Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

Částka 11/2005
Platnost od 25.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. ledna 2005

k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)


Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností ode dne vyhlášení TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii (MKN-O-3).

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:

T – rozsah primárního nádoru,

N – nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,

M – nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů nahrazuje dosavadní 5. vydání 1997 TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2000, platné od 1. ledna 2001.

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3), 3. vydání, česká verze, představuje dvojí klasifikaci s kódovacími systémy jednak pro topografii, jednak pro morfologii. Topografický kód popisuje místo původu nádoru a používá stejné třímístné a čtyřmístné kategorie (kódy), jaké používá MKN – 10 pro maligní nádory (C00 – C80). To umožňuje vyšší specificitu pro kódování nemaligních nádorů, než je možné v MKN – 10. Morfologický kód popisuje buněčný typ tvořící nádor a biologickou aktivitu nádoru (popisuje charakteristiky nádoru jako takového).

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii nahrazuje dosavadní 2. vydání Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-2) platné od 1. ledna 1994.

TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 6. vydání 2002, česká verze 2004 a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii (MKN-O-3), 3. vydání, česká verze, lze obdržet v elektronické podobě (formát pdf) a v omezeném rozsahu i v knižní formě v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (p.o. box 60). Obě klasifikace jsou rovněž dostupné na webových stránkách ÚZIS ČR (www.uzis.cz).

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:

T - rozsah primárního nádoru,

N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,

M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 nahrazuje dosavadní 6. vydání 2002 TNM klasifikace zhoubných novotvarů, česká verze 2004, platné od 1. ledna 2005.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 bude k dispozici jednak na pevné adrese v nakladatelství BOMTON agency, s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 a jednak v elektronickém obchodě na adrese http://mkn-10.inshop.cz/.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Český statistický úřad zavedl TNM klasifikaci zhoubných novotvarů sdělením č. 49/2005 Sb., ze dne 17. ledna 2005. Tato klasifikace byla aktualizována sdělením č. 324/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek: T - rozsah primárního nádoru, N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách, M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Platné znění aktualizované TNM klasifikace zhoubných novotvarů bude k dispozici k objednání prostřednictvím kontaktních informací na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru.


Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru