Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 388/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 133/2005
Platnost od 01.10.2005
Účinnost od 01.10.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

388

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova "ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu" nahrazují slovy "ve svém volebním kraji nebo ve svém volebním obvodu".

2. V § 9 odst. 1 písm. b) se na konci zkraje doplňují slova "pokud dále není stanoveno jinak,".

3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

"§ 10a

Při současném splnění podmínek pro nárok na jednoúčelovou paušální náhradu podle § 5 odst. 1 písm. b) a pro nárok na naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) poslanci náleží, podle své volby, buď jen jednoúčelová paušální náhrada ve výši stanovené v § 9 odst. 1 písm. b) nebo jen naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) a 15 % jednoúčelové paušální náhrady, na kterou by jinak měl nárok.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru