Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Částka 8/2005
Platnost od 20.01.2005
Účinnost od 01.02.2005
Zrušeno k 08.08.2006 (384/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 10 a § 19 odst. 13 písm. c) a f) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova "Směrnice komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.".

2. V § 14 odst. 9 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"m) u rozmnožovacího materiálu odrůd x Festulolium5) (hybrid z křížení druhů rodu kostřava s druhy rodu jílek [Festuca spp. x Lolium spp.]) uvedení názvů druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází.

5) Příloha č. 1 zákona.".

3. V příloze č. 1 části IV oddílu 5 v tabulce č. 5 se u druhu bob v sloupci čtvrtém číslo "85" nahrazuje číslem "80".

4. V příloze č. 1 části VII oddílu 4 tabulka č. 4.3 zní:

„Požadavky na zdravotní stav porostů

Tab. 4.3

DruhchorobaNejvyšší dovolený výskyt (%)
řepka a řepice hořčiceSclerotinia sclerotiorum2
slunečniceSclerotinia sclerotiorum3
Botrytis spp.5
konopí setéBotrytis spp.5
lenAlternaria spp.3
 Phoma exiqua var. linicola3
Colletotrichum lini3
Fusarium spp.10
Botrytis spp.5
sójaPseudomonas syringae pv. glycinea0,2
Diaporthe phaseolorum var. sojae
Diaporthe phaseolorum var. caulivora
0,2
Phialophora gregata0,2
Phytophthora megasperma0,2“.

5. V příloze č. 2 tabulka Obilniny zní:

„Obilniny:

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost vzorkuKategorie
*)
Nejvyšší povolený výskyt
Ječmen obecnýPyrenophora graminea SE, E, C2%
Cochliobolus sativus SE, E, C10%
Fusarium spp. SE, E, C10%
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Ustilago nuda, SE, E0,8%
Ustilago hordei C2,0%
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Oves setýClaviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Proso setéSphacelotheca destruens300 semenSE, E, C10 ks
Pšenice setáPhaeosphaeria nodorum SE, E, C20%
Pšenice tvrdáFusarium spp. SE, E, C10%
Pšenice špaldaUstilago tritici SE, E0,8%
  C2,0%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
TritikaleFusarium spp. SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Urocystis occulta300 semenSE, E, C10 ks
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Žito setéFusarium spp. SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Urocystis occulta300 semenSE, E, C10 ks
Claviceps purpurea1) populace1000 gSE, E1 ks
C3 ks
hybridní1000 gSE, E1 ks
C4 ks

1) Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps purpurea nestanovuje.“.

6. V příloze č. 2 tabulka Olejniny a přadné rostliny zní:

„Olejniny a přadné rostliny:

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost vzorkuKategorie
*)
Nejvyšší povolený výskyt
Hořčice bíláSclerotinia sclerotiorum200 gSE, E, C5 ks
Konopí setéBotrytis spp. SE, E, C5%
LenPhoma exiqua var. linicola SE, E, C1%
Alternaria linicola Colletotrichum lini Fusarium spp. SE, E, C5%
Botrytis spp. SE, E, C5%
Řepice olejnáSclerotinia sclerotiorum70 gSE, E, C5 ks
Řepka olejkaSclerotinia sclerotiorum100 gSE, E, C10 ks
Světlice barvířskáBotrytis spp. SE, E, C5%
Slunečnice
roční
Botrytis spp. SE, E, C5%
Sclerotinia sclerotiorum1000 gSE, E, C10 ks
Sója luštinatáu Pseudomonas syringae pv. glycinea nesmí být v rámci vzorku s min. 5 000 semeny na partii , rozděleného do 5 dílčích vzorků, počet dílčích vzorků napadených vyšší než 4 SE, E, C 
Diaporthe phaseolorum var. sojae
Diaporthe phaseolorum var. caulivora
 SE, E, C15%“.

7. V příloze č. 11 bod 1 zní:

„1. Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů v jednom malém balení

DruhyNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího
materiálu
(bez aditiv)
v kg
Počet kusů
a) zemědělské druhy   100 tis.
1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý výsev2,5
2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 110,0
3. krmné plodiny 
    - malé balení typ „A“2,0
    (směs, která není určena pro zemědělskou výrobu)
    - malé balení typ „B“10,0
    (malé balení základního, certifikovaného nebo obchodního osiva nebo osivo směsí s hmotností vyšší než povoluje malé balení typu „A“)
4. brambory10,0
5. obilniny10,0
6. olejniny a přadné rostliny10,0
b) zeleninové druhy 
1. luskové zeleniny5,0
2. cibule, kerblík, chřest, mangold, řepa červená, tuřín, meloun vodní, tykev, cuketa, mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen, špenát, polníček0,5
3. ostatní druhy0,1“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru