Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 304/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Částka 107/2005
Platnost od 27.07.2005
Účinnost od 27.07.2005
Zrušeno k 12.02.2008 (25/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Vláda nařizuje podle § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci):


Čl. I

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, se mění takto:

1. V § 4 se slova "současně s údaji do integrovaného registru znečišťování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese podle § 3 odst. 2".

2. V příloze č. 1 bodě 49 se v kolonce "ohlašovací práh pro emise do vody (kg/rok)" vkládají slova "200 (jako BTEX)a".

3. V příloze č. 1 v části "Poznámky" se slova "c/ Jako anorganické sloučeniny." zrušují.

4. V příloze č. 2 v části "Poznámky" se slova "c/ Jako anorganické sloučeniny." zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru