Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 422/2005 Sb.Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů

Částka 146/2005
Platnost od 25.10.2005
Účinnost od 01.01.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

422

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2005

o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ HORSKÉHO HOTELU A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE JEŠTĚD U LIBERCE A NĚKTERÝCH MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje nemovitá kulturní památka Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce.

(2) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:

a) soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy,

b) Kodex vyšehradský,

c) Pasionál abatyše Kunhuty,

d) Velislavova bible,

e) soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích,

f) soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze,

g) soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla,

h) Kynžvartská daguerrotypie,

i) soubor automobilů NW a Tatra.

(3) Název, číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen "ústřední seznam"), popis a prostorové identifikační znaky národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Pro ochranu národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovují tyto podmínky:

a) obnova národní kulturní památky musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní památky,

b) způsob užívání národní kulturní památky a činnosti s tím přímo spojené nesmějí ohrozit uchování a rozvoj jejích kulturních a výchovně vzdělávacích funkcí.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 3

V písmenu l) přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., bod 3 zní:

„3.

Název:Důl Michal v Ostravě
Popis:areál kamenouhelného hlubinného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ostrava-město
Obec:Ostrava
Katastrální území:Michálkovice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 86, 88, 89, 238, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248, 249, 448, 824, 825, 826
pozemkové parcely: 17/18, 19
Budovy, čísla popisná:413, 714;“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 337/2002 Sb.

§ 4

Písmeno e) přílohy k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, zní:

e) v Moravskoslezském kraji

Název:Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Popis:areál kamenouhelného hlubinného dolu, vysokých pecí a koksovny tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Ostrava-město
Obec:Ostrava
Katastrální území:Moravská Ostrava
Pozemky, parcelní čísla:3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
Katastrální území:Vítkovice
Pozemky, parcelní čísla:1051/1, 1051/24, 1051/26, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95.".

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 5

Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle § 1 odst. 1, písm. l) bodu 3 přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění tohoto nařízení, a písm. e) přílohy k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, vždy do 2 vyhotovení kopie katastrální mapy a ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení po 1 vyhotovení uloží do ústředního seznamu a po 1 vyhotovení zašle v případě podle § 1 odst. 1 Krajskému úřadu Libereckého kraje a v ostatních případech Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Jandák v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Název, číslo v rejstříku ústředního seznamu, popis a prostorové identifikační znaky národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce

Název:Horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:11864/5-5828
Popis:budova horského hotelu s televizním vysílačem stojící na hoře Ještěd, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Kraj:Liberecký
Obec:Liberec
Katastrální území:Horní Hanychov
Pozemky, parcelní čísla:697, 698
Budova, číslo popisné:153

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění movitých národních kulturních památek

a)Název:Soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:101553
Charakteristika:ucelený soubor tvořený 417 movitými archeologickými nálezy zejména z drahých kovů, z 9. století a 1. poloviny 10. století
Trvalé umístění:ve sbírkách Archeologického ústavu v Brně Akademie věd České republiky
b)Název:Kodex vyšehradský
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:101522
Charakteristika:iluminovaný rukopis z 2. poloviny 11. století
Trvalé umístění:v historickém fondu Národní knihovny České republiky v Praze
c)Název:Pasionál abatyše Kunhuty
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:101522
Charakteristika:iluminovaný rukopis z 1. třetiny 14. století
Trvalé umístění:v historickém fondu Národní knihovny České republiky v Praze
d)Název:Velislavova bible
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:101424
Charakteristika:rukopis s perokresbami z doby kolem roku 1350
Trvalé umístění:v historickém fondu Národní knihovny České republiky v Praze
e)Název:Soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích
Čísla v rejstříku ústředního seznamu:131313/4-176, 67964/32-6200, 68446/37-26474, 68447/37-26572, 21983/3-5449, 101478
Charakteristika a trvalé umístění:soubor tvořený 6 sochami:
1. Plzeňská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem jako dítětem, z doby kolem roku 1395, umístěná v kostele sv. Bartoloměje, obec a k. ú. Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj,
2. Svatý Petr ze Slivice, kamenná socha světce, z doby kolem roku 1395, umístěná v kostele sv. Petra, obec a k. ú. Milín, okres Příbram, Středočeský kraj,
3. Svatá Kateřina z Jihlavy, kamenná socha světice, z doby kolem roku 1400, umístěná v kostele sv. Jakuba, obec a k. ú. Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina,
4. Jihlavská pieta, kamenné sousoší Panny Marie s mrtvým tělem Ježíše Krista, zdoby kolem roku 1400, umístěné v kostele sv. Ignáce, obec a k. ú. Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina,
5. Třeboňská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem jako dítětem, z doby kolem roku 1400, umístěná v kostele sv. Jiljí, obec a k. ú. Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj,
6. Šternberská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem jako dítětem, z doby kolem roku 1400, umístěná v kostele Zvěstování Panny Marie, obec a k. ú. Šternberk, okres Olomouc, Olomoucký kraj
f)Název:Soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:49386/31-16417
Charakteristika:historický soubor tvořený 4 zvony:
1. Zikmund, z roku 1549,
2. Václav, z roku 1542,
3. Jan Křtitel, z roku 1546,
4. Josef, z roku 1602,
a dále 2 cimbály z roku 1552 a 1 cimbálem z roku 1735
Trvalé umístění:v katedrále sv. Víta, obec hlavní město Praha, městská část Praha 1, k. ú Hradčany
g)Název:Soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla
Čísla v rejstříku ústředního seznamu:11728/1-28, 38927/1-493, 20225/5-1994, 37001/4-1393, 11718/11426, 37439/6-700
Charakteristika a trvalé umístění:soubor tvořený 6 oltářními obrazy:
1. Nanebevzetí Panny Marie, titulní obraz hlavního oltáře, od Karla Škréty z roku 1649, umístěný v kostele Matky Boží před Týnem, obec hlavní město Praha, městská část Praha 1, k. ú. Staré Město,
2. Madona žehná maltézským rytířům v bitvě u Lepanta, obraz hlavního oltáře, od Karla Škréty z doby kolem roku 1651, umístěný v kostele Panny Marie pod řetězem, obec hlavní město Praha, městská část Praha 1, k. ú. Malá Strana,
3. Narození Panny Marie, titulní obraz hlavního oltáře, od Petra Brandla z roku 1703, umístěný v kostele Narození Panny Marie, obec a k. ú. Doksany, okres Litoměřice, Ústecký kraj,
4. Křest Kristův, obraz hlavního oltáře, od Petra Brandla z období let 1715 až 1716, umístěný v kostele sv. Jana Křtitele, obec a k. ú. Manětín, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj,
5. Smrt blahoslaveného Vintíře, titulní obraz bočního oltáře, od Petra Brandla z roku 1718, umístěný v kostele sv. Markéty, obec hlavní město Praha, městská část Praha 6, k. ú. Břevnov,
6. Klanění tří králů, titulní obraz hlavního oltáře, od Petra Brandla z roku 1727, umístěný v kostele Zjevení Páně, obec a k. ú. Smiřice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj
h)Název:Kynžvartská daguerrotypie
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:13298/34-5888
Charakteristika: Trvalé umístění:daguerrotypie zátiší ateliéru umělce z doby krátce před rokem 1839 v mobiliárním fondu Kynžvart Národního památkového ústavu
i)Název:Soubor automobilů NW a Tatra
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:101502
Charakteristika:soubor tvořený 5 automobily:
1. NW President, z roku 1898,
2. Tatra 11, z roku 1925,
3. Tatra 80, z roku 1935,
4. Tatra 77a, z roku 1937,
5. Tatra 87, z roku 1947
Trvalé umístění:ve sbírkách Národního technického muzea v Praze
Přesunout nahoru