Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 330/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb.

Částka 117/2005
Platnost od 31.08.2005
Účinnost od 31.08.2005
Zrušeno k 01.11.2012 (342/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

330

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 59 odst. 8 zákona:


Čl. I

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2003 Sb

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství

ZeměNázev kvalifikaceSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení doplňující doklad
Belgique/ België/Belgien (Belgie)- Diploma van dierenarts - Diplôme de docteur en médecine vétérinaire1. De universiteiten/les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d´enseignement de la Communauté française 
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.) 2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Veterinární fakulta univerzity v České republice 
Danmark (Dánsko)Bevis for bestået kandidateksamen i veterinasrvidenskabKongelige Veterinær-og Landbohøjskole 
Deutschland (Německo)Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prufung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen PrüfungDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses für de Tierärztliche Prufung einer Universität oder Hochschule 
Eesti (Estonsko)Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekavaEesti Põllumajandusülikool 
Ελλάς (Řecko)Πτυχίο Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 
España (Španělsko)Titulo de Licenciado en VeterinariaMinisterio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad 
France (Francie)Diplôme d´État de docteur vétérinaire  
Ireland (Irsko)1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) 2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)  
Italia (Itálie)Diploma di laurea in medicína veterinariaUniversitàDiploma di abilitazione allesercizio della medicína veterinaria
Κύπρος(Kypr)Πιστοποιητικό Εγγραφής ΚτηνιάρουΚτηνιατρικό Συμβούλιο 
Latvija (Lotyšsko)Veterinārārsta diplomsLatvijas Lauksaimniecības Universitāte 
Lietuva (Litva)Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))Lietuvos Veterinarijos Akademija 
Luxembourg (Lucembursko)Diplôme d´État de docteur en médecine vétérinaireJury d´examen d´État 
Magyarország (Maďarsko)Állatorvos doktor oklevél - dr. med. vet.Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 
Malta (Malta)Liċenzja ta' Kirurgu VeterinarjuKunsill tal-Kirurġi Veterinarji 
Nederland (Nizozemí)Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig//veeartsenijkundig examen  
Österreich (Rakousko)1. Diplom-Tierarzt 2. Magister medicinae veterinariaeUniversität1. Doktor der Veterinārmedizin 2. Doctor medicinae veterinariae 3. Fachtierarzt
Polska (Polsko)Dyplom lekarza weterynarii1. Szkota Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wroclawiu 3. Akademia Rolnicza w Lubline 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Portugal (Portugalsko)Carta de curso de licenciatura em medicína veterináriaUniversidade 
Slovenija (Slovinsko)Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine“UniverzaSpričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva
Slovensko (Slovensko)Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny“ („MVDr.")Univerzita veterinárskeho lekárstva 
Suomi/Finland (Finsko)Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamenHelsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
Sverige (Švédsko)VeterinärexamenSveriges Landbruksuniversitet 
United Kingdom (Spojené království)1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow 6. University of London 
".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

Přesunout nahoru