Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 374/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

Částka 131/2005
Platnost od 27.09.2005
Účinnost od 27.09.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

374

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. srpna 2005,

kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

Vláda nařizuje podle § 26 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství:


§ 1

Vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství (dále jen "služební průkaz") a jeho popis je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr obrany:
JUDr. Kühnl v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 374/2005 Sb.

Vzor služebního průkazu a jeho popis

Služební průkaz je 54 mm vysoký a 86 mm široký a je vytištěn na bílé plastikové kartě. Služební průkaz je zalit do průhledné holografické laminační fólie, na které jsou průběžně se opakující motivy šachové věže se dvěmi zkříženými pochodněmi a písmeny ,,VZ".

Potisk přední strany služebního průkazu je proveden bezpečnostní giloší v základní modré barvě. V horním červeném poli je uveden nápis ,,VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ", pod slovem ,,ZPRAVODAJSTVÍ" je umístěn malý státní znak. Pod znakem je umístěn elektronicky vytištěný vlastnoruční podpis ředitele Vojenského zpravodajstí a uvedeno označení ředitele Vojenského zpravodajství ,,ŘVZ". Elektronicky tištěná barevná fotografie držitele průkazu je umístěna v levé části průkazu a zasahuje částečně do horního červeného pole. Pod fotografií jsou umístěna písmena ,,VZ" tištěná bezpečností ceninovou barvou; napravo od nich je čtyrmístné evidenčí číslo. Pod tímto číslem je vytištěno datum vydání průkazu.

Zadní strana služebního průkazu je provedena v základní modré barvě s černými texty. Bílé okno pod horním okrajem je určeno pro titul, jméno a příjmení držitele průkazu. Pod tímto oknem je bezpečnostní giloše v modré barvě stylizovaná do vzájemně propojených opakujících se písmen VZ. Pod bezpečnostní giloší jsou uvedena slova: ,,Nálezce se žádá, aby služební průkaz odevzdal na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo vojenský útvar.".

Obrázek 1. - Přední strana:

Obrázek 2. - Zadní strana:

Obrázek 3. - Holografická fólie:

Přesunout nahoru