Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 51/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

Částka 13/2005
Platnost od 31.01.2005
Účinnost od 01.02.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

(1) Druhy ptáků, včetně pravidelně se vyskytujících stěhovavých ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

(2) Ptačí oblasti lze vymezit i pro další druhy stěhovavých vodních ptáků, pokud se na lokalitě vyskytuje více než 20 000 jedinců vodních ptáků bez ohledu na počet druhů a druhové složení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 51/2005 Sb.

Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

Český názevLatinský název
bukač velkýBotaurus stellaris
bukáček malýIxobrychus minutus
kvakoš nočníNycticorax nycticorax
volavka bíláEgretta alba
volavka stříbřitáEgretta garzetta
volavka červenáArdea purpurea
čáp černýCiconia nigra
čáp bílýCiconia ciconia
kolpík bílýPlatalea leucorodia
husa polníAnser fabalis
husa běločeláAnser albifrons
husa velkáAnser anser
kopřivka obecnáAnas strepera
lžičák pestrýAnas clypeata
zrzohlávka rudozobáNetta rufina
včelojed lesníPernis apivorus
luňák hnědýMilvus migrant
luňák červenýMilvus milvus
orel mořskýHaliaeetus albicilla
orel křiklavýAquila pomarina
orel královskýAquila heliaca
moták pochopCircus aeruginosus
moták lužníCircus pygargus
moták pilichCircus cyaneus
sokol stěhovavýFalco peregrinus
raroh velkýFalco cherrug
jeřábek lesníBonasa bonasia
tetřívek obecnýTetrao tetrix
tetřev hlušecTetrao urogallus
chřástal kropenatýPorzana porzana
chřástal malýPorzana parva
chřástal polníCrex crex
jeřáb popelavýGrus grus
drop velkýOtis tarda
dytík úhorníBurhinus oedicnemus
tenkozobec opačnýRecurvirostra avosetta
racek černohlavýLarus melanocephalus
rybák obecnýSterna hirundo
rybák černýChlidonias niger
výr velkýBubo bubo
kulíšek nejmenšíGlaucidium passerinum
kalous pustovkaAsio flammeus
puštík bělavýStrix uralensis
sýc rousnýAegolius funereus
lelek lesníCaprimulgus europaeus
ledňáček říčníAlcedo atthis
žluna šedáPicus canus
datel černýDryocopus martius
strakapoud jižníDendrocopos syriacus
strakapoud prostředníDendrocopos medius
strakapoud bělohřbetýDendrocopos leucotos
datlík tříprstýPicoides tridactylus
skřivan lesníLullula arborea
linduška úhorníAnthus campestris
slavík modráčekLuscinia svecica
rákosník tamaryškovýAcrocephalus melanopogon
pěnice vlašskáSylvia nisoria
lejsek malýFicedula parva
lejsek bělokrkýFicedula albicollis
ťuhýk obecnýLanius collurio
strnad zahradníEmberiza hortulana
Přesunout nahoru