Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 351/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu

Částka 123/2005
Platnost od 15.09.2005
Účinnost od 30.09.2005
Zrušeno k 28.06.2014 (107/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

351

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2005

o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu

Vláda nařizuje podle § 75 odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 228/2005 Sb.:


§ 1

Výčet kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, které musí být obsaženy v žádosti o vydání dovozního nebo vývozního povolení pro distribuci, dovoz nebo vývoz lidské krve, jejích složek a krevních derivátů z ní vyrobených, je stanoven v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministryně zdravotnictví:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 351/2005 Sb.

Výčet kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, které musí být obsaženy v žádosti o vydání dovozního nebo vývozního povolení pro distribuci, dovoz nebo vývoz lidské krve, jejích složek a krevních derivátů z ní vyrobených

ex 3002 1091 Hemoglobin - pouze z lidské krve

ex 3002 1095 Lidská krevní plazma

a) pro výrobu léčivých přípravků

b) pro jiné účely

ex 3002 1095 Léčivé přípravky vyrobené z lidské krve nebo lidské plazmy (krevní deriváty)

3002 9010 Lidská krev

a) pro léčebné použití (transfúzní přípravky)

b) pro jiné účely

Poznámka: Pokud je před kódem nomenklatury uvedena poznámka „ex", znamená to, že opatření se týká pouze výrobků uvedených ve sloupci 2.

Přesunout nahoru