Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 496/2005 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka 173/2005
Platnost od 23.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.01.2007 (577/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

496

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2005,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Sazby stravného

(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a) 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2) Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a) 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 29,50 Kč u motorové nafty.


§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru