Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 469/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Částka 164/2005
Platnost od 01.12.2005
Účinnost od 01.01.2006
Zrušeno k 01.07.2015 (132/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

469

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2005,

kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 1 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 541/2002 Sb.

Fyzikálně-chemické rozbory

RozborVýše náhrady nákladu v Kč
Stanovení antioxidantů v potravinách metodou HPLC2460
Stanovení antioxidantů v potravinách metodou GC2460
Stanovení kyseliny isoaskorbové v potravinách metodou HPLC950
Identifikace syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou TLC780
Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou HPLC2080
Stanovení syntetických potravinářských barviv v potravinách metodou spektrofotometrickou1480
Stanovení karotenoidů v potravinách metodou spektrofotometrickou1200
Stanovení beta-karotenu v potravinách metodou spektrofotometrickou1990
Stanovení beta-karotenu v potravinách metodou HPLC1600
Stanovení kyseliny p-hydroxybenzoové a jejích esterů v potravinách metodou HPLC960
Stanovení kyseliny propionové v potravinách metodou HPLC1090
Stanovení kyseliny sorbové a kyseliny benzoové v potravinách metodou HPLC950
Stanovení celkového oxidu siřičitého v potravinách metodou destilačně-titrační320
Stanovení oxidu siřičitého v potravinách metodou spektrofotometrickou s pararosanilinem1080
Stanovení dusitanů v potravinách spektrofotometricky560
Stanovení dusitanů v potravinách metodou FIA1000
Stanovení bifenylu a orto-fenylfenolu v potravinách metodou GC2410
Stanovení kyseliny mravenčí v potravinách metodou HPLC1090
Stanovení fosforu v potravinách metodou spektrofotometrickou1280
Stanovení kyseliny citrónové metodou HPLC1200
Stanovení anthokyanů metodou "fingerprinting chromatography"2640
Stanovení neohesperidinu v potravinách metodou HPLC1080
Stanovení sorbitolu a manitolu v potravinách metodou HPLC950
Stanovení sorbitu v pekařských a cukrářských výrobcích260
Stanovení theobrominu, kofeinu a theofylinu v potravinách metodou HPLC1160
Stanovení celkového obsahu glutamátu sodného v potravinách metodou HPLC1110
Stanovení glutamátu sodného v polévkách a obdobných přípravcích metodou izotachoforetickou (ITP)370
Stanovení chininu metodou HPLC1000
Stanovení chininu metodou spektrofotometrickou940
Stanovení přídavku glutamátu sodného výpočtem z celkového obsahu glutamátu1550
Stanovení aromatických látek a alkaloidů v potravinách metodou GC2000
Stanovení mentolu v potravinách metodou GLC1780
Stanovení vanilinu, ethylvanilinu, kumarinu a příbuzných aromatických látek v potravinách metodou HPLC1080
Stanovení flavonoidních látek v potravinách metodou HPLC1080
Stanovení niacinu a kyseliny listové ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC1530
Stanovení vitaminů A a E v potravinách metodou HPLC1600
Stanovení vitaminů B1, B2, B6 v potravinách metodou HPLC1690
Stanovení vitaminu B12 v potravinách metodou ELIS A3000
Stanovení vitamínu B1 metodou HPLC1690
Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC1690
Stanovení vitaminu C v potravinách metodou HPLC950
Stanovení vitaminů D2 a D3 ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC1600
Stanovení kyseliny pantotenové ve fortifikovaných potravinách metodou HPLC1480
Stanovení obsahu jódu metodou spektrofotometrickou1530
Stanovení L-karnitinu v energetických nápojích a v potravních doplňcích metodou HPLC1300
Stanovení thiabendazolu v potravinách2020
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC AED2470
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení GC MSD1390
Stanovení (konfirmace) jednoho vzorku na zařízení LC/MS3430
Stanovení diquatu a paraquatu v potravinách metodou GC2780
Stanovení dithiokarbamátů v potravinách metodou GC2570
Stanovení fenoxyalkanových kyselin v potravinách metodou GC2730
Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou destilačné titrační550
Stanovení fosforovodíku v potravinách metodou GC2440
Stanovení fenylmočovinových herbicidů v potravinách metodou GC2240
Stanovení reziduí pesticidů v potravinách metodou GC (Multireziduální metoda GC/ECD/NPD/MSD)5930
Stanovení pesticidů v potravinách metodou HPLC (Multireziduální metoda I)2440
Stanovení reziduí pesticidů v potravinách metodou LC/MS (Multireziduální metoda)4590
Stanovení chlormequatu v potravinách metodou LC/MS3650
Stanovení daminosidu v potravinách metodou GC2780
Stanovení mléčného tuku v potravinách metodou GC2460
Stanovení triacylglycerolů v potravinách metodou GC3700
Stanovení stigmastadienů v potravinách metodou GC3100
Stanovení triazinových herbicidů v potravinách metodou GC2280
Stanovení metylbromidu v potravinách metodou GC2470
Stanovení bromidů v potravinách metodou GC/ECD2290
Stanovení jednoho prvku metodou AAS - plamenová technika420
Stanovení jednoho prvku metodou AAS - bezplamenová technika630
Stanovení jednoho prvku metodou AAS - hydridová technika750
Stanovení rtuti metodou AAS na zařízení AMA 254360
Stanovení dusičnanů v ovoci a zelenině metodou ISE660
Stanovení dusičnanů metodou HPLC1130
Stanovení sumy dusičnanů a dusitanů v potravinách metodou FIA1000
Stanovení bromidů a dusitanů metodou HPLC1480
Stanovení chlorovaných alifatických uhlovodíků metodou GC1680
Stanovení polyaromatických uhlovodíků v potravinách metodou HPLC2910
Stanovení N-nitrosaminů v potravinách metodou GC/TEA2950
Stanovení ftalátů v nápojích metodou GC1980
Stanovení polychlorovaných bifenylů a chlorovaných pesticidů v potravinách metodou GC2640
Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 v potravinách metodou HPLC6060
Stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 metodou TLC (screening)2500
Stanovení deoxynivalenolu v potravinách metodou HPLC s využitím imunoafinitních kolonek5610
Stanovení sterigmatocystinu v potravinách metodou LC/MS5890
Stanovení ochratoxinu A ; zelená káva, zrniny; metodou TLC(screening)910
Stanovení ochratoxinu A v potravinách metodou HPLC s využitím imunoafinitních (SPE) kolonek7360
Stanovení patulinu v potravinách metodou HPLC1850
Stanovení fumonisinů B1 a B2 metodou HPLC s využitím imunoafinitních kolonek5490
Stanovení zearalenonu v potravinách metodou HPLC5610
Stanovení biogenních aminů v potravinách metodou HPLC1760
Stanovení toxických glykoalkaloidů v potravinách metodou HPLC2160
Stanovení metanolu v lihovinách a lihu metodou GC950
Stanovení 3-MCPD v potravinách5480
Stanovení barviv Sudan v chilli výrobcích metodou HPLC1400
Stanovení nepovolených barviv v potravinách metodou HPLC1400
Stanovení 1,3-pentadienu v potravinách metodou GC/MS1580
Stanovení aromatických uhlovodíků v potravinách metodou GC1680
Stanovení těkavých organických látek v potravinách metodou GC1680
Stanovení chloraminu1150
Stanovení etylkarbamátu v lihovinách metodou GC1390
Stanovení etylacetátu plynovou chromatografií950
Stanovení pH vody100
Stanovení pH ve víně100
Stanovení přímo redukujících cukrů ve víně470
Stanovení tlaku oxidu uhličitého v šumivých a perlivých vínech100
Stanovení volného oxidu siřičitého ve vínech metodou FIA960
Výpočet celkového alkoholu ve víně30
Stanovení zásaditosti popela380
Stanovení titrovatelných zásad v lihovinách140
Stanovení veškerých kyselin v lihovinách170
Stanovení vícesytných alkoholů ve vínech a lihovinách1500
Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihovinách s vyšším obsahem těkavých složek340
Stanovení vyšších alkoholů, esterů a aldehydů v lihu a lihovinách s nízkým obsahem těkavých složek1340
Stanovení vody v etanolu (lihu) metodou GC750
Stanovení furalů v lihu a lihovinách1500
Stanovení obsahu vaječného žloutku ve vaječných likérech spektroforometrickou metodou1280
Stanovení jakosti chmele; cizí příměsi140
Stanovení jakosti chmele; jemnost vřeténka70
Stanovení jakosti chmele; obsah pecek140
Stanovení jakosti chmele; otluky140
Stanovení jakosti chmele; příprava vzorku70
Stanovení jakosti chmele; rozplevelení140
Stanovení jakosti chmele; škodliví činitelé140
Stanovení obsahu náplně v nečokoládových cukrovinkách100
Stanovení složení u čokoládových cukrovinek70
Stanovení kyselosti celkové u želatinových cukrovinek160
Stanovení kyselosti pro ovocné komprimáty (cukrovinky)160
Stanovení množství hub druhotně napadených hmyzem230
Stanovení perforace hub230
Stanovení obsahu mechanických nečistot hub70
Stanovení vlhkosti hub220
Stanovení sušiny hub380
Průkaz druhů mas metodou ELISA3500
Stanovení obsahu čisté svalové bílkoviny přepočtem přes 3-methylhistdin1210
Měření pH vodního výluhu masa100
Stanovení podílu uvolněných složek100
Stanovení aktivity vody aw370
Stanovení kostních částí200
Stanovení provařenosti masných výrobků160
Stálost barvy masných výrobků70
Stanovení obsahu masa6180
Stanovení hydroxyprolinu v potravinách1810
Stanovení obsahu náplně nebo panády zmrazených výrobků100
Stanovení obsahu čokoládové polevy v mražených výrobcích50
Stanovení volné vody u zabité drůbeže50
Stanovení složení mrazírenských výrobků -jedna složka70
Stanovení složení mrazírenských výrobků -2-5 složek350
Stanovení složení mrazírenských výrobků - 6 a více složek500
Stanovení alkaloidů v tabáku a tabákových výrobcích metodou spektrofotometrickou2210
Stanovení alkaloidů v kondenzátu cigaretového kouře2260
Stanovení nikotinu v kondenzátu cigaretového kouře metodou GC2260
Stanovení hmotnostního podílu tabákových částic410
Stanovení šířky řezu tabákové směsi v tabákových výrobcích270
Stanovení vody v cigaretovém kouři metodou GC740
Stanovení vody v tabákových výrobcích metodou vážkovou160
Detekce specifické DNA v sójových a kukuřičných výrobcích PCR screeningovou metodou s CaMV 35S promotorem a NOS terminátorem4500
Detekce specifické DNA v potravinách rostlinného původu Real-Time PCR screeningovou metodou s CaMV 35S promotorem a NOS terminátorem8170
Detekce specifické DNA Round Up Ready sóji v sójových výrobcích pomocí PCR metody1500
Detekce specifické DNA kukuřice Bt-176 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody4920
Stanovení specifické DNA Round Up Ready sóji v sójových výrobcích metodou Real-Time PCR12426
Stanovení specifické DNA Kukuřice Bt-176 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR10200
Detekce specifické DNA kukuřice Bt-11 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody4920
Stanovení specifické DNA kukuřice Bt-11 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR10200
Detekce specifické DNA kukuřice MON810 v kukuřičných výrobcích pomocí PCR metody4920
Stanovení specifické DNA kukuřice MON810 v kukuřičných výrobcích metodou Real-Time PCR10200
Detekce specifické DNA bakterií rodu Salmonella v potravinách metodou Real-Time PCR6280
Stanovení obsahu sojové bílkoviny v potravinách metodou ELISA3000
Stanovení markerových sacharidů v potravinách po předčištění na kolonkách SPE metodou enzymatickospektrofotometrickou2700
Stanovení markerových sacharidů v potravinách po předčištění na SPE kolonkách metodou iontové HPLC2700
Stanovení sacharózy v potravinách440
Stanovení redukujících cukrů v potravinách430
Stanovení veškerých cukrů v potravinách430
Stanovení laktózy a maltózy metodou HPLC1080
Stanovení sacharósy, glukosy fruktósy a sorbitolu v potravinách metodou HPLC950
Stanovení spektra cukrů v medu1300
Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v potravinách metodou HPLC1130
Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu, furfuralu a 5-ethylfurfuralu metodou HPLC1130
Stanovení tuku po hydrolýze na zařízení SOXTEC 1026360
Stanovení "tuku" přímou extrakcí na zařízení SOXTEC 1026220
Stanovení mastných kyselin v potravinách metodou GC1920
Stanovení sterolů v potravinách metodou GC2600
Stanovení cholesterolu v potravinách metodou GLC2600
Stanovení stigmastadienů v olivových olejích metodou GC3100
Spektrofotometrická stanovení v UV oblasti (K232, K270, delta K) v olivovém oleji560
Spektrofotometrické stanovení K270 po úpravě oxidem hlinitým v olivovém oleji940
Stanovení dusíku v potravinách590
Stanovení dusíku a přepočet na bílkoviny v potravinách610
Stanovení gliadinu (lepku) v potravinách metodou ELISA2500
Stanovení potravinové vlákniny v potravinách metodou enzymaticko- gravimetickou3500
Stanovení alergenů a specifických bílkovin metodou ELISA3000
Stanovení laktózy / galaktózy v potravinách enzymaticko-spektrofotometrickou metodou1700
Stanovení spektra volných aminokyselin metodou HPLC2670
Stanovení jedné aminokyseliny metodou HPLC1110
Stanovení soli220
Stanovení organických kyselin v potravinách metodou HPLC1400
Stanovení kyseliny pyrrolidonkarboxylové metodou HPLC950
Stanovení beta-karotenu, kriptoxanthinesteru a xanthophylesteru v potravinách metodou spektrofotometrickou2060
Stanovení alkoholu, extraktu, pH, barvy, energ. u piva na zařízení SCABA560
Stanovení kyselosti160
Stanovení objemu, hmotnosti spotřebitelského balení70
Stanovení obsahu šťávy v citrusových plodech200
Dovolené odchylky podle předmětových norem - suché skořápkové plody250
Stanovení vlhkosti v aromatizovaných cukrech140
Stanovení obsahu barevných změn v obilovinách130
Stanovení sušiny v potravinách na zařízení MA 5070
Přepočet znaku na sušinu, který není uveden v sazebníku jako znak v sušině30
Stanovení šlehatelnosti smetany50
Stanovení energetické hodnoty1580
Výpočet energetické hodnoty50
Stanovení složení nesourodých potravin - makroskopický rozbor250
Stanovení složení nesourodých potravin - mikroskopický rozbor330
Stanovení cizorodé příměsi v potravinách250
Stanovení obsahu skořápek590
Stanovení napadení obilovin, luštěnin a olejnin skladištními škůdci140
Stanovení objemové hmotnosti obilovin50
Stanovení příměsí a nečistot při stanovení jednoho znaku v obilovinách50
Stanovení příměsí a nečistot při počtu kontrolovaných znaků více než 1 v obilovinách210
Stanovení podílu plných zrn v obilovinách70
Stanovení snětivosti pšenice70
Stanovaní mokrého lepku v obilovinách140
Stanovaní tažnosti lepku v obilovinách160
Stanovaní bobtnavosti lepku v obilovinách210
Stanovení maltózy v žitě470
Stanovení pšenice tvrdé a obecné70
Stanovení sklovitosti pšenice tvrdé140
Třídění sladovnického ječmene220
Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene430
Stanovení klíčivé energie sladovnického ječmene270
Stanovení podílu kukuřice typu koňský zub a velkozrnné kukuřice50
Stanovení klíčivosti kukuřice430
Stanovení vlhkosti luštěnin220
Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé70
Stanovení muškovitosti luštěnin100
Stanovení vařivosti luštěnin210
Stanovení příměsí a nečistot u luštěnin, při stanovení jednoho znaku50
Stanovení příměsí a nečistot u luštěnin, při počtu kontrolovaných znaků více než 1210
Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot při jednoho znaku v olejninách stanovení kontrolovaných znaků více než 1 v olejninách50
Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot při počtu210
Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader140
Stanovení semen blínu v máku a hořčici270
Stanovení hmotnosti tisíce semen sóji při vlhkosti 12%50
Stanovení obsahu vody v obilovinách a výrobcích z obilovin220
Stanovení obsahu vody v kukuřici (v mletých zrnech a v celých zrnech)380
Stanovení obsahu hrubé vlákniny v zemědělských a potravinářských výrobcích1180
Stanovení čísla poklesu u obilovin380
Stanovení popela v obilovinách, luštěninách a výrobcích z nich140
Stanovení sedimentační hodnoty (SDS test) u obilovin420
Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek v olejnatých semenech220
Stanovení obsahu oleje v olejnatých semenech480
Stanovení cukernatosti cukrovky160
Stanovení velikosti hlíz brambor50
Vady hlíz brambor100
Stanovení odrůdové jednotnosti brambor50
Stanovení odrůdové jednotnosti brambor pomocí polyakrylamidové elektroforézy2540
Stanovení varného typu brambor460
Stanovení vlhkosti chmele210
Stanovení konduktometrické hodnoty (KH) chmele760
Stanovení výtěžnosti a hmotnosti u sladkovodních tržních ryb260
Stanovení stolní hodnoty (včetně senzorického hodnocení) u sladkovodních tržních ryb520
Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharínu v potravinách metodou HPLC1030
Stanovení cyklamátu v potravinách - metodou HPLC1200
Stanovení vitaminu A v potravinách metodou HPLC1990
Stanovení kyseliny linolové a linolenové v potravinách (tucích a olejích)1080
Stanovení napadení těstovin škůdci70
Stanovení zlomků a příměsí jiných druhů těstovin100
Stanovení očkovitosti těstovin50
Stanovení vlhkosti těstovin210
Stanovení popela v těstovinách140
Stanovení písku v těstovinách350
Stanovení titrovatelných kyselin v těstovinách100
Vařivost pro ostatní zkoušky v těstovinách50
Stanovení vaznosti těstovin50
Stanovení zvětšení objemu těstovin50
Stanovení rozvářivosti a lepkavosti těstovin50
Stanovení vaječného obsahu v těstovinách560
Stanovení chloridu sodného v pekařských výrobcích220
Stanovení obsahu vody s předsoušením při 130 °C v pekařských výrobcích140
Stanovení obsahu vody bez předsoušení při 130 °C v pekařských výrobcích70
Stanovení obsahu vody sušením s nasávací hmotou v pekařských výrobcích220
Stanovení popela v pekařských výrobcích140
Podíl popela nerozpustného v kyselině v pekařských výrobcích350
Stanovení tuku přímou extrakcí v pekařských výrobcích220
Stanovení tuku po hydrolýze v pekařských výrobcích360
Stanovení obsahu cukrů v pekařských výrobcích440
Stanovení titrovatelných kyselin v pekařských výrobcích160
Stanovení sušiny refraktometricky v pekařských výrobcích50
Stanovení kyselosti tvarohové náplně v pekařských výrobcích180
Stanovení kyselosti ovocné náplně v pekařských výrobcích180
Stanovení glycidu výpočtem v pekařských výrobcích50
Stanovení obsahu bílkovin v pekařských výrobcích550
Stanovení zrnitosti strouhanky50
Stanovení příměsi ve strouhance50
Stanovení vody sušením při 105 °C v cukrářských výrobcích220
Stanovení popela v cukrářských výrobcích140
Podíl popela nerozpustného v kyselině v cukrářských výrobcích350
Stanovení cukrů v cukrářských výrobcích440
Stanovení tuků extrakcí po hydrolýze v cukrářských výrobcích360
Stanovení titrovatelných kyselin v cukrářských výrobcích100
Stanovení vody sušením při 130 °C v cukrářských výrobcích140
Stanovení vody vážkově s nasávací hmotou v cukrářských výrobcích220
Stanovení tuku acidobutyrometricky v cukrářských výrobcích210
Stanovení sušiny zmrzlin při 105 °C160
Stanovení sušiny zmrzlin při 130 °C70
Stanovení tuku acidobutyrometricky ve zmrzlinách210
Stanovení tuku po hydrolýze ve zmrzlinách360
Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi metodou Schoorla ve zmrzlinách440
Stanovení vlhkosti cukrovinek a trvanlivého pečiva sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti140
Stanovení vody sušením s absolutním etanolem v cukrovinkách a trvanlivém pečivu70
Stanovení vlhkosti nápoje v prášku140
Stanovení obsahu tuku přímou extrakcí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu250
Stanovení obsahu tuku po hydrolýze v cukrovinkách a trvanlivém pečivu360
Stanovení obsahu popela v cukrovinkách a trvanlivém pečivu210
Stanovení písku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu300
Stanovení čokoládové polevy formované, máčené170
Stanovení sušiny refraktometicky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu50
Stanovení sacharózy polarimetricky v cukrovinkách a trvanlivém pečivu250
Stanovení sacharidu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu430
Stanovení obsahu zlomků a drti v cukrovinkách a trvanlivém pečivu70
Stanovení přísad (jádrovin) v čokoládách130
Stanovení laktózy v cukrovinkách a trvanlivém pečivu250
Stanovení theobrominu a kofeinu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu810
Důkaz kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu50
Stanovení kyanovodíku v cukrovinkách a trvanlivém pečivu550
Stanovení kyseliny mravenčí v cukrovinkách a trvanlivém pečivu1440
Stanovení etyl- a propylesterů kyseliny p-hydroxybenzoové v cukrovinkách a trvanlivém pečivu560
Stanovení reziduí metylbromidu v cukrovinkách a trvanlivém pečivu1110
Stanovení ztráty sušením a sušiny v cukrovarských výrobcích140
Stanovení pH potenciometricky v cukrovarských výrobcích100
Stanovení sacharózy polarimetricky v cukrovarských výrobcích200
Stanovení popela v cukrovarských výrobcích290
Stanovení redukujících cukrů v cukrovarských výrobcích250
Stanovení barvy cukrovarských výrobků220
Stanovení granulometrického složení u repného cukru100
Stanovení obsahu nerozpustných látek v cukrovarských výrobcích220
Stanovení sušiny refraktometricky v cukrovarských výrobcích50
Stanovení ferromagnetických příměsí v cukrovarských výrobcích50
Důkaz oxidu siřičitého v rafinovaném cukru270
Stanovení protihrudkujících látek v cukrovarských výrobcích260
Stanovení pektínu v želírujícím cukru260
Stanovení želírovací schopnosti v želírovacím cukru390
Stanovení redukujících cukrů v tekutých cukrech250
Stanovení sušiny refraktometricky v tekutých cukrech50
Stanovení popela ve škrobu140
Stanovení pH vodního výluhu škrobu100
Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu škrobu120
Stanovení písku ve škrobu350
Stanovení barvy škrobu porovnáváním s etalony160
Stanovení stipů ve škrobu50
Stanovení oxidu siřičitého ve výrobcích ze škrobu metodou destilačné titrační320
Stanovení zcukření škrobového sirupu170
Stanovení titrační kyselosti ve výrobcích ze škrobu120
Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu v produktech hydrolýzy škrobu600
Stanovení sušiny refraktometricky v glukózovém sirupu50
Stanovení alkoholu v pivu300
Stanovení skutečného extraktu piva300
Stanovení pH piva100
Stanovení barvy piva200
Stanovení trvanlivosti piva100
Stanovení zákalu piva200
Výpočet využitelné energie piva50
Stanovení pěnivosti piva70
Stanovení cukrů v pivu480
Stanovení oxidu uhličitého v pivu200
Stanovení trvanlivosti droždí80
Stanovení sušiny droždí140
Stanovení popela v droždí210
Stanovení mohutnosti kynutí v těstě u droždí160
Stanovení kyselosti droždí180
Stanovení hustoty vonných a chuťových látek160
Stanovení indexu lomu vonných a chuťových látek90
Stanovení optické otáčivosti vonných a chuťových látek90
Stanovení kyselin a čísla kyselosti vonných a chuťových látek220
Stanovení etanolu destilací ve vonných a chuťových látkách340
Stanovení ztrát vonných a chuťových látek sušením při 105 °C140
Stanovení alkoholu v lihovinách350
Stanovení netěkavých látek rozpustných, cukrů v lihovinách210
Stanovení veškerých kyselin v lihovinách100
Stanovení esterů ve vinném destilátu a brandy metodou titrační290
Stanovení aldehydů ve vinném destilátu metodou titrační780
Stanovení metanolu v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou730
Stanovení vyšších alkoholů v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou1110
Stanovení furalu v brandy a vinném destilátu metodou fotometrickou1440
Stanovení kyanovodíku v lihovinách210
Stanovení cukrů v lihovinách430
Stanovení hustoty lihovin160
Stanovení hustoty vín160
Stanovení alkoholu ve vínech350
Stanovení celkové kyselosti vín100
Stanovení těkavých kyselin ve vínech210
Stanovení oxidu siřičitého ve vínech140
Stanovení a výpočet bezcukerného extraktu ve vínech1380
Stanovení popela ve vínech390
Stanovení veškeré kyseliny vinné ve vínech180
Stanovení vinného kamene ve vínech160
Stanovení průměrné hmotnosti 100 zdravých plodů, jader suchých skořápkových plodů50
Stanovení počtu celých jader na 100 g nebo na 1 libru (454 g) suchých skořápkových plodů50
Stanovení podílu skořápek a zdravých jader u suchých skořápkových plodů100
Stanovení podílu slupek, skořápek a zdravých jader u suchých skořápkových plodů200
Stanovení poměru velikosti jader suchých skořápkových plodů50
Stanovení příčného průměru velikosti plodů suchých skořápkových plodů50
Stanovení jemnosti strouhání suchých skořápkových plodů50
Stanovení ztráty sušením - vlhkosti u jader suchých skořápkových plodů a kokosu140
Stanovení ztráty sušením - vlhkosti celých jader a plodů160
Stanovení ztráty sušením - vlhkosti u skořápek a slupek suchých skořápkových plodů140
Stanovení celkového popela suchých skořápkových plodů210
Stanovení popela suchých skořápkových plodů nerozpustného v kyselině - písek430
Stanovení celkové alkality popela suchých skořápkových plodů380
Stanovení petroleterového extraktu - tuku suchých skořápkových plodů480
Stanovení čísla kyselosti izolovaného tuku suchých skořápkových plodů90
Stanovení veškerého oxidu siřičitého podle Rothenfusera v suchých skořápkových plodech220
Stanovení obsahu chloridu sodného v suchých skořápkových plodech160
Stanovení ztráty pražením suchých skořápkových plodů160
Stanovení vlhkosti u neloupaných arašídů160
Stanovení obsahu příměsí suchých skořápkových plodů50
Mechanický rozbor neloupaných arašídů230
Stanovení škůdců u neloupaných arašídů230
Stanovení škůdců u suchých skořápkových plodů230
Stanovení sušiny v nealkoholických nápojích refraktometricky50
Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích, manometricky50
Stanovení oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích titrační metodou200
Stanovení kyselosti - titrovatelné kyseliny v nealkoholických nápojích200
Stanovení alkoholu v nealkoholických nápojích310
Stanovení cukru v nealkoholických nápojích350
Stanovení popela v nealkoholických nápojích210
Stanovení kofeinu v nealkoholických nápojích360
Stanovení chininu v nealkoholických nápojích730
Stanovení sacharínu v nealkoholických nápojích730
Stanovení relativní hustoty nealkoholických nápojů160
Stanovení těkavých kyselin v nealkoholických nápojích210
Stanovení kyselosti kvasného octa170
Stanovení etanolu v kvasném octě420
Stanovení veškerého extraktu kvasného octa270
Stanovení popela v kvasném octě380
Stanovení přímo redukujících cukrů v kvasném octě470
Stanovení sacharózy v kvasném octě530
Stanovení bezcukerného extraktu kvasného octa50
Důkaz volných minerálních kyselin v kvasném octě50
Stanovení volných minerálních kyselin v kvasném octě160
Důkaz oxidu siřičitého v kvasném octě140
Stanovení oxidu siřičitého v kvasném octě300
Stanovení ovocného (zeleninového) podílu6270
Stanovení pevného podílu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny70
Stanovení čísla bobtnavosti konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny50
Stanovení hustoty konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny160
Stanovení extraktu konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny300
Stanovení celistvosti plodů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení hmotnosti tekutého podílu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení složení směsi konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny70
Stanovení velikostní vyrovnanosti konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny70
Stanovení množství drtě v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení hrubé vlákniny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení neodpeckovaných plodů a pecek v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení nedozrálých, připálených, mechanicky poškozených, skvrnitých a škůdci poškozených plodů nebo jejich upravených částí a plodů se stopkou v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení kovových částic v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Odsíření pulpy při senzorickém hodnocení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny140
Stanovení hmotnostního podílu ovoce v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení obsahu rostlinných příměsí v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny70
Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny210
Stanovení sušiny v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny refraktometricky50
Stanovení refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou5500
Stanovení popela a jeho zásaditosti v konzervárenských v polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny350
Stanovení minerálních příměsí (písku) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny420
Stanovení celkové kyselosti konzervárenských polotovaru a výrobku z ovoce a zeleniny200
Stanovení netěkavých kyselin (kyseliny mléčné) v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny530
Stanovení etanolu v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny300
Stanovení éterických olejů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny80
Stanovení obsahu dřeně v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny80
Stanovení obsahu cukrů v konzervárenských polotovarech a výrobcích z ovoce a zeleniny440
Stanovení kyseliny benzoové konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny metodou spektrofotometrickou950
Stanovení vlhkosti pektínových výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny sušením140
Stanovení vlhkosti pektínových výrobků a přípravků pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny destilační metodou220
Stanovení hrubého pektínu v pektínových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny750
Stanovení rosolotvorné mohutnosti v pektínových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny700
Stanovení kyseliny benzoové alkalimetrickou titrací v pektínových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny100
Stanovení kyseliny benzoové a benzoanu sodného v pektínových výrobcích a přípravcích pro nakládání a konzervování ovoce a zeleniny210
Zkoušky technického vyhotovení fermentovaného tabáku a tabákových výrobků270
Stanovení popela ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích380
Stanovení vody ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích metodou destilační480
Stanovení alkaloidů (nikotinu) ve fermentovaném tabáku a tabákových výrobcích2260
Stanovení hmotnostní rychlosti volného hoření (hořlavost) fermentovaného tabáku a tabákových výrobků200
Stanovení tuku přímou extrakcí v mrazírenských výrobcích220
Stanovení obsahu sušiny v mrazírenských výrobcích210
Stanovení chloridu sodného v mrazírenských výrobcích220
Stanovení obsahu rozpustných pevných látek v ovocných a zeleninových výrobcích- metodou refraktometrickou150
Stanovení popela nerozpustného v kyselině, v ovocných a zeleninových výrobcích350
Stanovení kyselosti ovocných a zeleninových výrobků200
Stanovení podílu nerozpustného v alkoholu u čerstvé nebo zmrazené kukuřice a hrášku490
Stanovení relativní hustoty ovocných a zeleninových šťáv100
Stanovení hodnoty pH ovocných a zeleninových šťáv100
Stanovení formolového čísla ovocných a zeleninových šťáv200
Stanovení obsahu fosforu v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1280
Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu) v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1700
Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové v ovocných a zeleninových šťávách, metodou spektrofotometrickou1700
Spektrometrické stanovení obsahu prolinu v ovocných a zeleninových šťávách950
Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách metodou HPLC1080
Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-jablečné v ovocných a zeleninových šťávách metodou spektrofotometrickou1700
Stanovení pH ovocných a zeleninových výrobku100
Stanovení popela nerozpustného v kyselině v mlýnských výrobcích350
Stanovení škůdců mlýnských výrobků140
Stanovení ferromagnetických příměsí v mlýnských výrobcích50
Stanovení zrnitosti mlýnských výrobků50
Stanovení očkovitosti mlýnských výrobků50
Stanovení vody v mlýnských výrobcích140
Stanovení popela v mlýnských výrobcích140
Stanovení titrovatelných kyselin v mlýnských výrobcích100
Stanovení maltózy v mlýnských výrobcích470
Stanovení obsahu mokrého lepku v mlýnských výrobcích140
Stanovení bobtnavosti lepku v mlýnských výrobcích220
Stanovení cukru podle Schoorla v mlýnských výrobcích440
Stanovení obsahu tuku v mlýnských výrobcích360
Stanovení diastatické mohutnosti mlýnských výrobků460
Stanovení mokrého lepku v pšeničné mouce160
Zkouška vařivosti krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin100
Stanovení škůdců krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin140
Stanovení příměsí, nečistot a zrnitosti -jeden znak - u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin50
Stanovení příměsí a nečistoty při počtu kontrolovaných znaků více než 1, u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin140
Stanovení příměsí a nečistoty při stanovení jednoho znaku u krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin50
Stanovení vody v kroupách, rýži, jáhlech, pohance a luštěninách210
Stanovení obsahu mléčného tuku v čokoládě a čokoládových cukrovinkách3700
Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách1730
Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny v čokoládě a čokoládových cukrovinkách1180
Stanovení obsahu kakaového prášku2780
Stanovení obsahu vlhkosti škrobu sušením140
Stanovení síranového popela škrobu a derivátů škrobů210
Stanovení obsahu oxidu siřičitého ve škrobech a derivátech škrobů320
Stanovení ztráty hmotnosti sušením (vakuová sušárna) u dextrózy310
Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plodů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchylek od základního zbarvení sušených jablek230
Stanovení obsahu oxidu siřičitého v sušených jablkách metodou spektrofotometrickou1080
Stanovení obsahu vody v sušených jablkách310
Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plodů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchylek od základního zbarvení sušených hrušek230
Stanovení obsahu zbytkového oxidu siřičitého v sušených hruškách metodou spektrofotometrickou1 080
Stanovení obsahu vody v sušených hruškách310
Stanovení obsahu škodlivým hmyzem napadených a poškozených plodů, nezralých plodů, cizích příměsí a odchylek od základního zbarvení sušených broskví230
Stanovení obsahu zbytkového oxidu siřičitého v sušených broskvích metodou spektrofotometrickou1080
Stanovení obsahu vody v sušených broskvích310
Stanovení obsahu škůdců v sušeném ovoci - mikroskopicky330
Stanovení obsahu vody v sušených švestkách310
Stanovení velikostní vyrovnanosti sušených švestek70
Stanovení obsahu vody v rozinkách310
Stanovení obsahu vody v sušených fíkách310
Stanovení obsahu vody v sušených meruňkách310
Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech1820
Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje1110
Stanovení surového a beznikotinového bezvodného kondenzátu kouře u cigaret1820
Stanovení sušiny mléka a tekutých mléčných výrobků sušením do konstantní hmotnosti s pískem160
Stanovení sušiny mléka a tekutých mléčných výrobků sušením konstantní dobu s pískem70
Stanovení tuku v mléce a mléčných výrobcích gravimetricky po kyselé hydrolýze360
Stanovení obsahu sušiny a vody v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných140
Stanovení titrační kyselosti mléčných výrobků sušených a zahuštěných100
Zjištění znečištěnin v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných100
Stanovení obsahu tuku v mléčných výrobcích sušených a zahuštěných metodou acidobutyrometrickou210
Stanovení sušiny mražených mléčných výrobků140
Stanovení popela mražených mléčných výrobků370
Stanovení tuku u mražených mléčných výrobků metodou acidobutyrometrickou210
Stanovení kyselosti mražených mléčných výrobků100
Stanovení pH mražených mléčných výrobků metodou potenciometrickou100
Stanovení glycidu v mražených mléčných výrobcích480
Stanovení procenta šlehání mražených mléčných výrobků70
Stanovení obsahu vody a sušiny u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek140
Stanovení chloridu sodného u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek160
Stanovení pH u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou potenciometrickou100
Stanovení tuku u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou aci dobutyrometri ckou210
Stanovení tuku vážkovou metodou podle Röse-Gottlieba v mléce a mléčných výrobcích460
Stanovení popela u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek210
Stanovení tuku v sušině u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek metodou acidobutyrometrickou380
Stanovení stupně kyselosti u sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek100
Stanovení obsahu chloridu sodného v másle120
Stanovení stupně kyselosti filtrovaného tuku másla160
Stanovení obsahu vlhkosti kaseinu140
Stanovení obsahu tuku v kaseinu460
Stanovení obsahu bílkovin v kaseinu610
Stanovení obsahu popela v kaseinu140
Stanovení volné kyselosti kaseinu160
Stanovení obsahu laktózy v kaseinu420
Stanovení indexu rozpustnosti kaseinu210
Stanovení čistoty kaseinu210
Stanovení čistoty skořápky slepicích vajec konzumních70
Stanovení neporušenosti konzumní skořápky slepicích vajec70
Důkaz čistění a umytí slepicích vajec konzumních70
Zjištění deformovanosti tvaru slepicích vajec konzumních70
Zjištění pachu povrchu vejce70
Určení velikosti vzduchové bubliny u slepicích vajec konzumních70
Zjištění stálosti a polohy vzduchové bubliny u slepicích vajec konzumních70
Zjištění průhlednosti a tuhosti bílku u slepicích vajec konzumních70
Zjištění viditelnosti a nepohyblivosti žloutku u slepicích vajec konzumních70
Zjištění kvality vaječné hmoty po rozbití70
Důkaz olejování vajec slepicích konzumních80
Zjišťování jakosti zabité drůbeže340
Stanovení podílu složek v drůbežích a zvěřinových konzervách100
Stanovení obsahu vody v drůbežích a zvěřinových konzervách210
Stanovení obsahu tuku v drůbežích a zvěřinových konzervách190
Stanovení obsahu chloridu sodného v drůbežích a zvěřinových konzervách130
Stanovení kyselosti škvařeného sádla180
Stanovení obsahu vody ve škvařeném sádle140
Stanovení vody sušením u ryb, rybích výrobků a konzerv140
Stanovení chloridu sodného u ryb, rybích výrobků a konzerv160
Stanovení kyselosti u ryb, rybích výrobků a konzerv100
Stanovení hmotnosti obsahu u ryb, rybích výrobků a konzerv70
Stanovení tuku u ryb, rybích výrobků a konzerv340
Stanovení celkového obsahu tuku v mase a masných výrobcích360
Měření pH masa a masných výrobků metoda referenční100
Stanovení obsahu pevných a tekutých částí a rozpuštěného uvolněného tuku ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách100
Stanovení obsahu škrobu ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách210
Stanovení obsahu dusitanů a dusičnanů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách880
Stanovení pH u výrobků z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách100
Stanovení obsahu chloridů ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách180
Stanovení obsahu tuku nepřímou extrakcí u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách220
Číslo kyselosti tuku masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách210
Důkaz přítomnosti škrobu v mase, masných výrobcích a masných konzervách a hotových jídlech v konzervách100
Stanovení popela u masa, masných výrobků a masných konzerv a hotových jídel v konzervách350
Stanovení vody refraktometricky ve včelím medu50
Stanovení redukujících cukrů podle Lana a Eynona ve včelím medu460
Stanovení sacharózy podle Lana a Eynona ve včelím medu520
Stanovení sacharózy polarizací ve včelím medu380
Stanovení kyselosti včelího medu200
Stanovení obsahu pevných látek ve vodě nerozpustných ve včelím medu200
Stanovení popela ve včelím medu270
Stanovení hydroxymetylfurfuralu podle Winklera fotometrický ve včelím medu860
Stanovení diastatické aktivity podle Schadeho ve včelím medu910
Komplexometrické stanovení vápníku ve včelím medu1130
Stanovení dusíku ve včelím medu590
Důkaz porušení včelího medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky100
Mikroskopický rozbor včelího medu1310
Stanovení elektrické vodivosti včelího medu210
Stanovení pH včelího medu100
Stanovení tukuprosté sušiny mléka a tekutých mléčných výrobku340
Stanovení popelovin v mléce a tekutých mléčných výrobcích370
Stanovení tuku v mléce, smetaně a v jogurtu metodou acidobutyrometrickou210
Stanovení titrační kyselosti mléka a tekutých mléčných výrobku podle Soxhlet - Henkela100
Stanovení kyselosti mléka a tekutých mléčných výrobku pH-metrem100
Stanovení titrační kyselosti smetany a jogurtu100
Stanovení obsahu celkové sušiny mléka, smetany a zahuštěného neslazeného mléka160
Stanovení obsahu tuku vážkovou metodou dle Weibull-Berntropa v kojenecké výživě, a ve zvláštních případech - např. sušené mléčné výrobky pro kojeneckou a dětskou výživu s přídavkem cereálií nebo jiných potravinářských výrobku; speciální krémovité nebo zahuštěné mléčné výrobky s přísadami; mléčné pudingy v prášku apod., dále v zmrzlinách, mražených krémech a směsích pro jejich výrobu360
Stanovení obsahu celkové sušiny zahuštěného slazeného mléka160
Stanovení obsahu celkové sušiny sýrů a tavených sýrových výrobků140
Stanovení obsahu chloridů v sýrech a tavených sýrových výrobcích230
Stanovení obsahu tuku v sýrech a tavených sýrových výrobcích460
Stanovení obsahu vody v másle140
Stanovení obsahu sušiny tukuprosté a tuku z jednoho zkušebního vzorku másla280
Stanovení sušiny vaječných hmot220
Stanovení teploty tekutých a mražených vaječných hmot50
Důkaz cizích příměsí ve vaječné hmotě50
Stanovení tuku ve vaječné hmotě210
Stanovení volných masných kyselin ve vaječné hmotě940
Stanovení obsahu volného tuku v mase a masných výrobcích290
Stanovení obsahu vody ve výrobcích z masa a sterilovaných pokrmech v konzervách220
Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou Volhardovou220
Stanovení obsahu chloridu sodného v mase a masných výrobcích metodou potenciometrickou180
Stanovení obsahu vody a těkavých látek ve vepřovém sádle a taveném loji210
Stanovení nečistot nerozpustných v rozpouštědlech tuků ve vepřovém sádle a taveném loji440
Stanovení teploty tání ve vepřovém sádle a taveném loji360
Stanovení peroxidového čísla ve vepřovém sádle a taveném loji420
Stanovení čísla kyselosti ve vepřovém sádle a taveném loji210
Důkaz epihydrinaldehydu ve vepřovém sádle a taveném loji70
Stanovení jodového čísla ve vepřovém sádle a taveném loji430
Stanovení Böhmerova čísla ve vepřovém sádle a taveném loji430
Stanovení čísla zmýdelnění ve vepřovém sádle a taveném loji340
Stanovení indexu lomu ve vepřovém sádle a taveném loji200
Stanovení alkality popela koření430
Stanovení popela rozpustného ve vodě u koření400
Stanovení škůdců v koření - makroskopicky250
Stanovení škůdců v koření - mikroskopicky650
Stanovení vlhkosti soli140
Stanovení nerozpustného zbytku v soli160
Stanovení hořčíku a vápníku v soli180
Stanovení obsahu chloridů v soli130
Stanovení síranů v soli590
Stanovení jodičnanu draselného v soli210
Stanovení jodidu draselného v soli460
Stanovení dusitanů v soli200
Stanovení zrnitosti soli50
Stanovení uhličitanů v soli160
Stanovení oxidů trojmocných kovů v soli420
Stanovení příměsí čaje450
Stanovení škůdců v čaji mikroskopicky650
Stanovení obsahu tří si ovin čaje podle Edera330
Stanovení obsahu kofeinu v rozpustném čaji170
Stanovení prachu a drtě v čaji100
Stanovení kovových příměsí v čaji50
Stanovení cizích příměsí v čaji70
Stanovení obsahu příměsí zelené kávy380
Stanovení obsahu příměsí pražené kávy250
Stanovení jemnosti mletí kávy100
Stanovení průměrné hmotnosti 1000 zrn kávy100
Stanovení škůdců v kávě mikroskopicky650
Stanovení vodného extraktu kávy420
Stanovení celkového popela kávy210
Stanovení celkové alkality popela kávy250
Stanovení popela kávy rozpustného a nerozpustného ve vodě340
Stanovení písku v kávě420
Stanovení tuku v kávě340
Stanovení kofeinu v kávě300
Stanovení ztrát kávy pražením200
Stanovení obsahu sušiny v kávových a cikorkových extraktech310
Stanovení sušiny v hotových jídlech a v polotovarech jídel220
Stanovení tuku v hotových jídlech a v polotovarech jídel přímou extrakcí250
Stanovení chloridu sodného v hotových jídlech a v polotovarech jídel230
Stanovení tuku v ostatních výrobcích teplé a studené kuchyně380
Stanovení veškerých redukujících cukrů po inverzi v hotových jídlech a v polotovarech jídel430
Stanovení tuku v hotových jídlech a v polotovarech jídel metodou acidobutyrometrickou160
Důkaz přítomnosti škrobu v hotových jídlech a v polotovarech jídel100
Stanovení obsahu škrobu v hotových jídlech a v polotovarech jídel210
Stanovení stupně kyselosti v hotových jídlech a v polotovarech jídel120
Stanovení hmotnosti podílu jednotlivých složek v hotových jídlech a v polotovarech jídel140
Stanovení hmotnostního podílu hlavní složky v hotových jídlech a v polotovarech jídel70
Stanovení sušiny majonézy210
Stanovení tuku v majonéze300
Stanovení titrovatelných kyselin v majonéze200
Stanovení chloridu sodného v majonéze230
Stanovení pH potravin v hermeticky uzavřených obalech100
Stanovení obsahu příměsí v koření250
Stanovení nečistot v koření250
Stanovení celkového popela koření270
Stanovení popela nerozpustného v kyselině (HCl) v koření420
Stanovení obsahu vlhkosti koření destilační metodou550
Stanovení netěkavého etherového extraktu koření480
Stanovení stupně jemnosti mletí koření100
Stanovení piperinu v pepři metodou spektrofotometrickou1080
Stanovení celkového obsahu přírodních barviv (ASTA Color) v paprice metodou spektrofotometrickou1080
Stanovení obsahu těkavých silic v koření, kořenících látkách a bylinách470
Stanovení celkového obsahu capsanoidů v chilli paprikách a oleoresinech chilli paprik metodou HPLC1530
Příprava mletého vzorku čaje o známém obsahu sušiny220
Stanovení ztráty hmotnosti čaje při 103 °C220
Stanovení vodného extraktu čaje460
Stanovení celkového popela čaje210
Stanovení popela rozpustného a nerozpustného ve vodě v čaji220
Stanovení popela nerozpustného v kyselině (HCl) v čaji420
Stanovení obsahu vlhkosti instantního čaje v pevném stavu (ztráta hmotnosti při 103 °C)140
Stanovení celkového popela instantního čaje v pevném stavu220
Stanovení vody v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech220
Stanovení popela v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech210
Stanovení písku v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech350
Stanovení obsahu chloridu sodného v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech210
Výpočet organické sušiny dehydratovaných výrobků a ochucovadel50
Stanovení celkového dusíku dehydratovaných výrobků a ochucovadel590
Měření pH dehydratovaných výrobků a ochucovadel100
Stanovení kyselosti dehydratovaných výrobků a ochucovadel120
Stanovení tuku v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech380
Stanovení kyseliny glutamové v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech120
Makroskopický rozbor dehydratovaných výrobků a ochucovadel140
Mikroskopický rozbor dehydratovaných výrobků a ochucovadel330
Stanovení kreatinu v dehydratovaných výrobcích a ochucovadlech950
Stanovení vlhkosti kávovin210
Stanovení popela kávovin140
Stanovení písku v kávovinách350
Stanovení vodného extraktu (výluhu) kávovin270
Stanovení kyselosti kávovin200
Stanovení barvivosti kávovin420
Stanovení sacharózy a pravotočivých látek kávovin350
Stanovení ztráty hmotnosti zelené kávy při 105 °C220
Stanovení obsahu vlhkosti pražené mleté kávy (ztráta hmotnosti při 103 °C)220
Stanovení obsahu sušiny hořčice210
Stanovení popela hořčice210
Stanovení "písku" v hořčici350
Stanovení cukru v hořčici440
Stanovení kyselosti hořčice100
Stanovení tuku v hořčici500
Předsušení sušiny hořčice210
Stanovení chloridu sodného v hořčici120
Stanovení bodu tání tuků a olejů vyjasněním360
Stanovení bodu tání tuků a olejů v otevřené kapiláře360
Stanovení kyselosti a čísla kyselosti tuků a olejů210
Stanovení vody a těkavých látek tuků a olejů (při 105 °C)210
Stanovení vody a těkavých látek tuků a olejů (při 125 st. -130 °C)100
Stanovení obsahu vody v tucích a olejích metodou Karla Fischera270
Stanovení popela v tucích a olejích220
Stanovení jódového čísla tuků a olejů340
Stanovení čísla zmýdelnění tuků a olejů340
Stanovení peroxidového čísla tuků a olejů420
Stanovení chloridu sodného v tucích a olejích a v margarinech170
Stanovení barvy tuků a olejů160
Stanovení a důkaz ethyl- a propylesteru kyseliny p- hydroxybenzoové v tucích a olejích560
Stanovení a důkaz kyseliny benzoové v tucích a olejích1110
Stanovení křivky tuhnutí tuků270
Stanovení anisidinového čísla tuků a olejů830
Stanovení indexu lomu tuků a olejů200
Stanovení obsahu nerozpustných nečistot v tucích a olejích290
Stanovení nezmýdelnitelného podílu tuků a olejů referenční metodou570
Stanovení nezmýdelnitelného podílu tuků a olejů extrakcí hexanem570
Stanovení diethyletherového extraktu tuků a olejů290
Stanovení hmotnosti tuků a olejů na jednotku objemu ("litrová hmotnost") ve vzduchu430
Stanovení stability tuků a olejů Schaalovým testem140
Stanovení hustoty kapalných chemických výrobků pro průmyslové použití při 20 °C100
Stanovení obsahu etanolu v lihu pyknometricky140
Stanovení furalu v lihu metodou fotometrickou1080
Stanovení obsahu veškerých dusíkatých zásad v lihu310
Zjišťování alkality lihu50
Stanovení kyselosti lihu170
Stanovení sušiny lepidel210
Stanovení kyselosti a alkality lepidel360
Stanovení popela lepidel140
Stanovení volných žíravých alkálií u tenzidů a detergentů310
Stanovení pH syntetických pracích prostředků100
Stanovení pH tenzidů a detergentů100
Stanovení obsahu vody u tenzidů a detergentů280
Stanovení oxidu fosforečného v tenzidech a detergentech610
Stanovení celkového obsahu alkálií a mastných látek u tenzidů a detergentů860
Talířový test tenzidů a detergentů (mycí schopnost)170
Mísitelnost tenzidů a detergentů s vodou50
Důkaz přítomnosti opticky zjasňujících prostředků v tenzidech a detergentech (opticky zjasňující prostředky)70
Stanovení látek rozpustných v etanolu v práškových a pastovitých detergentech220
Stanovení látek nerozpustných v etanolu u detergentů a mýdla220
Stanovení odparku lihu200
Detekce ozářených potravin metodou GC/MS4750
Termoluminiscenční detekce ozářených potravin4990“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 541/2002 Sb.

Mikrobiologické a mikroskopické rozbory

RozborVýše náhrady nákladů v Kč
Průkaz bakterií Bacillus cereus - typizace380
Bacillus cereus - technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C220
Campylobacter - konfirmační testy1700
Horizontální metoda průkazu termotolerantních druhů rodu Campylobacter600
Clostridium perfringens - konfirmační testy410
Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens. Technika počítání kolonií460
Detekce Escherichia coli - COLItest80
Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 2 membrány500
Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 4 membrány630
Stanovení počtu Escherichia coli. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C na membránách - 8 membrán880
Stanovení počtu beta-D-glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě - Metoda počítání kolonií při 44 °C290
Všeobecné pokyny pro stanovení počtu suspektních Escherichia coli. Technika nejvýše pravděpodobného počtu.165
Horizontální metoda průkazu Escherichia coli 0157 - metoda imunomagnetické separace1200
Průkaz Listeria monocytogenes - konfirmační testy1510
Průkaz Listeria monocytogenes- mléko a mléčné výrobky430
Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - část 1: Metoda průkazu600
Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - část 2: Metoda stanovení počtu600
Průkaz Pseudomonas aeruginosa220
Průkaz Pseudomonas aeruginosa za použití filtru230
Průkaz Pseudomonas aeruginosa - typizace380
Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas220
Stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas za použití filtru230
Detekce salmonel - SALMtest80
Průkaz salmonel - Salmonella Rapid test950
Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella570
Průkaz bakterií rodu Salmonella - konfirmační testy560
Průkaz bakterií rodu Shigella470
Průkaz bakterií rodu Shigella - biochemické a serologické testy380
Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera230
Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Plasma, biochemické testy380
Průkaz Vibrio parahaemolyticus - konfirmační testy1360
Průkaz Vibrio parahaemolyticus750
Průkaz suspektních patogenních kmenů Yersinia enterocolitica410
Průkaz suspektních patogenních kmenů Yersinia enterocolitica - biochemické testy380
Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách210
Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů; technika počítání kolonií210
Jakost vod- stanovení mezofilních bakterií210
Stanovení Aspergillus flavus/parasiticus420
Stanovení počtu potenciálně toxinogenních plísní Aspergillus flavus na selektivní identifikační půdě - počítání kolonií při 30 °C340
Průkaz Aspergillus flavus210
Průkaz enterokoků - biochemické testy40
Jakost vod - stanovení intestinálních enterokoků220
Stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae bez resuscitace - technika nejvýše pravděpodobného počtu a technika počítání kolonií240
Stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae -konfirmační testy (ENTEROTEST)560
Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostrídií) 1: Metoda pomnožení v tekutém mediu; 2: Metoda membránových filtrů330
Stanovení počtu Clostridium perfringens - sulfidredukujících klostrídií460
Průkaz a stanovení počtu hemolytických koků210
Průkaz koliformních bakterií - biochemické testy60
Stanovení koliformních bakterií v pitné vodě230
Stanovení počtu koliformních bakterií ; technika počítání kolonií (vykultivovaných při 30 °C, 35 °C a 37 °C)210
Stanovení počtu koliformních bakterií; technika nejvýše pravděpodobného počtu210
Stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií v pitné vodě230
Jakost vod - stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - část 1: metoda membránových filtrů230
Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů -Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média420
Metody zkoušení droždí - stanovení nepravých kvasinek lyzinovou metodou210
Stanovení osmotrofních kvasinek a plísní220
Stanovení počtu kvasinek a plísní - technika počítání kolonií210
Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C - maso a masné výrobky320
Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C320
Výrobky z rajčat: Stanovení obsahu plísní podle Howarda390
Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus220
Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc210
Stanovení počtu lipolytických mikrobů210
Stanovení počtu proteolytických mikrobů210
Průkaz a stanovení počtu mikrobů rodu Proteus220
Stanovení počtu aerobních sporotvorných mikrobů210
Zjištění přítomnosti a počtu sporotvorných mikrobů rostoucích za anaerobních podmínek (Stanovení mezofilních anaerobních mikroorganismů)210
Stanovení počtu termofilních a psychrofilních mikrobů zaléváním do agarové půdy (Stanovení termofilních aerobních, fakultativně anaerobních a anaerobních mikroorganismů)210
Metody zkoušení piva - stanovení přítomnosti technologicky nežádoucích mikroorganismů200
Metody zkoušení slepicích vajec konzumních - důkaz plísní ve vaječném obsahu210
Mikroskopické vyšetření - nativní preparát70
Mikroskopické vyšetření - preparát s jednoduchým obarvením80
Mikroskopické vyšetření - preparát se složitým barvením (Gramovo barvení)130
Stanovení mikroorganismů membránovou filtrací230
Vyšetřování papíru a folií některých hmot přelivovou metodou220
Odběrová souprava pro mikrobiologické stěry10“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru