Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty

Částka 131/2005
Platnost od 27.09.2005
Účinnost od 13.10.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2005,

kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 odst. 7 a § 42a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 350/2005 Sb.:


§ 1

Úhrada za poskytnutou stravu a ubytování

(1) Úhrada za stravu poskytnutou v azylovém zařízení činí 112,- Kč na osobu za kalendářní den.

(2) Úhrada za ubytování poskytnuté v azylovém zařízení činí 130,- Kč na osobu za kalendářní den.

§ 2

Výše kapesného

Žadateli o udělení mezinárodní ochrany se poskytne kapesné ve výši 30,- Kč na kalendářní den.

§ 3

Termíny výplaty kapesného

Kapesné je žadateli o udělení mezinárodní ochrany vypláceno v termínu

a) řádném, kterým je

1. v přijímacím středisku středa; v případě, že tento den připadne na den pracovního klidu, je výplatním termínem poslední pracovní den bezprostředně předcházející středě,

2. v pobytovém středisku patnáctý den kalendářního měsíce; v případě, že tento den připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, je výplatním termínem poslední pracovní den bezprostředně předcházející patnáctému dni v měsíci, nebo

b) mimořádném, kterým je den

1. návratu žadatele o udělení mezinárodní ochrany z hospitalizace nebo vazby nebo nejbližší následující pracovní den,

2. přemístění žadatele o udělení mezinárodní ochrany do jiného azylového zařízení nebo do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do péče osoby označené v rozhodnutí soudu,

3. odchodu žadatele o udělení mezinárodní ochrany do místa hlášeného pobytu mimo azylové zařízení,

4. ukončení poskytování služeb v azylových zařízeních.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Přesunout nahoru