Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 335/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 120/2005
Platnost od 07.09.2005
Účinnost od 07.09.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. a nařízení vlády č. 50/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(4) Druhá část příspěvku podle odstavce 3 se nevyplatí, pokud zaměstnanec, který požádal o zprostředkování zaměstnání u příslušného úřadu práce podle zvláštního právního předpisu4a), byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání proto, že bez vážných důvodů

a) odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání,

b) odmítl nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastnil se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplnil studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobil závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností,

c) neplnil podmínky stanovené v individuálním akčním plánu,

d) odmítl se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, nebo

e) mařil součinnost s úřadem práce.

4a) § 24 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.".

2. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

Mittal Steel Ostrava a.s.IČ: 45193258
NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o.IČ: 64617882
NOVÁ HUŤ- Projekce, spol. s r.o.IČ: 25393804
NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.IČ: 25815377
MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o.IČ: 47977264
Czech Slag - Nová Huť s.r.o.IČ: 60775289
Hutnictví železa, a.s.IČ: 47115998
VÍTKOVICE, a.s.IČ: 45193070
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.IČ: 62304992
VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r.o.IČ: 64617874
VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o.IČ: 25871587
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.IČ: 25870807
VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.IČ: 25870556
VÍTKOVICE STEEL, a.s.IČ: 25874942
VÍTKOVICE Ozubárna, a.s.IČ: 25877933
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.IČ: 25877950
VVT - VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.IČ: 25825291
VÍTKOVICE Doprava, a.s.IČ: 25909339
VÍTKOVICE - ENVI, a.s.IČ: 26823357
VÍTKOVICE HARD a.s.IČ: 25908065
ŽP Tažímy trub Svinov, spol. s r. o.IČ: 25361694
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.IČ: 18050646
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a.s.IČ: 25363654
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.IČ: 47675896
Slévárny Třinec, a.s.IČ: 25830716
D 5, akciová společnost, TřinecIČ: 47674539
REFRASIL, s.r.o.IČ: 48395862
TRIFINAL, a.s.IČ: 25860801
TRIALFA, s.r.o.IČ: 25839888
Doprava TŽ, a.s.IČ: 25398083
Sochorová válcovna TŽ, a.s.IČ: 25872940
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.IČ: 47677741
Třinecké gastroslužby, s.r.o.IČ: 25838148
ENVIFORM, s.r.o.IČ: 25839047
ŽDB a.s.IČ: 47672412
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.IČ: 25352954
JÄKL Karviná, a.s. IČ: 47672781
JÄKL IMPEX, s.r.o.IČ: 60488735
VÁLCOVNY PLECHU, a.s.IČ: 14613581
Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o.IČ: 62360116 
Válcovny plechu BESS, s.r.o.IČ: 62362411
AZ FIN servis, s.r.o.IČ: 64615880
JIHOTRANS s.r.o.IČ: 48951404
Králodvorské železárny ENERGO s.r.o. IČ: 48951412
Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o.IČ: 48592030
KWW a.s.IČ: 26688981
KD FOUNDRY Králův Dvůr, s.r.o.IČ: 48038164
Železárny Velký Šenov s.r.o. IČ: 61535842
KERVAL a.s.IČ: 26730758
KD Trans s.r.o.IČ: 26447975
interStroj, a.s. IČ: 25332341
ŽV-DOPRAVA, a.s.IČ: 64507947
FERROMET GROUP, s.r.o.IČ: 47549742
FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOSTIČ: 00000884
Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s.IČ: 60704012
POLDI Hütte s.r.o.IČ: 25649787“.

Čl. II

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru