Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 335/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 120/2005
Platnost od 07.09.2005
Účinnost od 07.09.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. a nařízení vlády č. 50/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(4) Druhá část příspěvku podle odstavce 3 se nevyplatí, pokud zaměstnanec, který požádal o zprostředkování zaměstnání u příslušného úřadu práce podle zvláštního právního předpisu4a), byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání proto, že bez vážných důvodů

a) odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání,

b) odmítl nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastnil se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplnil studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobil závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností,

c) neplnil podmínky stanovené v individuálním akčním plánu,

d) odmítl se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, nebo

e) mařil součinnost s úřadem práce.

4a) § 24 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

2. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

Mittal Steel Ostrava a.s.IČ: 45193258
NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o.IČ: 64617882
NOVÁ HUŤ- Projekce, spol. s r.o.IČ: 25393804
NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.IČ: 25815377
MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o.IČ: 47977264
Czech Slag - Nová Huť s.r.o.IČ: 60775289
Hutnictví železa, a.s.IČ: 47115998
VÍTKOVICE, a.s.IČ: 45193070
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.IČ: 62304992
VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r.o.IČ: 64617874
VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o.IČ: 25871587
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.IČ: 25870807
VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.IČ: 25870556
VÍTKOVICE STEEL, a.s.IČ: 25874942
VÍTKOVICE Ozubárna, a.s.IČ: 25877933
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.IČ: 25877950
VVT - VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.IČ: 25825291
VÍTKOVICE Doprava, a.s.IČ: 25909339
VÍTKOVICE - ENVI, a.s.IČ: 26823357
VÍTKOVICE HARD a.s.IČ: 25908065
ŽP Tažímy trub Svinov, spol. s r. o.IČ: 25361694
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.IČ: 18050646
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a.s.IČ: 25363654
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.IČ: 47675896
Slévárny Třinec, a.s.IČ: 25830716
D 5, akciová společnost, TřinecIČ: 47674539
REFRASIL, s.r.o.IČ: 48395862
TRIFINAL, a.s.IČ: 25860801
TRIALFA, s.r.o.IČ: 25839888
Doprava TŽ, a.s.IČ: 25398083
Sochorová válcovna TŽ, a.s.IČ: 25872940
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.IČ: 47677741
Třinecké gastroslužby, s.r.o.IČ: 25838148
ENVIFORM, s.r.o.IČ: 25839047
ŽDB a.s.IČ: 47672412
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.IČ: 25352954
JÄKL Karviná, a.s. IČ: 47672781
JÄKL IMPEX, s.r.o.IČ: 60488735
VÁLCOVNY PLECHU, a.s.IČ: 14613581
Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o.IČ: 62360116 
Válcovny plechu BESS, s.r.o.IČ: 62362411
AZ FIN servis, s.r.o.IČ: 64615880
JIHOTRANS s.r.o.IČ: 48951404
Králodvorské železárny ENERGO s.r.o. IČ: 48951412
Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o.IČ: 48592030
KWW a.s.IČ: 26688981
KD FOUNDRY Králův Dvůr, s.r.o.IČ: 48038164
Železárny Velký Šenov s.r.o. IČ: 61535842
KERVAL a.s.IČ: 26730758
KD Trans s.r.o.IČ: 26447975
interStroj, a.s. IČ: 25332341
ŽV-DOPRAVA, a.s.IČ: 64507947
FERROMET GROUP, s.r.o.IČ: 47549742
FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOSTIČ: 00000884
Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s.IČ: 60704012
POLDI Hütte s.r.o.IČ: 25649787“.

Čl. II

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru