Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 446/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

Částka 156/2005
Platnost od 15.11.2005
Účinnost od 24.11.2005
Zrušeno k 01.01.2011 (428/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

446

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2005,

kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) upravuje okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza.

§ 2

(1) Pobývat pouze na základě letištního víza v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky může cizinec, který je státním občanem nebo se prokáže cestovním dokladem

1. Alžírské demokratické a lidové republiky,

2. Bangladéšské lidové republiky,

3. Čadské republiky,

4. Egyptské arabské republiky,

5. Etiopské federativní demokratické republiky,

6. Ghanské republiky,

7. Guinejské republiky,

8. Indické republiky,

9. Irácké republiky,

10. Íránské islámské republiky,

11. Islámského státu Afghánistán,

12. Jemenské republiky,

13. Jordánského hášimovského království,

14. Kamerunské republiky,

15. Kazašské republiky,

16. Konžské demokratické republiky,

17. Kyrgyzské republiky,

18. Libanonské republiky,

19. Liberijské republiky,

20. Libyjské arabské lidové socialistické džamáhírie,

21. Maliské republiky,

22. Marockého království,

23. Mauritánské islámské republiky,

24. Nigerijské federativní republiky,

25. Nigerské republiky,

26. Pákistánské islámské republiky,

27. Republiky Guinea-Bissau,

28. Republiky Pobřeží slonoviny,

29. Republiky Sierra Leone,

30. Senegalské republiky,

31. Somálské republiky,

32. Srílanské demokratické socialistické republiky,

33. Státu Eritrea,

34. Státu Palestina,

35. Súdánské republiky,

36. Syrské arabské republiky,

37. Turecké republiky,

38. Turkmenistánu, nebo

39. Uzbecké republiky.

(2) Cizinec podle odstavce 1 může pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky bez letištního víza na základě přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství2).


§ 3

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza.

2. Vyhláška č. 45/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 428/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

2) Čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

3) Příloha 3 část III Rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce, ve znění přílohy 5a části III Společné příručky a přílohy 3 části III Společné konzulární instrukce pro diplomatické mise a konzulární úřady, Úřední věstník C 313 ze dne 16. 12. 2002.

4) Úmluva o mezinárodním civilním letectví vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.
Příloha 3 Rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com (99)13 ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce, ve znění přílohy 5a Společné příručky a přílohy 3 Společné konzulární instrukce pro diplomatické mise a konzulární úřady, Úřední věstník C 313 ze dne 16. 12. 2002.

Přesunout nahoru