Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 504/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu

Částka 176/2005
Platnost od 28.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

504

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2005,

kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu

Vláda nařizuje podle § 26f zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb.:


§ 1

Tkáně1) nebo orgány2) lidského původu, na jejichž dovoz nebo vývoz se žádá dovozní nebo vývozní povolení3), jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Rath v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 504/2005 Sb.

Tkáně nebo orgány lidského původu, na jejichž dovoz nebo vývoz se žádá dovozní nebo vývozní povolení

Podpoložka kombinované nomenklatury společného celního sazebníku
ex 3001 90 10Tkáně nebo orgány lidského původu:
a) tkáně lidského původu,
b) buňky lidského původu,
c) orgány lidského původu.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

2) § 2 písm. a) zákona č. 285/2002 Sb.

3) § 21 odst. 1 písm. i) a § 26a odst. 1 zákona č. 285/2002 Sb., ve znění zákona č. 228/2005 Sb.

Přesunout nahoru