Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 411/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411
Čísloč. 411/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411">
Zákon č. 411/2005 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 411/2005 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411]Zákon č. 411/2005 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 411/2005 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 411/2005 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 411/2005 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411 Zákon č. 411/2005 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 411/2005 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 411/2005 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-411


Zpět na předpis