Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 516/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu

Částka 177/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2011 (199/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

516

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2005,

kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance územního finančního orgánu

Ministerstvo financí stanoví podle § 13a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 444/2005 Sb.:


§ 1

Vzor služebního průkazu zaměstnance územního finančního orgánu je uveden v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 516/2005 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance územního finančního orgánu

1. Popis

a) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden název územního finančního orgánu (finančního ředitelství nebo finančního úřadu), u něhož zaměstnanec vykonává úkony, k nimž je oprávněn. Na druhém řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na třetím řádku je jeho titul, jméno, popřípadě jména a příjmení. Na čtvrtém řádku je uvedeno sídlo finančního ředitelství, které průkaz vydalo. Na pátém řádku je uvedena série a číslo průkazu. Na šestém řádku je uvedeno datum vydání průkazu. Vlevo je fotografie zaměstnance. Vpravo nahoře je velký státní znak. Vpravo dole je místo pro kulaté razítko finančního ředitelství, které průkaz vydalo, a pro vlastnoruční podpis jeho ředitele. Ve spodní části jsou uvedena slova „Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem územního finančního orgánu a má oprávnění vykonávat úkony v souladu se zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

b) Průkaz zaměstnance územního finančního orgánu má rozměry 99 × 69 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 × 75 mm. Ochrannými prvky jsou ceninový papír s vodoznakem, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující pořízení kopií na barevných laserových tiskárnách a číslování pořadovým číslem barvou svítící v UV. Fotografie zaměstnance je barevná o rozměrech 3,5 × 4,5 cm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1).

c)  Rubová strana služebního průkazu je bez potisku.

2. Vyobrazení

Vyobrazení

1) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb.

Přesunout nahoru