Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

Částka 99/2005
Platnost od 07.07.2005
Účinnost od 01.08.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

271

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2005,

kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb., (dále jen "zákon")k provedení § 10 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005, se mění takto:

V příloze č. 1 se za název bodu 127 "127. přímé zjišťování – Týdenní zjišťování cen zemědělských výrobců a cen výrobců v potravinářském průmyslu" doplňuje název bodu 128, který zní: "128. ZAPO 2005 Dotazník o podmínkách zakládání podniků" a za text bodu 127 se doplňuje bod 128, který zní:

128. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o podmínkách zakládání podniků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ZAPO 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění údajů o podmínkách zakládání podniků v ČR pro účely mezinárodního projektu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující podmínky při založení podniku a profil zakladatele, ekonomickou situaci podniku k okamžiku šetření a očekávaný vývoj podniku v příštím roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů -ekonomicky aktivní v letech 2002 až 2005 kromě těch, které mají činnost podle OKEČ

- sekce A (zemědělství, myslivost, lesnictví)

- sekce B (rybolov a chov ryb)

- sekce L (veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.


Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru