Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 310/2005 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Částka 108/2005
Platnost od 02.08.2005
Účinnost od 01.09.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 21. července 2005

o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2005 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004. Aktualizace KKOV je prováděna na základě požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyplývajících z nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Položky, které jsou předmětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení. Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Aktualizované položky Klasifikace kmenových oborů vzdělání (platnost od 1. září 2005)

SkupinaOborStupeňNázevZměna *)
26  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technikaN
26-41NElektrotechnika
29    Potravinářství a potravinářská chemieN
29-41NPotravinářství
31   Textilní výroba a oděvnictvíN
31-41NTextilnictví
41  Zemědělství a lesnictvíN
41-44NZahradnictví
64  Podnikání v oborech, odvětvíZ
64-31NManagement
65    Gastronomie, hotelnictví a turismusN
65-43LCestovní ruch
65-43MCestovní ruchN
65-43NCestovní ruchN
74    Tělesná kultura, tělovýchova a sportN
74-41NTělesná kultura
75    Pedagogika, učitelství a sociální péčeN
75-33NPedagogické asistentství

*) Změna:

N nová položka

Z změna názvu položky

Přesunout nahoru