skupiny derivátů opioidů
245.0Antitusika ze skupiny derivátů opioidů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
245.1R05DA01ethylmorfin do 15 mg včetněp.o.50.00MG5,88
44590DIOLAN 15MGtbl 10×15mg(blistr)ZEHSK
245.2R05DA01ethylmorfin nad 15 mgp.o.50.00MG5,24
44589DIOLAN 30MGtbl 10×30mg(blistr)ZEHSK
245.3R05DA04kodeinp.o.0.10GM12,37
56993CODEIN SLOVAKOFARMA 30MGtbl 10×30mg-blistrZEHSK
246ostatní antitusika
246.0Ostatní antitusika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
246.1R05DA08folkodinp.o.50.00MG2,87
246.2R05DA09dextromethorphanp.o.90.00MG2,87
246.3R05DA20kombinace antitusikp.o.3.00DF2,87
246.4R05DB03klobutinolp.o.120.00MG5,08
246.5R05DB03klobutinolparent.120.00MG115,74H
246.6R05DB05pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)p.rect.100.00MG108,76L/PED
246.7R05DB05pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)p.rect.100.00MG49,56L/PED
246.8R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25.00MG0,81
246.9R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-kapky)p.o.25.00MG8,25
14725TUSSINpor gtt sol 1×25mlIXPCZ
246.10R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-sirup)p.o.25.00MG2,99
246.11R05DB18prednoxdiazinp.o.300.00MG1,53
246.12R05DB19dropropizinp.o.25.00MG0,68
246.13R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy -kapky)p.o.120.00MG3,23
246.14R05DB27levodropropizin (tekuté lékové formy -sirup)p.o.120.00MG3,60
246.15R05FB02butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)p.o.25.00MG8,25
247nesedativní antihistaminika
247.0Nesedativní antihistaminika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
247.1R06AA07difenylpyralinp.o.10.00MG4,90
247.2R06AE06oxatomidp.o.60.00MG4,90
247.3R06AE07cetirizinp.o.10.00MG4,90
02927LETIZENpor tbl flm 50×10mgKRKSLO
99600ZODACpor tbl flm 90×10mgZEHCZ
247.4R06AE09levocetirizinp.o.5.00MG4,90
247.5R06AX13loratadinp.o.10.00MG4,90
247.6R06AX27desloratadinp.o.5.00MG4,90
248sedativní antihistaminika pro perorální podání
248.0Sedativní antihistaminika dále neuvedenáp.o.BA0,01
248.1R06AAembraminp.o.50.00MG1,29
248.2R06AA02difenhydraminp.o.0.20GM4,90
248.3R06AA04klemastinp.o.2.00MG6,41
248.4R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4.00MG4,90
248.5R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4.00MG8,35
248.6R06AB56dexbromfeniramin, kombinacep.o.2.00DF8,31
248.7R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25.00MG3,95
248.8R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25.00MG8,35
248.9R06AD03thiethylperazinp.o.13.00MG3,64
248.10R06AKkombinace antihistaminikp.o.2.00DF1,06
248.11R06AXbisulepinp.o.4.00MG4,27
02479DITHIADENtbl 20×2mgZEHCZ
248.12R06AX01bamipinp.o.0.10GM4,90
248.13R06AX02cyproheptadinp.o.12.00MG4,90
248.14R06AX09azatadinp.o.2.00MG4,90
248.15R06AX11astemizolp.o.10.00MG4,90
248.16R06AX12terfenadinp.o.0.12GM4,90
248.17R06AX17ketotifenp.o.2.00MG4,90
248.18R06AX18akrivastinp.o.24.00MG4,90
248.19R06AX25mizolastinp.o.10.00MG4,90
248.20R06AX26fexofenadinp.o.120.00MG4,90
249antihistaminika, ostatní cesty aplikace
249.0Antihistaminika dále neuvedenáOstatní cesty aplikaceBA0,01
249.1R06AA04klemastinparent.2.00MG31,70O
249.2R06AD02prometazinparent.25.00MG7,31O
249.3R06AD03thiethylperazinp.rect.13.00MG18,54
09847TORECANsup 6×6.5mgKRKSLO
249.4R06AD03thiethylperazinparent.13.00MG22,24O
91836TORECANinj 5×1ml/6.5mgKRKSLO
249.5R06AXbisulepinparent.4.00MG25,68O
249.6R06AXmedosulepin/vápníkparent.2.00DF30,09O
250ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému
250.0Ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému dále neuvedenáVeškeréBA0,01
250.1R05CA03guaifenesinparent.0.90GM17,65
250.2R05CB05mesnainhal.600.00MG37,52
03614MISTABRONsol 6×3ml/600mgUCBB
250.3R07AA01kolfosceril palmitátparent.160.00MG12 943,21T
250.4R07AA02přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)parent.160.00MG12 943,21T
250.5R07AA30beraktantparent.160.00MG12 943,21T
250.6 R07AX01 oxid dusnatý (na obsah stlačeného plynu) inhal. 1.00 L 19 266,20 H
251Oftalmologika - antibiotika
251.0Oftalmologika -antibiotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
251.1S01AAneomycin/polymyxin/fenylefrinlok.1.00ML19,11L/OPH
251.2S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML2,73
251.3S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM4,53
251.4S01AA11gentamicinlok.1.00ML3,14
251.5S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,14
251.6S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM3,14
251.7S01AA13acidum fusidicumlok.1.00ML6,27
251.8S01AA24kanamycinlok.1.00ML3,14
251.9S01AA25azidamfenikollok.1.00ML3,14
251.10S01AA30neomycin/bacitracinlok.1.00GM6,32
01076OPHTHALMO-FRAMYKOINung oph 1×5gmZEHCZ
251.11S01AA30neomycin/polymyxinlok.1.00ML19,11L/OPH
251.12S01AX11ofloxacinlok.1.00ML14,07L/OPH
251.13S01AX13ciprofloxacinlok.1.00ML14,07L/OPH
251.14S01AX17lomefloxacin k lokálnímu podánílok.1.00ML14,07L/OPH
251.15S01AX19levofloxacinlok.1.00ML14,07L/OPH
252Oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika
252.0oftalmologika -chemoterapeutika a antiseptika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
252.1S01ABsulfathiazollok.1.00GM3,34
252.2S01AB04sulfacetamidlok.1.00ML6,37
93577SULPHACETAMIDE 10%-POLPHARMAgtt oph 12×0.5mlZPFPL
252.3S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML2,56
252.4S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM4,36
253Oftalmologika - antivirotika
253.0Oftalmologika -antivirotika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
253.1S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML52,02L/OPH
253.2S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM72,23L/OPH
253.3S01AD03aciklovirlok.1.00GM76,85L/OPH
15375ZOVIRAXoph ung 1×4.5gmGWBGB
253.4S01AD09ganciklovirlok.1.00GM76,85L/OPH
254Oftalmologika - kortikosteroidy
254.0Oftalmologika -kortikosteroidy dále neuvedenáVeškeréBA0,01
254.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,39
254.2S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM3,54
254.3S01BA02hydrokortisonlok.1.00GM6,26
254.4S01BA03kortisonlok.1.00ML16,61L/OPH
00757CORTISON SPOFAgtt 1×3ml/15mgSPXCZ
254.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML16,61L/OPH
254.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM16,61L/OPH
254.7S01BA07fluorometholonlok.1.00ML16,61L/OPH
56868FLUMETOL Sgťtoph1×10ml/0.02gmFTFI
255Oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
255.0Oftalmologika -nesteroidní protizánětlivá léčiva dále neuvedenáVeškeréBA0,01
255.1S01BC01indometacinlok.1.00ML16,61L/OPH
255.2S01BC02oxyfenbutazonlok.1.00GM14,33
255.3S01BC03diklofenaklok.1.00ML17,13L/OPH
58230UNICLOPHEN UNIMED PHARMAgtt oph 1×10ml 0.1%UPASK
255.4S01BC04flurbiprofenlok.1.00ML16,61L/OPH
256oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy
256.0Oftalmologika -kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy dále neuvedenáVeškeréBA0,01
256.1S01AA20antibiotika v kombinaci s jinými léčivylok.1.00ML3,14
256.2S01AA20neomycin/bacitracin/hydrokortisonlok.1.00GM6,97
01077OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP.ung oph 1×5gmZEHCZ
256.3S01CAchloramfenikol/dexamethasonlok.1.00ML17,20L/OPH
256.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.5S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
02547MAXITROLung oph 1×3.5gmACUB
256.6S01CA01dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.7S01CA01oxytetracyklin/dexamethasonlok.1.00GM17,20L/OPH
256.8S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.9S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
256.10S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH
256.11S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH
256.12S01CA05gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML11,73L/OPH,ORL
256.13S01CA05gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM15,05L/OPH,ORL
256.14S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML19,11L/OPH
256.15S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1.00GM23,89L/OPH
257antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
257.0Antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik dále neuvedenáVeškeréBA0,01
257.1S01EA01epinefrinlok.1.00ML26,05L/OPH
257.2S01EA02dipivefrinlok.1.00ML26,05L/OPH
257.3S01EA04klonidinlok.1.00ML9,99L/OPH
13725ARUCLONIN 1/8%gťt oph 1×10ml/12.5mgMNND
13726ARUCLONIN 1/16%gťt oph 1×10ml/6.25mgMNND
49501ARUCLONIN 1/16%gťt oph 1×10ml/6.25mgCHVD
257.4 S01 EA05primonidinlok.1.00ML 58,44P

Brimonidin předepisuje oční lékařů pacientů s glaukomem.

257.5S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1.00GM28,34
257.6S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1 % včetně)lok.1.00ML5,38
257.7S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1 %)lok.1.00ML6,17
04146PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYgtt oph 1×10ml/200mgCHVD
13401PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYoph gtt sol 1×10mlCUAD
13402PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYoph gtt sol 3×10mlCUAD
57337PILOCARPIN ANKERP.2% OČNÍ KAPKYgtt oph 3×10ml/200mgCHVD
257.8S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1.00ML9,48
257.9S01EB02karbachol (koncentrace do 1 % včetně)lok.1.00ML8,31L/OPH
257.10S01EB02karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)lok.1.00ML5,92L/OPH
257.11S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1.00ML6,45L/OPH
257.12S01EB06neostigminlok.1.00ML13,56L/OPH
258antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
258.0Antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
258.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1.00ML11,25
01760TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 3×5mlURSD
03478ARUTIMOL 0.25%oph gtt sol 1×5mlCUAD
03479ARUTIMOL 0.25%oph gtt sol 3×5mlCUAD
12729TIMOHEXAL0.1%gtt oph 1×5ml/5mgHEXD
12730TIMOHEXALO.25%gtt oph 1×5ml/12.5mgHEXD
12732TIMOHEXAL0.1%gtt oph 3×5ml/5mgHEXD
12733TIMOHEXALO.25%gtt oph 3×5ml/12.5mgHEXD
14562TIMOHEXAL0.1%oph gtt sol 1×5mlSFSD
14563TIMOHEXAL0.1%oph gtt sol 3×5mlSFSD
14564TIMOHEXALO.25%oph gtt sol 1×5mlSFSD
14565TIMOHEXALO.25%oph gtt sol 3×5mlSFSD
44546TIMO-COMODO.25%gtt oph 1×10ml/25mgURSD
70474ARUTI MOL 0.25%oph gtt sol 3×5mlCHVD
76186ARUTI MOL 0.25%oph gtt sol 1×5mlCHVD
87113TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 1×5mlURSD
96021OFTENSIN 0.25%gtt oph 1×5mlZPFPL
258.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1.00ML12,74
01759TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 3×5mlURSD
12731TIMOHEXALO.5%gtt oph 1×5ml/25mgHEXD
12734TIMOHEXALO.5%gtt oph 3×5ml/25mgHEXD
14566TIMOHEXALO.5%oph gtt sol 1×5mlSFSD
14567TIMOHEXALO.5%oph gtt sol 3×5mlSFSD
14579UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMAoph gtt sol 1×10mlUPASK
19599UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMAoph gtt sol 1×5mlUPASK
21450UNI TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMAoph gtt sol 3×5mlUPASK
32553ARUTI MOL 0.50%oph gtt sol 1×5mlCUAD
32556ARUTI MOL 0.50%oph gtt sol 3×5mlCUAD
44547TIMO-COMODO.5%gtt oph 1×10ml/50mgURSD
70475ARUTI MOL 0.50%oph gtt sol 3×5mlCHVD
76187ARUTI MOL 0.50%oph gtt sol 1×5mlCHVD
87114TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 1×5mlURSD
96019OFTENSIN 0.5%gtt oph 1×5mlZPFPL
258.3S01ED02betaxolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.4S01ED03levobunolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.5S01ED04metipranolollok.1.00ML12,90
258.6S01ED05carteolollok.1.00ML19,55L/OPH
258.7S01ED51timolol v kombinaci s dorzolamidemlok.1.00ML71,18P

Dorsolamid/timolol v kombinaci předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.8S01ED51timolol v kombinaci s latanoprostemlok.1.00ML183,56P

Latanoprost/timolol v kombinaci předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

258.9S01ED51timolol v kombinaci s brimonidinemlok.1.00ML71,18P
259ostatní antiglaukomatika
259.0Ostatní antiglaukomatika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
259.1S01EB51pilokarpin v kombinaci s timololemlok.1.00ML18,91L/OPH
259.2S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM6,58
00113DILURANtbl 20×250mgZEHCZ
259.3S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM28,66
259.4S01EC02diklofenamidp.o.0.10GM6,12
259.5S01EC03dorzolamidlok.1.00ML58,44P

Dorzolamid předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

259.6S01EC04brinzolamidlok.1.00ML58,44P

Brinzolamid předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

259.7S01EE01latanoprostlok.1.00ML169,51P
259.8S01EE02unoprostonlok.1.00ML88,17P
259.9S01EE03bimatoprostlok.1.00ML141,26P
259.10S01EE04travoprostlok.1.00ML169,51P

Latanoprost, unoproston, bimatoprost a travoprost předepisuje oční lékař u pacientů s glaukomem.

260mydriatika a cykloplegika
260.0Mydriatika a cykloplegika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
260.1 S01FA01 atropin (koncentrace do 0,5% včetně)lok.1.00ML 4,72
83770ATROPIN-POS 0.5%oph gtt sol 1×10mlURSD
260.2S01FA01atropin (koncentrace nad 0,5%)lok.1.00ML5,21
83771ATROPIN-POS 1%oph gtt sol 1×10mlURSD
260.3S01FA04cyklopentolátlok.1.00ML25,74O/OPH
45558CYCLOGYL1%gtt oph 1×15ml 1%ACUB
260.4S01FA06tropikamidlok.1.00ML7,96O/OPH
21155MYDRUMoph gtt sol 1×10mlCHVD
57999MYDRUMoph gtt sol 1×10mlCUAD
260.5S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1.00ML37,94O/OPH
41338NEOSYNEPHRIN-POS 10%oph gtt sol 1×10mlURSD
261dekongescenty a antialergika
261.0Dekongescenty a antialergika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
261.1S01GA52tetryzolin/antihistaminikumlok.1.00ML3,97L/OPH.ALG
261.2S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1.00ML4,39L/OPH,ALG,ORL
54241ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)oph 10ml+nas 15mlURSD
57944CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas15ml solSFSD
83651CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas 15mlHEXD
261.3S01GX01natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)lok.1.00ML3,97
261.4S01GX02levokabastinlok.1.00ML17,20L/OPH.ALG
261.5S01GX03kyselina spaglumoválok.1.00ML14,33L/OPH.ALG
261.6S01GX05lodoxamidlok.1.00ML14,33L/OPH.ALG
261.7S01GX06emedastinlok.1.00ML17,20L/OPH, ALG
261.8S01GX07azelastinlok.1.00ML17,20L/OPH, ALG
261.9S01GX08ketotifenlok.1.00ML24,43L/OPH, ALG
261.10S01GX09olopatadinlok.1.00ML24,43L/OPH, ALG
261.11S01GX10epinastinlok.5.00ML122,16L/OPH, ALG
262anestetika lokální a jiná oftalmologika
262.0Anestetika lokální a jiná oftalmologika dále neuvedenáVeškeréBA0,01
262.1S01 HAmístní anestetikalok.1.00ML11,56L/OPH
262.2S01HA02oxybuprokainlok.1.00ML10,30L/OPH
15514NOVESINO.4%oph gtt sol 1×10mlNAICZ
20053BENOXI 0.4 % UNIMED PHARMAoph gtt sol 1×10mlUPASK
66524NOVESINO.4%oph gtt sol 1×10mlNAHCH
262.3S01KA01kyselina hyaluronoválok.1.00ML1 345,33H
262.4S01XAjodid draselný a sodnýlok.1.00ML4,78
56119JODID DRASELNÝ+SODNY 2% UNIM.PHoph gtt sol 1×10mlUPASK
262.5S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1.00GM14,57L/OPH
262.6S01XA01guajazulenlok.1.00GM3,89
262.7S01XA02retinollok.1.00GM2,86
262.8S01XA04jodid draselnýlok.1.00ML4,78
56118JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMAoph gtt sol 1×10mlUPASK
262.9S01XA11nandrolonlok.1.00ML10,95
262.10S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1.00ML2,96
262.11S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)lok.1.00GM2,96
262.12S02DA30kombinace fenazon a lidokainlok.1.00GM3,71
263ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů
263.0Ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů dále neuvedenáVeškeréBA0,01
263.1S02AA11polymyxin Blok.1.00ML2,58L/ORL
263.2S02BAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1.00ML22,40L/ORL, PED
84575OTOBACID Naur gtt sol 1×6gmAWAD
263.3S02CA03hydrokortizon a antiinfektiva v kombinacilok.1.00ML22,51L/ORL
13317CIPROBAY HC OTICsus oto 1×10mlALCE
264terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání
264.0Terapeutické extrakty alergenů standardizované dále neuvedenép.o.BA0,01
264.1V01AAII. generace (IC a IR do 100 j. včetně, JSA, JSK, SQ, SU, STU), pro sublng. podání, úvodní dávkap.o.1.00DF297,33P
264.2V01AAII. generace (IC a IR do 300j. včetně), pro sublng. podání, úvodní dávkap.o.1.00BA1 197,61P
264.3V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávkap.o.1.00DF486,85L/ALG
264.4V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávkap.o.1.00DF280,48L/ALG
47393H-AL POLLENS PER OSpor gtt sol 6×9ml-jskSVFCZ
54545H-AL POLLENS PER OSpor gtt sol 6×9ml-jskSVFCZ
264.5V01AAII. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU,STU), pro sublng. podání, udržovací dávkap.o.1.00TDD24,96P

Extrakty alergenů pro sublinguální podání předepisuje alergolog a klinický imunolog dětem do 15 let a starším k pokračování léčby alergie prokázané přítomností specifických IgE protilátek do doby ukončení této léčby.

265terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání
265.0